Thành viên Nhàn Đặng

  • THPT Nam Sách - Hải Dương
  • 45

Cấp độ thành viên

1
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán 35 116 66%
Môn Lý 0 59 63%
Môn Sinh 0 63 57%
Môn Tiếng Anh 0 2 0%
Tổng cộng: 35 240 62%

Comment giao lưu với Nhàn Đặng

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 0962.951.247
  • 04.66.869.247

(Thời gian hỗ trợ từ 8.00am đến 22.00pm )
Email hỗ trợ


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com