Thành viên Truc Linh Quynh

  • THPT Cửa lò - Nghệ An
  • 820
  • "Vui vẻ"

Cấp độ thành viên

2
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán 0 7 29%
Môn Tiếng Anh 0 695 66%
Tổng cộng: 0 702 66%

Comment giao lưu với Truc Linh Quynh

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 0962.951.247

(Thời gian hỗ trợ từ 8.00am đến 22.00pm )
Email hỗ trợ


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com