Bài 2. Bài học bổ trợ

Chú ý: Trình duyệt hiện tại của bạn chưa cài đặt flashplayer để xem video.

Vui lòng tải và cài đặt phiên bản flash mới nhất tại đây sau đó ấn Ctrl-F5 để xem video hoặc bạn nên dùng trình duyệt Chrome để xem video tốt hơn - Tải Chrome về

Đính Chính: Phút thứ

  • Bài học bổ trợ (công thức hóa học - hóa trị)

    40:23

Hỏi đáp và thảo luận

Phương Phương
cho m gam Ba vào 250ml dung dịch hcl có nồng độ a mol/l thu đucợ ddX và 6,72 lít khí H2 đktc cô cạn dd X thu được 55g chất rắn khan.tính a

23:25 - 06/11/2020

GV Hóa - Nguyễn Thị Linh
Chào em

Ba + 2HCl → BaCl2 + H2

x   →   2x            x        x        (mol)

Ba + 2H2O → Ba(OH)2 + H2

y         →              y             y  (mol)

⟹ nH2 = x + y = 0,3 (1)

⟹ mcran = 208x + 171y = 55 (2)

Từ (1)(2) ⟹ x = 0,1 và y = 0,2 mol.

Vậy CM(HCl) = a = n/V = (2.0,1)/0,25 = 0,8M

08:08 - 07/11/2020

Phương Phương
cho m gam kim loại M tác dụng vừa đủ với 400g dd HCl 10% thu được dd muối có nồng độ 12,632%. Tìm m

17:35 - 05/11/2020

Mod Hóa-Vũ Thị Thùy

17:41 - 05/11/2020

Phương Phương
@Mod Hóa-Vũ Thị Thùy:tại sao lại lấy 40/73 .2 ạ

23:13 - 06/11/2020

GV Hóa - Nguyễn Thị Linh
Chào em
40/73 . 2 là khối lượng của H2 em nhé.

mdd = mM + mddHCl – mH2

08:04 - 07/11/2020

Phương Phương
Cho m gam hỗn hợp X gồm Cu, Fe2O3 vào dung dịch HCl, sau đó phản ứng hoàn toàn thu được dung dịch Y chứa 2 chất tan và còn lại 0,2m gam chất rắn chưa tan. Tách bỏ phần chưa tan, cho dung dịch AgNO3 dư vào dung dịch Y thu được 43,08g kết tủa. Giá trị của m là :

17:28 - 05/11/2020

Chuyên gia - Đoàn Diệu Linh

Đặt nFe2O3 (X) = x mol

Fe2O3 + 6HCl -> 2FeCl3 + 3H2O

Cu + 2FeCl3 -> CuCl2 + 2FeCl2

Dung dịch Y chứa 2 chất tan là CuCl2 x mol và FeCl2 2x mol. Chất rắn chưa tan có khối lượng 0,2m là Cu.

nCl = 2x + 4x = 6x mol

Fe2+ + Ag+ -> Fe3+ + Ag

2x         ->                  2x

Ag+ + Cl- -> AgCl

            6x    -> 6x

=> mkết tủa = 2x.108 + 6x.143,5 = 43,8 => x = 0,04 mol

Bảo toàn khối lượng: mrắn = mCu = m – 160x – 64x = 0,2m

=> m = 11,2g

17:37 - 05/11/2020

Phương Phương
@Chuyên gia - Đoàn Diệu Linh: giải cho e cách khác với, e chưa học đến cái pt Fe2+ Ag+ thế ạ

00:03 - 06/11/2020

GV Hóa - Lưu Huệ Thương

Giả sử số mol Fe2O3 và Cu ban đầu lần lượt là x, y (mol)

Fe2O3 + 6HCl → 2FeCl3 + 3H2O

x →                         2x

Cu + 2FeCl3 → CuCl2 + 2FeCl2

x ←     2x  →        x →      2x  (Theo đề còn lại chất rắn là Cu nên FeCl3 hết, Cu dư.)

nCu dư = y - x (mol)

Mà mCu dư = 0,2m ⟹ 64(y - x) = 0,2.(160x + 64y) ⟹ y = 1,875x (1)

Hai chất tan trong Y gồm: FeCl2 (2x mol) và CuCl2 (x mol).

