Bài 2. Bài học bổ trợ

Chú ý: Trình duyệt hiện tại của bạn chưa cài đặt flashplayer để xem video.

Vui lòng tải và cài đặt phiên bản flash mới nhất tại đây sau đó ấn Ctrl-F5 để xem video hoặc bạn nên dùng trình duyệt Chrome để xem video tốt hơn - Tải Chrome về

Đính Chính: Phút thứ

  • Bài học bổ trợ (công thức hóa học - hóa trị)

    40:23

Hỏi đáp và thảo luận

Nguyễn Thi
Đốt cháy hoàn toàn m gam FeS2 trong O2 thu được Fe2O3 và SO2. Hấp thụ hết SO2 vào dung dịch chứa 0.015 mol Ba(OH)2, sau khi pư xảy ra hoàn toàn thu được 2.17 gam kết tủa. Tính m

21:10 - 28/04/2021

Nguyễn Thi
Sao mình biết muối kết tủa là BaSO3 mà không phải Ba(HSO3)2 vậy ạ

21:51 - 28/04/2021

Chuyên gia - Vũ Hương Giang

Ba(HSO302 là muối tan em nhé

21:54 - 28/04/2021

Nguyễn Thi
@Chuyên gia - Vũ Hương Giang:dạ, em cảm ơn ạ

11:02 - 29/04/2021

Phương Phương
Nung hỗn hợp X gồm Zn và S trong môi trường kín không có không khí đến khi phản ứng xảy ra thu được hoàn toàn hợp hợp chất rắn B. Khi cho B và dd HCL dư thì còn lại 1 chất rắn không tan C nặng 6g gam và thu được 4,48l (đktc) hỗn hợp khí D có tỉ khối so với hiddro là 17. Tính khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp X

16:35 - 28/03/2021

Phương Phương
@Chuyên gia - Đoàn Diệu Linh: e có hỏi bài như trên mạng này đâu ạ, đề bài e khác mà, giúp e giải bài với số liệu e đưa với ạ, e giải mãi mà ko ra

16:46 - 28/03/2021

Chuyên gia - Đoàn Diệu Linh

Em làm tương tự như bài trên thôi nhé

16:51 - 28/03/2021

Phương Phương
@Chuyên gia - Đoàn Diệu Linh: tính giúp e xem sao e tính ra có số mol =0 ạ

16:57 - 28/03/2021

Chuyên gia - Đoàn Diệu Linh

Em có thể viết bài làm của em ra đây, để c xem chỗ nào chưa đúng nhé

17:02 - 28/03/2021

Phương Phương
Hòa tan hoàn toàn 20 gam hỗn hợp A gồm Fe và FeS tác dụng với m gam dung dịch H2SO4 loãng 5% thì thu được m gam muối và 0,3 mol hỗn hợp khí BTính % khối lượng các chất trong ATính m gam muốiTính m gam dung dịch H2SO4 5% ban đầu ( biết dung dư 20% so với thực tế)

15:51 - 28/03/2021

Chuyên gia - Đoàn Diệu Linh

Ta coi phần đã dùng trong thực tế là 100%, dùng dư 20% so với thực tế thì tổng sẽ là 120% em nhé

16:49 - 28/03/2021

Chuyên gia - Đoàn Diệu Linh

Fe+H2SO4=FeSO4+H2
x...................x............x

FeS+H2SO4=FeSO4+H2S
x.........................x.........x
hỗn hợp khí B là H2và H2S

nH2 + nH2S =0,3 mol
nFe= a; nFeS=b
56a+88b=20
a+b=0,3
=>a= 0,2 ; b=0,1
=>%
b, muối là FeSO4 => nFeSO4=0,3 mol => m muối
c, nH2SO4= 0,3 mol
=> m= 29,4 => m dd H2SO4= 29,4/5% = 588g
=> m dd ban đầu= 588.120%= 705,6g

15:57 - 28/03/2021

Phương Phương
@Chuyên gia - Đoàn Diệu Linh:nhân với 120% la sao ạ?

16:35 - 28/03/2021

Chuyên gia - Đoàn Diệu Linh

đề bài cho dư 20% so với thực tế nên phải nhân với 120 em nhé

16:36 - 28/03/2021

Phương Phương
@Chuyên gia - Đoàn Diệu Linh:tại sao lại thế ạ??e ko hiểu

16:46 - 28/03/2021

Trương Vũ Hoàng
dung dịch X chứa 0,01 mol Na+ ;0,0 2 mol k+; x mol CO3 2-; y mol SO4 2 - Cho dung dịch X tác dụng với BaCl2 dư tạo ra 13,62 gam kết tủa, cô cạn X thu được m rắn =?

