Thành viên Nguyễn Thị Thủy

Cấp độ thành viên

12
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán 15 69 51%
Môn Lý 35 208 36%
Môn Hóa 510 384 42%
Môn Sinh 5220 4034 67%
Môn Tiếng Anh -50 113 30%
Tổng cộng: 5730 4808 62%

Comment giao lưu với Nguyễn Thị Thủy

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 0962.951.247
  • 024.66.869.247

(Thời gian hỗ trợ từ 8.00am đến 22.00pm )
Email hỗ trợ


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com