Chú ý: Trình duyệt hiện tại của bạn chưa cài đặt flashplayer để xem video.

Vui lòng tải và cài đặt phiên bản flash mới nhất tại đây sau đó ấn Ctrl-F5 để xem video hoặc bạn nên dùng trình duyệt Chrome để xem video tốt hơn - Tải Chrome về

Hỏi đáp, thảo luận
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
PT Trúc Như:
trộn 2l dd NAOH 3% và 10% theo tỉ lệ khối lượng bao nhiêu để đc đ naoh 8%.(giải giúp e )
20:04 pm - 22/05/2019
GV Hóa - Hồng Hoa
Vì câu này cho thiếu khối lượng riêng nên cô làm như sau nhé!
08:27 am - 23/05/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Phan Lâm:
A là hiđrocacbon m ch h , th khíđi u ki n thng. Khi đt cháy hoàn toàn A b ngạ ở ể ở ề ệ ườốằkhí oxi (v a đ) th y th tích khí v à h i c a các s n ph m b ng t ng th tích các khí thamừ ủ ấ ểơ ủả ẩ ằ ổ ểgia ph n ngả ứ(th tích các khí v à h i đu đo cùng đi u ki n nhi t đ v àáp su t). Xác đnhểơ ề ởề ệ ệ ộấịcông th c phân t ,ứửcông th c c u t o c a A.
23:22 pm - 04/05/2019
GV Hóa - Hồng Hoa
em ơi, em chép lại đề bài cho cô nhé, đề em up bị lỗi font chữ r
09:12 am - 06/05/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
nguyen do kim ngan:
Đo cháy hoàn toàn 22 g hợp chất hữu cơ A thu được sản phẩm gồm 44 g khí CO2 và 27 g nước.a)Hỏi A có những nguyên tố nào?b) Xđ CTPT của A,biết phân tử khối của A là 46.c)Viết Công thức cấu tạo có thể có của A.
16:05 pm - 25/04/2019
Nghi Ho:
Cô ơi khi giải toán hiệu suất thì đề cho hiệu suất phản ứng với lại hiệu suất của quá trình khác nhau như thế nào ạ? Khi nào ta lấy m lý thuyết chia cho m thực tế, còn khi nào ta lấy m thực tế chia cho m lý thuyết?
21:54 pm - 15/04/2019
GV Hóa - Hồng Hoa
bài toán cho hiệu suất phản ứng tức khi chỉ có 1 phương trình xảy ra thì người ta gọi như vậy.
Còn cho là hiệu suất của quá trình phản ứng, tức khi đó là nhiều phương trình hóa học xảy ra và hiệu suất quá trình là giá trị hiệu suất trung bình của tất cả các giai đoạn nên ng ta gọi vậy.
Còn khi nào lấy m lý thuyết chia cho m thực tê và ngược lại thì em đọc thêm tại link sau để phân biệt cho rõ và hiểu nhé! https://hoahoc247.com/bt-bai-25-su-oxi-hoa-phan-ung-hoa-hop-ung-dung-cua-oxi-dang-3-hieu-suat-phan-ung-a2685.html
09:10 am - 16/04/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Đỗ Thi Thùy Trang:
tại sao ở chỗ lập hệ pt bài 1 lại có x+ y = 0,2 ạ
21:31 pm - 13/04/2019
Mod Hóa- Đinh Duyên
Theo PT, nH2=nMg+nFe=x+y
Mà nh2=4,48/22,4=0,2
=>x+y=0,2
22:21 pm - 13/04/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Nguyễn Hữu Nam Sơn:
a)Lê men m gam glucozơ , thu đc 11,20 lít khí Co2 ở đktc . Tính m nếu hiệu suất quá trình lên men là 90%b) cho một lượng Na dư vào 54ml dd rựu etylic 92° . Tính khối lượng H2 thu được , biết rựu etylic và nước có khối lượng riêng lần lượt là 0,8g/ml và 1g/mlGiải và phân tích giùm mình vs ạ??
21:27 pm - 13/04/2019
GV Hóa - Hồng Hoa
a) nCO2 = 11,2 :22,4 = 0,5 (mol)
PTHH: C6H12O6 ----> 2CO2 + 2C2H5OH (đk: lên men)
              0,25 <--- 0,5 (mol)
khối lượng C6H12O6 lí thuyết là: mC6H12O6 lí thuyết = 0,25.180 = 45 (g)
Vì %H = 90% => Khối lượng C6H12O6 cần lấy thực tế là:
mC6H12O6 thực tế = mC6H12O6 lí thuyết : 90% = 45 : 0,9 = 50 (g)
b) Thể tích nguyên chất của rượu 92 độ là: VC2H5OH = Vdd rượu .92 :100 = 54. 0,92 = 49,68 (ml)
=> Thể tích còn lại của H2O là: VH2O = Vdd rượu - Vrượu nguyên chất = 54 - 49,68 = 4,32 (ml)
Khối lượng của rượu nguyên chất là: mC2H5OH = VC2H5OH.dC2H5OH = 49,68.0,8 = 39,744 (g)
Khối lượng của nước là: mH2O = VH2O.dH2O = 4,32.1 = 4,32 (g)
Số mol của C2H5OH: nC2H5OH = mC2H5OH : MC2H5OH = 39,744 : 46= 0,864 (mol)
số mol của H2O : nH2O = mH2O : MH2O = 4,32 : 18 = 0,24 (mol)
PTHH: 2C2H5OH + 2Na ---> 2C2H5ONa + H2
             0,864                                -->0,432 (mol)
          2H2O + 2Na ---> 2NaOH + H2
           0,24                         ---> 0,12 (mol)
=> Tổng số mol H2 thu được là 0,432 + 0,12 = 0,552 (mol)
=> mH2 = nH2. MH2 = 0,552.2 = 1,104 (g)
10:01 am - 15/04/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Trương Lộc:
Quỳ tím hoá trị mấy vậy
21:22 pm - 01/04/2019
Mod - Nguyễn Tiến Dũng
Quỳ tím là chất chỉ thị màu. Không phải nguyên tố hóa học mà có hóa trị nha bạn.
21:34 pm - 01/04/2019
Nguyễn Hữu Nam Sơn
Quỳ tím là quỳ đến khi 2 đầu gối tím nên ko có hoá trị
21:28 pm - 13/04/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Vũ Thành Dương:
ở dạng bài 1 nếu như mg dư và số liệu đều đúng thì sẽ giải như nào ạ
21:18 pm - 26/03/2019
GV Hóa - Hồng Hoa
bài 1, nếu như Mg dư, tức là Fe chưa phản ứng (vì Fe là kim loại yếu hơn Mg, nên khi Mg phản ứng hết với HCl thì mới đến lượt Fe phản ứng)
Khi Mg dư thì em tính toán theo số liệu sản phẩm thu được, tức ở đây mình tính theo H2
Mg + 2HCl --> MgCl2 + H2
Từ PTHH: nMg pư = nH2 = 0,2 (mol)
=> mMg = 0,2.24 = 4,8 (g)
=> khối lượng rắn thu được sau phản ứng là: mrắn = 10 - mMg pư = 10 - 4,8 = 5,2 (g)
Trong khi đó đề bài nói chỉ thu được 2 g chất rắn => vô lí => mâu thuẫn với nhau.
Vậy Mg phải phản ứng hết.
09:12 am - 27/03/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Bùi Huy Hiển:
Từ các chất Na,CaO,CuSO4,FeCl3. Viết các pthh điều chế hidroxit tương ứng
21:53 pm - 24/02/2019
Mod Hóa- Đinh Duyên

