Tel: 0962.951.247 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 8:00 đến 22:00)

Học trực tuyến

Thành viên Vũ Ngọc Anh

  • THPT Đông Thụy Anh - Thái Bình
  • 235

Cấp độ thành viên

1
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán 56 61 64%
Môn Lý 43 79 61%
Môn Hóa 129 389 48%
Môn Sinh -3 18 28%
Tổng cộng: 225 547 51%

Comment giao lưu với Vũ Ngọc Anh

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 0962.951.247
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 8:00 đến 22:00)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com