Tel: 0962.951.247 - Phone: 024.7300.7989 (Thời gian hỗ trợ từ 8:00 đến 22:00)

Học trực tuyến

Thành viên Nguyễn Nhật Nam

  • Trường THPT Số 1 Tư Nghĩa - Quảng Ngãi
  • 135
  • "Nguyễn Nhật Nam-12a07-THPT số 1 Tư Nghĩa- Quảng Ngãi"

Cấp độ thành viên

1
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán 125 465 47%
Môn Lý 0 97 45%
Môn Hóa 0 160 49%
Tổng cộng: 125 722 47%

Comment giao lưu với Nguyễn Nhật Nam

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 0962.951.247
  • 024.7300.7989

(Thời gian hỗ trợ từ 8:00 đến 22:00)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com