Chú ý: Trình duyệt hiện tại của bạn chưa cài đặt flashplayer để xem video.

Vui lòng tải và cài đặt phiên bản flash mới nhất tại đây sau đó ấn Ctrl-F5 để xem video hoặc bạn nên dùng trình duyệt Chrome để xem video tốt hơn - Tải Chrome về

Đính Chính: Phút thứ

Hỏi đáp, thảo luận
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Doãn Ngọc Chinh:
Giúp em các cô ơiNhận biết dung dịcha)HCl;H2SO4;NaOH;KClb)HCl;H2SO4;Ba(OH)2;KClc)KNO3;KCl;KOH;H2SO4
15:46 pm - 19/06/2020
Mod Hóa - Thúy Hằng

Câu a bạn dùng quỳ tím nhận biết được 2 axit màu đỏ và NaOH màu xanh sau đó dẫn axit qua BaCl2 xuất hiện kết tủa trắng là H2SO4, KCl dùng AgNO3 xuất hiện kết tủa

17:56 pm - 19/06/2020
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Trương Văn Tuấn:
thầy có bài giảng về ôn thi học kỳ II không ạ
17:19 pm - 10/06/2020
Mod Hóa - Thúy Hằng

Có đề thi ôn tập học kì 2 đó bạn

19:44 pm - 10/06/2020
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Khang PépBa:
Đốt cháy hoàn toàn 1.38 gam chất hữu cơ A người ta thu được 1.62 g hơi nước và 2.64 gam CO2. Biết khối lượng mol của A nhỏ hơn 60 CTPT của hợp chất A biết A chứa 3 nguyên tố C,H , O
21:27 pm - 01/06/2020
GV Hóa - Hồng Hoa

nH2O = mH2O : MH2O = 1,62:18 = 0,09 (mol) → nH = 2nH2O = 2.0,09 = 0,18 (mol)

nCO2 = mCO2 : MCO2 = 2,64 : 44 = 0,06 (mol) → nC = nCO2 = 0,06 (mol)

mH = nH×MH = 0,18×1 = 0,18 (mol)

mC = nC×MC = 0,06×12 = 0,72 (g)

mO(A) = mA – mH – mC = 1,38 – 0,18 – 0,72 = 0,48 (g)

→ nO(A) = mO(A) : MO = 0,48 : 16 = 0,03 (mol)

Đặt CTPT của A có dạng: CxHyOz (đk: x,y,z € N*)

x : y : z = nC : nH : nO

             = 0,06 : 0,18 : 0,03

             = 2 : 6 :1

→ Công thức đơn giản nhất của A có dạng: C2H6O

→ Công thức phân tử của A có dạng: (C2H6O)n

Vì MA < 60 nên M(C2H6O)n < 60

→ (12.2 + 1.6 + 16)n < 60

→ 46n < 60

→ n < 60/46 = 1,3

n nguyên dương nên chọn n = 1 thỏa mãn

→ Công thức phân tử của A: C2H6O

08:58 am - 02/06/2020
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Doãn Tử Hà:
thầy ơi tại sao nH=2nH2o vậy ạ
10:55 am - 30/05/2020
Mod Hóa - Thúy Hằng

Bảo toàn nguyên tố á bạn

12:08 pm - 30/05/2020
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Lâm Thị Quỳnh Giang:
Cho kim loại Na dư tác dụng với 30ml rượu etylic 96 độ. a, tìm thể tích và khối lượng rượu đã tham gia PƯ . Cho khối lượng riêng của rượu là 0,8 g/ml, nước là 1 g/ml, tính khối lượng Na đã dùng
21:24 pm - 29/05/2020
GV Hóa - Hồng Hoa

a) Thể tích rượu nguyên chất có trong 30 ml C2H5OH 960 là: \({V_{{C_2}{H_5}OH}} = \frac{{{V_{dd\,{C_2}{H_5}OH}}}}{{{{100}^0}}}.{D_r}^0 = \frac{{30}}{{{{100}^0}}}{.96^0} = 28,8\,(ml)\)

