Chú ý: Trình duyệt hiện tại của bạn chưa cài đặt flashplayer để xem video.

Vui lòng tải và cài đặt phiên bản flash mới nhất tại đây sau đó ấn Ctrl-F5 để xem video hoặc bạn nên dùng trình duyệt Chrome để xem video tốt hơn - Tải Chrome về

Hỏi đáp, thảo luận
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Đô: ho hình vuông ABCD M(1;3),N(5;1),P(4;-2),Q(-1;-1) thuộc các đoạn thẳng AB,BC,CD,DA .tính S ABCD
11:34 am - 08/05/2018
14:58 pm - 08/05/2018
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Trần Khánh Ly: cái này làm sao vậy
22:05 pm - 30/04/2018
Khánh Chi

bạn muốn hỏi bài nào ạ?

22:06 pm - 30/04/2018
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Đô: tìm tất cả các giá trị m nguyên để bất phương trình (2x-3)m+x-5<0 nghiệm đúng với x thuộc[-2;3)
11:23 am - 30/04/2018
Hải Dươngg

x1<=-2<x2<3 

nghiệm kép 2<=-b/2a<3

-2<x1<x2<x3 

11:31 am - 30/04/2018
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Cristiano's RonalĐô: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, lập phương trình chính tắc của elip biêt M(1;căn 3) nhận hai tiêu điểm dưới 1 góc vuông và hình chữ nhật cơ sở của elip nội tiếp đường tròn (C)x^2+y^2=20
00:32 am - 24/04/2018
Hải Dươngg

bạn tính MF1 và MF2 ra xem thế nào 

05:35 am - 24/04/2018
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Nguyễn Ngọc Bảo Hân: cho tam giác ABC.chứng minh cos(B-C)=-cos(A+2C)
21:01 pm - 23/04/2018
Hải Dươngg

cos(B-c)=cosBcosC+sinBsinC

-cos(A+2C)=-cosAcos2C+sinA.sin2C

21:39 pm - 23/04/2018
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Nguyễn Ngọc Bảo Hân: sina/(sina-cosa)-cos/(cosa-sina)=(1+cot^2a)/(1-cot^2a)
20:50 pm - 23/04/2018
Trọng Hoàng

ta có: \frac{{\sin a}}{{\sin a - \cos a}} - \frac{{\cos a}}{{\cos a - \sin a}} = \frac{{\sin a + \cos a}}{{\sin a - \cos a}} = \frac{{\frac{{\sin a}}{{\sin a}} + \frac{{\cos a}}{{\sin a}}}}{{\frac{{\sin a}}{{\sin a}} - \frac{{\cos a}}{{\sin a}}}}= \frac{{1 + \cot a}}{{1 - \cot a}} bạn ghi đề sai đúng không nhỉ?

20:54 pm - 23/04/2018
Nguyễn Ngọc Bảo Hân đúng bạn ak
20:56 pm - 23/04/2018
Trọng Hoàng

đề sai bạn nhé, mình thử nhiều giá trị và đều sai, chỗ cot không có bình phương thì mới đúng nhé

21:08 pm - 23/04/2018
21:10 pm - 23/04/2018
Hải Dươngg

bạn cho mk xin lại đề vs 

22:26 pm - 23/04/2018
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Nguyễn Ngọc Bảo Hân: chứng minh đẳng thức sin^2a/sina-cosa-sina+cosa/tan^2a-1=sina+cosa
20:32 pm - 23/04/2018
Mod Toán - B.A.T FC không có chi, chúc bạn học tốt
20:58 pm - 23/04/2018
20:58 pm - 23/04/2018
Hải Dươngg

bn học tốt nha

21:02 pm - 23/04/2018
Nguyễn Ngọc Bảo Hân cảm ơn bạn
21:04 pm - 23/04/2018
Hải Dươngg

