Chú ý: Trình duyệt hiện tại của bạn chưa cài đặt flashplayer để xem video.

Vui lòng tải và cài đặt phiên bản flash mới nhất tại đây sau đó ấn Ctrl-F5 để xem video hoặc bạn nên dùng trình duyệt Chrome để xem video tốt hơn - Tải Chrome về

Hỏi đáp, thảo luận
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
hoai ngoc:
Trong lịch sử xã hội loài người nhà nước xuất hiện từ khi nào ?Tại sao khi đó nhà nước xuất hiện?thầy cô giúp em trả lời câu hỏi này với ạ
12:23 pm - 17/03/2020
GVHT Văn - Nguyễn Quyên
Em tham khảo nhé:

nhà nước xuất hiện khi có sự phân chia giai cấp và thêm cả yêu cầu trị thủy, chống ngoại xâm. cụ thể:
1. Khi công cụ sản xuất phát triển, sản phầm lao động làm ra dư thừa, một số người lợi dụng quyền hạn đã chiếm của chung thành cửa riêng (chính là sự tư hữu), dẫn đến sự phân hóa giữa giàu và nghèo => nhà nước ra đời để điều hòa mâu thuẫn giai cấp.
2. yêu cầu trị thủy và chống ngoại xâm đòi hỏi cần có người đứng đầu lãnh đạo, chỉ huy.
=> tổng hợp các yếu tố trên dẫn đến sự ra đời của nhà nước.
3. Đối với sự xuất hiện nhà nước, ở phương Đông ra đời nhà nước sớm hơn so với phương Tây. Do những điều kiện tự nhiên ảnh hưởng, quy định. Trong đó:
- ở phương Đông, đất đai màu mỡ, bằng phẳng, nguồn nước tưới tiêu thuận lợi, công cụ cũng sớm triển. => nhà nước sớm ra đời theo thể chế quân chủ chuyên chế.
- ở phương Tây, so điều kiện tự nhiên không thuận lợi (đất đai khô cằn, bị chia cắt, diện tích đòi núi lớn) => nhà nước ra đời muộn hơn. Xuất phát từ sự hình thành các thành bang.

 

14:04 pm - 17/03/2020
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Giả Giã Lượng:
vay con tu ung cu va duoc gioi thieu
22:53 pm - 18/02/2020
GVHT Văn - Nguyễn Quyên
Em tham khảo nhé:

Người được giới thiệu ứng cử là người được tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, lực lượng vũ trang nhân dân, các cơ quan nhà nước ở trung ương hoặc địa phương giới thiệu để được xem xét đưa vào danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội, ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân.

Người tự ứng cử là người có đủ điều kiện ứng cử đại biểu Quốc hội, hay đủ điều kiện ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân theo quy định của Luật Tổ chức Quốc hội, Luật Tổ chức chính quyền địa phương và xét thấy mình có đủ tiêu chuẩn, trình độ, năng lực, có nguyện vọng ứng cử thì nộp hồ sơ ứng cử tại Ủy ban bầu cử ở tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (nếu tự ứng cử đại biểu Quốc hội hoặc đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh); tại Ủy ban bầu cử cấp huyện (nếu tự ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện); tại Ủy ban bầu cử ở cấp xã (nếu tự ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã).

07:53 am - 19/02/2020
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Giả Giã Lượng:
CO OI UNG CU LA GI VAY CO
22:53 pm - 18/02/2020
GVHT Văn - Nguyễn Quyên
Em tham khảo nhé:

Người được giới thiệu ứng cử là người được tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, lực lượng vũ trang nhân dân, các cơ quan nhà nước ở trung ương hoặc địa phương giới thiệu để được xem xét đưa vào danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội, ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân.

Người tự ứng cử là người có đủ điều kiện ứng cử đại biểu Quốc hội, hay đủ điều kiện ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân theo quy định của Luật Tổ chức Quốc hội, Luật Tổ chức chính quyền địa phương và xét thấy mình có đủ tiêu chuẩn, trình độ, năng lực, có nguyện vọng ứng cử thì nộp hồ sơ ứng cử tại Ủy ban bầu cử ở tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (nếu tự ứng cử đại biểu Quốc hội hoặc đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh); tại Ủy ban bầu cử cấp huyện (nếu tự ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện); tại Ủy ban bầu cử ở cấp xã (nếu tự ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã).

07:54 am - 19/02/2020
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!