Chú ý: Trình duyệt hiện tại của bạn chưa cài đặt flashplayer để xem video.

Vui lòng tải và cài đặt phiên bản flash mới nhất tại đây sau đó ấn Ctrl-F5 để xem video hoặc bạn nên dùng trình duyệt Chrome để xem video tốt hơn - Tải Chrome về

Hỏi đáp, thảo luận
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Nghi Ho:
Trong mptd Oxy, cho 2 đường thẳng (d1):-x+2y-4=0 và (d2): -2x-y+7=0. Viết phương trình đường thẳng (d) qua M(1,0), cắt (d1) và (d2) lần lượt tại B và C sao cho tam giác ABC cân tại A
21:01 pm - 30/06/2020
Mod - Nguyễn Phương Trang

A là giao của (d1) và (d2) bạn nhỉ?

Gọi vecto n(a;b) là VTPT của (d) (a^2+b^2 khác 0)

= > d: a(x-1)+by=0

Vì (d) tạo với (d1) và (d2) một tam giác cân với đỉnh là giao của (d1) và (d2) nên:

\[(\widehat{d;d1})=(\widehat{d;d2})\]

\[\Leftrightarrow \frac{\left | -a+2b \right |}{\sqrt{a^2+b^2}.\sqrt{(-1)^2+2^2}}=\frac{\left | -2a-b \right |}{\sqrt{a^2+b^2}.\sqrt{(-2)^2+(-1)^2}}\]

\[\Leftrightarrow \left | -a+2b \right |=\left | -2a-b \right |\]

< = > -a+2b=-2a-b hoặc -a+2b=2a+b

< = > a=-3b hoặc b=3a

+ > Với a=-3b: chọn a=3 = > b=-1 = > pt d.

+ > Với b=3a: chọn a=1 = > b=3 = > pt d.

21:27 pm - 30/06/2020
Nghi Ho
Cảm ơn bạn
22:27 pm - 30/06/2020
Nghi Ho
Bạn có thể giảng cho mình dòng thứ 3 vs đk ko ạ?
22:33 pm - 30/06/2020
Mod - Nguyễn Phương Trang
@Nghi Ho:là chỗ = > pt d đúng không bạn?
Đường thẳng đi qua A(x0;y0) và nhận VT n(a;b) làm VTPT sẽ có pt tổng quát:
a(x-x0)+b(y-y0)=0 nhé.
22:35 pm - 30/06/2020
Nghi Ho
À mình hiểu rồi ạ, cảm ơn ạ
22:38 pm - 30/06/2020
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Nghi Ho:
Cô cho em hỏi: Trong mptd Oxy, cho 2 điểm M(3,-1) và N(4,6). Viết phương trình đường thẳng đi qua điểm M và cách điểm N một khoảng bằng 7
20:56 pm - 30/06/2020
GV Toán - Thu Trang

Đường thẳng qua M(3;-1) và có hệ số góc k có pt là:

\(\begin{array}{l}d:\,\,y = k\left( {x - 3} \right) - 1\\ \Leftrightarrow y = kx - 3k - 1\\ \Leftrightarrow kx - y - 3k - 1 = 0\end{array}\)

\(\begin{array}{l}d\left( {N;\,\,d} \right) = 7\\ \Leftrightarrow \frac{{\left| {4k - 6 - 3k - 1} \right|}}{{\sqrt {{k^2} + 1} }} = 7\\ \Leftrightarrow \left| {k - 7} \right| = 7\sqrt {{k^2} + 1} \\ \Leftrightarrow {\left( {k - 7} \right)^2} = 49\left( {{k^2} + 1} \right)\\ \Leftrightarrow {k^2} - 14k + 49 = 49{k^2} + 49\\ \Leftrightarrow 48{k^2} + 14k = 0\\ \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}k = 0\\k =  - \frac{7}{{24}}\end{array} \right.\end{array}\)

Đến đây e thay k vào lập pt đường thẳng cần tìm nhé.