Hif^^ 

21:37 pm - 23/04/2018
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Nguyễn Ngọc Bảo Hân: chứng minh đẳng thức sinx+cosx-1/1-cosx=2cosx/sinx-cosx+1
20:26 pm - 23/04/2018
Nguyễn Ngọc Bảo Hân đúng rùi bạn
20:29 pm - 23/04/2018
Mod Toán - B.A.T FC ban biến đổi tương đương, đẳng thức tương đương với (sinx +cosx-1)(sinx-cosx+1)=2cosx(1-cosx)
20:31 pm - 23/04/2018
Trọng Hoàng

Bạn biến đổi tương đương như sau nha \frac{{\sin x + \cos x - 1}}{{1 - \cos x}} = \frac{{2\cos x}}{{\sin x - \cos x + 1}} \Leftrightarrow \left( {\sin x + \cos x - 1} \right)\left( {\sin x - \cos x + 1} \right) = \left( {1 - \cos x} \right)\left( {2\cos x} \right) \Leftrightarrow {\sin ^2}x - {\left( {\cos x - 1} \right)^2} = 2\cos x - 2{\cos ^2}x \Leftrightarrow {\sin ^2}x - {\cos ^2}x + 2\cos x - 1 = 2\cos x - 2{\cos ^2}x \Leftrightarrow {\sin ^2}x + {\cos ^2}x = 1 đẳng thức cuối luôn đúng => ddpcm

20:31 pm - 23/04/2018
Mod Toán - B.A.T FC sau đó bạn nhân tung ra và áp dụng sin^2(x)+cos^2(x)=1 là ra điều luôn đúng
20:32 pm - 23/04/2018
Nguyễn Ngọc Bảo Hân cảm ơn 2 bạn
20:57 pm - 23/04/2018
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Đô: cho (C):x^2+y^2-2x-2y-23=0.denta:2x+y-3=0,E(-5/8;-3).tìm M thuộc denta sao cho từ M kẻ được 2 cát tuyến MAB và MCD đến (C) sao cho AB=CD=6 và đường thẳng qua trung điểm AB và CD đi qua E,giải thích giùm em rõ hơn xíu,mai em phải làm bài kt rồi
21:18 pm - 21/04/2018
Hải Dươngg

Bạn ơi điểm E có tọa độ (-5/8;3) hay (5/8;3) >

14:03 pm - 22/04/2018
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Đô: Trong hệ tọa độ Oxy, viết phương trình chính tắc của Elip, biết bán kính đường tròn ngoại tiếp tam. giác A1B1A2 và B1A2B2 lần lượt là 5 và 5/3 ( Ở đó: A1(-a;0), A2 (a;0), B1(0;- b), B2(0;b) là các. đỉnh của Elip) giải chi tiết giùm em
15:50 pm - 21/04/2018
19:39 pm - 21/04/2018
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Đô: cho (C):x^2+y^2-2x-2y-23=0.denta:2x+y-3=0,E(-5/8;-3).tìm M thuộc denta sao cho từ M kẻ được 2 cát tuyến MAB và MCD đến (C) sao cho AB=CD=6 và đường thẳng qua trung điểm AB và CD đi qua E
23:50 pm - 20/04/2018
Hải Dươngg

Bạn tìm tâm và bán kính dduwwofng tròn ,áp dụng tính chất cát tuyến và sẽ lập pt AB , CD 

05:54 am - 21/04/2018
Đô tc cát tuyến là tc nào vậy bạn
06:21 am - 21/04/2018
Khánh Chi

qua M nằm ngoài đường tròn lần lượt kẻ 2 cát tuyến MAB và MCD thì ta có: MA.MB=MC.MD

