Chú ý: Trình duyệt hiện tại của bạn chưa cài đặt flashplayer để xem video.

Vui lòng tải và cài đặt phiên bản flash mới nhất tại đây sau đó ấn Ctrl-F5 để xem video hoặc bạn nên dùng trình duyệt Chrome để xem video tốt hơn - Tải Chrome về

Hỏi đáp, thảo luận
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Nam Thuận:
Thầy vẽ hình và giải nhanh giúp em .Mai em thi rồi. Cảm ơn thầy
19:57 pm - 09/05/2019
23:39 pm - 09/05/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Nam Thuận:
Cho tam giác ABC vuông tại A, có AB= 9cm, BC=15cm. Trên tia đối của tia AB lấy điểm E sao cho A là trung điểm của BE.a. Tính độ dài cạnh AC và so sánh các góc của tam giác ABCb. Chứng minh rằng hai tam giác ABC và AEC bằng nhauc. Vẽ đường trung tuyến BH của tam giác BEC cắt cạnh AC tại M. Chứng minh M là trọng tâm của tam giác BEC và tính độ dài đoạn CM.d. Từ A vẽ đường thẳng song song với EC, đường thẳng này cắt cạnh BC tại K. Chứng minh rằng ba điểm E,M,K thẳng
19:56 pm - 09/05/2019
GV Toán - Minh Hướng


Chứng minh:

a) Áp dụng định lý py-ta-go cho tam giác vuông ABC, ta có:

\(\begin{array}{l}B{C^2} = A{B^2} + A{C^2}\\{15^2} = \,\,\,\,\,\,{9^2}\,\,\, + A{C^2}\\ \Rightarrow A{C^2} = {15^2} - {9^2}\\\,\,\,\,\,\,\,\,AC\,\, = \,\,\,{12^2}\\\,\,\,\,\,\,\,\,AC = 12\,\,\,\left( {cm} \right)\end{array}\)

Ta có:

\(\begin{array}{l}AC < AB < BC\\ \Rightarrow \angle B < \angle C < \angle A\end{array}\) (mối quan hệ giữa cạnh và góc đối diện).

b) Xét \(\Delta ABC\& \Delta AEC\) có:

\(\angle BAC = \angle EAC = {90^0}\left( {gt} \right)\)

\(AC\,\,chung\)

\(AE = AB\,\,\left( {gt} \right)\)

\( \Rightarrow \Delta ABC = \Delta AEC\,\) (cạnh góc vuông)

c) Vẽ đường trung tuyến BH của tam giác BEC cắt cạnh AC tại M. Chứng minh M là trọng tâm của tam giác BEC và tính độ dài đoạn CM.

trong tam giác \(CEB\) có BH là trung tuyến, CA cũng là trung tuyến vì AE=AB

hai đường trung tuyến BH và CA cắt nhau tại M,

\( \Rightarrow M\) là trọng tâm của tam giác CEB.

Do đó: \(CM = \frac{2}{3}AC = \frac{2}{3}.12 = 8\,\,\left( {cm} \right)\)

d. Từ A vẽ đường thẳng song song với EC, đường thẳng này cắt cạnh BC tại K.

 Chứng minh rằng ba điểm E,M,K thẳng.

Gợi ý: Chứng minh K là trung điểm của BC. Khi đó EK là trung tuyến, nên đi qua trọng tâm M, do đó: E,M,K thẳng hàng.

 

23:38 pm - 09/05/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
toilalinh:
cho tam giác abc vuông tại a. từ k thuộc bc và kh vuông góc ac. trên tia đối hk lấy i sao cho hi=hk.cmr:a)ab//hk.b)tam giác aic cân.c) góc a
12:55 pm - 09/05/2019
toilalinh
h hộ e ạ
12:56 pm - 09/05/2019
toilalinh
giải và vẽ hình hộ em ạ
12:56 pm - 09/05/2019
toilalinh
phần b là tam giác aki cân ạ, e viết nhầm
12:57 pm - 09/05/2019
16:54 pm - 09/05/2019
GV Toán - Minh Hướng


a) Ta có: \(\left. \begin{array}{l}AB \bot AC\\KH \bot AC\end{array} \right\} \Rightarrow AB//KH\) (cùng vuông góc với AC)

b) ta có : \(AC \bot KI\) tại H, mà \(HK = HI\)

do đó : \(AC\) là đường trung trực của KI.

