Chú ý: Trình duyệt hiện tại của bạn chưa cài đặt flashplayer để xem video.

Vui lòng tải và cài đặt phiên bản flash mới nhất tại đây sau đó ấn Ctrl-F5 để xem video hoặc bạn nên dùng trình duyệt Chrome để xem video tốt hơn - Tải Chrome về

Hỏi đáp, thảo luận
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Đưc Phan:
Tổng số hạt của 1 nguyên tử là 46 trong đó số hạt ko mang điện tích bằng 8/15 số hạt mang điện
11:58 am - 11/10/2019
Mod_Hoàng Thu Huyền

Yêu cầu là gì hả bạn?

12:49 pm - 11/10/2019
Đưc Phan
Hỏi số hạt mang điện là bao nhiêu
16:12 pm - 13/10/2019
Mod_Hoàng Thu Huyền

 

Bài này bạn giải hệ phương trình là ra ngay 

Tổng số hạt mang điện là 46 tức là: 2Z+N=46

2Z+N =46 (1)

số hạt ko mang điện tích bằng 8/15 số hạt mang điện

N= 8/15.2Z (2)Tới đây bạn bấm máy  giải hệ cũng đc, hoặc dùng pp thế để giải 

N=8/15.2Z thế vào (1) từ đó tìm ra đc Z và N

 

 

19:28 pm - 13/10/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Đưc Phan:
Cho em hỏi : FeSO4 hoá trị mấy
11:27 am - 11/10/2019
Mod_Hoàng Thu Huyền

Fe trong hc này hóa trị II còn SO4 hóa trị II nhé!

11:48 am - 11/10/2019
Đưc Phan
Cảm ơn ạ
11:49 am - 11/10/2019
11:50 am - 11/10/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
BILL GATES:
Thầy làm giúp em một bản tường trình về thí nghiệm mà các bài thực hành em đã làm (3 bài thực hành đầu tiên) và nêu chi tiết các cách làm và kết quả
20:00 pm - 08/10/2019
BILL GATES
Kết quả có giải thích nha thầy
20:43 pm - 08/10/2019
GV Hóa - Hồng Hoa
Trên cơ sở em đã làm thì e dựa vào đó viết em nhé, tự mình làm tự mình tổng hợp lại mới có ý nghĩa và tốt cho em được. Cô và các bạn chỉ hỗ trợ em giải đáp các thắc mắc liên quan đến khóa học hoặc bài tập! Chúc e học tập tốt!
08:18 am - 09/10/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Bé Minh:
một hợp chất có phân tử gồm 1 nguyên tử nguyên tố X liên kết với 2 nguyên tử Hidro và nặng gấp 32 lần phân tử khí hidroa/ tính nguyên tử khối của X, cho biết tên và KHHH của nguyên tố X?b/ viết CTHH của hợp chất trênc/ tính phần trăm về khối lượng của nguyên tố X trong hợp chất
12:09 pm - 06/10/2019
GV Hóa - Hồng Hoa
Phân tử gồm 1 nguyên tố X liên kết với 2 nguyên tử hidro nên có công thức là: XH2

Phân tử khối của hợp chất là: M = 32×MH2 = 32×2 = 64 (g/mol)

Ta có: X + 2×MH = 64

→ X + 2×1 = 64

→ X = 62

→ Không có nguyên tố nào có nguyên tử khối là 62 nên e kiểm tra lại đề xem có chép sai k nhé!

08:44 am - 07/10/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Thái Thị Thùy Trang:
Cho em hỏi hợp chất A gồm 2 ngtu X và 3 ngtu Y. tỉ lệ khối lượng X và Y là 7:3. PTK của hợp chất là 160. Hỏi:nguyên tố X,Y là nguyên tố nào
09:44 am - 05/10/2019
GV Hóa - Hồng Hoa

Hợp chất A gồm 2 nguyên tử  X và 3 nguyên tử Y

=> Công thức hợp chất A có dạng: X2Y3

Xét 1 mol A => Khối lượng của A là 160 gam

Tỉ lệ khối lượng của X và Y là 7:3

=> Khối lượng của X là: \(\frac{7}{{7 + 3}} \times 160 = 112\,(g)\)

Khối lượng của Y là: \(\frac{3}{{7 + 3}} \times 160 = 48\,(g)\)

1 mol A có 2 mol nguyên tử X và 3 mol nguyên tử Y

=> Nguyên tử khối của X là: \({M_X} = \frac{{112}}{2} = 56\,(g/mol)\)