Khi cho AgNO3 dư vào dd Y:

FeCl2 + 3AgNO3 → Fe(NO3)3 + Ag ↓ + 2AgCl ↓

2x →                                            2x →       4x

CuCl2 + 2AgNO3 → Cu(NO3)2 + 2AgCl ↓

x →                                                     2x

Vậy kết tủa gồm: \(\left\{ \begin{array}{l}Ag:2{x^{mol}}\\AgCl:4{\rm{x}} + 2{\rm{x}} = 6{{\rm{x}}^{mol}}\end{array} \right.\)

→ mkết tủa = 108.2x + 143,5.6x = 43,08 → x = 0,04 (2)

Từ (1) (2) ⟹ x = 0,04 và y = 0,075

⟹ m = 0,04.160 + 0,075.64 = 11,2 gam

08:30 - 06/11/2020

Phương Phương
hỗn hợp khí X gồm n2 và h2 có tỉ khối so với He bằng 1,8. Đun nóng X một thời gian trong bình kín có bột Fe làm xúc tác, thu được hh khí Y có tỉ khối so với He bằng 2. hiệu suát của phản ứng tổng hợp nh3 là?

21:19 - 03/11/2020

Phương Phương
từ 100 mol NH3, có thể điều chế ra bao nhiêu mol HNO3 theo quy trình công nghiệp với hiệu suất 80%

21:16 - 03/11/2020

Chuyên gia - Vũ Hương Giang

bao toàn nguyên to N 

100  mol  NH3 \(\rightarrow \) 100  mol HNO3  (theo lí thuyết)

H=80% \(\Rightarrow \) n HNO3  thực tế=100x80%=80 mol

 

23:32 - 03/11/2020

Phương Phương
chỉ được dung quỳ tìm, nhận biết các dd sau đựng trong lọ mất nhãn: a, FeCl2, FeCl3,HCl,NaOH . b, Na2SO4, Na2CO3, H2SO4, BaCl2. c,HCl, Na2SO4, Nacl, Ba(OH)2 . d, HCl, NaOH, AgNO3, Na2S

21:14 - 03/11/2020

Mod Hóa-Vũ Thị Thùy

17:36 - 05/11/2020

Chuyên gia - Vũ Hương Giang

a) dd FeCl2 màu lục nhạt, FeCl3 màu vàng nâu, ,HCl và NaOH  khong ,màu

cho HCl và NaOH  tác dụng với Fe thì dd HCl tao bọt khí khong màu, dd NaOH  khong pu

b) cho 4 dd td với dd HCl thì Na2CO3 tao bọt khí khong màu, 3 dd còn lại khong hiện tượng 

cho 3 dd pu với dd  Na2CO3  thì dd H2SO4  tao bọt khí khong màu, dd BaCl2  tao  kết tủa, dd Na2SO4 khong hiện tượng 

c) cho 4 dd pu với dd BaCl2  thì dd Na2SO4 tao  kết tủa,  2 dd còn lại khong hiện tượng 

3 dd còn lại pu với  Fe thì dd HCl tao bọt khí khong màu, dd NaCl và  Ba(OH)2   khong  hiện tượng 

2 dd còn lại pu với  dd Na2SO4 thì dd Ba(OH)2    tao  kết tủa, dd NaCl khong  hiện tượng 

d) cho 3 dd pu với dd Ba(OH)2 thì dd AgNO3  tao  kết tủa đen, dd HCl tao  kết tủa trắng, dd  Na2S   tao khí mùi xoc H2S, dd NaOH khong hiện tượng

23:29 - 03/11/2020

Phương Phương
@Chuyên gia - Vũ Hương Giang: chỉ được dùng quỳ tìm mà thôi cô ạ

17:28 - 05/11/2020

Phương Phương
FeCl3 tác dụng với tất cả các kim loại để đưa về FeCl2 đúng ko a

15:23 - 03/11/2020

Chuyên gia - Vũ Hương Giang

khong nhé, chỉ tác dụng với những kim loại từ Cu trở về trước dãy điện hóa để trở về FeCl2 thoi nhé

15:26 - 03/11/2020

Phương Phương
@Chuyên gia - Vũ Hương Giang:vâng ạ

21:11 - 03/11/2020

Phương Phương
một dd KOH nồng độ 2M và một dd KOH khác nồng độ0,5M. Để có dd mới nồng độ 1M thì cần phải pha chế về thể tích giữa 2 dd theo tỉ lệ là bnh

18:59 - 26/10/2020

Chuyên gia-Vũ Lâm Oanh

Gọi thể tích dd KOH 2M và 0.5M là V1 và V2

Số mol KOH sau khi trộn: (2V1+0.5V1)/(V1+V2)=1

Em biến đổi để có tỉ lệ V1: V2 nhé!

