Thành viên Phong Pham

  • THPT Cẩm Thuỷ 1 - Thanh Hóa
  • 10

Cấp độ thành viên

1
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán 0 44 20%
Môn Lý 0 29 14%
Tổng cộng: 0 73 18%

Comment giao lưu với Phong Pham

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 0962.951.247

(Thời gian hỗ trợ từ 8.00am đến 22.00pm )
Email hỗ trợ


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com