\( \Rightarrow AK = AI\) (tính chất đường trung trực)

\( \Rightarrow \Delta AKI\) cân tại A.

c) Vì AB//KH \( \Rightarrow \angle BAK = \angle AKH\) (so le trong)

mà \(\angle AIK = \angle AKH\)

\( \Rightarrow \angle BAK = \angle AIK\)

d) Xét \(\Delta AKC\& \Delta AIC\) có:

\(\begin{array}{l}\angle KAC = \angle IAC\\AC\,chung\\\angle KCA = \angle ICA\end{array}\)

\( \Rightarrow \Delta AKC = \Delta AIC\left( {g.c.g} \right)\)
17:37 pm - 09/05/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Điểu Phước:
Thầy giải chứng minh tam giác IAB bằng tam giác ICD thầy giải luôn nha! Thầy
20:37 pm - 08/05/2019
GV Toán - Minh Hướng
Bài nào vậy em?
08:20 am - 09/05/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Lê Như Ngọc:
Thầy cho em hỏi bài này vs ạ: cho tam giác abc vuông tại a có ab=6cm,bc=10cm.a.Tính độ dài cạnh ac và so sánh các góc của tam giác abc.b.trên tia đối của tia ab lấy điểm d sao cho a là trung điểm của đoạn thẳng bd.CM tam giác bcd cân c.gọi k là trung điểm của cạnh bc, đường thẳng dk cắt cạnh ac tại m. tính mc d. đường trung trực d của đoạn thẳng ac cắt đường thẳng dc tại Q. CMR: 3 điểm b,m,Q thẳng hàng
17:24 pm - 07/05/2019
GV Toán - Minh Hướng


a) Vì tam giác ABC cân tại A

Áp dụng định lý py-ta-go cho tam giác ABC ta có:

\(\begin{array}{l}A{B^2} + A{C^2} = B{C^2}\\{6^2}\,\,\,\,\,\, + \,A{C^2} = {10^2}\\ \Rightarrow A{C^2} = {10^2} - {6^2}\\\,\,\,\,\,\,\,A{C^2} = \,{8^2}\\ \Rightarrow \,\,AC\,\,\,\, = 8\,\,\,\left( {cm} \right)\end{array}\)

b) Xét \(\Delta ACD\& \Delta ACB\) có:

\(\angle ADC = \angle BAC = {90^0}\)

\(\begin{array}{l}AC\,\,chung\\DA = AB\left( {GT} \right)\end{array}\)

\( \Rightarrow \Delta ACD = \Delta ACB\) (cạnh góc vuông)

\( \Rightarrow \angle D = \angle B\) (góc tương ứng)

Tam giác \(CBD\) có \(\angle D = \angle B\left( {cmt} \right)\)

\( \Rightarrow \Delta CBD\) cân tại C.

c)  Xét \(\Delta CBD\) :

Vì K là trung điểm của BC, và A là trung điểm của BD nên CA và DK là đường trung tuyến.

