Tel: 0962.951.247 (Thời gian hỗ trợ từ 8:00 đến 22:00)

Học trực tuyến

Thành viên ThuyMinion

  • THPT Kim Thành - Hải Dương
  • 10450

Cấp độ thành viên

12
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán 15 88 52%
Môn Lý 35 208 36%
Môn Hóa 510 384 42%
Môn Sinh 5220 4048 67%
Môn Tiếng Anh -50 113 30%
Tổng cộng: 5730 4841 62%

Comment giao lưu với ThuyMinion

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 0962.951.247

(Thời gian hỗ trợ từ 8:00 đến 22:00)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com