Hỏi đáp, thảo luận
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Ngoc Minh:
Mong dc tra loi som som
05:25 am - 02/06/2018
Ngoc Minh:
Cau 6 c thay tinh 1 aaBB va 2 aaBb bang cach nao vay ah
05:24 am - 02/06/2018
GVHT môn Sinh
P: AaBb x aaBb
xanh trơn: aaB-
xét phép lai cặp Bb x Bb => 1BB:2Bb:1bb vì đề hỏi trơn nên trơn: 1BB:2Bb
vậy xanh trơn: 1aaBB:2aaBb 
em hiểu chưa nhỉ
09:19 am - 02/06/2018
Ngoc Minh
Vang cam on ah
03:19 am - 03/06/2018
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Xuân Hương:
Ở người, thiếu răng hàm là một tính trội, trong khi đó chứng bạch tạng và Tay_sách (không tổng hợp đươc Emzim hexoxaminidaza) là các tính trạng lặn. Các gen quy định tính trạng này nằm trên các nhiễm sắc thể thường khác nhau. Nếu một người chồng có răng hàm và dị hợp tử về cả hai căn bệnh Bạch tạng và Tay_sách lấy một phụ nữ dị hợp tử về cả 3 gen nói trên thì xác suất đứa con đầu lòng của họ thiếu răng hàm hoặc bị bạch tạng là bao nhiêu?
22:08 pm - 10/05/2018
GVHT môn Sinh

Quy ước gen

A- có răng hàm; a – không có răng hàm

B – không bị Tay sách; b-  bị tay sách

D- Không bị bạch tạng; d – bị bạch tạng

Người chồng có răng hàm và dị hợp tử về cả hai căn bệnh Bạch tạng và Tay_sách (aaBbDd) lấy người vợ dị hợp tử về cả 3 gen (AaBbDd)

Xs đứa con đầu lòng của họ họ

thiếu răng hàm (aa—D- ) = 1/2 ×3/4 = 3/8

bị bạch tạng (A- - -dd) = 3/4 ×1/4 = 3/16

XS cần tính là 3/8 + 3/16 = 9/16

08:41 am - 11/05/2018
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Quynhh Anh Lê:
Ở đậu Hà Lan gen A quy định hạt vàng trội hoàn toàn Gen a quy định hạt vàng gen B quy định hạt tròn trội hoàn toàn gen b quy định hạt nhăn các gen này phân li độc lập phép lai sẽ cho kiểu gen và kiểu hình nhiều nhất
15:11 pm - 08/05/2018
GVHT môn Sinh
phép lai AaBb x AaBb cho số kiểu hình là 4; KG là 9 là nhiều nhất em nhé,
khi đề chưa cho biết các gen PLĐL hay LKG thì để đạt được số kG, KH lớn nhất thì phải 
+ dị hợp các cặp gen
+ HVG ở 2 giới
+ trội không  hoàn toàn
em nhớ thông tin này để làm bài tập nhé
17:39 pm - 08/05/2018
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Quynhh Anh Lê:
Ở đậu hà lan gen A quy định hạt vàng
15:07 pm - 08/05/2018
Thùy Dung:
Cô ơi trong phần biện luận của HVG thì làm sao để biện luận được gen đó có HV hay không ạ( chỉ căn cứ vào số loại KH)
20:48 pm - 29/03/2018
GVHT môn Sinh
để biện luận xem có HVG hay không em cần dựa vào (trong trường hợp lai 2 cặp tính trạng)
- tỷ lệ kiểu hình ở đời con: nếu phép lai 2 tính trạng; tính trạng 1 tỷ lệ (a:b); tính trạng 2 cho (m:n) nếu các gen PLĐL thì tỷ lệ kiểu hình ở đời con phải là (a:b)(m:n) còn nếu khác thì là HVG, nhưng cần chú ý trường hợp đặc biệt f=50%.
- tỷ lệ kiểu ở đời con phân ly khác với các tỷ lệ đặc biệt như: 9:3:3:1 thì em nên suy nghĩ tới trường hợp HVG.
- trong tương tác gen thì các gen PLĐL với nhau.
08:40 am - 30/03/2018
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Thùy Dung:
Cô cho e hỏi bài này ạ: Cho các cây F1 có KG giồng nhau lai với: - Cây thứ nhất, thu được: 50% cây cho quả bầu dục hoa hồng, 50% quả dài hoa trắng. - Cây thứ hai thu được: 250 cây tròn đỏ; 501 cây bầu dục hồng : 250 cây dài trắng. - Cây 3 thế hệ lai gồm 10000 cây, trong đó có 600 cây cho quả tròn trắng, 600 cây dài đỏ, còn lại là các cây có KH khác nhau. Biết mỗi gen quy định một tính trạng, quả tròn trội so với quả dài, hoa đỏ trội so với hoa trắng . Cấu trúc NST của cây thứ 3 không đổi qua GP. Biện luận và viết SĐL cho các TH trên
20:23 pm - 29/03/2018
GVHT môn Sinh

