Bài 9. Bài tập kim loại tác dụng với axit sunfuric loãng

Chú ý: Trình duyệt hiện tại của bạn chưa cài đặt flashplayer để xem video.

Vui lòng tải và cài đặt phiên bản flash mới nhất tại đây sau đó ấn Ctrl-F5 để xem video hoặc bạn nên dùng trình duyệt Chrome để xem video tốt hơn - Tải Chrome về

Đính Chính: Phút thứ

  • 1. Câu 1 - Câu 4

    23:05

  • 2. Câu 5 - Câu 8

    24:13

Hỏi đáp và thảo luận

Thanh Vuquang
thầy ơi cho e hỏi câu này ạ :cho 26g hh gồm fe feo fe2o3 tác dụng vừa đủ vs h2so4 loãng thu dc 1,12l khí đktc và 35,3 g muối khan .nếu cho hỗn hợp X tác dụng với h2so4 đặc nóng thì thu dc bao nhiêu lít khí ở đktc ?bao nhiêu gam muối

17:20 - 24/06/2020

Mod Hóa-Vũ Thị Thùy

E xem lại đề bài xem đã chính xác chưa nhé

07:59 - 25/06/2020

Yurita
ở câu năm phần thầy đã sửa đề tại sao số nKL=n/2.nSO4 vậy ạ

19:18 - 02/06/2020

Yurita
nKL=2/n.nSO4 em nhầm ạ

19:20 - 02/06/2020

Mod Hóa - Thúy Hằng

Bạn viết pt ra

2M + nH2SO4l --> M2(SO4)n + nH2

nKl=2/n. 0,45

19:57 - 02/06/2020

Yurita
ở câu 3 mình ko cần nhìn hệ số mình dùng bảo toàn nguyên tố được ko ạ nH2SO4=nSO4=nH2= 0,04 được ko ạ ?

19:09 - 02/06/2020

Lê Nam
Hòa tan hoàn toàn 3,76 gam hỗn hợp X ở dạng bột gồm S, FeS và FeS2 trong dung dịch HNO3 đặc nóng dư thu được 0,48 mol NO2 (là sản phẩm khử duy nhất) và dung dịch Y. Cho dung dịch Y tác dụng với dung dịch Ba(OH)2 dư, lọc và nung kết tủa đến khối lượng không đổi, được m gam hỗn hợp chất rắn Z. Giá trị của m là?

21:58 - 18/05/2020

Mod_Nhật Loan

Quy đổi hh X về Fe và S

                        x        y  (mol)

=>56x+32y=3,76 (1)

Fe(0)-->Fe(+3)+3e                           N(+5)+1e-->N(+4)

x----------------->3x                                    0,48<--0,48

S(0)-->S(+6)+6e

y--------------->6y

AD ĐLBT e=>3x+6y=0,48 (2)

Từ (1),(2) lập HPT tìm ra x=0,03, y=0,065

=>nFe2(SO4)3=1/2nFe=0,015 mol

Dd Y gồm Fe2(SO4)3, HNO3 dư

2HNO3+Ba(OH)2--->Ba(NO3)2+2H2O

Fe2(SO4)3+3Ba(OH)2--->2Fe(OH)3(kết tủa)+3BaSO4(kết tủa)

0,015---------------------->0.03----------------->0,045

2Fe(OH)3--(t độ)->Fe2O3+3H2O

0,03---------------->0,015

HH chất rắn Z là Fe2O3, BaSO4=>m=0,015.160+0,045.233=12,885g

 

 

22:46 - 18/05/2020

Lê Nam
Hòa tan hết hoàn toàn 30 gam hỗn hợp gồm một số kim loại trong dung dịch H2SO4 đặc, nóng (dư) thấy thoát ra 0,15 mol SO2, 0,1 mol S và 0,05 mol H2S.a. số mol H2SO4 đã phản ứng là ?b. Khối lượng muối thu được sau phản ứng là ?

20:36 - 18/05/2020

Lê Nam
Cho em hỏi H(+) là gì ạ?