10:04 am - 01/07/2020
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Thư Dương:
Cho tam giác ABC có góc nhọn A; BH , CK là các đường cao. Biết diện tích tam giác ABC = 9 lần diện tích tam giác AKH. Tính Sin A
05:35 am - 28/06/2020
GV Toán - Thu Trang
Ta có:\({S_{ABC}} = 9{S_{AHK}}\)
\(\begin{array}{l} \Leftrightarrow \frac{1}{2}AB.AC.\sin A = 9.\frac{1}{2}AK.AH.\sin A\\ \Leftrightarrow AB.AC = 9.AK.AH\\ \Leftrightarrow \frac{{AB}}{{AH}} = \frac{{9AK}}{{AC}}\end{array}\)
Lại có: \(\Delta ABC \sim \Delta AHK\,\,\left( {g - g} \right)\) 
\(\begin{array}{l} \Rightarrow \frac{{AB}}{{AH}} = \frac{{AC}}{{AK}}\\ \Rightarrow \frac{{9AK}}{{AC}} = \frac{{AC}}{{AK}}\\ \Leftrightarrow A{C^2} = 9A{K^2}\\ \Rightarrow \frac{{AC}}{{AK}} = 3\\ \Rightarrow \frac{{AB}}{{AH}} = \frac{{AC}}{{AK}} = 3\\ \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l}AB = 3AH\\AC = 3AK\end{array} \right.\\ \Rightarrow \cos A = \frac{{AH}}{{AB}} = \frac{1}{3}\\ \Rightarrow \sin A = \sqrt {1 - {{\cos }^2}A} \\ = \sqrt {1 - \frac{1}{9}} = \frac{{2\sqrt 2 }}{3}.\end{array}\)
16:44 pm - 29/06/2020
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Thư Dương:
Cho bất phương trình x^2- 2x<= |x-2| +ax-6. Giá trị dương nhỏ nhất của a là gì.
05:33 am - 28/06/2020
05:49 am - 28/06/2020
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Thư Dương:
Cho parapol P: y= x^2-4x +3 va đường thẳng d: y= mx+3. Tìm tất cả các giá trị thực của m để cắt P tại 2 điểm phân biệt A, B sao cho diện tích tam giác ABO = 9/2
05:31 am - 28/06/2020
05:40 am - 28/06/2020
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Nghi Ho:
Đường thẳng đi qua M(0,2) và tạo với đường thẳng delta: 2x - y + 1 =0 một góc alpha thỏa cos alpha =2 căn 5 phần 5 có phương trình lag?
23:53 pm - 11/06/2020
Mod - Nguyễn Phương Trang

Gọi d là đường thẳng cần tìm, vectơ n(a;b) là VTPT của d. ( a^2+b^2 khác 0)

= > d: ax+b(y-2)=0

Ta có:

\[cos\alpha =cos(d;\Delta )=\frac{\left | 2a-b \right |}{\sqrt{a^2+b^2}.\sqrt{2^2+(-1)^2}}\]

hay

\[\frac{2\sqrt{5}}{5}=\frac{\left | 2a-b \right |}{\sqrt{a^2+b^2}.\sqrt{5}}\]

\[\Leftrightarrow 2\sqrt{a^2+b^2}=\left | 2a-b \right |\]

\[\Leftrightarrow 4(a^2+b^2)=4a^2-4ab+b^2\]

\[\Leftrightarrow 3b^2+4ab=0\]

\[\Leftrightarrow b(3b+4a)=0\]

\[ \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}
b = 0\\
b = - \frac{{4a}}{3}
\end{array} \right.\]

 

+ > Với b=0, chọn a=1 = > pt d.

+ > Với b=-4a/3, chọn a=3 = > b=-4 = > pt d.

00:06 am - 12/06/2020
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
VŨ Duy Nam:
cho em hỏi video 2 bài 4 phút thứ 8:18 thầy bảo nhân chéo mà lại nhân ngang vậy ạ
21:13 pm - 05/06/2020
Mod - Nguyễn Phương Trang
thầy rút gọn căn(2)/2 thành 1/căn(2) rồi mới nhân chéo nhé.
21:14 pm - 05/06/2020
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
VŨ Duy Nam:
cho em hỏi ở bài 2 phút thứ 1:8 video 2 sao 3x-4y+ m (m khác -1) sao lại cộng với m ko phải là C ạ
15:12 pm - 05/06/2020
Mod - Nguyễn Phương Trang
chỗ đấy là ẩn cần tìm, bạn đặt chữ cái nào cũng được nhé.
15:17 pm - 05/06/2020
VŨ Duy Nam
@Mod - Nguyễn Phương Trang:dạ cho em hỏi tại sao m khác -1 ạ
19:54 pm - 05/06/2020
Mod - Nguyễn Phương Trang
@VŨ Duy Nam:để d không trùng với delta bạn nhé.
19:59 pm - 05/06/2020
VŨ Duy Nam
@Mod - Nguyễn Phương Trang:dạ em cảm ơn ạ
20:57 pm - 05/06/2020
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Lê Đặng Hoài Nam:
Cho mp oxy có tam giác Abc vuông tại A đường phân guacs trong góc B là : x+2y-5=0 B và C đối xứng qua góc tọa độ. K(6,2) thuộca AC. Tìm tọa độ A B C B có tung độ lớn hơn 4 huhu giúp em với ạ
19:53 pm - 04/06/2020
19:55 pm - 04/06/2020
Lê Đặng Hoài Nam
Cảm ơn nhiều ạ
20:02 pm - 04/06/2020
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Nguyễn Minh Ngọc:
bài 1 vì sao d//denta suy ra d:3x-4y+m=0
21:00 pm - 31/05/2020
Mai Thanh Tâm

