Chú ý: Trình duyệt hiện tại của bạn chưa cài đặt flashplayer để xem video.

Vui lòng tải và cài đặt phiên bản flash mới nhất tại đây sau đó ấn Ctrl-F5 để xem video hoặc bạn nên dùng trình duyệt Chrome để xem video tốt hơn - Tải Chrome về

Hỏi đáp, thảo luận
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Công Tử Họ Đinh:
Cô giảng cho e về rút gọn căn Thức bậc hai với ạ
22:30 pm - 25/12/2019
GVHT Toán - Bạc Hà
Trong bài giảng của thầy có hết rồi mà em?
11:44 am - 27/12/2019
Công Tử Họ Đinh
Vg e biết r
19:09 pm - 27/12/2019
19:09 pm - 27/12/2019
GVHT Toán - Bạc Hà
@Công Tử Họ Đinh: Ok em nhé
09:59 am - 30/12/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Trang Ha:
Điểm M(x;y) cách đều trục tung và trục hoành và đường thẳng y = -x-2, giá trị x bằng ?Năm ngoái cô Bạc Hà đã giúp em bài này. Năm nay em em nó hỏi mà em quên mất, mong cô giúp em ạ!
16:47 pm - 09/12/2019
GVHT Toán - Bạc Hà
Đây là toán lớp mấy em?
14:01 pm - 11/12/2019
Trang Ha
@GVHT Toán - Bạc Hà:lớp 9 Hàm số cô ạ!
09:18 am - 12/12/2019
GVHT Toán - Bạc Hà


Gọi \(A = d \cap Ox \Rightarrow A\left( {2;0} \right)\), \(B = d \cap Oy \Rightarrow B\left( {0;2} \right)\).

\( \Rightarrow OA = OB = 2\).

\( \Rightarrow \Delta OAB\) cân tại O.

Gọi H là trung điểm AB \( \Rightarrow OH \bot AB\).

Gọi I là điểm cách đều Ox, Oy => I thuộc đường phân giác của góc phần tư thứ nhất.

Tam giác OAB cân tại O => OH là đường phân giác của góc AOB, chính là đường phân giác của góc phần tư thứ nhất,

\( \Rightarrow I \in OH\).

Kẻ \(IK \bot OA\), vì I cách đều Ox, Oy, d nên IH = IK

Dễ dàng chứng minh được tam giác OIK đồng dạng tam giác OAH

\( \Rightarrow \dfrac{{OI}}{{OA}} = \dfrac{{IK}}{{AH}}\).

Áp dụng định lí Pytago tính được \(AB = 2\sqrt 2  \Rightarrow OH = \sqrt 2 \).

Đặt \(IH = IK = x \Rightarrow OI = \sqrt 2  - x\).

\(\begin{array}{l} \Rightarrow \dfrac{{\sqrt 2  - x}}{2} = \dfrac{x}{{\sqrt 2 }}\\ \Leftrightarrow 2 - \sqrt 2 x = 2x\\ \Leftrightarrow x\left( {\sqrt 2  + 2} \right) = 2\\ \Leftrightarrow x = \dfrac{2}{{\sqrt 2  + 2}} = 2 - \sqrt 2 \end{array}\).

\( \Rightarrow IK = 2 - \sqrt 2  = {y_I} = {x_I}\).

Vậy \(I\left( {2 - \sqrt 2 ;2 - \sqrt 2 } \right)\).

