Chú ý: Trình duyệt hiện tại của bạn chưa cài đặt flashplayer để xem video.

Vui lòng tải và cài đặt phiên bản flash mới nhất tại đây sau đó ấn Ctrl-F5 để xem video hoặc bạn nên dùng trình duyệt Chrome để xem video tốt hơn - Tải Chrome về

Hỏi đáp, thảo luận
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Hoàng Kim Hồng:
Cho cosa =1/3 , 3π/2a) cos(a+3π/2)b)cos2a
22:29 pm - 29/06/2020
Mai Thanh Tâm

Đề kiểu gì thế em. Em viết đủ đề cho Mod nhé. Đề hỏi gì,  em muốn hướng dẫn gì ở bài này em nói rõ ra. Lần sau em chú ý. Cảm ơn em. 

22:54 pm - 29/06/2020
Hoàng Kim Hồng
Vâng thôi ạ
12:03 pm - 30/06/2020
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Hoàng Kim Hồng:
CHO tam giác ABC có 3 góc A,B,C thỏa mãn 4cosC(cosA.sinB+sinA.sinB)-4cosA+4căn2cosB-7=0 .Tính góc A+B-C ?
23:27 pm - 18/06/2020
GV Toán - Thu Trang
\[4\cos C\left( {\cos A.\sin B + \sin A.\sin B} \right) - 4\cos A + 4\sqrt 2 \cos B - 7 = 0\]
Biểu thức đề bài của e như này à e?
11:26 am - 19/06/2020
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Tô Thị Mỹ Duyên:
Cho e hỏi tại sao ở video 2, 9:08 (sin^2x)^2+(cos^2)^2= (sin^2x+cos^2x)^2-2sin^2cos^2x vậy ạ
22:07 pm - 07/06/2020
Mod - Nguyễn Phương Trang
a^2+b^2=a^2+2ab+b^2-2ab=(a+b)^2-2ab nhé.
22:25 pm - 07/06/2020
Vũ Thị Linh

 (sin^2x+cos^2x)^2-2sin^2cos^2x= (sin^2x)^2+2sin^2xcos^2x+(cos^2x)^2 -2sin^2cos^2x =  (sin^2x)^2+(cos^2)^2 Mình khai triển bình phương của tổng kia thôi em.

22:32 pm - 07/06/2020
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Lập Nguyễn:
Giúp em bài này với ạ. Tính giá trị biểu thức P=tan1.tan2.tan3.tan4...tan89
15:43 pm - 04/06/2020
17:24 pm - 04/06/2020
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Vũ Hữu Bình:
d đi qua E(3:-2) cắt (C): (x-1)^2 + (y-1)^2 = 1. Lập ptđt (d) sao cho MM min
19:35 pm - 27/05/2020
Vũ Hữu Bình
ptđt (d)
19:35 pm - 27/05/2020
Vũ Hữu Bình
d đi qua E(3; -2) cắt (C): (x-1)^2 + (y - 1)^2 = 1 tại hai điểm M,N. Lập ptđt (d) sao cho MN min. Giúp em với
20:24 pm - 27/05/2020
08:55 am - 29/05/2020
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
TranSyTrung:
sin(-pi-anpha)=-sin(pi+anpha) đúng không ạ? hay sai ạ
20:17 pm - 26/05/2020
Mod - Nguyễn Phương Trang
đúng rồi bạn nhé.
20:17 pm - 26/05/2020
TranSyTrung
vậy các trường hợp của cos,tan, cot thì sao ạ, trong ngoặc giống như trên
20:51 pm - 27/05/2020
Mod Toán Phương Linh

@TranSyTrung:cos(-pi-anpha)=cos[-(pi+anpha)]=cos(pi+anpha)

tan(-pi-anpha)=tan[-(pi+anpha)]=-tan(pi+anpha)

cot(-pi-anpha)=cot[-(pi+anpha)]=-cot(pi+anpha)

