Thành viên Phuong Tran

  • THPT Lương Thế Vinh - Nam Định
  • 2955
  • "Béo yêu đời"

Cấp độ thành viên

5
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Lý 0 49 59%
Môn Hóa 2030 788 68%
Môn Sinh 915 779 58%
Tổng cộng: 2945 1616 63%

Comment giao lưu với Phuong Tran

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 0962.951.247
  • 024.66.869.247

(Thời gian hỗ trợ từ 8.00am đến 22.00pm )
Email hỗ trợ


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com