d//∆ thì vtpt hoặc vtcp của d=vtpt hoặc vtcp của ∆ hay a=a', b=b', c≠c' nên d có dạng: 3x-4y+m=0(m≠-1)

22:10 pm - 31/05/2020
Đinh Minh Ngọc
dạ cái này áp dụng cho pt đương tròn đúng không ạ
20:57 pm - 19/06/2020
Mai Thanh Tâm
@Đinh Minh Ngọc: đường thẳng thôi bạn nhé.
05:57 am - 20/06/2020
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Na Đoàn:
|3.1-4.2| = 5 chứ ạ. ( bài 3 ạ)
16:17 pm - 26/05/2020
Mai Thanh Tâm

Ra 5/5√5=1/√5.  Thầy nhầm lẫn xíu em sửa lại hộ thầy nhé. 

18:04 pm - 26/05/2020
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Lê Minh Phú:
Cho e hỏi bài này với ạ: Lập pt đường tròn C đi qua M (2;-1) tiếp xúc với đường tròn C' có bán kính nhỏ nhất
07:13 am - 14/05/2020
Mai Thanh Tâm

Em viết đầy đủ đề nhé. 

11:38 am - 14/05/2020
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
fmthptchuyen:
giải dùm e bài này: Biết rằng có đúng hai giá trị của tham số k để đường thẳng d:y=kx tạo với đường thẳng Δ:y=x một góc bằng 60∘. Tổng hai giá trị của k bằng?
10:12 am - 02/05/2020
Đậu Nguyễn Bảo Tuấn
d:y=kx <=>d:kx-y=0 =>vtpt n(k;-1)
21:04 pm - 04/05/2020
Đậu Nguyễn Bảo Tuấn
d:y=kx => d:kx-y=0 => vtpt n(k;-1); Δ:y=x <=> Δ:x-y=0 =>vtpt n'(1;-1); cos(d;Δ)= cos(n;n')= [k+1]/√(2k^2+2)= cos60°= 1/2... => k+k'=-4
21:15 pm - 04/05/2020
GV Toán - Thu Trang
@Đậu Nguyễn Bảo Tuấn: Cảm ơn e đã trả lời bài cho bạn nhé e.
11:43 am - 05/05/2020
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Nguyễn Ngọc Ly Na:
cho em hỏi bài 4 tsao vtpt của đenta điều kiện lại là a^2+b^2 khác 0 ạ ?
17:59 pm - 26/04/2020
19:05 pm - 26/04/2020
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Ngọc Linh:
Giúp em ạ B1 viết ptdt d biếta) đi qua M(-2,1) và tạo với 2 trục toạ độ 1 tâm giác có diện tích bằng 8 b) đối xứng d1: x-3y+1=0 qua trục Ox c) đối xứng d1 :x-3y+1=0 qua trục oyd) đối xứng d1: x-3y+1=0 qua ∆: x+y=0
03:19 am - 26/04/2020
GV Toán - Thu Trang
E làm được bài tập này chưa e?
11:28 am - 29/04/2020
Ngọc Linh
Chưa ạ
00:39 am - 30/04/2020
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Ngô Nguyễn Quỳnh Thơ:
ở bài 4 phút 8:23 chuyển qua là 2 chứ ạ. trong video thầy ghi căn 2 ạ
15:21 pm - 22/04/2020
Ngô Nguyễn Quỳnh Thơ
em hiểu r ạ
15:22 pm - 22/04/2020
Mod - Nguyễn Phương Trang
căn(2)/2=1/căn(2) bạn nhé, thầy rút gọn đi thôi.
15:23 pm - 22/04/2020
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Ngô Nguyễn Quỳnh Thơ:
cho e hỏi sao bài 2 điều kiện m#-1 vậy ạ
15:05 pm - 22/04/2020
Mod - Nguyễn Phương Trang
nếu m=-1 thì d sẽ trùng với delta bạn nhé.
15:12 pm - 22/04/2020
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Phạm Viết Lợi:
dạ thưa cô cho hỏi bài 2 ,vì sao d//A(delta) lại có phương trình d: 3x-4y+m=0 vậy ạ
09:06 am - 21/04/2020
Mod Toán Phương Linh