23:36 pm - 21/04/2018
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
meo meo: trong mat phang Oxy cho tam giac ABC biet M(1/2;0) la trung diem cua AB. chan duong cao ha tu dinh B va dinh C lan luot la H(1;2), K(-1;3). viet phuong trinh canh AC (diem A co hoanh do duong)
19:53 pm - 09/04/2018
meo meo bai nay lam ntn a?
19:54 pm - 09/04/2018
Hải Dươngg Lập pt đt AB qua K và M . Tham số hóa điểm A . M là tđ AB từ đó suy ra tọa độ điểm B sử dụng vecto BH vecto AH sẽ tìm ra đc tọa độ điểm A và B lập pt AC qua A và H
20:20 pm - 09/04/2018
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Mộng Bình: Một tam giác có 3 cạnh 52,56,60. Bán kính đường tròn ngoại tiếp của tam giác đó là?
11:56 am - 09/04/2018
Hải Dươngg

đáp án là 32,5 bạn nhé 

11:59 am - 09/04/2018
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Mộng Bình: Tam giác có 3 cạnh lần lượt là 3,8,9. Góc lớn nhất của tam giác có cosin bằng bao nhiêu ?
11:53 am - 09/04/2018
Hải Dươngg

bạn áp dụng coog thức cosin trong tam giác nhé 

12:01 pm - 09/04/2018
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Mộng Bình: Cho (d) x=2+3t y=5-4t điểm nào sau đây không thuộc t a) A(5;3) b)B(2;5) c)C(-1;9) d)D(8;-3)
11:51 am - 09/04/2018
Hải Dươngg

Bạn biến đổi về pttq và bạn thử từng tọa độ vào nhé 

11:55 am - 09/04/2018
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Nguyễn Th: Hai vecto đối nhau có nghĩa là hai vecto cùng phương nhưng ngược hướng, nên tổng của 2 vecto bằng 0 phải không cô ?
20:03 pm - 10/03/2018
Hải Dươngg

Đúng r đó bn ^^ 

20:34 pm - 10/03/2018
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Nguyễn Th: trong hệ thức trung điểm, sao vecto MA+vecto MB=O hả cô, e chưa hiểu
19:31 pm - 10/03/2018
Hải Dươngg

vì vecto MA=vectoBM( do M là trung điểm ) ===> MA+MB=vt MB+vtBM=vt MM=0 nhe^^

19:49 pm - 10/03/2018
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Khánh đẹp trai: I do not understand
20:04 pm - 03/02/2018
Hải Dươngg

bạn không hiểu chỗ nào vậy ? 