21:09 - 23/03/2021

Chuyên gia - Vũ Hương Giang

Bạn xem lại dữ kiện nhé!!!!

Giải thích các bước giải:

Bảo toàn điện tích trong dung dịch X, ta có:

Cho dung dịch X tác dụng với dung dịch BaCl2 dư thì có các phản ứng xảy ra:

Giải hệ phương trình ta có:

21:20 - 23/03/2021

Trương Vũ Hoàng
dung dịch X chứa 0,02 mol ba2+ ; 0,015 mol k+ ; x mol HCO3-, y mol cl- Cho dung dịch X tác dụng với dung dịch ba(oh)2 dư tạo ra 5,91 gam kết tủa đun sôi đến cạn dung dịch X tạo ra được m rắn=?

19:45 - 23/03/2021

Chuyên gia - Nguyễn Thị Hương Giang

m kết tủa = mBaCO3= 5,91

=> nBaCO3=0,03

nHCO3-=nBaCO3=0,03

Bảo toàn điện tích có: 2nBa2+ + nK+ = nHCO3- + nCL-

=> nCl-= 0,025

=> m rắn= mBa2+ + mK+ +mHCO3- + mCL-=  0,02*137+ 0,015*39+0,03*61+0,025*35,5=6,0425 g

19:52 - 23/03/2021

Phương Phương
cho 7,5g Al và Mg + 500ml HCl 1M và H2SO4 0,3M thu được dd X và 8,736l H2. tính m muối trong X

22:25 - 04/03/2021

Mod Hóa - Thanh Trúc

nH2 = 0,39 mol

nH+ = 0,5.1 + 0,3.2.0,5 = 0,78 = 2nH2

→ phản ứng vừa đủ

BTKL mmuối = mKL + maxit – mH2 = 7,5 + (0,5.1.36.5) + (0,3.0,5.98) – (0,39.2) =39,67 (g)

22:29 - 04/03/2021

Phương Phương
cho 15,6g K +200ml dd HCl 1,5M thu được dd X và V lít H2 đktc. tính VH2 và khối lượng rắn khi cô cạn x

22:24 - 04/03/2021

Chuyên gia - Vũ Hương Giang

vì HCl hết nên K + H2O

22:59 - 04/03/2021

Chuyên gia - Vũ Hương Giang

2K + 2HCl --> 2KCl + H2

0,3   0,3              0,3    0,15

2K + 2H2O ---> 2KOH + H2

0,1                          0,1     0,05

=> V H2=(0,15+0,05).22,4=4,48l

m rắn =mKCl + mKOH= 27,95g

22:31 - 04/03/2021

Phương Phương
@Chuyên gia - Vũ Hương Giang:tại sao lại có + h2O ạ

22:54 - 04/03/2021

Phương Phương
cho 8g hõn hợp gồm Mg Fe và Al + HCl dư thu được 8,96l H2 đktc và dd X. tính VNaOH 2M cần dùng để pứ với dd X thu được kết tủa lớn nhất. Tính m kết tủa biết HCl dư 20% so với pư

20:49 - 04/03/2021

Chuyên Gia - Tống Xuân Hưng

chào em

nHCl = 2nH2 =0,8 mol

nHCl = 0,2.0,8 = 0,16 mol

Dùng BTe:

nenhường = 2nMg + 2nFe + 3nAl = 2nH2 = 0,8

nNaOH = nHCl + 2nMg + 2nFe + 3nAl = 0,16 + 0,8 = 0,96 mol

mà nOH- = 2nMg + 2nFe + 3nAl = 0,8 mol

mkết tủa = mkl + mOH = 8 + 0,8.17 = 21,6 gam

21:44 - 04/03/2021

Phương Phương
@Chuyên Gia - Tống Xuân Hưng:tại sao nOH- lại bằng như thế ạ

22:20 - 04/03/2021

Chuyên gia - Vũ Hương Giang

em viết ct mỗi chất ra nhé: Mg(OH)2. Fe(OH)2. Al(OH)3

22:34 - 04/03/2021

Phương Phương
@Chuyên gia - Vũ Hương Giang:e cảm ơn ạ

22:53 - 04/03/2021

Phương Phương
cho luồng H2 qua ống dứ đựng m gam fe2o3 nung nóng một thời gian thu được 1,53g h2o, hh X chỉ chứa các oxit. Cho toàn bộ X vào dd H2so4 vừa đủ thu được dd Y. Cho NaOH dư vào Y xuất hiện 47,4g kết tủa. tínhm

