Tel: 0962.951.247 (Thời gian hỗ trợ từ 8:00 đến 22:00)

Học trực tuyến

Thành viên Trinh Trinh

  • THPT Viên An - Cà Mau
  • 10

Cấp độ thành viên

1
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán 0 10 60%
Môn Lý 0 76 24%
Môn Hóa 0 50 36%
Môn Sinh 0 50 34%
Tổng cộng: 0 186 32%

Comment giao lưu với Trinh Trinh

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 0962.951.247

(Thời gian hỗ trợ từ 8:00 đến 22:00)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com