=> X là sắt (kí hiệu: Fe)

Nguyên tử khối của Y là: \({M_Y} = \frac{{48}}{3} = 16\,(g/mol)\)

=> Y là Oxi (kí hiệu: O)

08:32 am - 07/10/2019
Thái Thị Thùy Trang
@GV Hóa - Hồng Hoa:tại sao chưa học đến bài mol mà thầy/ cô trên tuyển sinh cứ ghi như vậy vậy
19:20 pm - 07/10/2019
GV Hóa - Hồng Hoa

Cô giải lại cách khác như sau:

Đặt khối lượng của X và Y có trong hợp chất A lần lượt là mX và mY

Phân tử khối của hợp chất là 160 =>  mX + mY = 160 (1)

Tỉ lệ khối lượng X và Y là 7: 3 nên:

 \(\begin{array}{l}\frac{{{m_X}}}{{{m_Y}}} = \frac{7}{3}\\ \Rightarrow 3{m_X} = 7{m_Y}\\ \Rightarrow 3{m_X} - 7{m_Y} = 0\,\,(2)\end{array}\)

giải hệ phương trình (1) và (2) => mX = 112 và mY = 48

Hợp chất A gồm 2 nguyên tử X => nguyên tử khối của X là: \(\frac{{112}}{2} = 56\,\) => X là Fe

Hợp chất A gồm 3 nguyên tử Y => nguyên tử khối của Y là: \(\frac{{48}}{3} = 16\,\)=> X là O

10:06 am - 08/10/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
09:38 am - 05/10/2019
Thái Thị Thùy Trang:
cho em hỏi công thức phù hợp với hóa trị FE trong hợp chất FEO là gì
09:38 am - 05/10/2019
GV Hóa - Hồng Hoa
Hóa trị của Fe trong FeO là II e nhé!
Cách làm:
Đặt hóa trị của Fe trong FeO là a

\(\mathop {Fe}\limits^a \mathop O\limits^{II} \) 

Theo quy tắc hóa trị ta có: \(a \times 1 = II \times 1 \Rightarrow a = {{II \times 1} \over 1} = II\)

08:20 am - 07/10/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Đưc Phan:
Cho em hỏi cái này :một hợp chất có ptk bằng 62 .trong phân tử,nguyên tố oxi chiếm 25,8% theo khối lượng ,còn lại là nguyên tố natri.hãy cho bt số nguyên tử của mỗi nguyên tố hoá học có trong phân tử của hợp chất
17:38 pm - 04/10/2019
Mod_Hoàng Thu Huyền
mO trong hợp chất =25,8%*62=15,996=16
-> trong phân tử có 1 nguyên tử Oxi
mNa=62-16=46
-> trong phân tử có 2 nguyên tử Na
19:32 pm - 04/10/2019
Đưc Phan
@Mod_Hoàng Thu Huyền:cảm ơn nhiều ạ.e đã hiểu bài r
00:11 am - 05/10/2019
05:39 am - 05/10/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Lưu Gia Huy:
Thầy ơi cho em hỏi bài này ạ : Tổng số hạt của 2 ngtử A và B là 142 . Trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 42 , số hạt mang điện của B nhiều hơn A là 12 . Tìm ngtử A và B
19:20 pm - 02/10/2019
Lưu Gia Huy
Em mới làm được nữa bài
19:20 pm - 02/10/2019
Mod Hóa- Đinh Duyên
Tổng số hạt trong 2 nguyên tử kim loại A và B là 142
=> (PA+EA+NA)+(PB+EB+NB)=142
Mà P=E=Z => (2ZA+NA)+(2ZB+NB)=142
=> 2(ZA+ZB)+(NA+NB)=142 (1)
Số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 42
=> (PA+EA+PB+EB)-(NA+NB)=42
=> (2ZA+2ZB)-(NA+NB)=42
=> 2(ZA+ZB)-(NA+NB)=42 (2)
Từ (1) và (2) => ZA+ZB=46; NA+NB=50
Số hạt mang điện của B nhiều hơn số hạt A là 12
=> (PA+EA)-(PB+EB)=12
=> 2ZA-2ZB=12
=> ZA-ZB=6
Mà ZA+ZB=46 (chứng minh trên) => ZA=26; ZB=20
Vậy A là Fe, B là Ca
19:55 pm - 02/10/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Girl group : Anh Tuệ:
tại sao nó lại trung hòa về điện ạ
20:44 pm - 28/09/2019
Mod Hóa- Đinh Duyên
Do nguyên tử có chứa 3 loại hạt nơtron, proton, electron. Trong đó nơtron không mang điện, proton mang điện tích dương, electron mang điện tích âm mà số proton=số electron nên tổng thể nguyên tử không mang điện hay còn gọi là trung hòa về điện.
09:38 am - 29/09/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Linh Nguyễn:
Bài 1: Nguyên tử sắt có 26p, 30n, 26e a)Tính khối lượng nguyên tử sắt,tính khối lượng e trong 1kg sắt biết me xấp xỉ bằng 9,11.10^-28 Bài 2:Nguyên tử M có tổng số hạt là 28 , số hạt mang điện chiếm xấp xỉ 35%. Tính số hạt mỗi loại
22:46 pm - 22/09/2019
GV Hóa - Hồng Hoa
Bài 1 cô làm bên dưới, còn bài 2 em kiểm tra lại số liệu vì ra số hạt lẻ
16:54 pm - 23/09/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Linh Nguyễn:
Bài 1: Nguyên tử sắt có 26p, 30n, 26e
22:43 pm - 22/09/2019
khanhhungkeo:
THẦY ko làm thực hành đúng ko ạ
20:30 pm - 22/09/2019
Mod_Hoàng Thu Huyền