20:57 pm - 27/05/2020
TranSyTrung
Em cam on aj
19:00 pm - 12/06/2020
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Lê Nam:
Tìm tập hợp các tâm I của đường tròn (C), biết:a) (C) tiếp xúc với hai đường thẳng d1 : x + 2y - 3 = 0, d2 : x + 2y + 6 = 0b) (C) tiếp xúc với đường tròn (C') : x^2 + y^2 - 4x + 6y - 3 = 0 và có bán kính R = 2.
18:12 pm - 26/05/2020
Lê Nam
Anh/ chị Mod giúp em với
20:26 pm - 26/05/2020
20:36 pm - 26/05/2020
Lê Nam
Em cảm ơn ạ
21:22 pm - 26/05/2020
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Lê Nam:
Tìm tập hợp các tâm I của đường tròn (C) có phương trình: x^2 + y^2 - 2(m - 1)x - 4my + 3m + 11 = 0
18:04 pm - 26/05/2020
18:21 pm - 26/05/2020
Lê Nam
Em cảm ơn ạ
19:59 pm - 26/05/2020
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Nguyễn Minh Thư:
ví dụ 2a của video 1 mình làm ko như thầy cos(45-30) mà mình lấy số khác trừ được ko ạ vd cos (150-135) nó cũng bằng cos 15
09:57 am - 22/05/2020
Vũ Thị Linh
Được nha bạn. Nhưng sở dĩ thầy làm vậy là vì 45 và 30 là các góc đặc biệt nên dễ nhớ sin,cos của nó hơn á
10:32 am - 22/05/2020
19:59 pm - 22/05/2020
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Nguyễn Nam:
Cho hai điểm $A(3; 2), B(-2; 2)$. Phương trình đường thẳng $d$ qua $A$ và cách $B$ một khoảng bằng $3$ là:
15:37 pm - 21/05/2020
Mod - Nguyễn Phương Trang
Gọi vt n(a;b) là VTPT của đt d.(a^2+b^2 khác 0)
= > d: a(x-3)+b(y-2)=0
< = > ax +by-3a-2b=0
Ta có:
3=d(B;d)=|-2a+2b-3a-2b|/căn(a^2+b^2)=|-5a|/căn(a^2+b^2)
< = > 3.căn(a^2+b^2)=|-5a|
< = > 9(a^2+b^2)=25a^2
< = > 16a^2-9b^2=0
< = > (4a-3b)(4a+3b)=0
< = > 4a-3b=0 hoặc 4a+3b=0
< = > a=3b/4 hoặc a=(-3b)/4
. Với a=3b/4: chọn b=4 = > a=3
= > d: 3x+4y-17=0
. Với a=(-3b)/4: chọn b=4 = > a=-3
= > d: -3x+4y+1=0
18:35 pm - 21/05/2020
18:38 pm - 21/05/2020
Nguyễn Nam
Em cảm ơn ạ
22:03 pm - 21/05/2020
Vũ Thị Linh
@Nguyễn Nam: em tham khảo lời giải của mod Phương Trang nhé. Gần cuối chị giải thiếu trường hợp. Sorry em :((
04:40 am - 22/05/2020
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Nguyễn Xuân Bách:
Viết phương trình đường tròn đi qua điểm A(2; 3) và tiếp xúc với hai đường thẳng delta1 : 3x - 4y + 1 = 0, delta2 : 2x - 3y + 15 = 0.
21:34 pm - 19/05/2020
GV Toán - Thu Trang
Bài này e làm như sau:
Gọi I(a; b) là tâm đường tròn cần tìm.
Khi đó ta có: R = IA = d(I; delta1) = d(I; delta 2)
=> E giải hệ pt tìm a, b.
08:42 am - 20/05/2020
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Nguyễn Xuân Bách:
Cho \((C): x^{2} + y^{2} - 6x - 2y + 5 = 0.\) Viết phương trình các tiếp tuyến của \((C)\) tại các giao điểm của \((C)\) với các trục tọa độ
21:31 pm - 19/05/2020
GV Toán - Thu Trang
Bài này cô hướng dẫn e làm như sau:
Đường tròn (C) có tâm I(3; 1) và bán kính R=căn 5.
Gọi A là giao điểm của (C) và Ox => A1(5; 0) và A2(1; 0).
Đường tròn (C) không cắt trục Oy.
Phương trình tiếp tuyến của (C) tại A1(5; 0) và có hệ số góc k là: d: y = k(x – 5) = kx – 5
k x – y – 5 = 0
\(\begin{array}{l} \Rightarrow d\left( {I;\,\,d} \right) = \frac{{\left| {5k - 5} \right|}}{{\sqrt {{k^2} + 1} }} = \sqrt 5 \\ \Leftrightarrow {\left( {5k - 5} \right)^2} = 5\left( {{k^2} + 1} \right)\\ \Leftrightarrow 25{k^2} - 50k + 25 = 5{k^2} + 5\\ \Leftrightarrow 20{k^2} - 50k + 20 = 0\\ \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}k = 2\\k = \frac{1}{2}\end{array} \right. \Rightarrow \left[ \begin{array}{l}{d_1}:\,\,\,2x - y - 5 = 0\\{d_2}:\,\,\frac{1}{2}x - y - 5 = 0\end{array} \right.\end{array}\)
E làm tương tự với điểm A2.
08:38 am - 20/05/2020
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Nguyễn Xuân Bách:
Cho \((C): x^{2} + y^{2} - 2x - 2y + 1 = 0\) và đường thẳng $d$ đi qua điểm A(-1; 0) và có hệ số góc k.
a) Viết phương trình đường thẳng d.
b) Biện luận theo k vị trí tương đối của d và \((C).\)
c) Suy ra phương trình các tiếp tuyến của \((C)\) xuất phát từ \(A.\)
Giúp em bài này với
20:03 pm - 19/05/2020
20:41 pm - 19/05/2020
Nguyễn Xuân Bách
Em cảm ơn mod rất nhiều ạ
21:31 pm - 19/05/2020
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Đoàn Thế Sơn:
ở chỗ VD3 vid1 phải là sin(B-C) chứ ạ
20:15 pm - 08/05/2020
Mod - Nguyễn Phương Trang
không bạn nhé. Phiền bạn xem lại công thức cộng trong bài giảng ạ.
21:02 pm - 08/05/2020
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Thư Dương:
cho tam giác ABC có các góc thỏa mãn sinA + sinB = cosA + cosB. tính số đo góc C của tam giác
14:50 pm - 06/05/2020
17:30 pm - 06/05/2020
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Thư Dương:
cho em hỏi bài này ạ
14:48 pm - 06/05/2020
15:23 pm - 30/04/2020
Mod - Nguyễn Phương Trang