Khối lượng rượu tham gia phản ứng là: mC2H5OH = VC2H5OH×d = 28,8×0,8 = 23,04 (g)

b) Thể tích của H2O có trong dd rượu là: VH2O = Vdd  - VC2H5OH = 30 – 28,8 = 1,2 (ml)

Khối lượng của H2O là: mH2O = VH2O. dH2O = 1,2 . 1 = 1,2 (g)

nC2H5OH = mC2H5OH : MC2H5OH = 23,04 : 46 = 0,5 (mol)

nH2O = mH2O­ : MH2O = 1,2 : 18 = 1/15(mol)

PTHH: C2H5OH + Na → C2H5ONa + 1/2 H2 (1)

(mol)      0,5     → 0,5

            H2O  +  Na → NaOH + 1/2 H2           (2)

(mol)  1/15  → 1/15

Theo PTHH (1) và (2): Tổng mol Na pư = 0,5 + 1/15 = 17/30 (mol)

Khối lượng Na đã dùng là: mNa = nNa×MNa = 17/30 × 23 ≈ 13,03 (g)

09:27 am - 30/05/2020
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Ngọc Chloe:
tại sao %mC=mC/M.100% vậy.Em nghĩ %mC=mC/mhh.100%
10:20 am - 09/05/2020
Mod Hóa - Thúy Hằng
M ở đây là của hỗn hợp á bạn
13:04 pm - 09/05/2020
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Baongan Nguyen:
Cho hỗn hợp khí gồm CO2, H2,O2 và hơi nước . Chứng minh sự có mặt của mỗi khi trong hỗn hợp trên. Viết các ptpu xảy ra
22:53 pm - 07/05/2020
GV Hóa - Hồng Hoa
- Cho các khí trên qua CuSO4 khan, nếu thấy chất rắn CuSO4 khan màu trắng chuyển sang màu xanh => chứng tỏ có mặt hơi nước trong hỗn hợp
CuSO4 (khan) + H2O ---> CuSO4.5H2O (dd)
màu trắng                          màu xanh
- Cho hỗn hợp khí trên lội qua dd Ca(OH)2 dư, nếu thấy dd Ca(OH)2 xuất hiện vẩn đục => chứng tỏ có mặt khí CO2
PTHH: CO2 + Ca(OH)2 dư ---> CaCO3 (kết tủa) + H2O
- Cho hh qua CuO, nung nóng, nếu thấy chất rắn từ màu đen chuyển sang màu đỏ => chứng tỏ có H2
PTHH: CuO (rắn) + H2 ---> Cu(rắn) + H2O (đk: nhiệt độ)
        màu đen                    màu đỏ
- Cho tàn đóm đỏ vào trong hỗn hợp, nếu tàn đóm bùng cháy trở lại => chứng tỏ có mặt khí O2.
09:27 am - 09/05/2020
Baongan Nguyen
Cô ơi chỗ CuSO4. 5H2O là sao vậy
22:53 pm - 09/05/2020
Mod_HT Huyền

Đây là tinh thể CuSo4 ngậm 5 H2O bn nhé

09:08 am - 10/05/2020
GV Hóa - Hồng Hoa
Đấy là công thức tính thể dạng ngậm nước của CuSO4 em nhé, để thể hiện đây là dung dịch có màu xanh.
09:05 am - 13/05/2020
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Phương Phương:
e chưa hiểu cách thầy cân bằng phương trình ở bài 1 dạng 3 ạ? tại sao lại cho cho 2 để ra (x+y/4) ạ
12:58 pm - 05/05/2020
GV Hóa - Hồng Hoa
Chỗ đó em hiểu như sau nhé!
xCO2 có x.2 nguyên tử O => mình phải đặt hệ số x trước O2

\(\frac{y}{2}{H_2}O\) có \(\frac{y}{2}\) nguyên tử O ta cần đặt hệ số \(\frac{y}{4}\)vào hệ số O2

(Vì \(\frac{y}{4}\)O2 sẽ có \(\frac{y}{4}\).2 = \(\frac{y}{2}\)nguyên tử O khi đó sẽ bằng với số nguyên tử O có trong nước)

Do đó tóm lại để số nguyên tử O của vế trái bằng với vế phải thì ta cần đặt (x +\(\frac{y}{4}\)) vào trước hệ số O2.

