Bài 2. Bài tập lập công thức phân tử hợp chất hữu cơ

Chú ý: Trình duyệt hiện tại của bạn chưa cài đặt flashplayer để xem video.

Vui lòng tải và cài đặt phiên bản flash mới nhất tại đây sau đó ấn Ctrl-F5 để xem video hoặc bạn nên dùng trình duyệt Chrome để xem video tốt hơn - Tải Chrome về

Đính Chính: Phút thứ

  • 1. Lập công thức phân tử khi biết % các nguyên tố

    19:13

  • 2. Lập công thức phân tử dựa vào sản phẩm cháy

    13:21

Hỏi đáp và thảo luận

Doãn Ngọc Chinh
Giúp em các cô ơiNhận biết dung dịcha)HCl;H2SO4;NaOH;KClb)HCl;H2SO4;Ba(OH)2;KClc)KNO3;KCl;KOH;H2SO4

15:46 - 19/06/2020

Mod Hóa - Thúy Hằng

Câu a bạn dùng quỳ tím nhận biết được 2 axit màu đỏ và NaOH màu xanh sau đó dẫn axit qua BaCl2 xuất hiện kết tủa trắng là H2SO4, KCl dùng AgNO3 xuất hiện kết tủa

17:56 - 19/06/2020

Trương Văn Tuấn
thầy có bài giảng về ôn thi học kỳ II không ạ

17:19 - 10/06/2020

Mod Hóa - Thúy Hằng

Có đề thi ôn tập học kì 2 đó bạn

19:44 - 10/06/2020

Khang PépBa
Đốt cháy hoàn toàn 1.38 gam chất hữu cơ A người ta thu được 1.62 g hơi nước và 2.64 gam CO2. Biết khối lượng mol của A nhỏ hơn 60 CTPT của hợp chất A biết A chứa 3 nguyên tố C,H , O

21:27 - 01/06/2020

GV Hóa - Hồng Hoa

nH2O = mH2O : MH2O = 1,62:18 = 0,09 (mol) → nH = 2nH2O = 2.0,09 = 0,18 (mol)

nCO2 = mCO2 : MCO2 = 2,64 : 44 = 0,06 (mol) → nC = nCO2 = 0,06 (mol)

mH = nH×MH = 0,18×1 = 0,18 (mol)

mC = nC×MC = 0,06×12 = 0,72 (g)

mO(A) = mA – mH – mC = 1,38 – 0,18 – 0,72 = 0,48 (g)

→ nO(A) = mO(A) : MO = 0,48 : 16 = 0,03 (mol)

Đặt CTPT của A có dạng: CxHyOz (đk: x,y,z € N*)

x : y : z = nC : nH : nO

             = 0,06 : 0,18 : 0,03

             = 2 : 6 :1

→ Công thức đơn giản nhất của A có dạng: C2H6O

→ Công thức phân tử của A có dạng: (C2H6O)n

Vì MA < 60 nên M(C2H6O)n < 60

→ (12.2 + 1.6 + 16)n < 60

→ 46n < 60

→ n < 60/46 = 1,3

n nguyên dương nên chọn n = 1 thỏa mãn

→ Công thức phân tử của A: C2H6O

08:58 - 02/06/2020

Doãn Tử Hà
thầy ơi tại sao nH=2nH2o vậy ạ

10:55 - 30/05/2020

Mod Hóa - Thúy Hằng

Bảo toàn nguyên tố á bạn

12:08 - 30/05/2020

Lâm Thị Quỳnh Giang
Cho kim loại Na dư tác dụng với 30ml rượu etylic 96 độ. a, tìm thể tích và khối lượng rượu đã tham gia PƯ . Cho khối lượng riêng của rượu là 0,8 g/ml, nước là 1 g/ml, tính khối lượng Na đã dùng

21:24 - 29/05/2020

GV Hóa - Hồng Hoa

a) Thể tích rượu nguyên chất có trong 30 ml C2H5OH 960 là: \({V_{{C_2}{H_5}OH}} = \frac{{{V_{dd\,{C_2}{H_5}OH}}}}{{{{100}^0}}}.{D_r}^0 = \frac{{30}}{{{{100}^0}}}{.96^0} = 28,8\,(ml)\)