ý bạn là thí nghiệm hả?

20:43 pm - 22/09/2019
10:19 am - 29/09/2019
Mod_Hoàng Thu Huyền

@khanhhungkeo:không thấy chi giảng lý thuyết với hướng dẫn làm bài tập thôi bạn!

11:40 am - 29/09/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Girl group : Anh Tuệ:
tìm tên nguyên tử Y co tổng số hạt trong nguyên tử là 13 . Tính khối lượng bằng gam của nguyên tử
19:24 pm - 22/09/2019
19:55 pm - 22/09/2019
Girl group : Anh Tuệ
cô ơi có phần này em chưa hiểu ạ
20:20 pm - 22/09/2019
Girl group : Anh Tuệ
à 1,9926.^-23 mà ko phải là 1.6605.10^-24 ạ
20:22 pm - 22/09/2019
Girl group : Anh Tuệ
@Mod_Hoàng Thu Huyền: cô ơi giải thích giúp em với ạ
20:46 pm - 22/09/2019
GV Hóa - Hồng Hoa
Chỗ đó Mod_Hoàng Thu Huyền: nhầm nhé, phải là 1,6605.10^-24 mới đúng. 
Cách làm là như vậy, em sửa lại số liệu đó rồi làm tiếp cho đúng nhé!
08:35 am - 23/09/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Girl group : Anh Tuệ:
thầy cô ơi cho em hỏi với ạ : phân biệt 2Ca và Ca2 ạ [ Ca2 có nghĩa là Ca có số 2 nhỏ phần dưới đó ạ ]
20:45 pm - 19/09/2019
GV Hóa - Hồng Hoa
2Ca tức là 2 nguyên tử Caxi (tức hiểu canxi đứng 1 mình ở dạng đơn chất)
Ca2 hiểu là có 2 nguyên tử canxi trong hợp chất 
VD: Ca2SiO4 em hiểu là có 2 nguyên tử canxi trong hợp chất Ca2SiO4
08:32 am - 20/09/2019
Girl group : Anh Tuệ
@GV Hóa - Hồng Hoa:em cảm ơn cô ạ
19:24 pm - 22/09/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Yoongi Phan:
biết tổng số hạt trong nguyên tử X là 80 , trong hạt nhân có số hạt mang điện bằng 5/6 hạt không mang điện .tính số p
09:24 am - 19/09/2019
Mod Hóa- Đinh Duyên
Tổng số hạt trong nguyên tử X là 80 => P+E+N=80
Mà P=E => 2P+N=80 (1)
Trong hạt nhân có số hạt mang điện bằng 5/6 hạt không mang điện => P=5/6×N
=> N=6/5×P=1,2P thay vào (1) được 2P+1,2P=80 => P=25
17:22 pm - 19/09/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
BILL GATES:
Thầy cho em một số hình vẽ về quy tắc an toàn và cách sử dụng hóa chất
20:44 pm - 15/09/2019
Truong Dinh Long:
Giúp e vs
19:12 pm - 11/09/2019
Truong Dinh Long:
Một hợp chất có CTHH A2B có tổng số hạt mang điện là 92.Biết số hạt mang điện tích dương của A nhiều hơn B là 11.Tìm CTHH của hợp chất
19:12 pm - 11/09/2019
Mod Hóa- Đinh Duyên
tổng số hạt mang điện là 92
=> 2×(PA+EA)+PB+EB=92
Mà P=E => 2×2PA+2PB=92
=> 2PA+PB=46 (1)
số hạt mang điện tích dương của A nhiều hơn B là 11
=> PA-PB=11 (2)
Từ (1) và (2) => PA=19 (K); PB=8 (O)
Vậy CTHH của hợp chất là K2O
19:25 pm - 11/09/2019
Truong Dinh Long
Cái bước đầu nhân 2 là sao e ko hiểu
20:25 pm - 11/09/2019
Mod Hóa- Đinh Duyên
@Truong Dinh Long: vì hợp chất có CTHH là A2B mà em. 1 phân tử hợp chất này có 2 nguyên tử A nên mình phải nhân 2 chỗ đó em nhé.