2Na+2H2O->2NaOH+H2

CaO+H2O->Ca(OH)2

CuSO4+2NaOH->Cu(OH)2+Na2SO4

FeCl3+3NaOH->Fe(OH)3+3NaCl

 

22:59 pm - 24/02/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Bùi Huy Hiển:
Hòa tan một oxit của kim loại hóa trị 2 bằng 1 lượng vừa đủ dung dịch H2SO4 24,5 % thu được dung dịch muối A có nồng độ 33.33 %. Xác định công thức hóa học của oxit kim loại.
21:20 pm - 23/02/2019
Hello hello

Lấy 1 mol H2SO4 thì m dd H2SO4 cần là 400 gam. 

 

Sau đó, vì phản ứng vừa đủ nên: M + 96/ (400 + M + 16).100 = 33,33

 

=> M = 64, MO là CuO

21:33 pm - 23/02/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Bùi Huy Hiển:
1)Chỉ đc dùng quỳ tims phân biệt các dd đựng trong các lọ riêng biệt sau: H2SO4, MgCl2, Ba(NO3), K2SO3, Na2CO3 và K2S. 2)Cho rất từ từ dd A chứa x mol HCl vào dd B chứa y mol Na2CO3. Sau khi cho hết A vào B đc dd C. Hỏi trong dd C có những chất j ? Bao nhiêu mol tính theo x,y.
15:02 pm - 04/02/2019
Bùi Huy Hiển:
Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp gồm 0.2 mol Fe và 0.1 mol Fe2O3 vào dd HCl dư thu đc dd A. Cho dd A tác dụng với NaOH dư tu đc kết tủa. Lọc lấy kết tủa, rửa sạch , sấy khô và nung trong kk đến khối lg không đổi đc m gam chất rắn . Tìm m (g) ?
20:26 pm - 13/01/2019
Bùi Huy Hiển:
Đốt cháy ko hoàn toàn 1 lượng sắt đã dung hết 2.24 lít O2 ở đktc thu đc hỗn hợp A gồm các oxit sắt và sắt dư. Khử hoàn toàn A bằng khí CO dư, khí đi ra sau p/ư đc dẫn vào bình đưng nước vôi trong dư. Khối lg kết tủa thu đc ? g
18:27 pm - 13/01/2019
18:35 pm - 13/01/2019
Bùi Huy Hiển
taị sao nO=2nO2 vậy cô ?
19:06 pm - 13/01/2019
Mod Hóa- Đinh Duyên
Vì O2 có 2 O đó e
20:09 pm - 13/01/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Mai Mai Quỳnh:
cô ơi kim loại mạnh có thể đẩy kim loại yêú trong hỗn hợp axit ko ạ
20:45 pm - 30/12/2018
Mai Mai Quỳnh
hỗn hợp oxit ạ
20:46 pm - 30/12/2018
Quang Hoàng

không nha em trừ phản ứng nhiệt nhôm

20:52 pm - 30/12/2018
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
le huy anh:
Hòa tan hoàn toàn 10,4g hỗn hợp gồm Fe,Mg trong dung dịch HCL dư.Sau khi phản ứng kêt thúc thu đươc 6,72l khí hidro (dktc).Viết PTHH và tính phần trăm theo khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp.
20:31 pm - 25/12/2018
Hello hello

Gọi x là số mol Fe, Mg

Em viết pthh ra

Fe+ 2HCl---->FeCl2+ H2

x---------------------->x

Mg + 2HCl--->MgCl2+ H2

y------------------------>y

nH2=6,72/22,4=0,3 mol (là số mol hh 2 pt)