23:26 - 13/12/2020

Phương Phương
cho luồng H2 qua ống dứ đựng m gam fe2o3 nung nóng một thời gian thu được 1,44g h2o, hh X chỉ chứa các oxit. Cho toàn bộ X vào dd Hcl vừa đủ thu được dd Y. Cho NaOH dư vào Y xuất hiện 37,94g kết tủa. tínhm

23:25 - 13/12/2020

Phương Phương
cho luồng H2 qua ống dứ đựng m gam fe2o3 nung nóng một thời gian thu được 1,26g h2o, hh X chỉ chứa các oxit. cho toàn bộ X vào dd H2SO4 loãng dư thu được 65,28g muối, tính m

23:23 - 13/12/2020

Phương Phương
viết ptpu giải theo cách bth giúp e với,

23:23 - 13/12/2020

Linh Linh
Chào em

08:49 - 14/12/2020

Phương Phương
Khử m gam hỗn hợp X (chứa Fe3O4 và Fe2O3 có số mol bằng nhau) bằng CO trong một thời gian thu được 25,6 gam hỗn hợp chất rắn Y. Cho ½ hỗn hợp Y tác dụng với dung dịch HNO3 dư thì thu được sản phẩm khử chỉ gồm 2 khí NO và NO2, có thể tích là 4,48 lít (ở đktc) và có tỉ khối so với H2 bằng 19. Giá trị của m là

12:55 - 13/12/2020

Chuyên gia - Hồng Nhung

https://tuyensinh247.com/bai-tap-56225.html

em có thể tham khảo đáp án ở link này nha

15:15 - 13/12/2020

Chuyên gia - Hồng Nhung

.Gọi số mol của NO và NO2 lần lượt là a và b

Có \(\left\{ \begin{array}{l}a + b = 0,2\\30a + 46b = 0,2.19.2 = 7,6\end{array} \right. -  -  > \left\{ \begin{array}{l}a = 0,1\\b = 0,1\end{array} \right.\)

Coi Y gồm (Fe,O) với số mol lần lượt là x và y

Bảo toàn electron có : 3x-2y = 0,1.3+0,1.1

mY/2 = 56x + 16y= 25,6/2 = 12,8

----> x=0,2   y=0,1 ---> Trong Y có 0,4 mol Fe

Giả sử số mol của Fe3O4 = số mol Fe2O3 = z (mol)

Bảo toàn Fe có : 3z + 2z = 0,4 --> z = 0,08 mol

---> m = 31,36 gam

13:20 - 13/12/2020

Phương Phương
@Chuyên gia - Hồng Nhung:E chưa học BT electron aj

14:55 - 13/12/2020

Phương Phương
cho 50g hh mgco3 và baco3 tác dụng với dd h2so4 thu được m gam chất rắn A, dd B chứ 12g muối, 4,48l khí co2 đktc, tìm m

22:59 - 12/12/2020

Chuyên gia - Vũ Hương Giang

BaSO4 là kết tủa nên đi vào chất rắn đó em

22:05 - 13/12/2020

Chuyên gia - Vũ Hương Giang

MUỐI LÀ MgSO4=> nMgSO4=0,1  mol

=> nCO2 (SINH RA  DO MgCO3+H2SO4)=0,1 mol

=> nBaCO3 PU=0,1 mol

=>m chất rắn=m dư+mBaSO4=50-0,1x4-0,2x197+0,1xx233=45,2g

 

00:46 - 13/12/2020

Phương Phương
@Chuyên gia - Vũ Hương Giang:tại sao muối chỉ có mgso4 còn baso4 thì sao ạ

21:46 - 13/12/2020

Phương Phương
Chia 156,8 gam hỗn hợp X gồm FeO, Fe3O4, Fe2O3 thành hai phần bằng nhau. Cho phần thứ nhất tác dụng hết với dung dịch HCl dư được 155,4 gam muối khan. Phần thứ hai tác dụng hết vừa đủ với dung dịch Y là hỗn hợp HCl, H2SO4 loãng thu được 167,9 gam muối khan. Số mol của HCl trong dung dịch Y là, VIẾT PTPU GIẢI BÌNH THƯỜNG GIÚP E VỚI, HOẶC VẼ SƠ ĐÔ CẢ QUÁ TRÌNH RỒI GIẢI CUNG ĐƯỢC Ạ