21:10 - 18/05/2020

Mod_Nhật Loan
Bạn hiểu như này: H2SO4 là 1 axit mạnh, trong dung dịch phân li ra 2 ion là H(+) và SO4(2-)(Kiến thức này sẽ được học ở lớp 11). H(+) ở đây thể hiện đầy đủ tính chất hoá học của axit. Bạn cảm thấy lời giải này dễ hiểu không? Có gì vướng mắc bạn cứ hỏi nha^^ Phần a bài này có thể dùng BT nguyên tố S được:nH2SO4=nSO2+nH2S+nS+nSO4(2-) trong muối, nSO4(2-)trong muối=1/2 tổng số mol e nhận!

21:22 - 18/05/2020

Lê Nam
Em cảm ơn ạ

22:23 - 18/05/2020

GV Hóa - Hồng Hoa
Cô giảng lại cho em như sau sẽ dễ hiểu hơn nhé!

09:37 - 19/05/2020

Lê Nam
Em cảm ơn ạ

16:36 - 19/05/2020

Nguyễn Nam
Để m gam Fe ngoài không khí, sau một thời gian biến thành hỗn hợp X có khối lượng 12 gam gồm FeO, Fe2O3, Fe3O4 và Fe. Hòa tan hết M vào dung dịch H2SO4 đặc thu được 3,36 lít khí SO2 đo ở đktc. Giá trị m là bao nhiêu?

20:27 - 18/05/2020

Mod_Nhật Loan

Quy đổi hh X về Fe và O

                         x      y  (mol)

=>56x+16y=12(1)

nSO2=3,36/22,4=0,15  mol

Fe(0)-->Fe(+3)+3e                             O(0)+2e-->O(-2)

  x--------------->3x                              y--->2y

                                                          S(+6)+2e-->S(+4)

                                                                     0,3<---0,15

AD định luật bảo toàn e=>3x-2y=0,3(2)

Từ (1),(2) bạn lập hpt bấm mt là ra x,y=>m=56x=10,08g.

20:37 - 18/05/2020

Nguyễn Nam
Cho $13,5$ gam hỗn hợp các kim loại $Al, Cr, Fe$ tác dụng với lượng dư dung dịch $H_{2}SO_{4}$ loãng nóng (trong điều kiện không có không khí), thu được dung dịch $X$ và $7,84$ lít khí $H_{2}$ (ở đktc). Cô cạn dung dịch $X$ được $m$ gam muối khan. Giá trị của $m$ là ? Giúp em với.

20:11 - 18/05/2020

Mod_Nhật Loan

nH2=7,84/22,4=0,35 mol=nH2SO4 pư=nSO4(2-) trong muối

m muối=m kim loại+mSO4(2-)=13,5+0,35.96=47,1 g

20:30 - 18/05/2020

Khả Vy
Đốt cháy hoàn toàn 9,75 g một kl hoa tri II với 1,68 lít khí O2 đktc . xác định tên kl Đốt cháy hoàn toàn 16g một kl với 2,8 lít khí O2 đktc . xác định tên kl

08:22 - 17/05/2020

Trần Kim Liên
cho 10,5g hỗn hợp Zn và CuO vào 200ml dd H2SO4 loãng 1M thu được 3,36 lít khí và dd Aa) tính % khối lượng mỗi KLb)tính khối lượng muối sunfat tạo thànhc)cho từ từ BaCl2 vào dd A đến dư. tình khối lượng muối tạo thành

22:02 - 11/05/2020

Trần Bình Tiến Dương
chương trình hk2 bắt đầu từ bài nào ạ

21:41 - 03/05/2020

GV Hóa - Hồng Hoa
Chương trình học kì II môn hóa lớp 10 bắt đầu từ chương 5: Nhóm halogen em nhé!