20:46 - 26/10/2020

Chuyên gia-Vũ Lâm Oanh

+) Gọi thể tích dung dịch KOH nồng độ 2M và 0,5M lần lượt là V1 và V2 (lít)

+) Tính số mol KOH trong dd (1) và số mol KOH trong dd (2)

=> Tính số mol KOH trong dd thu được theo V1 và V2

+) Tính thể tích dd KOH thu được, áp vào biểu thức tính nồng độ mol => tỉ lệ V1 : V2

 

19:38 - 26/10/2020

Phương Phương
@Chuyên gia-Vũ Lâm Oanh:ở đây là KOH mà cô, giải ra giúp e với ạ

20:43 - 26/10/2020

Phương Phương
cho pt pư 1 gồm kim loại tác dụng với HCl tạo ra muối và H2. sau đó cho muối tiếp tục pư với NaOH thì ta có thể BTNT "O" để nO(oxit)=1/2nOH(NaOH) được ko ạ

22:17 - 18/10/2020

Chuyên gia - Vũ Hương Giang

kim loại thì không có O bạn nhé, còn oxit thì được đó, nhưng đây không phải là BTNT đâu bạn

22:19 - 18/10/2020

Phương Phương
cho pt pư 1 gồm kim loại tác dụng với HCl tạo ra muối và H2. sau đó cho muối tiếp tục pư với NaOH thì ta có thể BTNT "H" ở HCl là ở pt1 với NaOH ở pt2 được ko ạ

21:59 - 18/10/2020

Chuyên gia - Vũ Hương Giang

H còn đi vào H2 đó em, thường những bài như thế này thì không hay dùng BTNT em nhé

22:02 - 18/10/2020

Phương Phương
và nếu có thì tại sao lại có thể BTNT ở 2 ptpu thế được ạ

22:00 - 18/10/2020

Phương Phương
Chia 1,24 gam hỗn hợp hai kim loại có hóa trị không đổi thành hai phần bằng nhau Phần 1: bị oxi hóa hoàn toàn thu được 0,78 gam hỗn hợp oxit. Phần 2: tan hoàn toàn trong dung dịch H2SO4 loãng thu được V lít H2 (đktc). Cô cạn dung dịch thu được m gam muối khan. Giá trị của V và m là . e chưa học bảo toàn e

21:23 - 18/10/2020

Chuyên gia - Vũ Hương Giang

Ở Phần 1, ta có: 

Phần 2, ta có:  (Vì ở cả phần 1 và phần 2 thì O lẫn H2 đều là chất nhường e)

 

22:18 - 18/10/2020

Phương Phương
hòa tan hoàn toàn 7,8g hh Mg và Al bằng dd Hcl dư . Sau pư thấy khối lượng dd tăng thêm 7g so với ban đầu. tính số mol axit đã tham gia pư

17:01 - 18/10/2020

Chuyên gia - Đoàn Diệu Linh

Mg + 2HCl - > MgCl2 + H2
  a--------------------------a (mol)
Al + 3HCl -> AlCl3 + 3/2H2
  b------------b-------3/2b    (mol)
Ta có 24a+27b=7.8 g (1)
Mà hòa tan 7,8g kim loại HOÀN TOÀN vào HCl dư mà dung dịch chỉ tăng thêm 7g
=> 0,8g mất đi là do H2 bay hơi -> nH2 = 0.4 mol
Có thêm a+3/2b=0.4 (2)
Giải hệ (1) và (2) ra => tìm đc a và b là số mol của Mg và Al trong hỗn hợp.

17:06 - 18/10/2020

Phương Phương
Hòa tan 115,3g hỗn hợp X gồm MgCO3 và RCO3 bằng 500ml dung dịch H2SO4 thu được dug dịch A , rắn B và 4.48l khí CO2 (đktc) . Cô cạn dung dịch A thu được 12g muối khan . Mặt khác , nung B đến khối lượng ko đổi thu được 112l khí CO2 (đktc)

15:17 - 18/10/2020

Chuyên gia - Đoàn Diệu Linh

Các phản ứng xảy ra: 
Cho hh 2 muối tác dụng với H2SO4 loãng 
MgCO3 + H2SO4 → MgSO4 + H2O + CO2 
RCO3 + H2SO4 → RSO4 + H2O + CO2 
Số mol khí CO2 sinh ra: n(CO2 1) = 4,48/22,4 = 0,2mol 
Nung chất rắn không tan sau pư thấy thoát ra khí CO2 → muối cacbonat dư → H2SO4 đã tham gia phản ứng hết. 
Số mol H2SO4 đã dùng: n(H2SO4) = n(CO2) = 0,2mol 