22:43 - 12/12/2020

Chuyên gia - Nguyễn Thị Hương Giang

em coi Fe3O4 là Fe2O3.FeO

sau đó quy hỗn hợp 3 oxit về 2 oxit là Fe2O3 và FeO thôi

các PTHH:

Fe2O3 + 6HCl => 2FeCl3 + 3H2O

FeO + 2HCl => FeCl2 + H2O

Fe2O3 + 3H2SO4 => Fe2(SO4)3 + 3H2O

FeO + H2SO4 => FeSO4 + H2O

chỉ cần bổ sung PTHH còn lời giải vẫn trình bày như trên nhé.

10:56 - 13/12/2020

Chuyên gia - Vũ Hương Giang

Coi mỗi phần hỗn hợp oxit gồm FeO và Fe2O3 với số mol là a và b

=> Muối P1 có a mol FeCl2 và 2b mol FeCl3

=> 72a + 160b = 156,8.0,5 = 78,4 và 127a + 325b = 155,4

=> a = 0,2 ; b = 0,4 mol => nCl- (muối 1) = 2,8 mol

Xét cả quá trình thì : muối phần 2  chính là muối phần 1 có 1 lượng SO42-  thay thế cho Cl- Cứ x mol SO42- thay thế cho 2x mol Cl- => mmuối 2 - mmuối 1 = 96x – 35,3.2x = 167,9 – 155,4

=> x = 0,5 mol

=> Số mol Cl bị thay thế là 1,0 mol => số mol Cl trong muối 2 = 2,8 – 1,0 = 1,8 mol 

00:40 - 13/12/2020

Phương Phương
@Chuyên gia - Vũ Hương Giang:giải cho e cách khác về viết pt bình thường với ạ, e ko hiểu cách này

10:46 - 13/12/2020

Phương Phương
Nung một hỗn hợp X gồm SO2 và O2 có tỉ khối so với O2 là 1,6 với xúc tác V2O5 thu được hỗn hợp Y . Biết tỉ khối của X so với Y là 0,8. Hiệu suất của phản ứng tổng hợp SO3 là

22:08 - 12/12/2020

Chuyên gia - Nguyễn Thị Hương Giang

sơ đồ đường chéo chỉ áp dụng với 2 khí thôi. 

Nên dùng sơ đồ này chỉ tìm được tỷ lệ số mol 2 khí SO2 và O2 trong hỗn hợp X thôi

nSO2/nO2 = (32*1,6-32)/(64-32*1,6)=3/2

còn hỗn hợp sau 3 khí nên không áp dụng nhé. 

11:00 - 13/12/2020

Phương Phương
@Chuyên gia - Vũ Hương Giang:giải cho e cách mà liên quan đến sơ đồ đường chéo với ạ, cách này e ko hiểu

10:46 - 13/12/2020

Đinh Trung Anh
Cho e hỏi Cl có tác dụng với Oxi ko ạ

21:08 - 06/12/2020

Mod Hóa - Thanh Trúc

Không em nhé.

21:09 - 06/12/2020

Đinh Trung Anh
@Mod Hóa - Thanh Trúc:vâng ạ

21:11 - 06/12/2020

Phương Phương
co 6,2g hỗn hơp gồm một số kim loại kiềm vào dd hcl dư được 2,24l h2 đktc cô cạn dd thu được sau pư thu được nh gam chất rắn

17:32 - 06/12/2020

Chuyên gia - Đoàn Diệu Linh

Ta có: n(H2) = 2,24/22,4 = 0,1 mol

Mà n(Cl-) = 2 n(H2) = 2. 0,1 = 0,2 mol

=> m(muối) = m(kim loại) + mCl- = 6,2 + 0,2 . 35,5 = 13,3 (g)

17:34 - 06/12/2020

Phương Phương
dùng CO để khử hoàn toàn 2,88g hỗn hợp X gồm Fe,FeO,Fe2O3 thu đc 2,24g chất rắn .mặt khác để hoàn tan hoàn toàn 2,88g X cần dùng vừa đủ với 100ml dd HCl .kết thúc thí nghiệm thu đc 224 ml khí (đktc).nồng độ mol/lít của dd HCl là

17:28 - 06/12/2020

Chuyên gia - Đoàn Diệu Linh

Đặt số mol các chất lần lượt là  Fe:a mol; FeO: b mol; Fe2O3 :c mol. 

