Tel: 0962.951.247 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 8:00 đến 22:00)

Học trực tuyến

Thành viên lê hữu cường

  • THPT Đức Tân - Bình Thuận
  • 170
  • "fb: poliice1102@gmail.com"

Cấp độ thành viên

1
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán 0 29 69%
Môn Sinh 0 1 0%
Môn Địa Lý 0 126 67%
Môn Sử 0 620 73%
Tổng cộng: 0 776 72%

Comment giao lưu với lê hữu cường

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 0962.951.247
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 8:00 đến 22:00)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com