Theo ĐL bảo toàn khối lượng: 
m(hh muối) + m(H2SO4) = m(muối khan) + m(B) + m(CO2) + m(H2O) 
→ m(B) = m(hh muối) + m(H2SO4) - m(muối khan) - m(CO2) - m(H2O) = 115,3 + 0,2.98 - 12.2 - 0,2.44 - 0,2.18 = 110,3g

15:21 - 18/10/2020

Phương Phương
Hòa tan 115,3g hỗn hợp X gồm MgCO3 và RCO3 bằng 500ml dung dịch H2SO4 thu được dug dịch A , rắn B và 4.48l khí CO2 (đktc) . Cô cạn dung dịch A thu được 12g muối khan . Mặt khác , nung B đến khối lượng ko đổi thu được 11,2l khí CO2 (đktc) . tính khối lượng chất rắn B

15:17 - 18/10/2020

Chuyên gia - Đoàn Diệu Linh

Các phản ứng xảy ra: 
Cho hh 2 muối tác dụng với H2SO4 loãng 
MgCO3 + H2SO4 → MgSO4 + H2O + CO2 
RCO3 + H2SO4 → RSO4 + H2O + CO2 
Số mol khí CO2 sinh ra: n(CO2 1) = 4,48/22,4 = 0,2mol 
Nung chất rắn không tan sau pư thấy thoát ra khí CO2 → muối cacbonat dư → H2SO4 đã tham gia phản ứng hết. 
Số mol H2SO4 đã dùng: n(H2SO4) = n(CO2) = 0,2mol 

Theo ĐL bảo toàn khối lượng: 
m(hh muối) + m(H2SO4) = m(muối khan) + m(B) + m(CO2) + m(H2O) 
→ m(B) = m(hh muối) + m(H2SO4) - m(muối khan) - m(CO2) - m(H2O) = 115,3 + 0,2.98 - 12 - 0,2.44 - 0,2.18 = 110,5g 

15:21 - 18/10/2020

Phương Phương
@Chuyên gia - Đoàn Diệu Linh:"Nung chất rắn không tan sau pư thấy thoát ra khí CO2 → muối cacbonat dư " giải thích e câu này với ạ, e ko hiểu tại sao?

16:06 - 18/10/2020

Phương Phương
@Chuyên gia - Đoàn Diệu Linh: 12.2 là sai rồi ạ

16:12 - 18/10/2020

Chuyên gia - Đoàn Diệu Linh

cô viết nhầm nhé

16:16 - 18/10/2020

Phương Phương
@Chuyên gia - Đoàn Diệu Linh: vâng ạ

16:20 - 18/10/2020

Phương Phương
cô cạn dung dịch thì có cần phải viết phương trình gì ko ạ

15:09 - 18/10/2020

Chuyên gia - Đoàn Diệu Linh

không cần đâu em nhé

15:13 - 18/10/2020

Phương Phương
@Chuyên gia - Đoàn Diệu Linh:dạ vâng ạ

15:18 - 18/10/2020

Phương Phương
cho 250g dd fecl3 6.5% vào 150g dd na2co3 10.6% thu đk khí A , kết tủa B và dd X . thêm m g dd AgNO3 21.25% vào dd X , thu được dd Y chưa nacl 1.138% .giá trị của m là ?

15:08 - 18/10/2020

Phương Phương
@Chuyên gia - Đoàn Diệu Linh:dd X của bài này là NaCl, đề nói là . thêm m g dd AgNO3 21.25% vào dd X chứ đâu nói là cho vào lượng NaCl dư ạ

15:30 - 18/10/2020

Phương Phương
@Chuyên gia - Đoàn Diệu Linh:tại sao lại biết ở pư 2 NaCl ko pư hết ạ

15:31 - 18/10/2020

Phương Phương
@Chuyên gia - Đoàn Diệu Linh:<=>57,2x-0,01138m=3,87 (4) cô kiểm tra lại đoạn này giúp e với, sao e ra kq khác ạ

15:58 - 18/10/2020

Phương Phương
@Chuyên gia - Đoàn Diệu Linh:170x+0,2125m=51 (3) đoạn này phải là -170x chứ ạ

16:00 - 18/10/2020

Chuyên gia - Đoàn Diệu Linh

Đợi cô sửa câu trl cho rõ hơn nhé

16:01 - 18/10/2020

Phương Phương
Khi hòa tan b gam oxit kim loại hóa trị II bằng một lượng vừa đủ dung dịch axit H2SO4 15,8% người ta thu được một muối có nồng độ 18,21%. Xác định kim loại hóa trị II.