Bạn có thắc mắc gì không ạ?

15:26 pm - 30/04/2020
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
bestA1:
Cho e hỏi bài này chứng minh cospi/(2n+1).cos2pi/(2n+1)......cosn.pi/(2n+1)=1/2^n
08:00 am - 18/04/2020
GV Toán - Thu Trang
\[\cos \frac{\pi }{{2n + 1}}.\cos \frac{{2\pi }}{{2n + 1}}......\cos \frac{{n\pi }}{{2n + 1}} = \frac{1}{{{2^n}}}\]
E đã đúng đề bài chưa e?
15:37 pm - 20/04/2020
bestA1
rồi cô ạ thôi e lm đc rồi cảm ơn cô
22:15 pm - 20/04/2020
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Lê Quang Tùng:
Chỗ 10:15 em k hiểu
20:32 pm - 08/04/2020
Mod Toán Phương Linh

Chỗ 10:15 ở video 1 hay ở video 2 hả bạn?

20:35 pm - 08/04/2020
Lê Quang Tùng
video 1 ạ
20:38 pm - 08/04/2020
Mod Toán Phương Linh

Như chị đã nói thì trong 1 tam giác bất kì, tổng số đo 3 góc luôn bằng pi (tức bằng 180 độ) 

=> A+B+C=pi

<=> B+C=pi-A (từ dòng trên thì em chỉ cần chuyển vế đổi dấu thì sẽ ra dòng này nhé)

<=> sin(B+C)=sin(pi-A)

20:58 pm - 08/04/2020
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Lê Quang Tùng:
cho em hỏi chỗ A+B+C=pi là sao ạ
20:31 pm - 08/04/2020
Mod Toán Phương Linh

Bạn muốn hỏi VD3 phần I đúng ko? pi = 180 độ bạn nhé. Mà trong 1 tam giác bất kì thì tổng số đo 3 góc luôn bằng 180 độ

20:34 pm - 08/04/2020
Lê Quang Tùng
em cảm ơi
20:38 pm - 08/04/2020
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Phạm Phú Quốc:
học toán học dk cả văn
20:03 pm - 18/03/2020