DK cắt AC tại M

\( \Rightarrow M\) là trọng tâm của tam giác \(CBD\)

Do đó : \(CM = \frac{2}{3}AC = \frac{2}{3}.8 = \frac{{16}}{3}\,\,\left( {cm} \right)\)

d) Ta có :

\(\left. \begin{array}{l}KQ \bot AC\\BD \bot AC\end{array} \right\} \Rightarrow KQ//BD\)

Xét \(\Delta CHQ\,\,\& \,\,\Delta CHK\): có :

\(\angle CHQ = \angle CHK = {90^0}\,\,\left( {gt} \right)\)

\(CH\,\,chung\)

\(\angle QCH = \angle KCH\)

\( \Rightarrow \Delta CHQ = \Delta CHK\) (cạnh góc vuông- góc nhọn)

\( \Rightarrow CQ = CK\)

\( \Rightarrow Q\) là trung điểm của \(CD\)

\( \Rightarrow BQ\) là đường trung tuyển của tam giác CBD, mà M là trọng tâm của tam giác CBD.

Do đó : B,M,Q thẳng hàng.
10:34 am - 08/05/2019
Lê Như Ngọc
Em cảm ơn thầy ạ
20:31 pm - 08/05/2019
Lê Như Ngọc
Thầy cho em hỏi: phần b em CM AC là đường trung trực rồi suy ra DC=BC nên tam giác BCD cân tại C
18:47 pm - 09/05/2019
GV Toán - Minh Hướng
Em làm theo cách đó cũng được em nhé.
09:00 am - 10/05/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
toilalinh:
cho tam giác abc vuông tại a có ab=3cm, ac=4cm.a) tính độ dài cạnh bc.so sánh các góc của tam giác abc.c)vẽ đường phân giác bd của tam giác abc(d thuộc ac).vez de vuôn góc bc tại e.chứng minh tam giác abd=tam giác ebd. vẽ hình và giải hộ em với ạ
14:00 pm - 06/05/2019
toilalinh
so sánh các góc của tam giác abc là phần b) ạ
14:01 pm - 06/05/2019
17:33 pm - 06/05/2019
GV Toán - Minh Hướng


a) Áp dụng định lý Py-ta-go cho tam giác ABC ta có:

\(\begin{array}{l}B{C^2} = A{B^2} + A{C^2}\\B{C^2} = {3^3} + {4^2} = 9 + 16 = 25\\ \Rightarrow BC = 5\,\,\left( {cm} \right)\end{array}\)

b) Sử dụng mối quan hệ giữa cạnh và góc trong tam giác.

Trong tam giác ABC ta có:

\(\begin{array}{l}AB < AC < BC\\ \Rightarrow \angle C < \angle B < A\end{array}\)

c) Xét \(\Delta ABD\& \Delta EBD\) ta có :

\(\begin{array}{l}\angle A = \angle E = {90^0}\\BD\,chung\\\angle ABD = \angle EBD\,\left( {do\,\,BD\,la\,tia\,phan\,giac\,goc\,\angle ABE} \right)\end{array}\)

\( \Rightarrow \Delta ABD = \Delta EBD\) (cạnh huyền – góc nhọn)

08:38 am - 07/05/2019
toilalinh
@Huongvm:cô ơi phần c phải là ch-cgv chứ ạ
14:31 pm - 07/05/2019
GV Toán - Minh Hướng
Đề bài không cho hai cạnh AB và BE bằng nhau mà em, 
Nên c sử dụng cạnh huyền - góc nhọn. 
là hai góc: ABD = góc EBD đó em. (do BD là tia phân giác góc B)
15:19 pm - 07/05/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
toilalinh:
Tìm nghiệm của đa thức A(x)=5/2x+10/3
13:55 pm - 06/05/2019
GV Toán - Minh Hướng

\(\begin{array}{l}A\left( x \right) = \frac{5}{2}x + \frac{{10}}{3} = 0 \Leftrightarrow \frac{5}{2}x =  - \frac{{10}}{3}\\ \Rightarrow x = \frac{{ - 10}}{3}:\frac{5}{2}\\\,\,\,\,\,\,\,x = \frac{{ - 10}}{3}.\frac{2}{5}\\\,\,\,\,\,\,\,\,x = \frac{{ - 4}}{3}\end{array}\)

Vậy nghiệm của A(x) là \(x = \frac{{ - 4}}{3}\)

