Tel: 0962.951.247 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 8:00 đến 22:00)

Học trực tuyến

Thành viên Tuy Nguyen

  • THPT Trần Nhân Tông - Nam Định
  • 5945

Cấp độ thành viên

8
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán 1092 746 81%
Môn Lý 268 197 79%
Môn Hóa 4573 3071 81%
Môn Sinh 1 1 100%
Môn Văn 0 1 100%
Tổng cộng: 5934 4016 80%

Comment giao lưu với Tuy Nguyen

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 0962.951.247
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 8:00 đến 22:00)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com