Tel: 0962.951.247 - Phone: 024.7300.7989 (Thời gian hỗ trợ từ 8:00 đến 22:00)

Học trực tuyến
Giỏ hàng của tôi

Thành viên Quyết Chí Thành Công

  • THPT số 5 Bố Trạch - Quảng Bình
  • 150
  • "Thực hiện 3 không - không chơi bời -không yêu ai cho đến lúc đỗ đại học -không chây lười Thế thôi !"

Cấp độ thành viên

1
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán 0 1 100%
Môn Sử 0 1686 72%
Tổng cộng: 0 1687 72%

Comment giao lưu với Quyết Chí Thành Công

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 0962.951.247
  • 024.7300.7989

(Thời gian hỗ trợ từ 8:00 đến 22:00)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com

Thông báo về việc tạm ngừng thanh toán qua các kênh nạp thẻ