Khối lượng rượu tham gia phản ứng là: mC2H5OH = VC2H5OH×d = 28,8×0,8 = 23,04 (g)

b) Thể tích của H2O có trong dd rượu là: VH2O = Vdd  - VC2H5OH = 30 – 28,8 = 1,2 (ml)

Khối lượng của H2O là: mH2O = VH2O. dH2O = 1,2 . 1 = 1,2 (g)

nC2H5OH = mC2H5OH : MC2H5OH = 23,04 : 46 = 0,5 (mol)

nH2O = mH2O­ : MH2O = 1,2 : 18 = 1/15(mol)

PTHH: C2H5OH + Na → C2H5ONa + 1/2 H2 (1)

(mol)      0,5     → 0,5

            H2O  +  Na → NaOH + 1/2 H2           (2)

(mol)  1/15  → 1/15

Theo PTHH (1) và (2): Tổng mol Na pư = 0,5 + 1/15 = 17/30 (mol)

Khối lượng Na đã dùng là: mNa = nNa×MNa = 17/30 × 23 ≈ 13,03 (g)

09:27 - 30/05/2020

Ngọc Chloe
tại sao %mC=mC/M.100% vậy.Em nghĩ %mC=mC/mhh.100%

10:20 - 09/05/2020

Mod Hóa - Thúy Hằng
M ở đây là của hỗn hợp á bạn

13:04 - 09/05/2020

Baongan Nguyen
Cho hỗn hợp khí gồm CO2, H2,O2 và hơi nước . Chứng minh sự có mặt của mỗi khi trong hỗn hợp trên. Viết các ptpu xảy ra

22:53 - 07/05/2020

GV Hóa - Hồng Hoa
- Cho các khí trên qua CuSO4 khan, nếu thấy chất rắn CuSO4 khan màu trắng chuyển sang màu xanh => chứng tỏ có mặt hơi nước trong hỗn hợp
CuSO4 (khan) + H2O ---> CuSO4.5H2O (dd)
màu trắng                          màu xanh
- Cho hỗn hợp khí trên lội qua dd Ca(OH)2 dư, nếu thấy dd Ca(OH)2 xuất hiện vẩn đục => chứng tỏ có mặt khí CO2
PTHH: CO2 + Ca(OH)2 dư ---> CaCO3 (kết tủa) + H2O
- Cho hh qua CuO, nung nóng, nếu thấy chất rắn từ màu đen chuyển sang màu đỏ => chứng tỏ có H2
PTHH: CuO (rắn) + H2 ---> Cu(rắn) + H2O (đk: nhiệt độ)
        màu đen                    màu đỏ
- Cho tàn đóm đỏ vào trong hỗn hợp, nếu tàn đóm bùng cháy trở lại => chứng tỏ có mặt khí O2.

09:27 - 09/05/2020

Baongan Nguyen
Cô ơi chỗ CuSO4. 5H2O là sao vậy

22:53 - 09/05/2020

Mod_HT Huyền

Đây là tinh thể CuSo4 ngậm 5 H2O bn nhé

09:08 - 10/05/2020

GV Hóa - Hồng Hoa
Đấy là công thức tính thể dạng ngậm nước của CuSO4 em nhé, để thể hiện đây là dung dịch có màu xanh.

09:05 - 13/05/2020

Phương Phương
e chưa hiểu cách thầy cân bằng phương trình ở bài 1 dạng 3 ạ? tại sao lại cho cho 2 để ra (x+y/4) ạ

12:58 - 05/05/2020

GV Hóa - Hồng Hoa
Chỗ đó em hiểu như sau nhé!
xCO2 có x.2 nguyên tử O => mình phải đặt hệ số x trước O2

\(\frac{y}{2}{H_2}O\) có \(\frac{y}{2}\) nguyên tử O ta cần đặt hệ số \(\frac{y}{4}\)vào hệ số O2

(Vì \(\frac{y}{4}\)O2 sẽ có \(\frac{y}{4}\).2 = \(\frac{y}{2}\)nguyên tử O khi đó sẽ bằng với số nguyên tử O có trong nước)

Do đó tóm lại để số nguyên tử O của vế trái bằng với vế phải thì ta cần đặt (x +\(\frac{y}{4}\)) vào trước hệ số O2.