Vì mỗi gen quy định 1 tính trạng, hoa đỏ trội so với hoa trắng mà lại có kiểu hình hoa hồng → trội không hoàn toàn

Quả tròn trội so với quả dài mà lại có thêm kiểu hình bầu dục → trội không hoàn toàn.

Quy ước gen: AA quả tròn; Aa quả bầu dục; aa: quả dài; BB: hoa đỏ; Bb: hoa hồng; bb: hoa trắng.

PL1: thấy có 50% cây cho quả bầu dục hoa hồng (Aa, Bb) , 50% quả dài hoa trắng (aa; bb) → phép lai phân tích, cơ thể đem lai phân tích dị hợp 2 cặp gen, Các gen liên kết hoàn toàn vì chỉ tạo 2 kiểu hình. KG: AB/ab × ab/ab

PL2: có tạo ra kiểu hình tròn đỏ(AB/AB) , dài trắng (ab/ab), → P dị hợp 2 cặp gen: AB/ab × AB/ab

PL3: Tỷ lệ này là chính xác không em ?, cây lai ở PL3 nếu không có sự biến đổi về cấu trúc NST (không có TĐC) thì không thể ra tỷ lệ kiểu hình trên được.

Sơ đồ lai

PL1: AB/ab × ab/ab →1 AB/ab (quả bầu dục hoa hồng) :1 ab/ab(quả dài hoa trắng)

Pl2: AB/ab × AB/ab → 1AB/AB(quả tròn, hoa đỏ) :2AB/ab(quả bầu dục hoa hồng):1ab/ab (quả dài hoa trắng)

09:31 am - 30/03/2018
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Thùy Dung:
Cho e hỏi cái này ạ: Xác định tỉ lệ các giao tử của De//de với tần số hoán vị giữa D với d là 16%
16:02 pm - 24/03/2018
GVHT môn Sinh
cơ thể De/de hoán vị gen không có ý nghĩa nên tạo ra 2 loại giao tử De = de = 50% ( khi cơ thể dị hợp về 2 cặp gen DE/de hoặc De/dE thì lúc đó tỷ lệ giao tử mới tính theo tần số hoán vị gen như sau: giao tử hoán vị  = f/2 ; giao tử liên kết = 0,5 - giao tử hoán vị = (1- f)/2
20:07 pm - 24/03/2018
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Chu Vô Tâm:
Cô cho em hỏi a: ở 1 loài đi có vú,khi người ta thực hiện 1 số phép lại sau: cá thể(1) lông vàng lại với cá thể(2) lông hung,đẻ lần thứ nhất đc 1 cá thể lông vàng(3) ,đẻ lần thứ hai được 1cas thể lông hung (4). Cá thể lông hung này lớn lên giao phối với lông hung khác (5) đẻ ra 1 cá thể lông vàng(6).a,hãy biện luận và xác định kg của 6 cá thể trên. Câu B, khi cho cá thể lông hung (4) lại vs cá thể lông hung khác (7) thì xác suất sinh con lông vàng (8) là bao nhiêu?
22:03 pm - 07/03/2018
GVHT môn Sinh
Đây là 1 trong các trường hợp có thể xảy ra:

Lông vàng (1)× lông hung (2) → lông hung (4) , lông vàng (3)

Lông hung (4) × lông hung (5) → lông vàng (6)

Ta thấy lông hung × lông hung → ra lông vàng → lông hung là tính trạng trội, do không phân biệt về giới tính nên gen quy định tính trạng này nằm trên NST thường.

Quy ước gen : A – lông hung; a – lông vàng

Ta có :

a. (1)Lông vàng (aa)× (2) lông hung (Aa) →(4) lông hung (Aa) ,(3) lông vàng (aa)

(4) Lông hung (Aa) ×(5) lông hung (Aa) → lông vàng (aa)

b. cá thể 4 có kiểu gen Aa, cá thể lông hung khác có thể là AA hoặc Aa, để sinh ra con có lông vàng thì con (7) phải có kiểu gen là 1/2

vậy xác suất sinh con (8) có lông vàng là 1/2 × 1/4 =1/8

09:29 am - 08/03/2018
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Hùng:
vì sao AaBB x AaBB lại tạo tỷ lệ KG 3:1 được ạ?
18:03 pm - 19/01/2018
GVHT môn Sinh
Em hỏi ở đoạn nào nhỉ
08:18 am - 20/01/2018
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Thùy Dung:
Cô cho e hỏi ạ: Ở đậu hà lan, gen A: thân cao, alen a: thân thấp; gen B: hoa đỏ, alen b: hoa trắng; nằm trên hai cặp NST tương đồng . Cho đậu thân cao, hoa đỏ dị hợp về hai cặp gen tự thụ phấn được F1. Chọn ngẫu nhiên 2 cây thân cao, hoa đỏ F1 giao phấn với nhau. Nếu không có đột biến và chon lọc, tính theo lí thuyết thì xác suất xuất hiện đậu thân cao, hoa đỏ ở F2 bằng bao nhiêu?
22:21 pm - 17/01/2018
GVHT môn Sinh

A: thân cao, alen a: thân thấp;

B: hoa đỏ, alen b: hoa trắng

P : AaBb × AaBb → các cây thân cao hoa đỏ ở F1 : 1AABB:2AABb:4AaBb:2AaBB ↔ (1AA:2Aa)(1BB:2Bb)