56x+24y=10,4

x+y=0,3

Bấm máy giải hpt 

x=0,1; y=0,2

20:35 pm - 25/12/2018
le huy anh
Vậy thì tính phần trăm theo khối lương mỗi kim loại như thế nào ạ
21:07 pm - 25/12/2018
GV Hóa - Hồng Hoa
%Fe = (mFe/ mhh).100% = (0,1.56/10,4).100% = 53,85%
%Mg = 100% - %Fe = 100% - 53,85% = 46,15%
09:35 am - 26/12/2018
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Ngu Long Tranh Ba:
giup e bai nay
20:00 pm - 25/12/2018
GV Hóa - Lưu Huệ Thương
Em cần giải đáp gì nhỉ?
09:34 am - 26/12/2018
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Trần Thúy Hằng:
giải giúp em bài này với ạ: cho 14,4 g hh gồm Fe và Cu tác dụng với đ H2SO4 loãng dư. sau pư thu đc 3,2g chất rắn A và dd B. a) viết pthh và xác định A và B. b)tính thành phần phần trăm theo khối lượng mỗi chất có trong hh ban đầu. c) cho dd NaOH dư vào dd B. lọc kết tủa nung trong không khí đến khối lượng ko đổi thu đc a(g) và chất rắn D. tính a?
10:29 am - 25/12/2018
12:47 pm - 25/12/2018
Trần Thúy Hằng
em cảm ơn ạ
14:26 pm - 25/12/2018
Trần Thúy Hằng
cho em hỏi là ở chỗ n mũi tên xuống =n Fe(oh)2=n Fe(bảo toàn nguyên tố Fe) là sao vậy ạ
14:39 pm - 25/12/2018
Mod Hóa- Đinh Duyên
Cho nhanh thôi e, nghĩa là 1Fe-> 1Fe(OH)2 đấy mà. Không e đặt số mol vào phương trình cũng ra vậy nhé. À mũi tên xuống là kí hiệu của kết tủa nha
14:43 pm - 25/12/2018
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Ngu Long Tranh Ba:
trên bề mặt sắt phủ nước mũi lâu ngày thường có lớp màng chất rắn chất rắn hãy giải thích hiện tượng này và viết phương trình
17:56 pm - 24/12/2018
GV Hóa - Hồng Hoa
em viết nhầm câu hỏi đúng k?  "nước mũi" là nước gì vậy em?
08:47 am - 25/12/2018
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Ngu Long Tranh Ba:
chùa 10,8 gam kim loại m hóa trị 3 tác dụng với Clo dư thì thu được 53,4 gam muối Hãy xác định kim loại m đã dùng đã dùng dùng
17:53 pm - 24/12/2018
Mod Hóa- Đinh Duyên

2M+3Cl2->2MCl3

Bảo toàn khối lượng

mCl2=m muối - m KL=53,4-10,8=42,6g

=> nCl2=42,6/71=0,6 mol

Theo pthh nM=2/3nCl2=2/3×0,6=0,4mol

=> MM=mM/nM=10,8/0,4=27

=> Kim loại M là Al

 

18:00 pm - 24/12/2018
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Thùy Trang Shachi:
Cho 3 kim loại : cu, Fe, Al =69,6g cho H2 trên + h2so4 -> 17,92l khí đktc cho H2 trên + naoH -> 13,44l khí đktc a) pương trình b)Mcu, Fe, Al?
19:28 pm - 21/12/2018
GV Hóa - Hồng Hoa

hh + H2SO4 có các phương trình hóa học xảy ra là:

Fe + H2SO4 → FeSO4 + H2 (1)

2Al + 3H2SO4 → Al2(SO4)3  + 3H2 (2)

0,4                  →                        0,6 (mol)

hh + NaOH chỉ có Al phản ứng

2Al + 2NaOH + 2H2O → 2NaAlO2 + 3H2 (3)

0,4                             ←                          0,6 (mol)

nH2(3) = 13,44:22,4 = 0,6 (mol)

Theo (3): nAl = 2/3 nH2 = 3/2.0,6 = 0,4 (mol)

=> mAl = 0,4.27 = 10,8 (g)

Theo (2): nH2(2) = 3/2nAl = 3/2. 0,4 = 0,6 (mol)

∑nH2(1+2) = 17,92 : 22,4 = 0,8 (mol)

=> nH2(1) = 0,8 – nH2(2) = 0,8 – 0,4 = 0,4 (mol)

Theo (1): nFe = nH2(1) = 0,4 (mol)

=> mFe = 0,4.56 = 22,4 (g)

mCu = 69,6 – mFe – mAl = 69,6 -22,4 – 10,8 = 36,4 (g)

08:33 am - 22/12/2018
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Trịnh Quốc Khánh:
cho 21,2 gam hỗn hợp gồm caco3 và cao tác dụng với 300gam dd hcl, sau phản ứng thu được X và 22,4 lít(dktc) .Tính nồng độ % dd hcl
13:30 pm - 18/12/2018
Hello hello

 

Đề có sai ko em, V =22,4 nó ra số  mol của CaO sẽ  âm á theo chị nghĩ V=2,24l

Em viết pthh ra gọi x là số mol CaCO3; y là số mol CaO

100x+56y=21,2

Chỉ có duy nhất CaCo3 tạo khí nên  có 2,24 l CO2

nCO2=2,24/22,4=0,1 mol

CaCo3+ 2HCl---->CaCl2+ H2O+ CO2(1)

CAO+ HCl---> CaCL2+ H2O(2)