13:49 - 06/05/2020

Phương Phương
Ở DANG 2 TÌM ctpt THÔNG QUA CTĐGN ĐÓTHÌ THẦY CÓ NÓI ĐẾN DẠNG BÀI KHÁC LÀ THAY VÌ CHO M_A THÌ CHO LÀ CÓ 1MOL NGUYÊN TỬ C HOẶC 1 NGUYÊN TỬ LƯU HUỲNH THÌ LÀM THẾ NÀO Ạ, THẦY CHO E MỘT VÍ DỤ CỤ THỂ ĐƯỢC KO Ạ

12:52 - 05/05/2020

GV Hóa - Hồng Hoa
tức là như này em nhé!
VD: Em tìm ra công thức đơn giản nhất của chất X là CH4O
em sẽ suy được công thức phân tử có dạng (CH4O)n
+ Nếu như thông thường thầy dạy thì đề sẽ cho là biết phân tử khối của chất X là 32. Từ đó em tìm được: M(CH4O)n = 32
           => 32n = 32
           => n = 32/32 
           => n = 1
=> CTPT X: CH4O
+ Còn cách thầy nói đến sẽ là: Biết phân tử chất X chỉ chứa 1 nguyên tử C
Thì em suy luôn được n = 1 vì chỉ có n=1 thì số nguyên tử cacbon trong X mới bằng 1
=> CTPT X: CH4O

09:13 - 06/05/2020

Huỳnh Mỹ
những dạng bài này có thường cho kt ko vậy thầy

22:02 - 01/05/2020

GV Hóa - Hồng Hoa
có chứ em!

14:34 - 04/05/2020

Huỳnh Mỹ
dạ

16:00 - 04/05/2020

Baongan Nguyen
Hợp chất X có khối lượng mol là 400g/mol, tạo bởi các nguyên tố Fe, S và O với phần trăm khối lượng các nguyên tố có trong hợp chất lần lượt là : 28%, 24% và 48%a) Lập công thức phân tử và gọi tên chất Xb) Viết PTPU điều chế hợp chất X trên từ sắt và dd H2SO4 đặc nóng. Biết Pứ này sinh ra khí CO2 là khí gây ô nhiễm môi trường, vậy khi thực hiện phản ứng cần xử lí khí này như thế nào?

09:30 - 20/04/2020

GV Hóa - Hồng Hoa

16:58 - 20/04/2020

Baongan Nguyen
Cô ơi, cô giải sai đề ạ

22:43 - 06/05/2020

Baongan Nguyen
Nhờ cô giúp em

22:43 - 06/05/2020

Ngọc Chloe
Câu 5: Dẫn 11,2 lít hh A gồm CH4, C2H4, CO2 lần lượt qua bình (1) chứa dd Ca(OH)2 dư và bình (2) chứa dd brom dư. Thấy bình (1) xuất hiện 10 gam kết tủa, bình 2 khối lượng tăng thêm 2,8 gam.a. Viết các ptb. Tính % V mỗi khí trong hh A.

21:41 - 17/04/2020

Trần Tuấn Phong
bạn có fb ko

14:56 - 19/04/2020

Ngọc Chloe
Có ạ

19:30 - 19/04/2020

GV Hóa - Hồng Hoa

15:03 - 20/04/2020

Nguyễn Mai Hồng Vũ
Đốt cháy hoàn toàn 4,48 lít (đktc) hợp chất hữu cơ A thu được 8,96 lít khí CO2 (đktc) và 3,6 gam nước. Biết ở đktc 0,5 lít khí A có khối lượng là 0,58 gam. Hãy xác định công thức phân tử của A, viết công thức cấu tạo.