Dùng CO để khử hoàn toàn :thực chất của pứ là 

CO +........ [O]---------->CO2 

...............(b+3c)mol 

theo định luật bảo toàn khối lượng : mO=(2.88-2,24)= 16(b+3c)=0.64 ===> b+3c=0.04

(mol) (1) 

tác dụng với HCl 

Fe + ..........2HCl-----------> FeCl2 +H2 

0.01........ 0.02..............................0.01 

FeO +2HCl------------>FeCl2 + H2O 

b.........2b 

Fe2O3 +6 HCl ----------->2FeCl3 +3 H2O 

c............6c 

lại có : 56x0.01 +72b +160c =2.88 (2) 

từ (1,2)==>b=0.01 (mol) 

................c= 0.01(mol) 

nồng độ HCl = (0.02 +2b +6c)/0.1= 1M 

17:30 - 06/12/2020

Phương Phương
Hòa tan a gam M2(CO3)n bằng lượng vừa đủ dung dịch H2SO4 10% thu được dd muối có nồng độ 15,09%. CT của muối là:

17:20 - 06/12/2020

Linh Linh
Chào em

Giả sử muối M2(CO3)n có 1 (mol)

M2(CO3)n + nH2SO4 → M2(SO4)n + nCO2 + nH2O

        1  →          n                  1               n       (mol)

⟹ mdd(sau pứ) = \(2M + 60n + \dfrac{{98n.100\% }}{{10\% }} - 44n = 2M + 996n\)

⟹ C%(M2(SO4)n = \(\dfrac{{2M + 96n}}{{3M + 996n}}.100\%  = 15,09\% \)

⟹ M = 32n

⟹ n = 2 và M = 64 (Cu) → thỏa mãn

Vậy công thức của muối là CuCO3

08:26 - 07/12/2020

Phương Phương
Hòa tan x gam kim loại M trong y gam dung dịch HCl 7,3%(lượng axit vừa đủ) thu được dung dịch A có nồng độ 11,96%. Kim loại M là?

17:17 - 06/12/2020

Chuyên gia - Vũ Hương Giang

nHCl = 200.0,073/36,5 = 0,4(mol)

23:33 - 06/12/2020

Chuyên gia - Đoàn Diệu Linh

nHCl = 200.0,073/36,5 = 0,4(mol)

2M + 2nHCl → 2MCln + nH2

0,4/n _ 0,4 ___     0,4/n __ 0,2

 

mddMCln = 200 + M.0,4/n - 0,2.2 = 199,6 + 0,4M/n

Nồng độ muối MCln bằng 11,96%

⇒ (M + 35,5n).0,4/n = 0,1196.(199,6 + 0,4M/n)

⇒ M = 27,5n

n = 2, M = 55 (Mn)

17:23 - 06/12/2020

Phương Phương
@Chuyên gia - Đoàn Diệu Linh:0,4 đâu ra thế

21:05 - 06/12/2020

Phương Phương
Hòa tan m gam hỗn hợp A gồm FeO vào Fe2O3 bằng lượng vừa đủ dung dịch HCl, sau phản ứng thu được dung dịch B. Cho một nửa dung dịch B tác dụng với dung dịch NaOH dư, kết tủa thu được đem nung trong không khí đến khối lượng không đổi được 40 gam chất rắn. Cho một nửa dung dịch B còn lại tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3, thu được 208,15 gam chất rắn. Giá trị của m là; giải theo cách viết ptpu bình thường giúp e với

17:11 - 06/12/2020

Chuyên gia - Đoàn Diệu Linh

Dung dịch B sau phản ứng sẽ gồm: Fe2+; Fe3+; Cl-

40 gam chất rắn chính là Fe2O3 => nFe2O3 = 0,23 (mol) => nFe = 2.nFe2O3 = 0,5 (mol) (BTNT Fe)

Gọi a,b lần lượt là số mol của Fe2+ và Fe3+

Ta có a + b = 0,5 (1)