10:55 am - 13/12/2019
Trang Ha
@GVHT Toán - Bạc Hà:em cám ơn cô ạ!
14:26 pm - 14/12/2019
Công Tử Họ Đinh
Giúp e vs cô ơi
22:30 pm - 25/12/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
phạm hương trà:
giúp em bài này với ạ :tìm GTNN của x+8/(căn x ) -1
14:01 pm - 25/11/2019
phạm hương trà
chỉ em luôn phương pháp giải với ạ
14:02 pm - 25/11/2019
GVHT Toán - Bạc Hà
@phạm hương trà: \(\begin{array}{l}\dfrac{{x + 8}}{{\sqrt x - 1}}\,\,\left( {x \ge 0,\,\,x \ne 1} \right)\\ = \dfrac{{x - 1}}{{\sqrt x - 1}} + \dfrac{9}{{\sqrt x - 1}}\\ = \sqrt x + 1 + \dfrac{9}{{\sqrt x - 1}}\\ = \sqrt x - 1 + \dfrac{9}{{\sqrt x - 1}} + 2\end{array}\)
TH1: \(\sqrt x - 1 > 0 \Leftrightarrow x > 1\).
Áp dụng BĐT Cô-si cho hai số dương \(\sqrt x - 1,\,\,\dfrac{9}{{\sqrt x - 1}}\) ta có:
\(\sqrt x - 1 + \dfrac{9}{{\sqrt x - 1}} \ge 2\sqrt {\left( {\sqrt x - 1} \right).\dfrac{9}{{\sqrt x - 1}}} = 6\)
\( \Rightarrow A \ge 6 + 2 = 8\)
\( \Rightarrow \min A = 8\).
Dấu “=” xảy ra
\(\begin{array}{l} \Leftrightarrow \sqrt x - 1 = \dfrac{9}{{\sqrt x - 1}}\\ \Leftrightarrow {\left( {\sqrt x - 1} \right)^2} = 9\\ \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}\sqrt x - 1 = 3\\\sqrt x - 1 = - 3\end{array} \right.\\ \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}\sqrt x = 4\\\sqrt x = - 2\,\,\left( {loai} \right)\end{array} \right.\\ \Leftrightarrow x = 16\,\,\left( {tm} \right)\end{array}\)
TH2: \(\sqrt x - 1 < 0 \Leftrightarrow x < 1\)
\( \Rightarrow A = - \left( { - \sqrt x + 1 + \dfrac{9}{{ - \sqrt x + 1}}} \right) + 2\)
Áp dụng BĐT Cô-si cho hai số dương \( - \sqrt x + 1,\,\,\dfrac{9}{{ - \sqrt x + 1}}\) ta có:
\( - \sqrt x + 1 + \,\dfrac{9}{{ - \sqrt x + 1}} \ge 2\sqrt {\left( { - \sqrt x + 1} \right).\dfrac{9}{{ - \sqrt x + 1}}} = 6\)
\( \Rightarrow A \le - 6 + 2 = - 4\)
\( \Rightarrow \max A = - 4\).
Dấu “=” xảy ra
\(\begin{array}{l} \Leftrightarrow - \sqrt x + 1 = \dfrac{9}{{ - \sqrt x + 1}}\\ \Leftrightarrow {\left( { - \sqrt x + 1} \right)^2} = 9\\ \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l} - \sqrt x + 1 = 3\\ - \sqrt x + 1 = - 3\end{array} \right.\\ \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}\sqrt x = 4\\\sqrt x = - 2\,\,\left( {loai} \right)\end{array} \right.\\ \Leftrightarrow x = 16\,\,\left( {loai} \right)\end{array}\)
Vậy \(\min A = 8 \Leftrightarrow x = 16\).
12:08 pm - 26/11/2019
phạm hương trà
dạ em cảm ơn cô
21:06 pm - 06/12/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Đoàn Thị Kim Ngân:
thầy giúp em bài này ạ : giải phương trình : (2 + căn bậc hai(3))^(x^2 -2 *x+1) + (2 - căn bậc hai(3))^(x^2 -2 *x-1) = 2 /(2 - căn bậc hai(3))
05:55 am - 08/11/2019
GVHT Toán - Bạc Hà
\(\left( {2 + \sqrt 3 } \right)\left( {{x^2} - 2x + 1} \right) + \left( {2 - \sqrt 3 } \right)\left( {{x^2} - 2x + 1} \right) = \frac{2}{{2 - \sqrt 3 }}\) - Đề bài như này phải không em?
15:19 pm - 08/11/2019
20:39 pm - 17/12/2019
Đoàn Thị Kim Ngân
à ko phải , cái x^2-2x+1 là ở lũy thừ cơ ạ
20:40 pm - 17/12/2019
GVHT Toán - Bạc Hà
@Đoàn Thị Kim Ngân: Đây em, em lại lại số mũ thứ hai là +1 hay -1 như em viết ban đầu em nhé! \({\left( {2 + \sqrt 3 } \right)^{{x^2} - 2x + 1}} + {\left( {2 - \sqrt 3 } \right)^{{x^2} - 2x + 1}} = \frac{2}{{2 - \sqrt 3 }}\)
09:59 am - 18/12/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Vũ Ngọc Huyền:
A=(2-5√x)/(√x -3).Tìm GTLN của A.Thầy cô giải giúp e vs ah.E cám ơn
17:30 pm - 27/10/2019
Vũ Ngọc Huyền
Kia là √x+3.E nhầm chút ah
17:31 pm - 27/10/2019
GVHT Toán - Bạc Hà

