Chú ý: Trình duyệt hiện tại của bạn chưa cài đặt flashplayer để xem video.

Vui lòng tải và cài đặt phiên bản flash mới nhất tại đây sau đó ấn Ctrl-F5 để xem video hoặc bạn nên dùng trình duyệt Chrome để xem video tốt hơn - Tải Chrome về

Hỏi đáp, thảo luận
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Nguyễn Văn Đạt:
Nguyên tử của nguyên tố A có số hạt không mang điện bằng 15/26 tổng số hạt mang điện.Trong một phân tử oxit của A có 3 nguyên tử A.Phân tử khối của nó là 232,tổng số các loại hạt trong 1 phân tử oxit đó là 342a)Tính số hạt mỗi loại có trong phân tử oxit đó b)Tính số hạt mỗi loại có trong 1 nguyên tử A.Dựa vào đó xác định nguyên tố A
08:54 am - 23/02/2020
GV Hóa - Hồng Hoa
Gọi số proton, số notron trong A lần lượt là pA, nA Trong A: Số hạt không mang điện = 15/26 tổng số hạt mang điện → nA/ 2pA = 15/26 →nA = 15pA/13                                                            (1) Oxit của A: A3Ox O có 8 proton, 8 electron, 8 notron M A3Ox = 3.MA + 16x = 3.(pA + nA) + 16x=232         (2) Tổng số hạt trong A3Ox bằng 342 → 3.(2pA +nA) + 24x = 342                                           (3)Từ (1), (2) và (3) → pA = 26; nA = 30; x = 4 Trong nguyên tử A có 26 proton, 26 electron, 30 notron b) MA = 26 + 30 = 56 → A là sắt CTHH của oxit: Fe3O4
08:51 am - 24/02/2020
Nguyễn Văn Đạt
em cảm ơn ạ
09:32 am - 24/02/2020
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Lê Thanh:
Hòa tan hoàn toàn 12,9 gam hỗn hợp X gồm kim loại M hóa trị I và oxit của nó vào nước được dung dịch Y. Cô cạn dung dịch Y thu được 16,8 gam hiđroxit khan.a, Xác định kim loại M ?b, Tính thành phần phần trăm theo khối lượng mỗi chất có trong hỗn hợp X
17:58 pm - 20/02/2020
Nguyễn Quân
PTHHM + H2O → MOH + 1/2H2M2O + H2O → 2MOHGiả sử hh toàn M → (M+17)/M=16,8/12,9 → M = 56,2Giả sử hh toàn M2O → (2M + 34)/ 2M + 16 = 16,8/12.9 → M = 21,8Thực hết có cả M và M2O
18:36 pm - 23/02/2020
Nguyễn Quân
21,8M là kim loại (I) → M là Na,K b) Xét từng TH đặt ẩn x,y -> ...
18:37 pm - 23/02/2020
09:26 am - 24/02/2020
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
LeGiang:
Để tác dụng vừa đủ 8,4g hỗn hợp 3 oxit CuO, Fe3O4,Al2O3. Cho từ từ V lít (đktc) hỗn hợp khí gồm CO và h2 đi qua ống đựng hh oxit nung nóng đến pứ hoàn toàn. Kết thúc pứ thu được 1 hh khí và hơi nặng hơn hh ban khí ban đầu là 0,16g và a gam chất rắn. Tìm GT của V và a
16:28 pm - 11/02/2020
GV Hóa - Hồng Hoa

Hh 3 oxit pứ với CO và H2 chỉ có CuO và Fe3O4 pư, còn Al2O3 không phản ứng

PTHH: CuO + CO \(\buildrel {{t^0}} \over\longrightarrow \) Cu + CO2

            Fe3O4 + 4CO \(\buildrel {{t^0}} \over\longrightarrow \)  3Fe + 4CO2

           CuO + H2 \(\buildrel {{t^0}} \over\longrightarrow \)  Cu + H2O (hơi)

           Fe3O4 + 4H2 \(\buildrel {{t^0}} \over\longrightarrow \)  3Fe + 4H2O (hơi)

Hh khí và hơi sau gồm: CO2 và H2O

Hh khí ban đầu gồm: CO và H2

Từ đây ta thấy hh sau nặng hơn hh ban đầu là do khối lượng của Oxi

→mO = 0,16 (g) → nO = mO : MO = 0,16 : 16 = 0,01 (mol)

Từ 4 PTHH trên ta thấy:  nCO+H2 =  nO(Trong oxit) = 0,01 (mol) → V(ĐKTC) = 0,01.22,4 = 0,224 (lít)