09:21 - 05/05/2020

Hệ Phương Trình
Ad ơi cho e hỏi bài 8 e lm theo thầy và tự nghĩ ra công thức giải nhanh là m (muối sunfat)=m(muốicacbonat)+36×nco2Có đúng ko ạ

22:24 - 28/04/2020

Mod_HT Huyền
không nhé em vì còn khối lượng của H2SO4 nữa

01:07 - 29/04/2020

Kim Dung
dạ thầy cho em hỏi bài này ạ: Cho 3,4 gam hỗn hợp 2 kim loại liên tiếp nhau trong nhóm IIA tác dụng hết với dung dịch H2SO4 loãng. Kết thúc phản ứng thu được 2,24 lít khí ở(đktc). Tìm hai kim loại đó

15:51 - 15/04/2020

Kim Dung
thầy ơi em không hiểu bài này này ạ: Cho 3,4 gam hỗn hợp 2 kim loaijlieen tiếp

15:45 - 15/04/2020

Mod Hoá ~ Như Quỳnh

E ghi đầu đủ hộ mod nhá

19:44 - 15/04/2020

Minh Tran
Giúp em với Nung nóng hỗn hợp bột X gồm a mol Fe và b mol S trong khí trơ, hiệu suất phản ứng bằng 50%, thuđược hỗn hợp rắn Y. Cho Y vào dung dịch HCl dư, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu đượchỗn hợp khí Z có tỉ khối so với H2 bằng 5. Tỉ lệ a : b bằng

19:24 - 09/04/2020

Lê Nam
Trộn 6,5 gam bột Zn với một lượng dư lưu huỳnh rồi đem nung một thời gian thu được hỗn hợp X,Cho X và dung dịch HCl dư đến khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được hỗn hợp khí X, sục Xvào dung dịch CuSO4 dư thấy tạo ra 6,72 gam chất kết tủa đen. Hiệu suất phản ứng giữa S và Zn là ? Giúp em câu này với

19:10 - 09/04/2020

mod hóa Văn Hưng

X Zn dư S dư và ZnS

  Zn + 2HCl -> ZnCl2 +H2        ZnS + 2HCl->ZnCl2 +H2S

ZnS +CuSO4 -> ZnSO4 +CuS  có nCuS =6,72/96=0,07 

0,07                          <- 0,07

suy ngược   ZnS+ 2HCl-> ZnCl2 +H2S

                   0,07                <-     0,07

       Zn + S -> ZnS

bd   0,1

pư    0,07        0,07    <- 0,07   H =(0,07/0,1).100=70%

 

21:10 - 09/04/2020

Nguyễn Phúc Na
câu 7, 32n=m => M là Cu( 64)

09:19 - 08/04/2020

mod hóa Văn Hưng

kim loại có hóa trị 1,2,3 nên n=1,2,3

thay vào thì n=2 M=64 nên chọn

11:37 - 08/04/2020

Nguyễn Phúc Na
thưa thầy, đoạn câu 5 biến thể, cách 2, đoạn đó vì sao nkl =0,45.2/n

08:47 - 08/04/2020

GV Hóa - Hồng Hoa
cô giải thích lại cho em chỗ đó như sau:
Vì nSO42- = 0,045 (mol) => nH2SO4 = 0,045 (mol)
Mà nH2 = nH2SO4 = 0,045 (mol)
Ta có: nKL = 2nH2/n
Thay số => nKL = 2.0,045/n
                        = 0,09/n

09:17 - 09/04/2020

Khả Vy
Câu 1 hoa tan hoan toan 5,85 g mot kim loai can dung 90 ml đ HCl 2M GIẢI GIUM E EM DG CAN GAP

15:14 - 26/03/2020

Mod_HT Huyền

em ơi câu 1 của em hình như thiếu đề

20:10 - 26/03/2020

Khả Vy
Câu 1 : hòa tan hoàn toàn 5,85 g một kim loại cần dùng 90 ml dd HCl 2M . kl đã dùng là A Zn B Fe C Al D Mg

07:59 - 27/03/2020

GV Hóa - Hồng Hoa

Câu 1: 90 ml = 0,09 lít

nHCl = V.CM = 0,09.2 = 0,18 (mol)

PTHH: 2R + 2nHCl → 2RCln + H2

(mol) \(\frac{{0,18}}{n} \leftarrow 0,18\)

Theo PTHH: \({n_R} = \frac{1}{n}.{n_{HCl}} = \frac{{0,18}}{n}\,(mol)\)