\[\begin{array}{l}
A = \left( {2 - 5\sqrt x } \right)\left( {\sqrt x + 3} \right)\\
A = 2\sqrt x + 6 - 5x - 15\sqrt x \\
A = - 5x - 13\sqrt x + 6\\
A = - 5\left( {x + 13\sqrt x } \right) + 6\\
A = - 5\left( {x + 2.\frac{{13}}{2}.\sqrt x + \frac{{169}}{4}} \right) + \frac{{869}}{4}\\
A = - 5{\left( {\sqrt x + \frac{{13}}{2}} \right)^2} + \frac{{869}}{4}\\
\sqrt x \ge 0\, \Rightarrow \left( {\sqrt x + \frac{{13}}{2}} \right) \ge \frac{{13}}{2} \Leftrightarrow {\left( {\sqrt x + \frac{{13}}{2}} \right)^2} \ge \frac{{169}}{4}\\
\Rightarrow - 5{\left( {\sqrt x + \frac{{13}}{2}} \right)^2} \le \frac{{ - 845}}{4}\\
\Rightarrow A \le \frac{{24}}{4} = 6\\
\Rightarrow {A_{\max }} = 6 \Leftrightarrow x = 0
\end{array}\]

15:37 pm - 29/10/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Phạm Minh Anh:
Cho ba số x,y,z thoả mãn x + y + z =0 và x bình+ y bình + z bình = a bìnhTính x mũ 4 + y mũ 4 + z mũ 4 theo a. giải giúp em bài này ạ
12:02 pm - 26/10/2019
GVHT Toán - Bạc Hà

Em tham gia nhóm https://www.facebook.com/groups/2005.Tuyensinh247/ trao đổi cùng các bạn hoặc đặt câu hỏi tại Hoidap247.com để nhận được câu trả lời nhanh nhất nhé!

15:33 pm - 29/10/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Phương Lan:
Giải phương trình căn(6÷(3-x))+căn(8÷(2-x))
21:38 pm - 21/10/2019
GVHT Toán - Bạc Hà
Phương trình dấu bằng đâu em?
09:14 am - 23/10/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Phương Lan:
Tìm GTLN cua A=căn 3x_5 +căn 7-3x
21:36 pm - 21/10/2019
GVHT Toán - Bạc Hà
Em ghi lại đề bài nhé!
09:14 am - 23/10/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Thánh Vật Lý:
có bao nhêu phân số bằng 57/95 mà cả tử và mẫu có ba chữ số
07:21 am - 20/10/2019
GVHT Toán - Bạc Hà
\[\frac{{57}}{{95}} = \frac{{114}}{{190}}\]
13:38 pm - 21/10/2019
Thánh Vật Lý
có bao nhiêu phân số như thế
16:53 pm - 21/10/2019
GVHT Toán - Bạc Hà
Co duy nhat 1 em nhe!
09:05 am - 23/10/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Thánh Vật Lý:
cho tam giác ABC AB =5cm ;BA=6; góc A=90 +B/2
23:07 pm - 19/10/2019
Mod Toán-Lê Thanh Bình

Đề yêu cầu lam gì vậy em?