13:46 - 15/10/2020

GV Hóa - Nguyễn Thị Linh
Chào e

Giả sử oxit là MO

MO + H2SO4 → MSO4 + H2O

  1          1               1               (mol)

⟹ mdd (H2SO4) = 98/15,8% = 49000/79 (gam).

⟹ mdd (sau p/ứ) = (M + 16) + 49000/79 (gam)

⟹ C% (muối) = \(\dfrac{{(M + 96).100\% }}{{M + 16 + \dfrac{{49000}}{{79}}}}\). ⟹ M = 24.

Vậy M là Mg

13:58 - 15/10/2020

Phương Phương
Trộn lẫn 500ml dd H2SO4 0,3M vói 200ml dd hỗn hợp NaOH aM, sau phản ứng thu được dd X chứa 19,1 gam muối. giá trị của a là. Trong bài này, NaOH dư tiếp tục pư với h2so4 thì tại sao sp của nó lại ko đưa về na2sor nữa mà lại đưa về nahso4 ạ?

13:38 - 15/10/2020

GV Hóa - Nguyễn Thị Linh
Chào em
https://hoidap247.com/cau-hoi/819032
Em truy cập vào link để tham khảo lời giải chi tiết nhé! có gì thắc mắc e có thể để lại câu hỏi nhé

13:52 - 15/10/2020

Phương Phương
@GV Hóa - Nguyễn Thị Linh:khi cho bazo tác dụng với axit thì khi viết ptpu thì ta đưa ra sp là muối trung hòa hay muối axit ạ, khi nào thì phải viết cả 2 pt ạ>?

23:08 - 18/10/2020

Mod_Nhật Loan
@Phương Phương:Tuỳ vào đề bài em nha, em có thể xét tỉ lệ nNaOH/nH2SO4, tỉ lệ này>=2 thì tạo muối trung hoà,

04:50 - 19/10/2020

Phương Phương
nếu sp của 1 pư nào đó là hh dung dịch mà đề bảo tính khối lượng muối khan thì ta phải lấy hh dd đó trừ đi khối lượng nước để ra khối lượng muối khan phải ko ạ

17:08 - 14/10/2020

Phương Phương
dd muối

17:24 - 14/10/2020

GV Hóa - Nguyễn Thị Linh
Chào e.
Định luật bảo toàn khối lượng là bảo toàn khối lượng chất tan. Không liên quan gì tới khối lượng dung dịch e nhé.
Còn công thức khối lượng dung dịch = khối lượng chất tan + khối lượng dung môi

08:05 - 15/10/2020

Phương Phương
Bài 3:Chia 1,24g hỗn hợp 2 kim loại có hóa trị không đổi thành 2 phần bằng nhau_Phần 1 tác dụng hoàn toàn với oxi dư thu được 0,78g hỗn hợp oxit_Phần 2 tan hoàn toàn trong dung dịch H2SO4 loãng thu đk V(lít) H2(đktc),Cô cạn dung dịch thu được m gam muốiTính V và m?

16:58 - 14/10/2020

Chuyên gia - Nguyễn Thị Hương Giang

Chào em

Khối lượng kim loại mỗi phần là 1,24/2=0,62

Phần 1 tác dụng hoàn toàn với oxi dư thu được 0,78g hỗn hợp oxit: m oxit= m kim loại+ mO 

=> mO= 0,78-0,62= 0,16

=> nO= 0,01

nO = nH2 =nSO4 2-= 0,01

=> V H2= 0,1*22,4= 2,24

m muối = m kim loại + mSO42-= 0,62+ 0,01*96= 1,58 g

17:06 - 14/10/2020

Phương Phương
hòa tan hết hh gồm 6,96g Fe3O4; 1,6g Fe2O3; 1,02gAl2O3 vào V ml dd chứa HCl 0,5M và H2SO4 0,25M .ính V

17:24 - 13/10/2020

Chuyên gia - Nguyễn Thị Hương Giang

H+ đại diện cho acid nhé.

17:01 - 14/10/2020

Phương Phương
@Chuyên gia - Đoàn Diệu Linh:H+ là gì ạ

00:05 - 14/10/2020

GV Hóa - Nguyễn Thị Linh

Chào e
Bài này làm như sau e nhé.