20:05 pm - 03/02/2018
20:56 pm - 03/02/2018
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Bomart Bi: Thầy ơi , thầy cho e hỏi khi nào ad đlí côsin,hệ quả côsin,đlí sin ạ
08:23 am - 20/01/2018
GV Toán - Thu Trang Ý e là sao e?
10:26 am - 20/01/2018
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Nguyễn Thanh hằng: thầy ơi độ dài đại số của vectow trên trục:a, là 1 số thực không âm .b, là 1 số thực dương cái nào đúng cái nào sai ạ
14:25 pm - 23/12/2017
16:41 pm - 23/12/2017
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Không Cần Tên: thầy ơi thầy cho e đề cương ôn tập học kì 1 ạ , cảm ơn thầy
19:25 pm - 05/12/2017
GV Toán - Thu Trang E vào đây nhé, http://tuyensinh247.com/dang-ky-mien-phi-bo-de-thi-de-cuong-hk1-mon-toan-van-anh-ly-hoa-lop-10-co-loi-giai-chi-tiet-r283.html
15:04 pm - 06/12/2017
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Nguyễn Trần Khánh Hoà: Thầy ơi, thầy cho e xin đề cương ôn tập để thi học kì 1 với ạ, e cảm ơn thầy trước
18:00 pm - 05/12/2017
GV Toán - Thu Trang Có đề cương mà e ơi. E vào đây nhé. http://tuyensinh247.com/dang-ky-mien-phi-bo-de-thi-de-cuong-hk1-mon-toan-van-anh-ly-hoa-lop-10-co-loi-giai-chi-tiet-r283.html
15:04 pm - 06/12/2017
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Trần Hoàng Huy: Thầy ơi cho em hỏi, mình đk mua khóa học này thì mấy cái video giảng đó mình xem được bao nhiêu lần thì mất?
22:01 pm - 23/11/2017
Trọng Hoàng nếu mình không nhầm thì là 10 lần đó bạn. Ngoài ra bạn có thể tham khảo: http://tuyensinh247.com/quy-dinh-so-lan-xem-video-bai-giang-tren-tuyensinh247-r22.html
23:06 pm - 23/11/2017
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
phạm võ duy: ủa cô mình mua khóa học, là dạng video thay giáo trình vậy cô. em định mua mà chưa biết? cảm ơn ạ!
00:20 am - 20/11/2017
GV Toán - Thu Trang Khóa học gồm các video bài giảng của thầy bám sát chương trình sgk và thêm những bài tập nâng cao nữa e nhé. Ngoài ra e được làm các đề thi online bám sát bài giảng của thầy để luyện tập nhé e. Đề thi online e có thể tải bản pdf về máy nhé!
09:23 am - 20/11/2017
Hieu Hoang Không phải dạy trực tiếp à thầy tôi muốn cho con tôi học trực tiếp
13:50 pm - 30/11/2017
GV Toán - Thu Trang Dạ k ạ. Bên e là bán khóa học online ạ!
13:51 pm - 01/12/2017
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
19:50 pm - 08/11/2017
GV Toán - Thu Trang Chào e nhé!
09:19 am - 10/11/2017
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Thaihoa Tran: MB nha thầy
19:59 pm - 30/10/2017
GV Toán - Thu Trang Dạng toán này thầy cũng đã chữa khá nhiều bài, e xem lại bài thầy chữa để vận dụng làm bài này nhé e!
10:57 am - 08/11/2017
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Thaihoa Tran: Thầy ơi giải hộ em bài này vs cho đoạn thẳng AB cố định với I là trung điểm và M là một điểm di động tìm tập hợp các điểm sao cho |véctơ MA + vecto MB| =a (a là độ dài cho trước)
19:58 pm - 30/10/2017
GV Toán - Thu Trang Ở đây cô ưu tiên trả lời những thắc mắc liên quan đến video bài giảng nhé e, e vào nhóm https://www.facebook.com/groups/2002.Toanhoc.Tuyensinh247/?ref=bookmarks trao đổi bài cùng các bạn nhé.
10:57 am - 08/11/2017
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Tuấn Chidokato: thầy dạ cũng hơi khó hiểu
22:02 pm - 28/10/2017
GV Toán - Thu Trang E chú ý 1 chút sẽ hiểu bài nhé e. Thầy dạy khá chậm và dễ hiểu nhé e.
10:54 am - 08/11/2017
22:01 pm - 08/11/2017
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Dương Thùy Dương: Thầy ghi thiếu, k>= 0, chỗ cùng hướng.
21:30 pm - 16/10/2017
GV Toán - Thu Trang k>0 thôi e nhé, k=0 thì hai vecto đó là vecto 0 nhé!
11:22 am - 17/10/2017
15:57 pm - 18/10/2017
15:23 pm - 20/10/2017
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Nguyễn Thái An: Qui tắc hbh có đc áp dụng luôn không ạ
09:51 am - 15/10/2017
GV Toán - Thu Trang Được e nhé!
11:14 am - 16/10/2017
Chinh Trường thầy cô cho em hỏi em mua 1 khóa có hạn 31-5-2018 đến ngày 1-6-2018 lại không học được
20:09 pm - 01/06/2018
Mod_Nguyến Duy Hùng

tức là ngày 31/5 bn mới mua ạ xong sang ngày 1/6 k dùng dc p k ạ

 

11:11 am - 02/06/2018
07:27 am - 13/06/2018
Mod_Nguyến Duy Hùng

để mk hỏi bên trang chue nhé bn

 

20:36 pm - 13/06/2018
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!