Thành viên Vinh Persi

  • THPT Dĩ An - Bình Dương
  • 102

Cấp độ thành viên

1
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán 13 8 88%
Môn Lý 16 51 45%
Môn Hóa 63 100 54%
Tổng cộng: 92 159 53%

Comment giao lưu với Vinh Persi

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 0962.951.247

(Thời gian hỗ trợ từ 8.00am đến 22.00pm )
Email hỗ trợ


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com