Phản ứng xảy ra hoàn toàn nên rắn sau thu được gồm: Cu, Fe và Al2O3

→ mrắn = mhh 3oxit – mO(oxit bị mất đi) = 8,4 – 0,16 = 8,24 (g)

a = 8,24 (g)

08:36 am - 12/02/2020
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
phamminhha2006:
17, 92 lít hỗn hợp khí X gồm H và C2H2 có tỉ khối hơn so với N là 0,4, nhiệt phân hủy hỗn hợp với 51,2 gam O2. Sau PỨ làm lạnh hh để hơi nước ngưng tụ hết thu được hỗn hợp khí Ya) Viết PTPỨ b)Xác định % về thể tích và khối lượng hỗn hợp khí Y
13:52 pm - 10/02/2020
phamminhha2006
thầy cô giúp em với ạ em đang cần gấp!
14:36 pm - 10/02/2020
Mod Toán, Hóa_Tiến Dũng
@phamminhha2006:Đề của bạn phải là N2, H2 chứ nhỉ, bạn gõ mỗi H với N ?
14:45 pm - 10/02/2020
14:51 pm - 10/02/2020
phamminhha2006
cho em hỏi lảm sao để tính nCO2=0,6 ạ?
15:51 pm - 10/02/2020
Mod Toán, Hóa_Tiến Dũng

@phamminhha2006:Theo PTHH, số mol CO2 bằng 2.a, trong đó em biết a rồi nên suy ra n=0,6 nhé!

15:52 pm - 10/02/2020
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Nguyễn Thùy Linh:
phân loại và đọc tên các hợp chất sau: sio2, mn2o7, cr2o3, cro3, cro, mn2o3.
17:17 pm - 04/02/2020
GV Hóa - Hồng Hoa
oxit axit:
SiO2: silic đioxit
Mn2O7: mangan (VII) oxit
CrO3: crom(VI) oxit

oxit bazơ:
Cr2O3: crom(III) oxit
CrO: crom (II) oxit
Mn2O3: mangan (III) oxit
17:22 pm - 04/02/2020
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Trần huy hoàng:
vai trò của Oxi như thế nào đối với đời sống và sự thở
20:20 pm - 02/02/2020
Mod Toán, Hóa_Tiến Dũng

Ứng dụng của oxi

a) Sự thở:

Oxi cần thiết cho sự hô hấp của người và động, thực vật.

Những phi công, thợ lặn, thợ chữa cháy… thở bằng oxi đựng trong các bình đặc biệt.

b)Với đời sống:

Oxi rất cần thiết cho sự đốt nhiên liệu:

Các nhiên liệu cháy trong oxi tạo nhiệt độ cao hơn trong không khí.

Trong công nghiệp sản xuất gang thép, người ta thổi khí oxi để tạo ra nhiệt độ cao, nâng hiệu suất và chất lượng gang thép.

Chế tạo mìn phá đá.

Oxi lỏng dùng để đốt nhiên liệu trong tên lửa.

20:26 pm - 02/02/2020
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Trần huy hoàng:
ứng dụng của Oxi như thế nào đối với đời sống và sự thở
20:20 pm - 02/02/2020
Trần huy hoàng:
yếu tố nào sinh ra oxi
20:19 pm - 02/02/2020
Trần huy hoàng:
ứng dụng của Oxi như thế nào đối với đời sống và sự thở
14:31 pm - 01/02/2020
GV Hóa - Hồng Hoa
- ứng dụng đối với đời sống
Dùng để đốt nhiên liệu
+ trong công nghiệp sản xuất gang, thép người ta thổi khí oxi hoặc không khí có trộn thêm khí oxi vào lò luyện gang, thép nhằm tạo nhiệt độ cao, nâng cao hiệu suất và chất lượng gang thép.
+ Hỗn hợp oxi lỏng với các nhiên liệu xốp dùng để chế tạo mìn phá đá, đào đất.
+ oxi lỏng dùng để đốt nhiên liệu trong tên lửa.
- ứng dụng trong sự thở
+ khí oxi dùng để duy trì sự sống của cơ thể, không có oxi con người và động vật không thể sống được.
08:51 am - 03/02/2020
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Trần huy hoàng:
vai trò của Oxi như thế nào đối với đời sống và sự thở
14:31 pm - 01/02/2020
GV Hóa - Hồng Hoa
oxi có vai trò quan trọng đối với sự sống và sự thở, nếu thiếu oxi con người sẽ không thể sống được.
08:46 am - 03/02/2020
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Trần huy hoàng:
oxi là gì
14:25 pm - 01/02/2020
Mod_HT Huyền