Theo pt(1) thì nCO2=2nHCL=2.0,1=2 mol

và nCO2=nCaCO3=0,1 mol

100x+56y=21,2=>100.1+56y=21,2=>y=0,2 mol= nCaO

Theo pt(2) thì nCaO=nHCL=0,2 mol

Số mol hh HCL= 0,4

mHCl=14,6 g

C%= 14,6/300.100=4,86(g)

 

20:14 pm - 18/12/2018
Mod Hóa- Đinh Duyên

Em ơi, phải đổi đề thành 2,24 l mới có thể làm được nha

PTHH: 

CaCO3+2HCl-> CaCl2+H2O+CO2

CaO+2HCl->CaCl2+H2O

n khí= n CO2=2,24/22,4=0,1mol

nCaCO3=nCO2= 0,1mol => mCaCO3=10g

=> mCaO=21,2-10=11,2g

=> nCaO=7/45 mol

Theo pt => nHCl=2nCaCO3+2nCaO=23/45 mol

C%HCl=(23/45×36,5)/300=6,22% 

 

20:30 pm - 18/12/2018
Mod Hóa- Đinh Duyên
C tính nhầm nCaO nha, nCaO=0,2 mol. Kết quả như ac ở trên giải nha
20:36 pm - 18/12/2018
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Trịnh Quốc Khánh:
thầy giải giúp em ạ
13:09 pm - 18/12/2018
13:23 pm - 18/12/2018
Nguyễn An
hãy giải thích tại sao các chất khí dễ cháy hoàn toàn hơn các chất rắn và chất lỏng
20:46 pm - 31/01/2019
Nguyễn An
nè hải dươngg
20:46 pm - 31/01/2019
20:47 pm - 31/01/2019
Lê Thanh Bình
Chất khí dễ cháy hoàn toàn hơn các chất lỏng và các chất rắn vì dễ tạo ra được hỗn hợp với không khí, khi đó diện tích tiếp xúc của nhiên liệu với không khí nhiều hơn so với chất lỏng và chát rắn.
20:47 pm - 31/01/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Trịnh Quốc Khánh:
cho 21,2 gam hỗn hợp gồm caco3 và cao tác dụng với 300gam dd hcl, sau phản ứng thu được X và 22,4 lít(dktc) .Tính nồng độ % dd hcl
13:09 pm - 18/12/2018
GV Hóa - Hồng Hoa
nCO2=2,24:22,4 = 0,1(mol)
PTHH:
CaCO3 + 2HCl -->CaCl2+ CO2 + H2O (1)
0,1               <---   0,1      0,1              (mol)
CaO + 2HCl ---> CaCl2 + H2O (2)
Theo PTHH (1): nCaCO3 = nCO2 = 0,1 (mol)
=> mCaCO3 = 0,1.100 = 10 (g)
=>mCaO = 21,2 -10 = 11,2 (g)
=> nCaO = 11,2 : 56 = 0,2 (mol)
Theo PTHH (2): nHCl = 2nCaCl2 = 0,4 (mol)
nHCl(1)=2nCO2 = 0,2 (mol)
=> tổng mol HCl = 0,4 + 0,2 = 0,6 (mol)
=> mHCl = 0,6.36,5 = 21,9 (g)
=>c%HCl = (mHCl : mddHCl).100% = (21,9 :300).100% = 7,3%
08:30 am - 19/12/2018
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Nguyễn Hi:
Cho 5.3g dd natricacbonat 40% táv dụng vs 300ml dd axit clohidric 2M. a. Tính khối lượng khí sinh ra. b. Tính nồng độ mol các chất sau phản ứng. Biết rằng thể tích dd thay đổi k đáng kể. Cô giúp e giải bài mày với ạ
15:43 pm - 10/12/2018
GV Hóa - Hồng Hoa

\(\eqalign{
& {m_{N{a_2}C{O_3}}} = {{{m_{dd\,N{a_2}C{O_3}}}} \over {100\% }}.C\% = {{5,3} \over {100\% }}.40\% = 2,12(g) \cr
& \Rightarrow {n_{N{a_2}C{O_3}}} = {{{m_{N{a_2}C{O_3}}}} \over {{M_{N{a_2}C{O_3}}}}} = {{2,12} \over {106}} = 0,02\,(mol) \cr} \)

nHCl = 0,3.2 = 0,6 (mol)