\(\left\{ \begin{array}{l}F{e_3}{O_4}0,03\\F{e_2}{O_3}0,01\\A{l_2}{O_3}0,01\end{array} \right.\)      + \(\left\{ \begin{array}{l}HCl0,5V\\{H_2}S{O_4}0,25V\end{array} \right.\) → muối + H2O

Bảo toàn nguyên tố H ⟹ \({n_{{H_2}O}} = \dfrac{{{n_{HCl}} + 2{n_{{H_2}S{O_4}}}}}{2} = 0,5V\) mol.

Trong muối gồm có KL : Fe 0,11 mol ; Al 0,02 mol và gốc muối: Cl 0,5V mol và SO4 0,25V mol

Bảo toàn khối lượng

⟹ 6,96 + 1,6 + 1,02 + 36,5.0,5V + 98.0,25V = 56.0,11 + 27.0,02 + 35,5.0,5V + 96.0,25V + 18.0,5V

⟹ V = 0,36 lít = 360ml

08:26 - 14/10/2020

Phương Phương
@GV Hóa - Nguyễn Thị Linh: tại sao Bảo toàn nguyên tố O ⟹ nH2O=nHCl+2nH2SO42=0,5V mol., e ko hiểu đoạn này ạ

16:07 - 14/10/2020

GV Hóa - Nguyễn Thị Linh

Bảo toàn nguyên tố H em nhé. Cô đã sửa lại rồi đó.

16:09 - 14/10/2020

Phương Phương
hòa tan m gam hh gồm 2 kim loại là Al và Fe trong dd HCl dư thu được dd B và 14,56l H2 dktc. Cho dd B td với dd naoh dư , kết tủa đem nung nóng ngoài kk đến khối lượng ko đổi được 16g chất rắn. tính m

17:13 - 13/10/2020

Phương Phương
nung kết tủa đến khối lượng ko đổi thì sẽ có pt pư tiếp chứ ạ

22:33 - 13/10/2020

Phương Phương
m kết tủa đâu chỉ là của fe(oh)2 ạ,

22:35 - 13/10/2020

Chuyên gia - Vũ Hương Giang

Al(OH)3 phản ứng vơi NaOH tạo muối NaAlO2 tan trong dd đó, bên trên CG đã ghi rõ pt rồi mà nhỉ

nung đến khối lượng không đổi thì tức là sau đó không còn phản ứng nữa đó bạn

22:36 - 13/10/2020

Phương Phương
etưởng là lấy kết tủa là al(oh)3 và fe(oh)2 nung lên tạo ra al2o3 và fe2o3 ạ

23:15 - 13/10/2020

GV Hóa - Nguyễn Thị Linh
Chào em
Bài này làm như sau nhé! Chuyên gia làm bị nhầm nhé

2Al + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2

0,3                ←             (0,65-0,2)

Fe + 2HCl → FeCl2 + H2

0,2      ←          0,2  →  0,2

B tác dụng với NaOH dư ⟹ Al(OH)3 tạo ra bị hòa tan hết và kết tủa thu được chỉ là Fe(OH)2

4Fe(OH)2 + O2 → 2Fe2O3 + 4H2O

0,2               ←          0,1

Vậy m = 27.0,3 + 56.0,2 = 19,3 gam

08:18 - 14/10/2020

Phương Phương
đốt cháy x gam hh 3 kim loại m=Mg, Al, Fe bằng 0,8 mol O2, thu được 37,4g hh rắn B và còn lại 0,2 mol O2. Hòa tan 37,4g hh B bằng y lít dd h2so4 2M vừa đủ, thu được z gam hh muối khan. Tính x,y,z

16:26 - 13/10/2020

Mod Hóa-Vũ Thị Thùy

Đây chỉ là chất tạo thành từ hc fe e nhé

O còn ở H2SO4

19:08 - 18/10/2020

Phương Phương
@Chuyên gia - Nguyễn Thị Hương Giang: nO=nSO4 trong muối và O ở nO là O trong oxit hay oxi tham gia pư đề cho ạ?>

17:05 - 13/10/2020

Chuyên gia - Đoàn Diệu Linh

nO2 phản ứng = 0,8-0,2=0,6 (mol)

Đề bài cho các dữ liệu liên quan để e có thể tìm ra nO rồi nhé

17:07 - 13/10/2020

Phương Phương
@Chuyên gia - Đoàn Diệu Linh: THẾ còn nO=nSO4 thì sao ạ, e ko hiểu đoạn này ạ

