Thành viên Nghiêm Thị Phương

Cấp độ thành viên

3
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán 2 8 75%
Môn Hóa 74 140 48%
Môn Sinh 1433 417 60%
Tổng cộng: 1509 565 57%

Comment giao lưu với Nghiêm Thị Phương

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 0962.951.247

(Thời gian hỗ trợ từ 8.00am đến 22.00pm )
Email hỗ trợ


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com