13:49 pm - 06/05/2020
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Phương Phương:
Ở DANG 2 TÌM ctpt THÔNG QUA CTĐGN ĐÓTHÌ THẦY CÓ NÓI ĐẾN DẠNG BÀI KHÁC LÀ THAY VÌ CHO M_A THÌ CHO LÀ CÓ 1MOL NGUYÊN TỬ C HOẶC 1 NGUYÊN TỬ LƯU HUỲNH THÌ LÀM THẾ NÀO Ạ, THẦY CHO E MỘT VÍ DỤ CỤ THỂ ĐƯỢC KO Ạ
12:52 pm - 05/05/2020
GV Hóa - Hồng Hoa
tức là như này em nhé!
VD: Em tìm ra công thức đơn giản nhất của chất X là CH4O
em sẽ suy được công thức phân tử có dạng (CH4O)n
+ Nếu như thông thường thầy dạy thì đề sẽ cho là biết phân tử khối của chất X là 32. Từ đó em tìm được: M(CH4O)n = 32
           => 32n = 32
           => n = 32/32 
           => n = 1
=> CTPT X: CH4O
+ Còn cách thầy nói đến sẽ là: Biết phân tử chất X chỉ chứa 1 nguyên tử C
Thì em suy luôn được n = 1 vì chỉ có n=1 thì số nguyên tử cacbon trong X mới bằng 1
=> CTPT X: CH4O
09:13 am - 06/05/2020
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Huỳnh Mỹ:
những dạng bài này có thường cho kt ko vậy thầy
22:02 pm - 01/05/2020
GV Hóa - Hồng Hoa
có chứ em!
14:34 pm - 04/05/2020
16:00 pm - 04/05/2020
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Baongan Nguyen:
Hợp chất X có khối lượng mol là 400g/mol, tạo bởi các nguyên tố Fe, S và O với phần trăm khối lượng các nguyên tố có trong hợp chất lần lượt là : 28%, 24% và 48%a) Lập công thức phân tử và gọi tên chất Xb) Viết PTPU điều chế hợp chất X trên từ sắt và dd H2SO4 đặc nóng. Biết Pứ này sinh ra khí CO2 là khí gây ô nhiễm môi trường, vậy khi thực hiện phản ứng cần xử lí khí này như thế nào?
09:30 am - 20/04/2020
16:58 pm - 20/04/2020
Baongan Nguyen
Cô ơi, cô giải sai đề ạ
22:43 pm - 06/05/2020
Baongan Nguyen
Nhờ cô giúp em
22:43 pm - 06/05/2020
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
14:56 pm - 19/04/2020
Ngọc Chloe:
Câu 5: Dẫn 11,2 lít hh A gồm CH4, C2H4, CO2 lần lượt qua bình (1) chứa dd Ca(OH)2 dư và bình (2) chứa dd brom dư. Thấy bình (1) xuất hiện 10 gam kết tủa, bình 2 khối lượng tăng thêm 2,8 gam.a. Viết các ptb. Tính % V mỗi khí trong hh A.
21:41 pm - 17/04/2020
Trần Tuấn Phong
bạn có fb ko
14:56 pm - 19/04/2020
Ngọc Chloe
Có ạ
19:30 pm - 19/04/2020
15:03 pm - 20/04/2020
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Nguyễn Mai Hồng Vũ:
Đốt cháy hoàn toàn 4,48 lít (đktc) hợp chất hữu cơ A thu được 8,96 lít khí CO2 (đktc) và 3,6 gam nước. Biết ở đktc 0,5 lít khí A có khối lượng là 0,58 gam. Hãy xác định công thức phân tử của A, viết công thức cấu tạo.
15:57 pm - 17/04/2020
Nguyen Anh

0,5l A có m=0,58

->4,48l A có m=5,1968(g)

nCO2=0,4(mol)=>nC=0,4

nH2O=0,2(mol)=>nH=0,4

mC+mH có trong A=0,4x12+0,4=5,2(g)>5,1968(g)

vậy k tồn tại A

 