21:59 - 13/10/2020

Chuyên gia - Vũ Hương Giang

do khi tạo muối thì tỉ lệ của O trong oxit= SO4 2- trong muối đó bạn

vd : Fe2O3 ---> Fe2(SO4)3

MgO---> MgSO4

22:01 - 13/10/2020

Phương Phương
hòa tan hỗn hợp mg và zn trong dd h2so4 dư thu được 1,792l h2 dktc, lượng zn gấp 4,514 lần lượng mg. tính m hh ban đầu

16:21 - 13/10/2020

Chuyên gia - Nguyễn Thị Hương Giang

n H2= 1,792/22,4=0,08

Mg + H2SO4 => MgSO4 + H2

x                                           x

Zn + H2SO4 => ZnSO4 + H2

0,08-x                                  0,08-x

lượng zn gấp 4,514 lần lượng mg => 65( 0,08-x) =4,514 *24x

=> x= 0,03

=> m = 24*0,03+ 65*0,05=3,97

 

16:27 - 13/10/2020

Phương Phương
hòa tan hoàn toàn 17.5g hỗn hợp gồm Mg,Al,Zn vào 400ml dd HCl 1M vừa đủ đc dd A. Cho dần NaOH vào A để thu đc kết tủa tối đa lọc kết tủa nung đến khối lượng ko đổi đc m gam chất rắn . Tính m

16:14 - 13/10/2020

Chuyên gia - Vũ Hương Giang

tạo ra 1 H2O đó em cần 1 H và 1OH nên 2 cái này bằng nhau đó

22:25 - 18/10/2020

Phương Phương
@Chuyên gia - Nguyễn Thị Hương Giang:trong bài này chất rắn của nó là gì thế ạ

17:21 - 13/10/2020

Phương Phương
@Chuyên gia - Nguyễn Thị Hương Giang:tại sao nO=1/2nOH sj

17:22 - 13/10/2020

GV Hóa - Nguyễn Thị Linh
Chào e.
Bài này em có thể viết các phương trình ra để dễ làm hơn nhé

Mg + 2HCl → MgCl2 + H2

2Al + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2

Zn + 2HCl → ZnCl2 + H2

Cho dần dần NaOH vào để thu được kết tủa tối đa

Kết tủa : Mg(OH)2 ; Al(OH)3 và Zn(OH)2

Nung kết tủa thu được MgO ; Al2O3 và ZnO

Mg(OH)2 → MgO + H2O

2Al(OH)3 → Al2O3 + 3H2O

Zn(OH)2 → ZnO + H2O

Từ 3PTHH ⟹ nO (oxit) = 1/2nOH-

08:12 - 14/10/2020

GV Hóa - Lưu Huệ Thương

Chỗ đó em có thể giải thích như sau:

2M(OH)n → M2On

2 mol            1 mol

⟹ nOH = 2n (mol); nO = n (mol)

nOH = 2.nO

08:15 - 14/10/2020

Phương Phương
Hoà tan mẫu hợp kim Ba – Na vào nước được dung dịch A và có 13,44 llít H2 bay ra đkc . Cần dùng bao nhiêu ml dung dịch HCl 1M để trung hoà hoàn toàn dung dịch A. ( e chỉ mới học bảo toàn nguyên tố và khối lượng thôi nên mong mod có thể giải theo cách thông thường ạ)

16:04 - 13/10/2020

Chuyên gia - Nguyễn Thị Hương Giang

em nhìn vào PTHH nhé. Sẽ thấy nOH= 2nH2

nOH- = nH+ nến biết số mol OH- sẽ suy ra số mol HCl ( H+ + OH- => H2O)

16:32 - 13/10/2020

Chuyên gia - Nguyễn Thị Hương Giang

Chào em

nH2= 13,44/22,4=0,6

Na + H2O=> NaOH +1/2H2

Ba + 2H2O => Ba(OH)2 + H2

nOH- = 2nH2 = 2*0,6 =1,2

=> nHCl cần = 1,2

=> VddHCl = 1,2 l= 1200ml

16:06 - 13/10/2020

Phương Phương
@Chuyên gia - Nguyễn Thị Hương Giang: tại sao nOH=2nH2 ạ

16:28 - 13/10/2020

Phương Phương
@Chuyên gia - Nguyễn Thị Hương Giang: tại sao từ nOH=2nH2 lại có thể suy ra nHCl được ạ