PTHH:    Na2CO3 + 2HCl → 2NaCl + H2O + CO2

Ban đầu:  0,02          0,6                                               (mol)

Pư:           0,02         0,04         0,04                    0,02   (mol)

Sau pư:    0               0,56         0,04                    0,02   (mol)

a) mCO2 thoát ra = nCO2× MCO2 = 0,02×44 = 0,88 (mol)

b) CM HCl dư = nHCl dư : V = 0,56 : 0,3 = 1,87 (M)

CM NaCl = nNaCl : V = 0,04 : 0,3 = 2/15 (M)

08:57 am - 11/12/2018
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Thùy Trang Shachi:
Trong dãy hđ hh Fe là có 2 và 3 hóa trị đúng ko ạ
13:27 pm - 10/12/2018
GV Hóa - Lưu Huệ Thương
Fe có 2 mức oxi hóa là +2 và +3 em nhé!
13:35 pm - 10/12/2018
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Vũ Hữu Bình:
Nêu hiện tượng quan sát được và viết PTHH xảy ra, ghi rõ điều kiện phản ứng (nếu có): 1. Cho mẫu kẽm vào ống nghiệm chứa dd HCl(dư) 2. Cho mẫu nhôm vào ống nghiệm chứa H2SO4 đặc, nguội. 3. Cho dây nhôm vào dd NaOH đặc. 4. Cho từ từ dd BaCl2 vào ống nghiệm chứa dd H¬2¬SO4. 5. Cho từ từ dd BaCl2 vào ống nghiệm chứa dd Na2CO3. 6. Cho từ từ dd HCl vào ống nghiệm chưá dd NaOH có để sẵn 1 mẫu giấy quỳ tím. 7. Cho đinh sắt vào ống nghiệm chứa dd CuSO4. 8. Cho dd NaOH từ từ vào ống nghiệm chứa dd CuSO4. sau đó lọc lấy chất kết tủa rồi đun nhẹ. 9. Cho từ từ dd AgNO3 vào ống nghiệm chứa dd NaCl. 10. Cho lá đồng vào ống nghiệm chứa dd HCl. 11. Đốt nóng đỏ một đoạn dây thép(Fe) cho vào bình chứa khí oxi. 12. Cho dây bạc vào ống nghiệm chứa dd CuSO4. 13. Cho Na(r) vào cốc nước có pha phenolphtalein. 14. Rắc bột Al lên ngọn lửa đèn cồn. 15. Đun nóng ống nghiệm chứa Cu(OH)2.
21:00 pm - 03/12/2018
GV Hóa - Hồng Hoa

1. Viên kẽm tan dần, sủi bọt khí, có khí không màu thoát ra ngoài

Zn + 2HCl → ZnCl2 + H2

2. Không có hiện tượng gì xảy ra vì Al thụ động trong H2SO4 đặc nguội

3. Nhôm tan dần, có khí không màu thoát ra

Al + NaOH + H2O → NaAlO2 + 3/2H2

4. Xuất hiện kết tủa trắng từ từ đến cực đại

BaCl2 + H2SO4 → BaSO4↓+ 2HCl

5.  Xuất hiện kết tủa trắng từ từ đến cực đại

BaCl2 + Na2CO3 → BaCO3↓ + 2NaCl

6. Qùy tím chuyển từ màu xanh sang màu đỏ khi lượng HCl cho vào dư

NaOH + HCl → NaCl + H2O

7. Đinh sắt tan dần, màu xanh của dd CuSO­4 nhạt dần, có kim loại màu đỏ sinh ra bám vào đinh sắt

Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu↓

8. Xuất hiện kết tủa xanh lam

2NaOH + CuSO4 → Cu(OH)2↓ + Na2SO4

9. Xuất hiện kết tủa trắng từ từ đến cực đại

AgNO3 + NaCl → NaNO­3 + AgCl↓

10. Không có hiện tượng gì xảy ra vì Cu là kim loại đứng sau H trong dãy điện hóa nên không pư được với dd HCl

11. Dây sắt cháy sáng trong bình khí oxi, đồng thời xuất hiện các muội có màu nâu đỏ sinh ra

3Fe + 2O2 \(\buildrel {{t^0}} \over\longrightarrow \) Fe3O4

12. Không có hiện tượng gì xảy ra

13. Na chạy tròn trong cốc nước, có bọt khí không màu thoát ra, đồng thời dd chuyển dần sang màu hồng

2Na + 2H2O → 2NaOH + H2

Chính dd NaOH sinh ra làm dd phenolphtalein chuyển sang màu hồng.