Oxi là KHHH là O nhé em

16:30 pm - 01/02/2020
Trần huy hoàng
khhh là gì
14:47 pm - 02/02/2020
Mod_Nguyen Lan Anh

khhh : kí hiệu hóa học 

18:43 pm - 02/02/2020
Trần huy hoàng
em hỏi oxi là gì em chó hỏi khhh ddau
20:19 pm - 02/02/2020
Mod_Nguyen Lan Anh

@Trần huy hoàng: là chất khí không màu , không mùi không vị cung cấp sự sống cho con người đồng thời cung cấp khí duy trì sự cháy

05:58 am - 03/02/2020
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Trần huy hoàng:
yếu tố nào sinh ra oxi
14:24 pm - 01/02/2020
GV Hóa - Hồng Hoa
O2 là nguyên tố phổ biến nhất ở vỏ trái đất em nhé, tức chúng có sẵn trong tự nhiên.
Còn trong nhiều phản ứng có thể sinh ra O2 ví dụ như quang hợp của cây xanh...
08:43 am - 03/02/2020
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Trần phương nhã ý:
Thầy ơi vì sao pháo bông màu xanh dương lại rất khó để bắn lên trời được ạk
17:06 pm - 01/01/2020
Mod_HT Huyền
Vì pháo bông màu xanh dương có đồng 2 clorua mà chất này nóng trên 1000 độ c + thời tiết k ổn định mà hợp chất để tạo cho nó nóng lên nhiệt độ cao vậy không có hoặc rất hiếm và độc
18:15 pm - 01/01/2020
phamminhha2006
nung 2,45g 1 muối vô cơ A thoát ra 672ml O2 ở đktc. Phần chất rắn còn lại chứa 52,35% K và 47,65% Cl. Tìm CT phân tử của muối
11:47 am - 04/01/2020
Mod_HT Huyền

Gọi CTHH là KxClyOz

nO2= 0,672/22,4= 0,03 mol

nO= 2nO2= 0,06 mol

 mO= 0,06x16= 0,96g 

=> mchất rắn= 2,45-0,96= 1,49g  

mK= 1,49x52,35%= 0,78g 

mCl= 1,49-0,78= 0,71g 

nK= 0,78/39= 0,02 mol 

mCl= 1,49-0,78= 0,71g 

=> nCl= 0,71/35,5= 0,02 mol 

nK: nCl: nO= 0,02: 0,02: 0,06= 1:1:3 

Vậy CTHH là KClO3

12:42 pm - 04/01/2020
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Nguyễn Thị Phương Thảo:
Thầy ( cô) nào đó cho em hỏi cách cân bằng phương trình hoá học với
22:07 pm - 25/12/2019
Mod_HT Huyền

Cách cân bằng pthh là em cân bằng hệ số sao cho 2 vế của pt bằng nhau 

Chị lấy ví dụ 

3Fe + 2O2 ---> Fe3O4

Bên phải là Fe3O4 có 3 Fe thì em phải nhân 3 vào Fe

bên phải có 4 oxi bên trái có 2 oxi thì lấy 4/2=2 thì em phải nhân thêm 2 vào chỗ O2

Thì lúc này vế trái bằng vế phải là pthh đã cân bằng rồi đó em

Al + O2 ---> Al2O3

Bên phải có 2 Al thì em phải nhân thêm 2 vào chỗ Al

Bên phải có 3 oxi thì bên trái có 2 oxi thì lấy 3/2 thì nhân thêm 3/2 vào O2

thì đc

2Al + 3/2O2---> Al2O3

Để cho nó nguyên thì nhân 2 vế với 2 

4Al + 3O2---> 2Al2O3

 