16:30 - 13/10/2020

Phương Phương
Cho m(g) K và Na tác dụng với h2o dư thu được dd X và 8,96l h2 dktc. Cho X tác dụng vừa đủ với V(lít) H2so4 1M và HCl 4M. Tính V, m muối

22:36 - 12/10/2020

Mod Hoá - Đoàn Đức Hiếu

Theo gt ta có: \(n_{H_2}=0,4(mol)\)

Bảo toàn e ta có: \(n_{K}=0,8(mol)\Rightarrow n_{KOH}=0,8(mol)\)

Theo gt ta có: \(n_{H^+}=6V(mol)\)

\(OH^-+H^+\rightarrow H_2O\)

Do đó \(6V=0,8\Rightarrow V=...\)

22:37 - 12/10/2020

Phương Phương
@Mod Hoá - Đoàn Đức Hiếu: Giúp e giải cách khác được không ạ, e chưa học pp bảo toàn e ạ

00:13 - 13/10/2020

GV Hóa - Nguyễn Thị Linh
Chào em

Vì K và Na có tính chất hóa học tương tự nhau ⟹ KL M

2M + 2H2O → 2MOH + H2

0,8                        0,8      0,4   (mol)

2MOH + H2SO4 → M2SO4 + 2H2O

2V              V              V           2V (mol)

MOH + HCl → MCl + H2O

4V            4V       4V     4V    (mol)

⟹ 6V = 0,8 ⟹ V = 2/15 (lít)

⟹ 0,8M = m ⟹ M = m/0,8.

Khối lượng muối = V.(2M+96) + 4V.(M+35,5) =  m + 476/15 (gam)

08:08 - 13/10/2020

Phương Phương
Cho nAgCl=1 mol. Suy ra nAg=nCl=nHcl

21:19 - 12/10/2020

Phương Phương
Cho nAgCl=1 mol. Suy ra nAg=nCl=nHcl

21:19 - 12/10/2020

Mod Hoá - Đoàn Đức Hiếu

Đúng em nhé

22:32 - 12/10/2020

Phương Phương
=1 mol đúng ko ạ

21:20 - 12/10/2020

Mod Hóa - Thúy Hằng

đúng r em

21:21 - 12/10/2020

Phương Phương
@Mod Hóa - Thúy Hằng:thế nếu cho nH2SO4=1(mol) thì nH=2nso4 là có đúng ko ạ

22:31 - 12/10/2020

Phương Phương
Cho m(g) hỗn hợp gồm FE và Na có tỉ lệ mol là1:2 tác dụng với HCl dư thu được 8,96l H2(dktc) và dd X. a, Tính m. b, Tính mHCl ban đầu, biết HCl dùng dư 10% so với pư. C, cho X+AGNO3 đủ để tạo ra AgCl. Tính m kết tủa

21:18 - 12/10/2020

Chuyên gia - Nguyễn Thị Hương Giang

Em viết phương trình ra nhé

nFe=x, nNa= 2x

Fe + 2HCl => FeCl2 + H2

x                                   x

Na + HCl => NaCl + 1/2 H2

2x                               x

=> nH2 = 2x =0,4 => x=0,2

=> nFe=0,2 ; nNa= 0,4 => m= 0,2*56 + 0,4*23=20,4

16:02 - 13/10/2020

Mod Hoá - Đoàn Đức Hiếu

Theo gt ta có: \(n_{H_2}=0,4(mol)\)

Bảo toàn e với tỉ lệ số mol theo gt ta có: \(n_{Fe}=0,1(mol);n_{Na}=0,2(mol)\)

Từ đó tính được m

Bảo toàn nguyên tố H ta có: \(n_{H_2/tpgu}=0,8(mol)\)

Do đó \(n_{HCl/sudung}=0,8.110\%=...\)

Bảo toàn nguyên tố Cl ta có: \(n_{AgCl}=n_{HCl/sudung}=\)

21:32 - 12/10/2020

Phương Phương
@Mod Hoá - Đoàn Đức Hiếu:làm cách khác giúp e được ko ạ, e chưa học bảo toàn e ạ

15:55 - 13/10/2020

Đăng Nhập

  • Lưu ý: Tên tài khoản hay tên đăng nhập là một

  • | Quên mật khẩu ?
  • Lưu ý: Nếu bạn không thể đăng nhập thông qua tài khoản Facebook hãy liên hệ Hotline 024.7300.7989 để giúp bạn chuyển sang tài khoản trên trang.

  • Chưa có tài khoản Tuyensinh247.com? Đăng ký ngay !