23:39 pm - 11/09/2019
Truong Dinh Long
Làm sao để tính ra 19 (K) và 8 (O)
05:54 am - 12/09/2019
Mod Hóa - Vũ Huyền
@Truong Dinh Long: Giải hệ phương trình là ra nhé em
06:06 am - 12/09/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Nguyễn Đình Đàm:
Một nguyên tử a có tổng số hạt là 46 trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 14. Xác định tên của nguyên tố
05:49 am - 11/09/2019
Mod Hóa- Đinh Duyên
Tổng số hạt là 46  => P+E+N=46
Mà P=E => 2P+N=46 (1)
Số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 14
=> (P+E)-N=14 =>2P-N=14 (2)
Từ (1) và (2) => P=15, N=16
=> A là Photpho (P)
07:47 am - 11/09/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Nguyễn Yến:
Giúp e vs ạ
10:01 am - 10/09/2019
Nguyễn Yến:
Một hợp chất có CTHH A2B có tổng số hạt mang điện tích dương của A nhiều hơn B là 11.Tinh CTHH của hợp chất
10:01 am - 10/09/2019
GV Hóa - Hồng Hoa
Em ơi đề bài thiếu nên k làm được e nhé!
13:58 pm - 10/09/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Nguyễn Thành Đạt:
giúp em vs ạ
17:06 pm - 09/09/2019
Nguyễn Thành Đạt:
một hợp chất vô cơ có công thức XY2 có tổng số proton trong phân tử là 38 . X chiếm tỉ lệ về khối lượng là 15,79%. trong hạt nhân của mỗi nguyên tử X,Y số hạt mang điện bằng số hạt ko mang điện . xác định X,Y
17:06 pm - 09/09/2019
Nguyễn Quân:
than có vị gì ạ?
20:50 pm - 05/09/2019
Mod Hóa - Vũ Huyền

Than không có vị nhé em 

21:02 pm - 05/09/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
16:39 pm - 05/09/2019
Mod_Hoàng Thu Huyền

chào em em có thắc mắc gì không?

16:40 pm - 05/09/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Nguyễn tuấn minh:
Thầy ơi !giải giúp em bài phân biệt Kim loại sắt và thép?
21:23 pm - 03/09/2019
Mod_Hoàng Thu Huyền

em cho mình xin để bài cụ thể được không?

21:39 pm - 03/09/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Nguyễn Đình Đàm:
Trả lời giúp em với: Phân biệt kim loại nhôm và sắt
16:14 pm - 02/09/2019
Mod Toán, Hóa_Tiến Dũng

C1: Cho vào dung dịch NaOH thấy xuất hiện kết tủa keo sau đó nó lại tiếp tục phản ưng với NaOH 

=> KL còn lại là Fe 

PTHH:\(2Al + 2NaOH + 2H_{2}O \rightarrow  2NaAlO_{2} + 3H_{2}\) 

Đầu tiên Al tác dụng với nước trước: \(2Al + 6H_{2}O \rightarrow  2Al(OH)_{3} + 3H_{2}\) 

Sau đó Al(OH)3 tiếp tục tác dụng với NaOH : \(Al(OH)_{3} + NaOH \rightarrow NaAlO_{2} + 2H_{2}O\) 

C2:-Dùng ống nhỏ giọt lấy một ít bột nhôm

-Bóp nhẹ đầu ống nhỏ giọt để bột nhôm rơi trên ngọn lửa đèn cồn

-Nhôm cháy sáng tạo thành chất rắn màu trắng. Hỗn hợp cháy đỏ rực, tạo thành chất rắn màu xám đen 

C3: Nhận biết kim loại Al, Fe bằng tính chất vật lí:  Sắt bị nam châm hútĐưa nam châm vào,không có hiện tượng. 