15:57 - 17/04/2020

Nguyen Anh

0,5l A có m=0,58

->4,48l A có m=5,1968(g)

nCO2=0,4(mol)=>nC=0,4

nH2O=0,2(mol)=>nH=0,4

mC+mH có trong A=0,4x12+0,4=5,2(g)>5,1968(g)

vậy k tồn tại A

 

17:10 - 17/04/2020

Minh Châu Võ
Cô làm sai rồi ạ. 0,5 lít có 0,58g thì 4,48 lít có 5,1968g mà. Sao cô lại lấy 0,58 lít chứ

20:34 - 12/05/2020

Minh Châu Võ
0,58 lít nha

20:37 - 12/05/2020

Minh Châu Võ
0,58 gam nha. Bấm sai hoài !!!!

20:38 - 12/05/2020

GV Hóa - Hồng Hoa
Mod làm đúng r mà em, 
                       0,5 lít A có m = 0,58 gam
Thì tương ứng 4,48 lít A có m = 5,1968 gam là đúng r mà.

11:34 - 13/05/2020

Ngọc Chloe
Tại sao cho sản phẩm cháy là CO2 và H20 thì dự đoán CTPT là CxHyOz vậy ạ

19:24 - 15/04/2020

Mod Hóa - Thúy Hằng
vì sản phẩm cháy của nó là CO2 và H2O tức nó là hidrocacbon, còn CxHyOz là mình gọi công thức tổng quát để đi tìm

23:25 - 15/04/2020

Ngọc Chloe
Bài 2 dạng 3 tại sao biết phản ứng dư hay đủ mà áp dụng định luật bảo toàn khối lượng vậy ạ

19:08 - 15/04/2020

Mod_HT Huyền

định luật bảo toàn khối lượng ko liên quan đến dư hay đủ nha bạn

19:19 - 15/04/2020

Ngọc Chloe
Tại sao m=M.x vậy ạ

14:43 - 15/04/2020

Ngọc Chloe
Tính % khối lượng cacbon trong CH4

19:33 - 14/04/2020

Mod_HT Huyền

%C= 12/(12+4) ×100=75%

19:45 - 14/04/2020

Đặng Anh Tiến
Đến cái dạng 2 chỗ ví dụ ý a phải là C3H9O3 nhưng sao thầy đọc là C3H6O3 vậy ?

15:16 - 12/04/2020

Nguyễn Tiến Dũng
Cảm ơn bạn đã báo cáo nhé mình sẽ báo lại với ban chuyên môn để chỉnh sửa kịp thời

18:25 - 12/04/2020

Nguyên Nguyên
nhưng sao em viết công thức cấu tạo của C3H9O3 nó lại chỉ có 8 H thôi ạ

21:16 - 14/04/2020

Nguyễn Tiến Dũng
@Nguyên Nguyên:Đề bài không yêu cầu bạn viết CTCT, bản chất muốn bạn hiểu cách tìm ra CTPT phù hợp với điều kiện đề bài! Để viết CTCT còn phụ thuộc vào độ bất bão hòa k nữa! Bạn không thể viết ngay theo cảm tính được!

07:26 - 15/04/2020

nguyễn tuấn khang
cho e hỏi c3h6 có phản ứng trùng hợp ko ạ họ anken có phản ứng trùng hợp ko ạ

16:23 - 11/04/2020

Hương Giang
Đốt cháy hoàn toàn 0,25 mol hỗn hợp khí gồm ankin A và anken B thu được sản phẩm lần lượt qua bình 1 đựng P2O5 dư và bình hai đựng KOH dư đậm đặc thì thấy bình 1 khối lượng tăng 11,7 gam, bình 2 khối lượng tăng 30,8 gam.tìm ctpt của A và B

09:39 - 11/04/2020

uongngocphuong
thầy ơi , công thức hữu ích lắm thầy ạ

21:09 - 25/03/2020

Võ Hoàng Nhật Thảo
dễ hiểu thầy ưi,....!~~

20:43 - 16/03/2020

GV Hóa - Hồng Hoa
Cám ơn em, chúc em luôn học tập tốt và đồng hành cùng tuyensinh247.com nhé!

08:29 - 17/03/2020

Bùi Anh Tuấn
Em cảm ơn thầy

16:25 - 14/03/2020

Mod_HT Huyền

Thầy mà đọc được chắc là sẽ vui lắm. Cảm ơn em =))

22:58 - 14/03/2020

Bùi Anh Tuấn
Thầy giảng hay quá

16:25 - 14/03/2020

Mod_HT Huyền

cảm ơn bạn nhé!