05:11 am - 20/10/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Thánh Vật Lý:
cho tam giác abc ab = 5cm ba =cm biết góc A = 90 + gócB/2 tìm BC
18:02 pm - 19/10/2019
Mod Toán - Nguyễn Phương Trang

Bạn kiểm tra lại đề giúp mình nha. Cảm ơn bạn.

21:12 pm - 19/10/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Thánh Vật Lý:
x+y=1 tìm GTNN của (1-1/x)(1-1/y)
16:49 pm - 16/10/2019
Mod_Hoàng Thu Huyền
Hình như không có banj ạ:
nhân vào ra 1-(x+y)/xy+1/xy=1
nó là hàm hằng rồi nên k có
13:57 pm - 17/10/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Nguyen Hieu Hoc:
giải dùm em bài này x2 + 5>= 0
20:09 pm - 30/09/2019
Mod Toán - Nguyễn Phương Trang

Vì x^2 >=0 với mọi x thuộc R. => x^2 +5>0 nha bạn. 

Bạn kết luận như này: x^2 +5>=0 với mọi x thuộc R. 

20:53 pm - 30/09/2019
20:14 pm - 01/10/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Hunye Park:
Em không hiểu lắm ở chỗ x^2 = 3 X= +_3
20:04 pm - 23/09/2019
Mod Toán - Nguyễn Phương Trang

Bạn ghi như kia, lần đầu nhìn vào chẳng hiểu phần giữa luôn. Lần sau bạn cố gắng viết rõ ràng hơn nha.

x^2 = 3 <=> x= +- căn 3. ( không phải +- 3 nha bạn)

Sở dĩ ta có như vậy vì (căn 3)^2 = 3 và (- căn 3)^2 =3 đó bạn. Bạn xem kĩ bài giảng sẽ hiểu thôi.

20:38 pm - 23/09/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Hoàng Minh Anh:
Em chưa hiểu phần này lắm, (x-1)^2=5
20:35 pm - 11/09/2019
GVHT Toán - Bạc Hà
Em chưa hiểu gì em nhỉ, và phần đó nằm trong bài nào vậy em?
11:16 am - 12/09/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Cao Kiều Duyên:
Cảm ơn thầy.
23:12 pm - 08/09/2019
Mod_Hoàng Thu Huyền

chúc em học tốt nhé!

04:39 am - 09/09/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Vũ Hiếu:
Em chưa hiểu chỗ nàySo sánh 2√3 và 3√2
21:04 pm - 08/09/2019
Mod Toán Phương Linh

Ta có: \(\left ( 2\sqrt{3} \right )^{2}\) = 4.3 = 12

          \(\left ( 3\sqrt{2} \right )^{2}\) = 9.2 = 18

Mà 12<18 nên \( \left ( 2\sqrt{3} \right )\)< \(\left ( 3\sqrt{2} \right )\)

21:13 pm - 08/09/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Nguyễn Linh Ling:
thầy trùng tên vs bố e
22:12 pm - 07/09/2019
07:39 am - 08/09/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Ngô Nguyên Đức:
Căn x bé hơn hoặc bằng 3 e không làm như thầy mà bình phương hai vế được ko ạ
05:52 am - 06/09/2019
Mod Toán-Lê Thanh Bình

Bình phương 2 vế thì em phải đi kèm với ĐK x>=0 nữa nhé!

06:14 am - 06/09/2019
16:36 pm - 06/09/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Cao Thị Hân:
So sánh 2 nhân 3 trừ căn 19 tất cả trên 3 và căn 27 ạ
21:24 pm - 03/09/2019
GVHT Toán - Bạc Hà

$$\eqalign{
& A = {{2\left( {3 - \sqrt {19} } \right)} \over 3} \cr
& B = \sqrt {27} \cr} $$
So sánh hai số này phải không em?