22:34 pm - 25/12/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Nguyễn Thị Phương Thảo:
CxHy+?O2-----> ?CO2+?H2O
20:49 pm - 23/12/2019
Bùi mạnh đạt:
Thầy ( cô) nào đó có thể cho e biết khi cân bằng phương trình hoá học mà thấy có H2 , bên phải nó có dấu mũi tên hướng lên( e hiểu nó là khí hidro bay lên) thì cân bằng như nào ạ, dấu mũi tên ấy có ảnh hưởng gì tới phương trình k ạ
21:50 pm - 21/12/2019
GV Hóa - Hồng Hoa
dấu đó không ảnh hưởng gì đến quá trình cân bằng em nhé! Dấu đó chỉ biểu thị là có khí sinh ra để em biết được hiện tượng của phản ứng thôi, nó ảnh hưởng đến tính toán (ví dụ dung dịch thu được sau phản ứng: mdd sau = m chất cho vào - m chất kết tủa - m chất bay hơi).
Với dạng này em cân bằng như bình thường, sử dụng các phương pháp cân bằng như thầy đã dạy để cân bằng như:
Phương pháp chẵn - lẻ
Phương pháp nguyên tử - nguyên tố
Phương pháp kim loại - phi kim
Phương pháp hóa trị
.....
08:33 am - 23/12/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Đỗ Quốc Minh:
Thầy có thể cho một số hợp chất thường gặp trong bài tập và khối lượng mol của chúng được không ạ.
21:28 pm - 04/12/2019
GV Hóa - Hồng Hoa
Hiện tại mới học thì cô không khuyến khích em nhớ theo kiểu những hợp chất hay gặp và nhớ phân tử khối của chúng, vì việc này rất dễ bị nhầm lẫn khi tính toán.
Em cứ học chắc cho cô như sau:
- Học thuộc hết bảng 1 - sgk hóa 8 trang 42
- Khi cho 1 hợp chất thì em phải dựa vào các nguyên tố cấu tạo nên hợp chất đó, rồi mình dựa vào nguyên tử khối của nguyên tử đó trong bảng 42. Từ đó mình tính phân tử khối của hợp chất đó mới chính xác.
VD: Ca(OH)2 em thấy cấu tạo bởi 3 nguyên tố là Ca, O và H
Từ việc nghi nhớ bảng 1 - sgk hóa 8 trang 42 em nhớ: MCa= 40 đvC; MO = 16 đvC; MH = 1 đvc
=> M Ca(OH)2 = MCa + 2. (MO + MH) 
=> M Ca(OH)2 = 40 + 2. (16 + 1)
=> M Ca(OH)2 = 74 đvC
Thay vì việc em nhớ Ca(OH)2 có PTK là 74 đvC thì em hãy nên nhớ nguyên tử khối của từng nguyên tố sẽ dễ hơn,đỡ nhầm hơn.

10:51 am - 06/12/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Time To We Shine:
Một kim loại R tạo muối sunfat có dạng R2(SO4)3 và có PTK = 400đvC.Xđịnh hóa trị và tên của nguyên tố R.
09:04 am - 04/12/2019
GV Hóa - Hồng Hoa

gốc SO4 có hóa trị II

đặt hóa trị của R trong hợp chất R2(SO4)3 là n
\(\mathop {{R_2}}\limits^n \mathop {{{(S{O_4})}_3}}\limits^{II} \)

áp dụng quy tắc hóa trị ta có:

\(2 \times n = 3 \times II \Rightarrow n = {{3 \times II} \over 2} \Rightarrow n = III\) 

Vậy hóa trị của R trong R2(SO4)3 là III

Phân tử khối của R2(SO4)3 = 400 đvC

→ 2.MR + 3.(32 + 4.16) = 400

→ 2.MR + 3. 96 = 400

→ 2.MR + 288 = 400

→ 2.MR  = 112

→ MR  =112/2

→MR = 56

Vậy R là sắt (Fe)

09:52 am - 04/12/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Vũ Thị Huyền Huyền:
Cho tam giác ABC vuông ở A . Đường phân giác BD , biết AD = 3 cm , DC = 5 cm. Tính diện tích tam giác ABC
21:37 pm - 25/11/2019
Nguyễn Trần Thành Đạt
Chào em, đây là khu vực hỏi bài môn Hoá chứ không phải môn Toán, em chú ý hơn nha
03:54 am - 26/11/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Trần huy hoàng:
Fe +?ẠgNO3=?+2Ag(biết hóa trị Fe II là hóa trị của No3 là I)
08:22 am - 17/11/2019
Trần huy hoàng:
Fe +?ẠgNO3=?+2Ag(biết hóa trị Fe là hóa trị của No3 là II)
15:55 pm - 16/11/2019
Mod Hóa- Đinh Duyên

