Tel: 0962.951.247 (Thời gian hỗ trợ từ 8:00 đến 22:00)

Học trực tuyến

Thành viên nguyễn thị mỹ lệ

Cấp độ thành viên

1
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán 8 16 50%
Môn Lý -24 96 25%
Môn Hóa 85 785 45%
Môn Sinh 413 723 53%
Tổng cộng: 482 1620 47%

Comment giao lưu với nguyễn thị mỹ lệ

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 0962.951.247

(Thời gian hỗ trợ từ 8:00 đến 22:00)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com