Tel: 0962.951.247 - Phone: 024.7300.7989 (Thời gian hỗ trợ từ 8:00 đến 22:00)

Học trực tuyến

Thành viên Nhàn Đặng

  • THPT Nam Sách - Hải Dương
  • 20

Cấp độ thành viên

1
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán 35 181 66%
Môn Lý 0 787 69%
Môn Sinh 0 67 54%
Môn Tiếng Anh 0 2 0%
Tổng cộng: 35 1037 67%

Comment giao lưu với Nhàn Đặng

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 0962.951.247
  • 024.7300.7989

(Thời gian hỗ trợ từ 8:00 đến 22:00)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com