Xét cặp NST số 1: phép lai Aa × Aa → 2/3 × 2/3 × 1/4 =1/9 → A- = 8/9

Tương tự ta có B- = 8/9 → A-B- = 64/81 

09:44 am - 18/01/2018
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Thùy Dung:
cô ơi cho e hỏi bài này ạ: một quần thể thực vật P có hai loại kiểu gen là Aabb và aaBb, sau hai thế hệ tự thụ liên tiếp thì thu được kiểu hình đồng hợp lặn ở F2 bằng 37,5%. Hãy xác định tỉ lệ các kiểu gen và tần số alen của P. Biết gen trội là trội hoàn toàn, hai cặp gen phân li độc lập với nhau.
20:37 pm - 13/01/2018
GVHT môn Sinh
gen 2 alen chứ em. locus là vị trí của gen trên Nst
giả sử quần thể có cấu trúc xAA: yAa: zaa
tần số alen A = x+y/2 ; tần số alen a = z + y/2 trong đó x y z là tỷ lệ kiểu gen
22:58 pm - 13/01/2018
GVHT môn Sinh
P: xAabb: yaaBb ; x +y =1
tự thụ phấn qua 2 thế hệ ta có x(1-1/4)/2 +y(1-1/4)/2 = 0.375
giải ra ta được hệ vô số nghiệm ( miễn sao x +y =1)
tùy vào dữ liệu khác của đề để tính tần số alen
23:11 pm - 13/01/2018
Thùy Dung
cô giải hộ e bài trên với ạ
21:08 pm - 14/01/2018
Thùy Dung
cô ơi có group thảo luận trên Facebook không ạ. Nếu có cho e xin link ạ
21:10 pm - 14/01/2018
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Bach Diep:
Ở người, gen A quy định bình thường , gen a da bị bệnh bach tạng . Trong một gia đình bố mẹ mang kiểu gen dị hợp .Hãy xác định tỷ lệ để bố mẹ đó a) Sinh 1 con bình thường b) Sinh 1 con gái bị bệnh c) Sinh 1 con gái bình thường hoặc một con trai bị bệnh d) Sinh 1 con bị bệnh và một đứa con bình thường .cho e hỏi,câu c Sinh 1 con gái bình thường và một con trai bị bệnh là : 3 4 34 x 1 2 12 x 1 4 14 x 1 2 12 = 3 64 364 - Sinh một con bị bệnh và mọt con bình thường là : 3/64.mà không phải là 3/32 ( xét 2 th)
20:58 pm - 11/01/2018
Bach Diep
dạ, không phải trong bài giảng của thầy.Em chỉ muốn hỏi trong TH sinh 1 con gái bt và 1 con trai bệnh thì có phải xét đến 2TH: sinh contrai trước, gái sau và ngược laijkhoong ạ
16:17 pm - 12/01/2018
GVHT môn Sinh
có em nhé, phải xét cả 2 trường hợp có thể xảy ra:
TH1: đứa đầu con gái, đứa sau con trai
TH2: ngược lại
17:26 pm - 12/01/2018
Bach Diep
dạ em cảm ơn ạ. Còn trong TH sinh 1 con bị bệnh, 1 con không bệnh, Thì ta có phải xét 2TH không ạ?
16:25 pm - 14/01/2018
GVHT môn Sinh
có em nhé. nếu ngta k nói rõ thứ tự của đứa con bình thường và đứa bị bệnh thì phải xét 2 TH
17:11 pm - 14/01/2018
Bach Diep
cảm ơn thây rât nhiều
08:02 am - 19/01/2018
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Thùy Dung:
Cho e hỏi ạ; Có 3 tế bào sinh tinh của một cá thể có kiểu gen AaBbddEe qua giảm phân bình thường có thể hình thành tối đa bao nhiêu loại tinh trùng?
22:59 pm - 10/01/2018
GVHT môn Sinh
1 tế bào giảm phân cho tối đa 2 loại tinh trùng (không có HVG) => 3 TẾ bào giảm phân tạo tối đa 6 loại TT
08:15 am - 11/01/2018
Thùy Dung
1 tb sinh tinh giảm phân cho 4 tinh trùng nhưng chỉ có 2 loại thôi à cô? Bài này có cần nói đến KG cho bao nhiêu loại giao tử không aj
21:54 pm - 11/01/2018
GVHT môn Sinh
đúng vậy, 1 tế bào giảm phân k có TĐC chỉ cho 4 tinh trùng thuộc 2 loại tinh trùng,
khi đề bài hỏi số loại tinh trùng thì tương đương với số loại kiểu gen của tinh trùng
08:43 am - 12/01/2018
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Trem Trem:
Ở một loài thực vật, alen A qui định hoa đỏ trội kiểu gen Aa tự thụ phấn thu được F1 , tiếp tục cho các cây F1 tự thụ phấn thu được F2. Biết rằng không có đột biến xảy ra, số cây con được tạo ra , khi các cây F1 tự thụ phấn là tương đương nhau. Tính theo lý thuyết, cây có kiểu hình đỏ ở F2 chiếm tỉ lệ? Thầy giải giúp em với ạ!
22:42 pm - 14/12/2017
GVHT môn Sinh
Tóm gọn đề bài là: Aa tự thụ phấn qua 2 thế hệ => tính kiểu hình đỏ
cây Aa tự thụ phấn qua 2 thế hệ cho tỷ lệ hoa trắng: (1 – 1/22)/2 =3/8 → tỷ lệ hoa đỏ = 1- tỷ lệ hoa trắng = 5/8
08:31 am - 15/12/2017
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Cao Duy Thiên Phúc:
có dạy những bài tooán về NP, GP và thụ tinh không ạ ?
17:00 pm - 13/12/2017
GVHT môn Sinh
có em nhé em xem tron chuyên đề vật chất di truyền cấp độ tế bào nhé
http://tuyensinh247.com/vat-chat-di-truyen-va-co-che-di-truyen-cap-do-te-bao-t979.html
08:18 am - 14/12/2017
Cao Duy Thiên Phúc
xem không được ạ
12:40 pm - 11/08/2018
GVHT môn Sinh
em vào link này nhé: https://tuyensinh247.com/vat-chat-di-truyen-va-co-che-di-truyen-cap-do-te-bao-t1875.html
14:46 pm - 11/08/2018
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Lê Trang:
Ở
19:54 pm - 12/12/2017
Lê Trang:
Ohio back no biết 3 cặp gen nằm trên 2 NST ạ
19:59 pm - 08/12/2017
Lê Trang
Tỉ lệ 3:3:1:1 là HvG ạ
19:59 pm - 12/12/2017
Lê Trang
Ở thực vat A_ cao>>a_ thấp,B-đỏ>>b_thấp thu đc F1 37,5% cao,trắng,37,5%thấp đỏ, 12,5%cao,đỏ,12,5% thấp trắng. Ko xảy ra đột biến tìm Kg của P
20:03 pm - 12/12/2017
GVHT môn Sinh
không phải em nhé, phải có đầy đủ đề bài mới có thể kết luận là HVG hay PLĐL
08:28 am - 13/12/2017
GVHT môn Sinh