17:10 pm - 17/04/2020
Minh Châu Võ
Cô làm sai rồi ạ. 0,5 lít có 0,58g thì 4,48 lít có 5,1968g mà. Sao cô lại lấy 0,58 lít chứ
20:34 pm - 12/05/2020
Minh Châu Võ
0,58 lít nha
20:37 pm - 12/05/2020
Minh Châu Võ
0,58 gam nha. Bấm sai hoài !!!!
20:38 pm - 12/05/2020
GV Hóa - Hồng Hoa
Mod làm đúng r mà em, 
                       0,5 lít A có m = 0,58 gam
Thì tương ứng 4,48 lít A có m = 5,1968 gam là đúng r mà.
11:34 am - 13/05/2020
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Ngọc Chloe:
Tại sao cho sản phẩm cháy là CO2 và H20 thì dự đoán CTPT là CxHyOz vậy ạ
19:24 pm - 15/04/2020
Mod Hóa - Thúy Hằng
vì sản phẩm cháy của nó là CO2 và H2O tức nó là hidrocacbon, còn CxHyOz là mình gọi công thức tổng quát để đi tìm
23:25 pm - 15/04/2020
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Ngọc Chloe:
Bài 2 dạng 3 tại sao biết phản ứng dư hay đủ mà áp dụng định luật bảo toàn khối lượng vậy ạ
19:08 pm - 15/04/2020
Mod_HT Huyền

định luật bảo toàn khối lượng ko liên quan đến dư hay đủ nha bạn

19:19 pm - 15/04/2020
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Ngọc Chloe:
Tại sao m=M.x vậy ạ
14:43 pm - 15/04/2020
Mod Hóa - Thúy Hằng
câu nào bạn nhỉ?
23:20 pm - 15/04/2020
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Ngọc Chloe:
Tính % khối lượng cacbon trong CH4
19:33 pm - 14/04/2020
Mod_HT Huyền

%C= 12/(12+4) ×100=75%

19:45 pm - 14/04/2020
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Đặng Anh Tiến:
Đến cái dạng 2 chỗ ví dụ ý a phải là C3H9O3 nhưng sao thầy đọc là C3H6O3 vậy ?
15:16 pm - 12/04/2020
Mod - Nguyễn Tiến Dũng
Cảm ơn bạn đã báo cáo nhé mình sẽ báo lại với ban chuyên môn để chỉnh sửa kịp thời
18:25 pm - 12/04/2020
Nguyên Nguyên
nhưng sao em viết công thức cấu tạo của C3H9O3 nó lại chỉ có 8 H thôi ạ
21:16 pm - 14/04/2020
Mod - Nguyễn Tiến Dũng
@Nguyên Nguyên:Đề bài không yêu cầu bạn viết CTCT, bản chất muốn bạn hiểu cách tìm ra CTPT phù hợp với điều kiện đề bài! Để viết CTCT còn phụ thuộc vào độ bất bão hòa k nữa! Bạn không thể viết ngay theo cảm tính được!
07:26 am - 15/04/2020
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
nguyễn tuấn khang:
cho e hỏi c3h6 có phản ứng trùng hợp ko ạ họ anken có phản ứng trùng hợp ko ạ
16:23 pm - 11/04/2020
17:01 pm - 11/04/2020
08:57 am - 12/04/2020
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Hương Giang:
Đốt cháy hoàn toàn 0,25 mol hỗn hợp khí gồm ankin A và anken B thu được sản phẩm lần lượt qua bình 1 đựng P2O5 dư và bình hai đựng KOH dư đậm đặc thì thấy bình 1 khối lượng tăng 11,7 gam, bình 2 khối lượng tăng 30,8 gam.tìm ctpt của A và B
09:39 am - 11/04/2020
09:42 am - 11/04/2020
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
uongngocphuong:
thầy ơi , công thức hữu ích lắm thầy ạ
21:09 pm - 25/03/2020
Võ Hoàng Nhật Thảo:
dễ hiểu thầy ưi,....!~~
20:43 pm - 16/03/2020
GV Hóa - Hồng Hoa
Cám ơn em, chúc em luôn học tập tốt và đồng hành cùng tuyensinh247.com nhé!
08:29 am - 17/03/2020
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Bùi Anh Tuấn:
Em cảm ơn thầy
16:25 pm - 14/03/2020
Mod_HT Huyền

Thầy mà đọc được chắc là sẽ vui lắm. Cảm ơn em =))

22:58 pm - 14/03/2020
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Bùi Anh Tuấn:
Thầy giảng hay quá
16:25 pm - 14/03/2020
Mod_HT Huyền

cảm ơn bạn nhé!