Em hiểu bản chất của nó là nếu 2 đường thẳng song song với nhau thì chúng sẽ có VTPT giống nhau. Mà từ phương trình đường thẳng delta đã cho ta dễ dàng suy ra được VTPT của delta là n(3;-4) => d có VTPT là n(3;-4) => Có phương trình d : 3x-4y+m=0

09:13 am - 21/04/2020
Phạm Viết Lợi
ok em hiểu rồi
10:05 am - 21/04/2020
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Tiêu Vân Giang:
Cho em hỏi bài này làm như thế nào ạ?. Cho 3 điểm A(0;1); B(12;5); C(-3;5). Đường thẳng cách đều 3 điểm A,B,C là ?
08:40 am - 19/04/2020
GV Toán - Thu Trang
Gọi phương trình đường thẳng cần tìm có dạng: d: y = ax + b
\( \Leftrightarrow d:\,\,\,ax - y + b = 0.\)
Theo đề bài ta có:
\(\begin{array}{l}d\left( {A;\,\,d} \right) = d\left( {B;\,\,d} \right) = d\left( {C;\,\,d} \right)\\ \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}d\left( {A;\,\,d} \right) = d\left( {B;\,\,d} \right)\\d\left( {A;\,\,d} \right) = d\left( {C;\,\,d} \right)\end{array} \right.\\ \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}\frac{{\left| {a.0 - 1 + b} \right|}}{{\sqrt {{a^2} + 1} }} = \frac{{\left| {12a - 5 + b} \right|}}{{\sqrt {{a^2} + 1} }}\\\frac{{\left| {a.0 - 1 + b} \right|}}{{\sqrt {{a^2} + 1} }} = \frac{{\left| { - 3a - 5 + b} \right|}}{{\sqrt {{a^2} + 1} }}\end{array} \right.\\ \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}\left| { - 1 + b} \right| = \left| {12a - 5 + b} \right|\\\left| { - 1 + b} \right| = \left| { - 3a - 5 + b} \right|\end{array} \right.\\ \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}\left[ \begin{array}{l}b - 1 = 12a - 5 + b\\b - 1 = - 12a + 5 - b\end{array} \right.\\\left\{ \begin{array}{l}b - 1 = - 3a - 5 + b\\b - 1 = 3a + 5 - b\end{array} \right.\end{array} \right.\\ \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}\left\{ \begin{array}{l}b - 1 = 12a - b + b\\b - 1 = - 3a - 5 + b\end{array} \right.\\\left\{ \begin{array}{l}b - 1 = 12a - b + b\\b - 1 = 3a + 5 - b\end{array} \right.\\\left\{ \begin{array}{l}b - 1 = - 12a + 5 - b\\b - 1 = - 3a - 5 + b\end{array} \right.\\\left\{ \begin{array}{l}b - 1 = - 12a + 5 - b\\b - 1 = 3a + 5 - b\end{array} \right.\end{array} \right.\end{array}\)
Đến đây e giải các hệ pt tìm a, b rồi lập pt đường thẳng cần tìm nhé e.
15:17 pm - 20/04/2020
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Nguyễn Ngọc Minh:
câu 3 thay sai
08:51 am - 14/04/2020
Mod Toán Phương Linh

Đúng rồi câu 3 thầy hơi bị nhầm một chút nhé. Bạn xem lại đáp án trong file tài liệu đính kèm bài giảng nha. Đáp án ở đây đã được ban chuyên môn sửa lại rồi đó