14:56 pm - 04/09/2019
Cao Thị Hân
@GVHT Toán - Bạc Hà: dạ
19:39 pm - 06/09/2019
GVHT Toán - Bạc Hà

$$\eqalign{
& A = {{2\left( {3 - \sqrt {19} } \right)} \over 3} \cr
& 9 < 19 \Rightarrow \sqrt 9 < \sqrt {19} \Rightarrow 3 - \sqrt {19} < 0 \cr
& \Rightarrow A < 0 \cr
& B = \sqrt {27} > 0 \cr
& \Rightarrow A < B \cr} $$

10:45 am - 10/09/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Park Ji Woo:
làm sao để viết dấu căn vậy
21:25 pm - 02/09/2019
Mod_Hoàng Thu Huyền
em vào phần mềm gõ công thức nhé!
21:41 pm - 02/09/2019
Park Ji Woo
@Mod_Hoàng Thu Huyền: phần mềm gõ công thức ở đâu vậy cô
17:54 pm - 05/09/2019
Mod Toán, Hóa_Tiến Dũng
@Park Ji Woo:https://www.codecogs.com/latex/eqneditor.php?lang=vi-vi
18:04 pm - 05/09/2019
Mod Toán, Hóa_Tiến Dũng
@Park Ji Woo: em copy đoạn công thức vừa gõ vào chính giữa dấu\(\(\)\)
18:05 pm - 05/09/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Monkey D.Luffy:
Thầy ơi trung bình nhân là gì ạ
20:50 pm - 30/08/2019
Mod Toán, Hóa_Tiến Dũng

Đây em

\(\sqrt{A.B}\)

20:51 pm - 30/08/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Nguyễn Thanh Trà:
giúp em bài này với ạ: tìm x:gif.latex?x&plus;\sqrt{x-2}=2\sqrt{x-1}
15:01 pm - 24/08/2019
GVHT Toán - Bạc Hà

Em tham khảo nhé!
11:43 am - 27/08/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Hắc Hường:
Đ S 1,1< căn 1,56 <1,2
20:20 pm - 22/08/2019
Hắc Hường:
Đ S3 > căn 10 <4
20:19 pm - 22/08/2019
Mod_Hoàng Thu Huyền

em hỏi rõ giúp c được không?

20:20 pm - 22/08/2019
Hắc Hường
3 lớn hơn căn 10 lớn hơn 4 đúng hay sai giải thích
20:29 pm - 22/08/2019
Mod Toán, Hóa_Tiến Dũng
@Hắc Hường:\(3> \sqrt{10}> 4\\\Leftrightarrow \sqrt{9}> \sqrt{10}> \sqrt{16}\)
20:35 pm - 22/08/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Đoàn Thị Kim Ngân:
3x^2 +3x= 2.căn của(x^2+x)+1-x
22:02 pm - 19/08/2019
22:02 pm - 19/08/2019
Đoàn Thị Kim Ngân
tầy giúp em vx
22:03 pm - 19/08/2019
GVHT Toán - Bạc Hà
\(3{x^2} + 3x = 2\sqrt {{x^2} + x}  + 1 - x\,\) đề bài như này phải không em?
10:02 am - 20/08/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Đoàn Thị Kim Ngân:
căn của((5-2 căn 6)^x) + căn của ((5+2 căn 6)^x)=10 , tìm x
21:18 pm - 19/08/2019
Đoàn Thị Kim Ngân
giúp em với , em cần gấp lắm
21:19 pm - 19/08/2019
GVHT Toán - Bạc Hà