21:03 pm - 14/03/2020
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Đặng Ngọc Nhân:
Thầy ơi tại sao Dạng3 bt 2 chỗ số mol hidro=2mol H2OEm đang bí chỗ này
20:21 pm - 12/03/2020
Mod_HT Huyền

thì trong H20 có 2 nguyên tử H nên nH = 2nH2O

21:01 pm - 12/03/2020
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Trần Kim Anh:
Video đầu bài cuối sao 1/4:1:1/2:1/4 lại ra 1:4:2:1 vậy ạ?
13:02 pm - 04/03/2020
GV Hóa - Hồng Hoa
em nhân tất cả các số lên với 4 nhé!
khi đó 1/4 thành 1
1 thành 4
1/2 thành 2
1/4 thành 4
Do vậy ra được 1 : 4 : 2 : 1
15:45 pm - 04/03/2020
Trần Kim Anh
Em cảm ơn cô 😍
21:45 pm - 05/03/2020
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Huytanto:
cho em hỏi trong video2, tại sao bài 1 thì thầy chỉ gọi CT là CxHy mà bài hai mới gọi CT là CxHyOz ạ? vậy mik làm cách nào để gọi CT cho 2 TH kia ạ?
20:33 pm - 19/02/2020
Nguyen Anh

Em để ý nhé. Bài 1 đề cho là hiđrocacbon nghĩa là chỉ có C và H nên đặt là CxHy.

Còn bài 2 đề chỉ cho chug chug là chất A

07:57 am - 20/02/2020
Nguyen Anh
Câu 1 là đề cho Hidrocacbon .Còn câu 2 đề khong cho và sản phẩm cháy của nó Là CO2 Và H2O Không có sản phẩm khác nên Chúng ta dự đoán được CTPT là CxHyOz nhé em !
08:01 am - 20/02/2020
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Trương Toàn Phát:
đốt cháy 4.5g chất hữu cơ thu được 6.6g khí co2 và 2.7g nước. Biết khối lượng mol của chất hữu cơ là 60g. Xác định công thức phân tử của nhất hữu cơ ? giúp e bài này vs ạ
16:09 pm - 18/02/2020
17:19 pm - 18/02/2020
Trương Toàn Phát
em cám ơn cô nhiều lắm ạ
19:11 pm - 18/02/2020
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Trương Toàn Phát:
giải giúp em bài này với. Phân tử hợp chất hữu cơ A có 2 nguyên tố. khi đốt cháy 3.2g chất A thu được 7.2g nước. Hãy xác định công thức phân tử của A? biết tỉ khối của A so với hiđro (dA/h2 =8)
20:59 pm - 14/02/2020
GV Hóa - Hồng Hoa
A là chất hữu cơ => trong A phải chứa nguyên tố C
Đốt A thu được H2O => trong A phải chưa nguyên tố H
Vậy A chứa C và H
nH2O = mH2O : MH2O = 7,2 : 18 = 0,4(mol)
=>nH = 2nH2O = 2.0,4 = 0,8 (mol)
=> mC(trong A) = mA - mH = 3,2 - 0,8 = 2,4 (g)
=> nC = mC : MC = 2,4 : 12 = 0,2 (mol)
Đặt CTPT của A: CxHy (đk: x, y nguyên dương)
=> x : y = nC : nH = 0,2 : 0,8
             = 1 : 4
=> Công thức đơn giản nhất của A là CH4
MA= 8.MH2 = 8.2 = 16 (g/mol)
Công thức phân tử A có dạng: (CH4)n
Vì MA = 16 (g/mol) => (12 +4)n = 16
                            => 16n = 16
                            => n = 1
=> CTPT của A là CH4
11:56 am - 15/02/2020
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!