14. Al cháy sáng trên ngọn lửa đèn cồn

2Al + 3O\(\buildrel {{t^0}} \over\longrightarrow \) Al2O3

15. Có các giọt nước sinh ra bám trên thành ống nghiệm

Cu(OH)2 \(\buildrel {{t^0}} \over\longrightarrow \)  CuO + H2O

09:16 am - 04/12/2018
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Nguyễn Thị Ly:
Giải giúp em với ạ: Cho 23,5 gam K2O vào nước để thu được 500 ml dung dịch bazơ. a) Tính nồng độ mol của dung dịch bazơ thu được. b) Tính khối lượng dung dịch H2SO4 20% cần để trung hòa dung dịch bazơ nói trên. c) Nếu cho 100 ml dung dịch CuCl2 1M vào dung dịch bazơ nói trên thì thu được bao nhiêu gam kết tủa?
17:37 pm - 29/11/2018
Quang Hoàng

K2O +H2O ->2KOH

nK2O = 0,25 =>nKOH =0,5

CM=0,5/0,5=1M

H2SO4+2KOH-> K2SO4+2H2O

nH2SO4= 0,5/2=0,25

=>mH2SO4= 0,25.98:20%=122,5g

CuCl2+ 2KOH-> Cu(OH)2 + 2KCl

nCuCl2=0,1-> nCu(OH)2 =0,1

m Cu(OH)2= 0,1x(64+17x2)=9,8

18:07 pm - 29/11/2018
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Nguyễn Thị Ly:
Cô ơi giải giúp em bài này với ạ: Biết 2,24 lít khí Cacbonic (đktc) tác dụng hết với 200 ml dung dịch Ba(OH)2, sản phẩm thu được là muối trung hòa và nước. a. Viết phương trình xảy ra. b. Tính nồng độ mol của dung dịch Ba(OH)2 cần dùng. c. Tính khối lượng kết tủa thu được.
16:15 pm - 29/11/2018
Hello hello

Chị trả lời ở dưới r nhé

16:19 pm - 29/11/2018
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Nguyễn Thị Ly:
Cô ơi giải giúp em bài này với ạ: Biết 2,24 lít khí Cacbonic (đktc) tác dụng hết với 200 ml dung dịch Ba(OH)2, sản phẩm thu được là muối trung hòa và nước. a. Viết phương trình xảy ra. b. Tính nồng độ mol của dung dịch Ba(OH)2 cần dùng. c. Tính khối lượng kết tủa thu được.
16:14 pm - 29/11/2018
Hello hello

nCO2 = 2.24 / 22.4 = 0.1(mol) 

a) CO2 + Ba(OH)2 -> BaCO3 + H2O 

    0,1------>0,1---------->0,1

theo phương trình ta có: nBa(OH)2 = nCO2 = 0,1(mol) 

 

b) Nồng độ mol/l của dung dịch Ba(OH)2 đã dùng là: 

CM = n / V = 0.1 : ( 200 /1000) = 0.5 (M) 

c) theo phương trình ta có : nBaCO3 = nCO2 = 0,1 (mol) 

khối lượng chất kết tủa BaCO3 là: 

m BaCO3 = 0,1 nhân 197 = 19,7 (g) 

16:18 pm - 29/11/2018
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Namm Ngô:
b5 sgk hóa 9 trang 58
21:28 pm - 20/11/2018
Hải Dươngg

 Đất sét là : Al2O3, 2SiO2, 2H2O Khối lượng nguyên tử Đất sét là : M = (2×27 + 3×16) + 2(28 + 2×16) + 2(2×1 + 16) = 258 Phần phần trăm khối lượng của nhôm trong đất sét là: %Al = ( 2×27 / 258 ) × 100 = 20,9%

05:48 am - 21/11/2018
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!