Fe+2AgNO3->Fe(NO3)2+2Ag

17:42 pm - 16/11/2019
Ricky Nguyễn
$Fe _ 2AgNO_3 \rightarrow {Fe(NO_3)}_2 + 2Ag$
18:32 pm - 23/02/2020
Ricky Nguyễn
Fe _ 2AgNO_3 \rightarrow {Fe(NO_3)}_2 + 2Ag
18:33 pm - 23/02/2020
GV Hóa - Hồng Hoa
phương trình hóa học em viết sai r nhé, em vui lòng kiểm tra lại. Viết đúng PTHH thì cô và các bạn mod mới hỗ trợ giúp em cân bằng PTHH đúng được nhé!
09:00 am - 24/02/2020
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Ngọc Ánh:
tính số mol mỗi kim loại:a)9,96 gam hỗn hợp X ( Fe, Al có tỉ lệ mol 1:1)giúp em với ạ
12:13 pm - 03/11/2019
Phạm Thức:
A hihi em cảm ơn thầy
17:49 pm - 28/10/2019
Mitni Yui:
mod ơi cho mình hỏi
07:47 am - 27/10/2019
Mod_HT Huyền
chào bạn, ban có thắc mắc gì không?
13:04 pm - 28/10/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Hoàng Minh Vũ:
Hoá trị của (OH) là bao nhiêu
20:18 pm - 26/10/2019
mod lý hóa -Xuân Thắng
Hóa trị của OH là 1 nhé
20:47 pm - 27/10/2019
Đào Trọng Nhân
@Mod Hóa- Đinh Duyên: sao lại có (y-x)
09:10 am - 29/10/2019
GV Hóa - Hồng Hoa
Trên lớp trên thì cân bằng phương trình trên rất đơn giản theo phương pháp thăng bằng electron là ra. Nhưng với lớp 8 chưa học phương pháp này nên e cân bằng theo phương pháp đại số như sau nhé!

Em có thể đọc thêm phương pháp cân bằng đại số này tại link sau: https://hoahoc247.com/phuong-phap-lap-phuong-trinh-hoa-hoc-co-bai-tap-van-dung-co-ban-va-nang-cao-a2605.html
08:34 am - 30/10/2019
Bùi Tuấn Kiệt
Giải giúp em bài 18 mol hóa 8 với em ko hiểu
08:33 am - 08/11/2019
GV Hóa - Hồng Hoa
Em xem lời giải tất cả các bài 18 mol tại link sau nhé!
https://loigiaihay.com/bai-18-mol-e1124.html
08:36 am - 08/11/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
trinhminhkhoa:
Thầy ơi tại sao NO2 => a.1=2.II =>N(IV)
19:53 pm - 26/10/2019
Mod_Nguyen Lan Anh

Em ơi khúc này ở phút thứ bao nhiêu nhỉ?

20:24 pm - 26/10/2019
Mod Hóa - Vũ Huyền
Cách tính công thức hóa học: a.x=b.y
Trong đó a,b lần lượt là hóa trị của hai nguyên tố
x,y là số nguyên tử của một nguyên tố
Gọi a là hóa trị của N
NO2 có b=II, x=1, y=2
=> a.1=2.II => a=IV => N (IV)
23:03 pm - 26/10/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
trinhminhkhoa:
Thầy ơi tại sao NO2 => a.1=2.
19:49 pm - 26/10/2019
Mod_Nguyen Lan Anh
Bạn hỏi rõ hơn được không?
20:25 pm - 26/10/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Lê Ái Nhiên:
sao không có bài công thức hóa học vậy mod??
09:39 am - 26/10/2019
Mod_Nguyen Lan Anh
Là bài này thây bạn!
20:24 pm - 26/10/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Nguyễn Hoàng Ngọc Hằng:
không có bài công thức hóa học hả mod
21:34 pm - 23/10/2019
mod lý hóa -Xuân Thắng
Không có nha bạn
22:03 pm - 23/10/2019
Khánh Hưng
@mod lý hóa -Xuân Thắng:có mà
20:49 pm - 27/10/2019
Mod_HT Huyền

Có mà bạn1

21:02 pm - 27/10/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Tran Theu:
Mình xem trong sách gk hoá học 8 mình hỏi bạn nhưng thực ra mình ko hiểu
20:51 pm - 21/10/2019
Mod_HT Huyền
Cái này mình không rõ đâu tại mỗi trường 1 khác bạn nên học theo đề cương mà cô giáo bạn cho + các dạng bài tập nhé!
21:08 pm - 21/10/2019
Tran Theu
Ko tớ bị điểm kém thì sợ lắm
21:08 pm - 21/10/2019
Tran Theu
Mod ơi mai tớ kiểm tra 45 phút tớ nên ôn bài gì cho chắc
21:11 pm - 21/10/2019
Tran Theu
Nói cho tớ đi
21:14 pm - 21/10/2019
Mod Hóa - Vũ Huyền
Ôn những cái đã học và ôn kĩ phần kiểm tra nhé, học cho chắc kiến thức đã học, khi em tự tin rồi thì làm bài kiểm tra sẽ tốt hơn là ôn học tủ.
22:21 pm - 21/10/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!