Thành viên Quốc Việt

  • THPT Huỳnh Ngọc Huệ - Quảng Nam
  • 1653

Cấp độ thành viên

4
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán 11 7 86%
Môn Hóa 720 763 68%
Môn Sinh 912 858 69%
Tổng cộng: 1643 1628 68%

Comment giao lưu với Quốc Việt

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 0962.951.247

(Thời gian hỗ trợ từ 8.00am đến 22.00pm )
Email hỗ trợ


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com