Xét tỷ lệ cao/ thấp = 1:1 ; đỏ/ trắng= 1:1

Nếu 2 gen này PLĐL thì kiểu hình ở F1 là (1:1)(1:1) = 1:1:1:1 ≠ đề bài  → 2 gen này cùng nằm trên 1 cặp NST

Đây là phép lai phân tích ( vì tỷ lệ phân ly mỗi tính trạng là 1:1)

F1 phân ly 3:3:1:1 =(3:3:1:1)×1 hay 1 bên P cho 4 loại giao tử với tỷ lệ 3:3:1:1 bên còn lại cho 1 loại giao tử (ab)

Ta thấy tỷ lệ cao trắng = Ab = thấp đỏ = aB → aB và Ab là giao tử lien kết.

Kiểu gen của P là : Ab/aB × ab/ab

08:37 am - 13/12/2017
Lê Trang
Vâng hay quá e cảm oen thầy
19:26 pm - 13/12/2017
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Lê Trang:
Cho e hỏi với ạ
19:56 pm - 08/12/2017
Tiêm Song Trick:
Ở 1 loài động vật có kiểu gen AB/ab DE/de thực hiện quá trình giảm phân tạo giao tử trong đó 20% tế bào có hoán vị giữa A và a 30% tế bào có hoán vị giữa D và d các tế bào khác xảy ra bình thường tính theo ló thuyết tinh trừng mang gen ab/ de/ được tạo ra có tỉ lệ tối đa
16:16 pm - 08/12/2017
GVHT môn Sinh
tần số hoán vị gen giữa gen A và B là 10% => ab = Ab = (1-f)/2 =0,45
tần số hoán vị gen giữa D và E là 15% => DE = de = (1-f)/2 =0,425
=> tỷ lệ giao tử ab de = 0,45 x 0,425
17:31 pm - 08/12/2017
Tiêm Song Trick
cách giải ntn khó hiểu quá ạ
18:03 pm - 12/12/2017
GVHT môn Sinh

em tính tỷ lệ giao tử abde ra rồi nhân với nhau là được.