17:28 pm - 06/05/2019
toilalinh
tại sao 5/2x= âm 10/3 ạ
14:17 pm - 07/05/2019
GV Toán - Minh Hướng
Chuyển vế đổi dấu đó em
14:24 pm - 07/05/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Baongan Nguyen:
Giúp em với
10:44 am - 03/05/2019
16:38 pm - 03/05/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Baongan Nguyen:
Giúp em bài này với
10:36 am - 03/05/2019
Baongan Nguyen:
Cho tam giác ABC cân tại A có đường cao AH (H thuộc BC). a) Chứng minh H là trung điểm và góc BAH bằng góc HAC. b) Kẻ HM vuông góc với AB tại M, HN vuông góc với AC tại N. Chứng minh tam giác AMN cân ở A. c) Vẽ điểm P sao cho H là trung điểm của NP. Chứng minh BC là đường trung trực của MP. d) MP cắt BC tại K. NK cắt MH tại D. Chứng minh AH, MN, DP cùng đi qua một điểm.
10:35 am - 03/05/2019
08:33 am - 04/05/2019
GV Toán - Minh Hướng


a) Xét \(\Delta ABH\& \Delta ACH\) :

Ta có:

\(\begin{array}{l}\angle AHB = \angle AHC\\AB = AC\left( {gt} \right)\\\angle B = \angle C\left( {gt} \right)\end{array}\)

\( \Rightarrow \Delta ABH = \Delta ACH\,\) (cạnh huyền – góc nhọn)

\(\angle BAH = \angle CAH\) (góc tương ứng)

Và \(BH = HC\) (cạnh tương ứng)

\( \Rightarrow H\) là trung điểm của BC.

b) Xét \(\Delta AMH\,\& \,\Delta ANH\) có :

\(\begin{array}{l}AH\,chung\\\angle MAH = \angle NAH\left( {cmt} \right)\\\angle AMH = \angle ANH = {90^0}\left( {gt} \right)\end{array}\)

\( \Rightarrow \Delta AMH = \Delta ANH\) (cạnh huyền góc nhọn)

Do đó : \(AM = AN\) (cạnh tương ứng)

Xét \(\Delta AMN\) có \(AM = AN\left( {cmt} \right)\)

\( \Rightarrow \Delta AMN\) là tam giác cân tại A.

c) Vì \(\Delta AMH = \Delta ANH\left( {cmt} \right)\) nên \( \Rightarrow MH = NH\) (cạnh tương ứng)

mà : \(NH = PH \Rightarrow MH = PH\)

Tam giác \(HPM\) có \(MH = PH\,\, \Rightarrow \Delta HPM\) cân tại H. (1)

Xét \(\Delta BMH\& \Delta CNH\) có :

\(\begin{array}{l}BH = CH\left( {cmt} \right)\\\angle B = \angle C\left( {gt} \right)\\\angle BMH = \angle CNH = {90^0}\end{array}\)

\( \Rightarrow \Delta BMH = \Delta CNH\) (cạnh huyền- góc nhọn)

\( \Rightarrow \) \(\angle MHB = \angle NHC\) (góc tương ứng)

Mà \(\angle BHP = \angle NHC\) (đối đỉnh)

\( \Rightarrow \angle BHM = \angle BHP\)

\( \Rightarrow BH\) là tia phân giác của góc \(\angle MHP\)

Do đó BH là đường cao cũng là đường trung trực của MP.