BT điện tích dd B ta có: nCl- = 2nFe2+ + 3.nFe3+ = 2a + 3b 

Cho 1 nửa dd B tác dụng với AgNO3 dư thu được kết tủa gồm AgCl và Ag

     Ag+ + Cl- --> AgCl

(2a + 3b)            (2a+3b) 

Fe2+ + Ag+ --> Fe3+ + Ag

 a                                      a

=> 143,5.(2a + 3b) + 108a = 208,15 (2)

Từ (1) và (2) => a = 0,2; b = 0,3 (mol)

=> m= 2.(0,2.72 + 0,3.160) = 124,8 (g) 

 

17:21 - 06/12/2020

Phương Phương
@Chuyên gia - Đoàn Diệu Linh:giải cách khác giúp e với

21:10 - 06/12/2020

Phương Phương
hòa tan hết hỗn hợp gồm cu, fe(OH)2 fe(OH)3, cu(OH)2 fe3o4 có cùng số mol bằng dd HCl vừa đủ thu được dd Y chứa 94,05g chất tan. tính mFeCl2 trong dd Y

11:12 - 06/12/2020

Chuyên gia - Nguyễn Hồng Nhung

bài này mình làm bình thường em nhé. viết pthh là ra

Fe(OH)2 + 2HCl --> FeCl2 + 2h2O

   x                              x

Fe(OH)3  + 3HCl --> feCl3 + 3H2O

  x                               x

Cu(OH)2 + 2HCl --> CuCl2 + 2H2O

x                                    x

Cu + Fe3O4 + 8HCl —> CuCl2 + 3FeCl2 + 4H2O

x                                          x            3x

như vậy tổng số mol: CuCl2 (2x), FeCl2 (4x) và FeCl3 (x)

 m = 135.2x + 127.4x + 162,5x = 94,05

—> x = 0,1

—> mFeCl2 = 50,8 gam

11:47 - 06/12/2020

Chuyên gia - Nguyễn Hồng Nhung

nCu = nFe(OH)2 = nFe(OH)3 = nCu(OH)2 = nFe3O4 = x

Cu + Fe3O4 + 8HCl —> CuCl2 + 3FeCl2 + 4H2O

—> Y chứa CuCl2 (2x), FeCl2 (4x) và FeCl3 (x)

—> m = 135.2x + 127.4x + 162,5x = 94,05

—> x = 0,1

—> mFeCl2 = 50,8 gam

11:33 - 06/12/2020

Phương Phương
@Chuyên gia - Nguyễn Hồng Nhung:e chưa học bảo toàn e, giải cách khác giúp e với

11:39 - 06/12/2020

Phương Phương
Cho m gam hh Cu và Fe3O4 vào 400ml dd HCl thu được dd A ko còn cất rắn ko tan trong đó khối lượng FeCL3 là 9,75g. Thêm dd NaOH dư vào dd A, sau đó lọc lấy kết tủa nung trong không khí đến khối lượng không đổi thu được 20g chất rắn, tính m

11:09 - 06/12/2020

Chuyên gia - Nguyễn Hồng Nhung

có một bài nãy cô vừa làm đó em,

em có thể đặt hai ẩn. 

gọi nFe3O4 =x, nCu=y

sau đó viết pt và làm bình thường nhé.

11:40 - 06/12/2020

Chuyên gia - Nguyễn Hồng Nhung

chào em, ta làm như sau:

nFeCl3 = 0,06mol

quy đổi: Cu (a), Fe(3b) , O(2b) mol

bảo toàn e: 2a +0,06.3 + (3b - 0,06).2 = 4b.2

m rắn = 80a + 160.3b/2 = 20

suy ra a=0,04, b=0,07

=> m=18,8g

11:38 - 06/12/2020

Phương Phương
@Chuyên gia - Nguyễn Hồng Nhung: e chưa học bảo toàn e, giúp e giải cashc khác với

11:38 - 06/12/2020

Phương Phương
hỗn hợp X gồ Cu, CuO, Fe3O4. Hòa tan hết m gam X trong 1,2l dd HCl 1M thu được dd Y chứa 3 chát tan có cùng nồng độ mol. tính m

11:07 - 06/12/2020

Chuyên gia - Nguyễn Hồng Nhung

Chào em, ta làm như sau:

Th1: Y chứa CuCl2 thì nCuCl2=nFeCl2=nHCl dư=a

Bảo toàn nguyên tố Cl:  2a+2a+a=1,2

=> a =0,24

=> nHCl phản ứng = 1,2 - a = 0,96

=> nH2O = 0,48

=> mX = mFe + mCu + mO = 36,48

TH2: Y chứa nCuCl2 = nFeCl2=nFeCl3=x

BTNT Cl: 2x + 2x + 3x = 1,2

=> x=6/35

=> nH2O = nHCl/2 = 0,6 => nO = 0,6

=> mX = mFe+mCu+mO = 39,77

11:15 - 06/12/2020

Phương Phương
@Chuyên gia - Nguyễn Hồng Nhung: 2 trường hợp này là sao ạ, tại sa lại phải chia thanhd 2 trường hợp thế ạ

11:40 - 06/12/2020

Chuyên gia - Nguyễn Hồng Nhung

     CuO + 2HCl ==> CuCl2 +H2O

    Fe3O4 + 8HCl → FeCl2 + 2FeCl3 + 4H2O

    Cu + 2FeCl3 → 2FeCl2 + CuCl

 

12:07 - 06/12/2020

Phương Phương
@Chuyên gia - Nguyễn Hồng Nhung: trên giải e ko hiểu trường hợp 1 và 2 laf gì ạ

17:29 - 06/12/2020

Linh Linh
Chào em

CuO + 2HCl → CuCl2 +H2O

Fe3O4 + 8HCl → FeCl2 + 2FeCl3 + 4H2O

Cu + 2FeCl3 → 2FeCl2 + CuCl2

Phản ứng tạo muối của bài đã được viết bằng các phương trình trên.

Vì đề bài nói rằng sau phản ứng sẽ có 3 chất tan

+ TH1: Y chứa CuCl2 , FeCl2 và HCl dư

+ TH2: Y chứa CuCl2 , FeCl2 và FeCl3

08:31 - 07/12/2020

Phương Phương
Cho m gam hỗn hợp Cu và Fe2O3 vào 400ml dd HCl thu được dung dịch A( không còn chất rắn không tan) trong đó khối lượng FeCl3 là 9,75g. Thêm dd NaOH dư vào dd A, sau đó lọc kết tủa nung nóng trong không khí đến khối lượng không đổi thu được 20 gam chất rắn.Hỏi m có giá trị là ?

11:03 - 06/12/2020

Chuyên gia - Đoàn Diệu Linh

pt này phải là m rắn = (160.3x)/2 + 80y = 20 (gam) (2) em nhé 

m = 18,8 (g) nhé

16:13 - 06/12/2020

Phương Phương
e chưa học bảo toàn e

11:04 - 06/12/2020

Chuyên gia - Nguyễn Hồng Nhung

Gọi nFe2O3 = x; nCu = y (mol), nFeCl3 = 0,06mol

Fe2O3 + 6HCl -> 2FeCl3 + 3H2O 

   x                           2x

                          Cu + 2FeCl3 -> CuCl2 + 2FeCl2

Trước phản ứng y         2x

Phản ứng           y         2y

Sau phản ứng    0       2x - 2y       y            2y

-> nFeCl3 = 2x - 2y = 0,06 (mol) (1)

Ta có chất rắn sau khi nung còn Fe2O3; CuO

nFe2O3 giữ nguyên, bằng x (mol)

Bảo toàn Cu -> nCuO = nCu = y (mol)

m rắn = 160x + 80y = 20 (gam) (2)

Từ (1)(2) -> x = 0,093 ; y = 0,063 (mol)

-> m = 0,093 * 160 + 0,063* 64 =  18,9 (gam)

11:08 - 06/12/2020

Phương Phương
@Chuyên gia - Nguyễn Hồng Nhung:cô giải có sai ko đấy ạ, trong đáp án trắc nghiệm của e ko có đáp án như cô làm ạ

15:25 - 06/12/2020

Phương Phương
Hòa tan 10g hh bột gồm Cu và Fe2O3 bằng dd HCl dư sau pư kết thúc còn lại 1,6g chất rắn ko tan. Phần trăm khối lượng Fe2O3 trong hh đầu là?