\(\begin{array}{l} \Rightarrow {n_R}.{M_R} = {m_R}\\ \Rightarrow \frac{{0,18}}{n}.{M_R} = 5,85\\ \Rightarrow {M_R} = 32,5n\end{array}\)

Vì hóa trị của R thường là 1,2,3 nên ta có:

n = 1 → MR = 32,5 => Loại

n = 2 → MR = 65 (g/mol) => R là Zn (thỏa mãn)

n = 3 → MR = 97,5 (g/mol) => Loại

Chọn A

08:33 - 01/04/2020

GV Hóa - Hồng Hoa

Câu 2: 200 ml = 0,2 lít

nHCl = V.CM = 0,2.0,1= 0,02 (mol)

PTHH: 2R + 2nHCl → 2RCln + H2

(mol)               \(0,02 \to \frac{{0,02}}{n}\)

Theo PTHH: \({n_{RC{{\mathop{\rm l}\nolimits} _n}}} = \frac{1}{n}{n_{HCl}} = \frac{{0,02}}{n}\,(mol)\)

\(\begin{array}{l}{n_{RC{{\mathop{\rm l}\nolimits} _n}}}.{M_{RC{{\mathop{\rm l}\nolimits} _n}}} = {m_{RC{{\mathop{\rm l}\nolimits} _n}}}\\ \Rightarrow \frac{{0,02}}{n}.({M_R} + 35,5n) = 1,36\\ \Rightarrow {M_R} + 35,5n = 6,8n\\ \Rightarrow {M_R} = 32,5n\end{array}\)

Vì hóa trị của R thường là 1,2,3 nên ta có:

n = 1 → MR = 32,5 => Loại

n = 2 → MR = 65 (g/mol) => R là Zn (thỏa mãn)

n = 3 → MR = 97,5 (g/mol) => Loại

Vậy kim loại R là Zn

08:41 - 01/04/2020

GV Hóa - Hồng Hoa

Câu 8:

nH2(đktc) = 4,48 : 22,4 = 0,2 (mol)

nHCl = 0,6.1 = 0,6 (mol)

PTHH: Zn + 2HCl → ZnCl2 + H2↑   (1)

(mol)   0,2 ← 0,4                 ← 0,2

             ZnO + 2HCl → ZnCl2 + H2O  (2)

(mol)   0,1 ← (0,6-0,4)

Theo PTHH (1): nZn = nH2 = 0,2 (mol) → mZn = nZn×MZn = 0,2×65=13 (g)

nHCl(1) = 2nH2 = 2.0,2 = 0,4 (mol)

→ nHCl(2) = ∑nHCl – nHCl(1) = 0,6 – 0,4 = 0,2 (mol)

Theo PTHH (2): nZnO = 1/2 nHCl(2) = 0,2/2 = 0,1 (mol)

→ mZnO = nZnO×MZnO = 0,1×81 = 8,1 (g)

Chú ý: Sau em cần chép đề bài đầy đủ, cả 3 bài tập em chép đều thiếu câu hỏi. Câu 3 này cô nghĩ là hỏi khối lượng 2 chất trong hh ban đầu nên cô đã giải theo yêu cầu như vậy cho em nhé!

08:49 - 01/04/2020

Quan Ngo
câu 5 tại âo số mol của SO4=n/2 × 0.45 ạ

23:12 - 02/01/2020

Mod_HT Huyền
557586_5e0e165b7f8b9a542b8b4567_17198459

00:24 - 03/01/2020

Mod_HT Huyền

Em tích chéo là ra thôi nhé

00:28 - 03/01/2020

Đăng Nhập

  • Lưu ý: Tên tài khoản hay tên đăng nhập là một

  • | Quên mật khẩu ?
  • Lưu ý: Nếu bạn không thể đăng nhập thông qua tài khoản Facebook hãy liên hệ Hotline 024.7300.7989 để giúp bạn chuyển sang tài khoản trên trang.

  • Chưa có tài khoản Tuyensinh247.com? Đăng ký ngay !