công thức tính tỷ lệ giao tử lien kết là (1-f)/2

( f= số tế bào có TĐC chia 2)

08:40 am - 13/12/2017
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Key Phạm:
cho mình hỏi 1 chút đc k, các bạn hk có thấy dễ hiểu k
21:58 pm - 04/12/2017
GVHT môn Sinh
em học thử và cảm nhận luôn nhé
08:24 am - 05/12/2017
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Phan Thị Thu Sương:
thay cho em xin link tai liêu cac bai tap phan phan li doc lap va voi ah
08:40 am - 30/10/2017
Tường Vy:
nhờ thầy mà em hiểu bài chứ mấy thầy dạy bồi dưỡng trên trường dạy em ko hiểu j hết. như vậy thì có thể e ko sợ ko hiểu bài nữa
20:07 pm - 03/10/2017
GVHT môn Sinh
cảm ơn em đã ủng hộ thầy.
08:27 am - 04/10/2017
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Nguyễn Thị Thảo:
THẦY GIẢNG HAY QUÁ
22:50 pm - 06/09/2017
Bùi Thị Thu Phương:
Ở vd4 video2 tại sao ở tính trạng quả trội k hoàn toàn thì số loại KH là 3 mà k phải 2 vậy ạ ?
11:26 am - 16/08/2017
GVHT môn Sinh
trội không hoàn toàn sẽ có 3 kiểu hình vì: AA cho 1 KH ; Aa cho 1 kiểu hình; aa cho 1 kiểu hình
08:17 am - 21/08/2017
15:36 pm - 14/09/2017
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Hà Thuý Anh:
ở trường hợp tỉ lệ 3:1,,plai AaBb x AaBB cho 8 tổ hợp mà
15:58 pm - 11/08/2017
GVHT môn Sinh
bạn thắc mắc ở đoạn nào ? video thứ mấy nhỉ
16:04 pm - 11/08/2017
Hà Thuý Anh
đầu video 2 ạ,,
20:45 pm - 11/08/2017
GVHT môn Sinh
đây là tổ hợp về kiểu hình mà em, AaBb x AaBB => TỶ LỆ 3:1
08:47 am - 12/08/2017
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Trí Chiêu:
Sao video không xem đc vậy thầy?😢😢
16:51 pm - 28/06/2017
GVHT môn Sinh

Em cho TS247 biết em vào học bằng trình duyệt gì nhé!
Nếu em học bằng trình duyệt chorm thì có thể do trình duyệt bị lỗi >> em đổi sang trình duyệt khác học, VD coc coc em nhé!
Ngoài ra em sửa cài đặt chorm theo hướng dẫn sau:

- Các bước chính:
Bước 1: Gõ địa chỉ chrome://flags
Bước 2: Tìm đến mục cấu hình: "Thích HTML hơn Flash" (Tiếng việt) hoặc "Prefer HTML over Flash"
Bước 3: Set mục này thành Disable hoặc "Đã vô hiệu hóa"
Bước 4: Khởi động lại trình duyệt hoặc bấm nút "Relaunch now"

13:41 pm - 29/06/2017
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Huyền Trang:
Thầy /cô ơi sao e ko xem đc vid học thử trên điện thoại ạ :(
08:49 am - 14/06/2017
Đình Nhã Nguyễn
Xem đc bình thường mà bạn
08:04 am - 19/06/2017
GVHT môn Sinh
em học thử tại đây nhé
http://tuyensinh247.com/bai-giang-mien-phi-mon-sinh-fl57.html
09:07 am - 15/07/2017
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!