\(\eqalign{
& {\left( {\sqrt {5 - 2\sqrt 6 } } \right)^x} + {\left( {\sqrt {5 + 2\sqrt 6 } } \right)^x} = 10 \cr
& \left( {5 - 2\sqrt 6 } \right)\left( {5 + 2\sqrt 6 } \right) = 25 - 24 = 1 \cr
& \Rightarrow {\left( {5 - 2\sqrt 6 } \right)^x}{\left( {5 + 2\sqrt 6 } \right)^x} = 1 \cr
& Dat\,\,{\left( {5 + 2\sqrt 6 } \right)^x} = t\,\,\left( {t > 0} \right) \cr
& \Rightarrow {\left( {5 - 2\sqrt 6 } \right)^x} = {1 \over t} \cr
& \Rightarrow {1 \over t} + t = 10 \cr
& \Leftrightarrow {t^2} - 10t + 1 = 0 \cr
& \Leftrightarrow \left[ \matrix{
t = 5 + 2\sqrt 6 \,\,\left( {tm} \right) \hfill \cr
t = 5 - 2\sqrt 6 \,\,\left( {tm} \right) \hfill \cr} \right. \cr
& \Rightarrow \left[ \matrix{
{\left( {5 + 2\sqrt 6 } \right)^x} = 5 + 2\sqrt 6 \hfill \cr
{\left( {5 + 2\sqrt 6 } \right)^x} = 5 - 2\sqrt 6 \hfill \cr} \right. \cr
& \Rightarrow \left[ \matrix{
x = 1 \hfill \cr
x = - 1 \hfill \cr} \right. \cr} \)

09:59 am - 20/08/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Nguyễn Thị ngọc Phước:
2 nghiệm phân biệt là sao ạ ví dụ cho e ạ
23:52 pm - 03/08/2019
Mod Toán, Hóa_Tiến Dũng

VD: phương trình x+2x-3=0

Có 2 nghiệm phân biệt: x=1 và x=-3

Làm nhiều bài tập sẽ quen nhé, e, sẽ hiểu dần thôi!

06:15 am - 04/08/2019
Nguyễn Thị ngọc Phước
khi nào ko phải là 2 nghiệm phân biệt ạ?
22:13 pm - 05/08/2019
Mod Toán, Hóa_Tiến Dũng
@Nguyễn Thị ngọc Phước:3 trường hợp: 2 nghiệm pb, nghiệm kép, vô nghiệm
06:06 am - 06/08/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
꧁༺MŐŚŤ乛ČÚŤĔ乛ŤÚŔŤĹĔ༻꧂™:
thầy ơi cho e hỏi tìm đkxd căn x4+x2+1
19:13 pm - 03/08/2019
GVHT Toán - Bạc Hà

\(\eqalign{
& \left\{ \matrix{
{x^4} \ge 0 \hfill \cr
{x^2} \ge 0 \hfill \cr} \right.\,\,\forall x \cr
& \Rightarrow {x^4} + {x^2} \ge 0\,\,\forall x \cr
& \Rightarrow {x^4} + {x^2} + 1 > 0\,\,\forall x \cr
& \Rightarrow \sqrt {{x^4} + {x^2} + 1} \,\,xac\,\,dinh\,\,\forall x \cr} \)

19:33 pm - 03/08/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Trần Quỳnh Trang:
Biến đổi biểu thức dưới dấu căn thành bình phương 1 tổng hoăc hiệuCăn của 38-12 căn 5Căn của 98-16 căn 5Căn của 27-12 căn 2Căn của 5- căn 21Căn của 6-căn 35Căn của 4-căn 15Căn của 8+căn 8+căn20+căn 40
16:19 pm - 25/07/2019
Mod_Hoàng Thu Huyền
@Trần Quỳnh Trang:em có thể gõ công thức trên máy để c dễ hiểu đc ji?
21:42 pm - 30/07/2019
Trần Quỳnh Trang
@Mod_Hoàng Thu Huyền:ko gõ căn đc ạ
21:43 pm - 30/07/2019
Trần Quỳnh Trang
Chụp ảnh ở đâu vậy ạ
21:44 pm - 30/07/2019
Trần Quỳnh Trang
Chụp ảnh ở đâu vậy ạ
21:44 pm - 30/07/2019
GVHT Toán - Bạc Hà
E viết chữ căn em nhé!
22:25 pm - 30/07/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!