11:02 - 06/12/2020

Chuyên gia - Đoàn Diệu Linh

theo pt (1) số mol của FeCl3 là 2x, sau đó FeCl3 lại tiếp tục phản ứng với Cu, thì Cu sẽ là x (mol) nhé

16:05 - 06/12/2020

Phương Phương
@Chuyên gia - Nguyễn Hồng Nhung:e ko hiểu đoạn y-x=0,025 ạ

15:23 - 06/12/2020

Phương Phương
@Chuyên gia - Nguyễn Hồng Nhung:trước và sau pứ là thế nào đấy ạ

15:24 - 06/12/2020

Chuyên gia - Đoàn Diệu Linh

     Cu+ 2feCl3 ---> CuCl2 + 2FeCl2

bđ: y         2x

pư: x         2x             x                  2x 

sau: y-x                      x                 2x

Nếu viết đầy đủ sẽ như thế này em nhé, em hiểu trong quá trình phản ứng thì sẽ tính theo FeCl3, nCu = x (mol). suy ra sau phản ứng sẽ là y-x (mol) nhé

15:46 - 06/12/2020

Phương Phương
@Chuyên gia - Đoàn Diệu Linh:ở đoạn cu, tại sao pư lại là x vậy?

16:03 - 06/12/2020

Phương Phương
cho m gam hỗn hợp Cu và Fe2O3 tác dụng với dung dịch HCl dư thu được dd A và 3,2g chất rắn ko tan. Cô cạn dd A thu được 46,68g muối khan. tính m

11:00 - 06/12/2020

Chuyên gia - Nguyễn Hồng Nhung

gọi nFe2O3= x mol, nCu=y mol

6HCl + Fe2O3 ---> 2FeCl3 + 3H2O

              x                  2x

      Cu+ 2feCl3 ---> CuCl2 + 2FeCl2

bđ: y         2x

sau: y-x                      x                 2x

lập hệ pt : y - x = 0,05

                 135x + 127.2x = 46,68

tìm được x = 0,12 mol, y=0,17 mol

nên m=160x + 64y = 30,08g

11:28 - 06/12/2020

Phương Phương
e chưa học bảo toàn e ạ

11:03 - 06/12/2020

Đinh Trung Anh
thầy cô giúp em cân bằng pt với ạ M là kim loại .M + H2O → M(OH) + H2

21:24 - 02/12/2020

Mod Hóa - Thanh Trúc

22:07 - 02/12/2020

Mod Hóa - Thanh Trúc

M là kim loại hóa trị mấy vậy em?

21:29 - 02/12/2020

Đinh Trung Anh
@Mod Hóa - Thanh Trúc:dạ đầu bài ko cho hóa trị ạ . bài cụ thể là : hòa tan 5,85 g 1 kim loại vào nước thu được 1,68 l khí h2 ( đktc) tìm kim loại

22:05 - 02/12/2020

Phương Phương
cho m gam Ba vào 250ml dung dịch hcl có nồng độ a mol/l thu đucợ ddX và 6,72 lít khí H2 đktc cô cạn dd X thu được 55g chất rắn khan.tính a

23:25 - 06/11/2020

Linh Linh
Chào em

Ba + 2HCl → BaCl2 + H2

x   →   2x            x        x        (mol)

Ba + 2H2O → Ba(OH)2 + H2

y         →              y             y  (mol)

⟹ nH2 = x + y = 0,3 (1)

⟹ mcran = 208x + 171y = 55 (2)

Từ (1)(2) ⟹ x = 0,1 và y = 0,2 mol.

Vậy CM(HCl) = a = n/V = (2.0,1)/0,25 = 0,8M

08:08 - 07/11/2020

Phương Phương
cho m gam kim loại M tác dụng vừa đủ với 400g dd HCl 10% thu được dd muối có nồng độ 12,632%. Tìm m

17:35 - 05/11/2020

Mod Hóa-Vũ Thị Thùy

17:41 - 05/11/2020

Phương Phương
@Mod Hóa-Vũ Thị Thùy:tại sao lại lấy 40/73 .2 ạ

23:13 - 06/11/2020

Linh Linh
Chào em
40/73 . 2 là khối lượng của H2 em nhé.

mdd = mM + mddHCl – mH2

08:04 - 07/11/2020

Đăng Nhập

  • Lưu ý: Tên tài khoản hay tên đăng nhập là một

  • | Quên mật khẩu ?
  • Lưu ý: - Nếu bạn không thể đăng nhập thông tin qua tài khoản Facebook hoặc Google hãy liên hệ Hotline 024.7300.7989 để giúp bạn chuyển sang tài khoản trên trang.

  • Chưa có tài khoản Tuyensinh247.com? Đăng ký ngay !

Lý do báo cáo vi phạm?Gửi yêu cầu Hủy