C4: Cho ZnCl2 vào thì chỉ có nhôm phản ứng \(3Al + 3ZnCl_{2} \rightarrow  2AlCl_{3} + 3Zn\)

16:21 pm - 02/09/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Phúc Búa:
thầy có thể lấy ví dụ về tách một chất ra khỏi hỗn hợp cho e được không ạ
09:08 am - 01/09/2019
Mod Toán, Hóa_Tiến Dũng
Hỗn hợp dầu và nước. Để một thời gian dầu ăn sẽ nổi lên trên và có thể tách được dầu và nước
09:10 am - 01/09/2019
Phúc Búa
@Mod Toán, Hóa_Tiến Dũng:thầy có thể giải thích hộ e tại sao dầu ăn lại nổi đc trong nc sau khi để một thời gian không ạ
14:56 pm - 05/09/2019
Mod_Hoàng Thu Huyền
@Phúc Búa: Chúng ta đã biết nước suối có thể nhô cao hơn miệng cốc mà không tràn ra ngoài là vì sức căng bề mặt kéo chặt các phần tử trên mặt chất lỏng lại. Sức căng bề mặt của các loại chất lỏng không giống nhau: của dầu nhỏ hơn của nước. Khi dầu rơi vào mặt nước, nước co lại hết mức nên đã kéo dầu dãn ra thành một màng mỏng nổi bên trên. Hơn nữa, tỷ trọng dầu lại nhỏ hơn nước rất nhiều, nên dù có dùng sức khuấy thế nào, thì màng dầu vẫn nổi trên mặt nước và không hoà tan được. mk tham khảo đó!
14:58 pm - 05/09/2019
Phúc Búa
@Mod_Hoàng Thu Huyền:cảm ơn bạn rất nhiều
14:12 pm - 06/09/2019
Mod_Hoàng Thu Huyền
@Phúc Búa:ok b chúc bạn học tốt nhé!
14:12 pm - 06/09/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Thái Thị Thùy Trang:
làm sao để học thuộc bảng nguyên tố hóa học nhanh vậy ạ
21:04 pm - 29/08/2019
Mod_Hoàng Thu Huyền
em có thể học bài ca hóa trị để dễ thuộc hơn nhé!
21:04 pm - 29/08/2019
Thái Thị Thùy Trang
@Mod_Hoàng Thu Huyền:cô có thể cho em xin bài đó đc k
21:12 pm - 29/08/2019
Mod_Hoàng Thu Huyền
@Thái Thị Thùy Trang:Ka li, I ốt, Hiđrô
Natri với Bạc, Clo một loài
Là hoá trị (I) một em ơi,
Nhớ ghi cho rõ kẻo rồi phân vân.
***
Ma giê, Kẽm với Thuỷ ngân
Ô xi, đồng, thiếc cũng gần Ba ri,
Cuối cùng thêm chú Can xi
Hoá trị hai (II) đó có gì khó khăn.
***
Bo, Nhôm hoá trị ba (III) lần,
In sâu vào trí khi cần nhớ ngay.
Các bon, Silíc này đây,
Hoá trị bốn (IV) đó có ngày nào quên.
***
Sắt kia kể cũng quen tên,
Hai (II), ba (III) lên xuống nhớ liền ngay thôi.
Ni tơ rắc rối nhất đời,
Một (I), hai (II), ba (III), bốn (IV), khi thời lên năm (V).
***
Lưu huỳnh lắm lúc chơi khăm,
Xuống hai (II) lên sáu (VI) khi nằm thứ tư (IV).
Phốt pho nói đến không dư,
Nếu ai có hỏi thì ừ ba (III), năm (V).
***
Em ơi cố gắng học chăm,
Bài ca hóa trị suốt năm cần dùng!
21:16 pm - 29/08/2019
Nguyễn tuấn minh
E cảm ơn
21:23 pm - 03/09/2019
khanhhungkeo
@Mod_Hoàng Thu Huyền: bài thơ hay quá ạ!!!
11:00 am - 29/09/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!