Tel: 0962.951.247 - Phone: 024.7300.7989 (Thời gian hỗ trợ từ 8:00 đến 22:00)

Học trực tuyến

Thành viên Phuong Tran

  • THPT Lương Thế Vinh - Nam Định
  • 2955
  • "Béo yêu đời"

Cấp độ thành viên

5
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Lý 0 49 59%
Môn Hóa 2030 788 68%
Môn Sinh 915 779 58%
Tổng cộng: 2945 1616 63%

Comment giao lưu với Phuong Tran

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 0962.951.247
  • 024.7300.7989

(Thời gian hỗ trợ từ 8:00 đến 22:00)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com