21:03 - 14/03/2020

Đặng Ngọc Nhân
Thầy ơi tại sao Dạng3 bt 2 chỗ số mol hidro=2mol H2OEm đang bí chỗ này

20:21 - 12/03/2020

Mod_HT Huyền

thì trong H20 có 2 nguyên tử H nên nH = 2nH2O

21:01 - 12/03/2020

Trần Kim Anh
Video đầu bài cuối sao 1/4:1:1/2:1/4 lại ra 1:4:2:1 vậy ạ?

13:02 - 04/03/2020

GV Hóa - Hồng Hoa
em nhân tất cả các số lên với 4 nhé!
khi đó 1/4 thành 1
1 thành 4
1/2 thành 2
1/4 thành 4
Do vậy ra được 1 : 4 : 2 : 1

15:45 - 04/03/2020

Trần Kim Anh
Em cảm ơn cô 😍

21:45 - 05/03/2020

Huytanto
cho em hỏi trong video2, tại sao bài 1 thì thầy chỉ gọi CT là CxHy mà bài hai mới gọi CT là CxHyOz ạ? vậy mik làm cách nào để gọi CT cho 2 TH kia ạ?

20:33 - 19/02/2020

Nguyen Anh

Em để ý nhé. Bài 1 đề cho là hiđrocacbon nghĩa là chỉ có C và H nên đặt là CxHy.

Còn bài 2 đề chỉ cho chug chug là chất A

07:57 - 20/02/2020

Nguyen Anh
Câu 1 là đề cho Hidrocacbon .Còn câu 2 đề khong cho và sản phẩm cháy của nó Là CO2 Và H2O Không có sản phẩm khác nên Chúng ta dự đoán được CTPT là CxHyOz nhé em !

08:01 - 20/02/2020

Trương Toàn Phát
đốt cháy 4.5g chất hữu cơ thu được 6.6g khí co2 và 2.7g nước. Biết khối lượng mol của chất hữu cơ là 60g. Xác định công thức phân tử của nhất hữu cơ ? giúp e bài này vs ạ

16:09 - 18/02/2020

GV Hóa - Hồng Hoa

17:19 - 18/02/2020

Trương Toàn Phát
em cám ơn cô nhiều lắm ạ

19:11 - 18/02/2020

Trương Toàn Phát
giải giúp em bài này với. Phân tử hợp chất hữu cơ A có 2 nguyên tố. khi đốt cháy 3.2g chất A thu được 7.2g nước. Hãy xác định công thức phân tử của A? biết tỉ khối của A so với hiđro (dA/h2 =8)

20:59 - 14/02/2020

GV Hóa - Hồng Hoa
A là chất hữu cơ => trong A phải chứa nguyên tố C
Đốt A thu được H2O => trong A phải chưa nguyên tố H
Vậy A chứa C và H
nH2O = mH2O : MH2O = 7,2 : 18 = 0,4(mol)
=>nH = 2nH2O = 2.0,4 = 0,8 (mol)
=> mC(trong A) = mA - mH = 3,2 - 0,8 = 2,4 (g)
=> nC = mC : MC = 2,4 : 12 = 0,2 (mol)
Đặt CTPT của A: CxHy (đk: x, y nguyên dương)
=> x : y = nC : nH = 0,2 : 0,8
             = 1 : 4
=> Công thức đơn giản nhất của A là CH4
MA= 8.MH2 = 8.2 = 16 (g/mol)
Công thức phân tử A có dạng: (CH4)n
Vì MA = 16 (g/mol) => (12 +4)n = 16
                            => 16n = 16
                            => n = 1
=> CTPT của A là CH4

11:56 - 15/02/2020

Đăng Nhập

  • Lưu ý: Tên tài khoản hay tên đăng nhập là một

  • | Quên mật khẩu ?
  • Lưu ý: Nếu bạn không thể đăng nhập thông qua tài khoản Facebook hãy liên hệ Hotline 024.7300.7989 để giúp bạn chuyển sang tài khoản trên trang.

  • Chưa có tài khoản Tuyensinh247.com? Đăng ký ngay !