Thành viên nunanunong

  • - Quảng Bình
  • 1008

Cấp độ thành viên

3
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán 50 31 87%
Môn Hóa 680 509 72%
Môn Sinh 268 242 70%
Tổng cộng: 998 782 72%

Comment giao lưu với nunanunong

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 0962.951.247

(Thời gian hỗ trợ từ 8.00am đến 22.00pm )
Email hỗ trợ


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com