08:59 am - 14/04/2020
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Nguyễn Quang Minh:
hình như bài 5 thầy nhầm từ chỗ vtptab ở đầu bài giải nên kết quả sai đúng ko ạ
16:08 pm - 13/04/2020
Mod - Nguyễn Phương Trang
ừ, chỗ đó thầy nhầm. Bạn có thể xem lại trong Tài liệu bài giảng nhé. Cảm ơn bạn.
19:34 pm - 13/04/2020
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Nguyễn Thị Diễm Hằng:
thầy cô hướng dẫn em bài này với ạ :cho điểm C(-2;5) và đường thẳng đen ta 3x-4y+4 =0. Tìm trên đen ta hai điểm A và B đối xứng nhau qua I(2;5/2) sao cho diện tích tam giác ABC BẰNG 15
14:08 pm - 12/04/2020
Bùi Thị Khánh Linh:
Baøi 8. Viết phương trình đường thẳng d cách điểm A một khoảng bằng h và cách điểm B một khoảng bằng k, với
15:44 pm - 09/04/2020
Bùi Thị Khánh Linh
cô ơi cho e hỏi ạ Viết phương trình đường thẳng d cách điểm A một khoảng bằng h và cách điểm B một khoảng bằng k, với A(1;1) B(2;3), h=2, k=4
15:47 pm - 09/04/2020
17:42 pm - 09/04/2020
Bùi Thị Khánh Linh
@Mai Thanh Tâm:em cảm ơn ạ
18:24 pm - 09/04/2020
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Vũ Phương Thảo:
trong file bài giảng ở bài 5 chỗ vtpt của AB phải có tọa độ là (-6,2) chứ ạ
13:16 pm - 07/04/2020
Mai Thanh Tâm

Cả hai vtpt đó đều đúng nhé.

15:17 pm - 07/04/2020
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Vũ Phương Thảo:
em không đề của câu 5 lắm ạ. ý là đường phân giác của góc A ý ạ hay là nghĩa khác ạ
12:44 pm - 07/04/2020
Vũ Phương Thảo
à em hiểu r ạ
12:47 pm - 07/04/2020
GV Toán - Thu Trang
@Vũ Phương Thảo: Ok e, e xe bài kĩ nhé.
17:15 pm - 07/04/2020
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Vũ Phương Thảo:
cô ơi giải thích lại cho em phương trình ở bài 4 chỗ 10:20 tại sao có thể cho B =1 vậy ạ
13:51 pm - 05/04/2020
Mai Thanh Tâm

Vì A và B có vai trò như nhau trong phương trình nên ta có thể coi A hoặc B là nghiệm. Nếu coi ai làm nghiệm thì ta rút A theo B, ngược lại nếu ta coi b là nghiệm thì ta rút B theo A. Ở trên thầy coi A là nghiệm và để cho dễ tính thầy lấy B=1, bạn cz có thể lấy 2,3...hoặc cho A=1,2....rồi tính B.

16:51 pm - 05/04/2020
Vũ Phương Thảo
dạ em cảm ơn ạ
10:22 am - 07/04/2020
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Phương Nguyễn:
GCho A(2;3) và B(1;4),viết ptdt cách đều 2 điểm A và B (Dòng dưới em chat nhầm ạ)
16:00 pm - 01/04/2020
16:54 pm - 01/04/2020
Phương Nguyễn
Dạ em cảm ơn cô,tiện thể cho em hỏi tại sao là AM^2=BM^2 chứ k phải AM=BM ạ ?
20:20 pm - 01/04/2020
Mod - Nguyễn Phương Trang
@Phương Nguyễn: bình lên để mất căn bạn ạ, bạn để AM=BM cũng được, 2 căn =nhau thì biểu thức dưới 2 căn =nhau, cuối cùng cũng ra như kia thôi.
20:25 pm - 01/04/2020
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
15:58 pm - 01/04/2020
Đỗ Thị Thùy Trang:
Cho P(-3:-4) a
07:35 am - 30/03/2020
Mod_HT Huyền

chào bạn, bạn có thắc mắc gì nhỉ?

08:09 am - 30/03/2020
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Đoàn Thế Sơn:
bài 3 tử số ph là 5 chứ ạ
20:20 pm - 26/03/2020
Mod - Nguyễn Phương Trang
bạn đúng rồi, chỗ đó thầy nhầm. Ban chuyên môn đã đính chính lại trong Tài liệu bài giảng rồi nhé.
21:18 pm - 26/03/2020
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!