Tel: 0962.951.247 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 8:00 đến 22:00)

Học trực tuyến

Thành viên lê anh sơn

  • THPT Đông Hà - Quảng Trị
  • 338

Cấp độ thành viên

1
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán 2 7 43%
Môn Lý 140 167 59%
Môn Hóa 203 418 50%
Môn Sinh 0 39 33%
Môn Tiếng Anh -17 80 26%
Tổng cộng: 328 711 49%

Comment giao lưu với lê anh sơn

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 0962.951.247
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 8:00 đến 22:00)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com