Chú ý: Trình duyệt hiện tại của bạn chưa cài đặt flashplayer để xem video.

Vui lòng tải và cài đặt phiên bản flash mới nhất tại đây sau đó ấn Ctrl-F5 để xem video hoặc bạn nên dùng trình duyệt Chrome để xem video tốt hơn - Tải Chrome về

Hỏi đáp, thảo luận
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Trần phương nhã ý:
Thầy ơi giúp em câu này với có 100con trau ăn hết 100 bó cỏ 1 con trâu đứng ăn 5 bó.1traau nằm ăn 3 bó.3 trâu già ăn 1 bó.Tìm số trâu đứng nằm già
20:27 pm - 15/07/2019
mod lý hóa -Xuân Thắng
Gọi trâu đứng là x, trâu nằm là y, trâu già là z (x,y,z thuộc N*)
Ta có hệ phương trình nghiệm nguyên.
x+y+z=100 (*)
5x+3y+z/2=100 (x<20, y<33) (**)
<=> 10x+6y+z=200
<=>10x+6y+(100-x-y)=200\<=> 9x+5y=100 (***) suy ra x<11
vì 100 chia hết 5, 5y chia hết 5 suy ra 9x phải chia hết 5.
suy ra x chia hết 5. mà 0Với x=5 thay vào (***) suy ra y=11, thay vào (*) suy ra z=84
Với x=10 thay vào (***) suy ra y=2, thay vào (*) suy ra z=88
Vậy có 2 nghiệm là (x,y,z)=(5,11,84); (10,2,88)


Mà bài này hình như là trâu đứng 5 bó, trâu nằm 3 bó, trâu già 3 con 1 bó. Nếu là trâu già 3 con 1 bó thì giải như sau.
x+y+z=100 (x,y,z thuộc N*) (1)
5x+3y+z/3=100 (x<20, y<33)
<=> 15x +9y+z=300 <=> 15x +9y +(100-x-y) =300
<=> 14x +8y =200 (2) suy ra x<14
vì 200 chia hết 8, 8y chia hết 8 suy ra 14x chia hết 8 suy ra x chia hết 4.
mà x<14 suy ra x=4,8,12
Với x= 4 thay vào (2) suy ra y=18, thay vào (1) được z=78
Với x= 8 thay vào (2) suy ra y=11, thay vào (1) được z=81
Với x=12 thay vào (2) suy ra y=4, thay vào (1) được z=84.
Vậy có 3 nghiệm (z,y,z) = (4,18,78); (8,11,81); (12,4,84
22:39 pm - 15/07/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Phommavong Sendi:
cô ơi cho con hỏi chỗ 16:00 chỗ đó cô giảng xuống là tại sao người bên đường lại chuyển động trong ô của ô tto cô giảng r nhưng con vẫn chưa hiểu cụ thể cho lắm . mong cô giải thích
16:18 pm - 12/07/2019
GV Lý - Thùy Dương
Ta có lí thuyết: Sự thay đổi vị trí của một vật theo thời gian so với vật khác gọi là chuyển động cơ học.
Khi ta chọn người đứng bên đường là vật làm mốc. Ta thấy vị trí của ô tô và người lái xe thay đổi so với người đứng bên đường nên ô tô và người lái xe chuyển động so với người đứng bên đường.
08:29 am - 13/07/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Phommavong Sendi:
cô giảng hya nhưng cô che mất bảng rồi
16:06 pm - 12/07/2019
mod lý hóa -Xuân Thắng
chỗ nào bạn không thấy thì có thể xem trong tài liệu bài giảng ở dưới video nhé
19:13 pm - 12/07/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Phạm Thị Bảo Ngọc:
Câu B đúng nhưng gt hộ em ạ
20:23 pm - 30/05/2019
Mod Lý- Phạm Thị Cẩm Ly

Bạn nói rõ là câu nào được k?

22:29 pm - 30/05/2019
Mod Lý- Phạm Thị Cẩm Ly

Bạn nói rõ là câu nào được k?

22:29 pm - 30/05/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Phạm Thị Bảo Ngọc:
giúp em ạ giải thích nữa ạ Phát biểu nào sau đây là đúng?A. Chuyển động cong là chuyển động tròn.B. Chuyển động tròn là chuyển động cong.C. Hai vật cùng chuyển động so với vật thứ ba thì hai vật này đứng yên đối với nhau.D. Hai vật cùng đứng yên so với vật thứ ba thì hai vật này chuyển động đối với nhau.
20:23 pm - 30/05/2019
Mod Lý- Phạm Thị Cẩm Ly

Chọn B e nhá. Do đường tròn gồm nhiều cung tròn tạo thành. Vậy nên chuyển động tròn cũng có thể gọi là chuyển động cong.

22:34 pm - 30/05/2019
Mod Lý- Phạm Thị Cẩm Ly

Chọn B e nhá. Do đường tròn gồm nhiều cung tròn tạo thành. Vậy nên chuyển động tròn cũng có thể gọi là chuyển động cong.

22:34 pm - 30/05/2019
20:35 pm - 31/05/2019
20:36 pm - 31/05/2019
Mod Lý- Phạm Thị Cẩm Ly
chúc e học tốt nhé ^^
20:43 pm - 31/05/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!