Tel: 0962.951.247 - Phone: 024.7300.7989 (Thời gian hỗ trợ từ 8:00 đến 22:00)

Học trực tuyến

Thành viên Ho Tran

  • THPT Nhơn Trạch - Đồng Nai
  • 295

Cấp độ thành viên

1
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán -10 523 53%
Môn Lý 0 82 35%
Môn Hóa 305 892 57%
Môn Sinh 0 861 50%
Tổng cộng: 295 2358 52%

Comment giao lưu với Ho Tran

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 0962.951.247
  • 024.7300.7989

(Thời gian hỗ trợ từ 8:00 đến 22:00)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com