Hay BC là đường trung trực của MP.
09:19 am - 04/05/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Baongan Nguyen:
Giải giúp em với
08:41 am - 03/05/2019
GV Toán - Minh Hướng
C giải ở trên rồi nhé!
10:05 am - 03/05/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Baongan Nguyen:
Cho tam giác ABC cân tại A ( góc A nhọn, AB > BC). Gọi M là trung điểm của BC. a) Chứng minh tam giác AMB bằng tam giác AMC. b) Gọi I là trung điểm của AB. Qua A kẻ đường thẳng song song với BC, cắt MI tại D. c) CD lần lượt cắt AB, AM tại S và E. Chứng minh BC < 3AS . Giải hộ em bài này với
07:58 am - 03/05/2019
GV Toán - Minh Hướng
câu b không yêu cầu chứng minh gì à em?
09:15 am - 03/05/2019
GV Toán - Minh Hướng

a) Xét \(\Delta AMB\& \Delta AMC\) ta có:

\(\begin{array}{l}AB = AC\left( {gt} \right)\\\angle B = \angle C\left( {gt} \right)\\BM = MC\left( {gt} \right)\end{array}\)

\( \Rightarrow \Delta AMB = \Delta AMC\left( {c.g.c} \right)\)

b) Lấy I là trung điểm của AB. Qua A kẻ đường thẳng song song với BC, cắt MI tại D.

09:22 am - 03/05/2019
GV Toán - Minh Hướng
c) dễ chứng minh I là trung điểm của DM, E là trung điểm của AM, 
suy ra S là trọng tâm của tam giác ADM,
do đó: AS=2/3AI
suy ra: 3AS=2AI=AB>BC
Vậy 3S>BC (đpcm)
09:27 am - 03/05/2019
Baongan Nguyen
Làm sao để chứng minh E là trung điểm của AM
10:12 am - 03/05/2019
GV Toán - Minh Hướng
em chứng minh 2 tam giác ADE và MCE bằng nhau nhé
16:39 pm - 03/05/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
toilalinh:
Cho tam giác abc vuông tại a.(ab nhỏ hơn ac).ad là phân giác góc bac.h thuộc ac, ah=ab.a) góc adh=góc adb.b)tia hd cắt ab tại e.cmr: tam giác ahe=tam giác abc.c)ad vuông góc ecVẽ hình và giải hộ em ạ
09:57 am - 01/05/2019
09:58 am - 02/05/2019
GV Toán - Minh Hướng

Giải:

a) Xét \(\Delta ADH\& \Delta ADB\) có:

\(AB = AH\) (cách dựng)

\(\angle ADH = \angle ADB\) (do AD là tia phân giác góc \(\angle BAC\))

\(AD\,\,chung\)

Do đó: \(\Delta ADH = \Delta ADB\left( {c.g.c} \right)\)

\( \Rightarrow \angle ADH = \angle ADB\) (góc tương ứng)

b) Vì \(\Delta ADH = \Delta ADB\left( {c.g.c} \right)\)

\( \Rightarrow \angle ABC = \angle AHE\) (góc tương ứng)

Xét hai tam giác vuông: \(\Delta AHE\& \Delta ABC\) có :

\(\angle A = {90^0}\)

\(\angle ABC = \angle AHE\,\,\left( {cmt} \right)\)

\(AH = AB\) (cách dựng)

\( \Rightarrow \Delta AHE = \Delta ABC\) (cạnh góc vuông_góc nhọn)

c) Vì \(\Delta AHE = \Delta ABC\) (cmt)

\( \Rightarrow AE = AC\) (cạnh tương ứng)

Xét \(\Delta AEC\) có \(AE = AC\)

\( \Rightarrow \Delta AEC\) cân tại A,

Mà AD là tia phân giác của góc A (giả thiết)

\( \Rightarrow AD\) là đường phân giác cũng là đường cao xuất phát từ đỉnh A.  

Do đó: \(AD \bot EC\) (đpcm)

10:10 am - 02/05/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
hoàng văn minh toàn:
em chào thầy
21:13 pm - 26/04/2019
14:41 pm - 30/04/2019
14:41 pm - 30/04/2019
14:41 pm - 30/04/2019
14:41 pm - 30/04/2019
GV Toán - Minh Hướng
chào em nhé!
11:02 am - 02/05/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
18:18 pm - 22/04/2019
GV Toán - Minh Hướng
Chào em nhé!
08:31 am - 23/04/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!