Chú ý: Trình duyệt hiện tại của bạn chưa cài đặt flashplayer để xem video.

Vui lòng tải và cài đặt phiên bản flash mới nhất tại đây sau đó ấn Ctrl-F5 để xem video hoặc bạn nên dùng trình duyệt Chrome để xem video tốt hơn - Tải Chrome về

Hỏi đáp, thảo luận
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Yến Nhi:
giải hộ em bài này với ạ "tìm m để bpt m^2x + 3 < mx + 4 có nghiệm"
16:16 pm - 12/06/2020
GV Toán - Thu Trang
E làm được bài tập này chưa e ơi?
11:29 am - 16/06/2020
Yến Nhi
dạ em chưa giải được ạ
08:43 am - 21/06/2020
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Lê Diệu Ngân:
giải bpt: 2x-5/x^2-6x-7<1/x-3
20:38 pm - 05/06/2020
22:54 pm - 05/06/2020
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Hoàng Quốc Việt:
cho e hỏi ạ:Anh Kha đầu tư cho em mình 200 triệu đồng để mua máy móc thiết bị tiệm cắt tóc (hao hụt 10%/năm). Mỗi năm: 100 triệu đồng mua nguyên liệu, 150 triệu đồng tiền lương nhân viên, thu được 150 triệu đồng. Hãy xác định vốn lưu động
08:32 am - 03/06/2020
Duy Dao:
biện luận bpt :(!+m)x^2-2mx+2m<=0
23:30 pm - 29/05/2020
Phương Linh Phạm

Chõ trong ngoặc ý của bạn là 1?

00:30 am - 30/05/2020
11:59 am - 30/05/2020
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Cookie:
(3-m)X2- 2 (m+1)X +1 >0 đúng với mọi X <0. Tìm m
21:42 pm - 22/05/2020
GV Toán - Thu Trang
\[\begin{array}{l}
f\left( x \right) = \left( {3 - m} \right){x^2} - 2\left( {m + 1} \right)x + 1 > 0\,\,\,\forall x < 0\\
\Delta ' = {\left( {m + 1} \right)^2} - \left( {3 - m} \right)\\
= {m^2} + 2m + 1 - 3 + m\\
= {m^2} + 3m - 2.\\
TH1:\,\,\,f\left( x \right) > 0\,\,\,\forall x \in R\\
\Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
a > 0\\
\Delta ' < 0
\end{array} \right.\\
TH2:\,\,\,f\left( x \right) > 0\,\,\forall x < 0\\
\Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
a \ne 0\\
\Delta ' \ge 0\\
{x_1} \le {x_2} < 0
\end{array} \right.\\
\Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
a \ne 0\\
\Delta ' \ge 0\\
{x_1} + {x_2} < 0\\
{x_1}{x_2} < 0
\end{array} \right.
\end{array}\]
E áp dụng hệ thức Vi-et vào và giải hệ điều kiện cô đã hướng dẫn nhé.
11:17 am - 23/05/2020
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Cookie:
Cho f (x) = (m+2)x2 -2 (m+3)x -m+3. Tìm các giá trị của m để f (x)>0 với mọi ×<1 . Giải giúp e TH m+2#0
19:10 pm - 20/05/2020
Cookie
Là sao ạ
20:41 pm - 20/05/2020
GV Toán - Thu Trang
@Samin Thu Trâm: \(f\left( x \right) = \left( {m + 2} \right){x^2} - 2\left( {m + 3} \right)x - m + 3\)
Với \(m + 2 \ne 0 \Leftrightarrow m \ne - 2\) thì \(f\left( x \right)\) là tam thức bậc hai có \(\Delta ' = {\left( {m + 3} \right)^2} + \left( {m + 2} \right)\left( {m - 3} \right)\) \( = 2{m^2} + 5m + 3\)
TH1: \(f\left( x \right) > 0\) với mọi x
\(\begin{array}{l} \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}m + 2 > 0\\\Delta ' < 0\end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}m > - 2\\2{m^2} + 5m + 3 < 0\end{array} \right.\\ \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}m > - 2\\ - \frac{3}{2} < m < - 1\end{array} \right. \Leftrightarrow - \frac{3}{2} < m < - 1.\end{array}\)
TH2: \(f\left( x \right) > 0\) với \(x < 1\)
\[\begin{array}{l} \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}\Delta ' \ge 0\\{x_1} + {x_2} < 2\\\left( {{x_1} - 1} \right)\left( {{x_2} - 1} \right) > 0\end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}2{m^2} + 5m + 3 \ge 0\\{x_1} + {x_2} < 2\\{x_1}{x_2} - \left( {{x_1} + {x_2}} \right) + 1 > 0\end{array} \right.\\ \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}\left[ \begin{array}{l}m \ge - 1\\m \le - \frac{3}{2}\end{array} \right.\\\frac{{2\left( {m + 3} \right)}}{{m + 2}} < 2\\\frac{{ - m + 3}}{{m + 2}} - \frac{{2\left( {m + 3} \right)}}{{m + 2}} + 1 > 0\end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}\left[ \begin{array}{l}m \ge - 1\\m \le - \frac{3}{2}\end{array} \right.\\\frac{{m + 3 - m - 2}}{{m + 2}} < 0\\\frac{{ - m + 3 - 2m - 6 + m + 2}}{{m + 2}} > 0\end{array} \right.\\ \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}\left[ \begin{array}{l}m \ge - 1\\m \le - \frac{3}{2}\end{array} \right.\\\frac{1}{{m + 2}} < 0\\\frac{{ - 2m - 1}}{{m + 2}} > 0\end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}\left[ \begin{array}{l}m \ge - 1\\m \le - \frac{3}{2}\end{array} \right.\\m < - 2\\ - 2 < m < - \frac{1}{2}\end{array} \right. \Leftrightarrow VN.\end{array}\]
10:39 am - 21/05/2020
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Tiên tiên:
tìm các giá trị của tham số m đer biểu thức sau luôn âm với mọi x thuộc R a. g(x) =(m-4)^2 -(5m-20)x-2m-1 cái này a chưa cho lớn hơn ko v càn tính thêm gì ko ạ. giải giúp em với
09:32 am - 13/05/2020
Mai Thanh Tâm

TH1: m=4 khi đó g(x) =-9 thỏa mãn luôn âm với mọi x thuộc R

TH2: m#4, g(x) luôn âm khi a<0 và delta<0

Mod không biết chỗ kia của em là (m-4)x^2 hay (m-4)^2. Nếu là (m-4)^2 thì vô nghiệm còn (m-4)x^2 thì em áp CT như trên rồi tự tính nhé. 

11:00 am - 13/05/2020
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Vũ Phương Thảo:
cho em hỏi là nếu cho bpt như bài 7 và yêu cầu tìm m để bpt luôn đúng trong khoảng (2, dương vô cực ) thì làm như nào ạ
15:33 pm - 10/05/2020
Mai Thanh Tâm

f(x) <0 với mọi x>2 khi 

Delta> = 0

af(2)< =0

S/2>2

Em tự tính nhé. 

17:12 pm - 10/05/2020
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Truc Tran:
Tìm các giá trị của m để mỗi biểu thức sau luôn dương : f (x) = (m-1)x^2 + (3m-2)x 3-2m
11:38 am - 10/05/2020
Mai Thanh Tâm

F(x)  luôn dương khi a>0 và delta <0. Em tự tính nhé. 

11:39 am - 10/05/2020
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Truc Tran:
Tìm các giá trị của m để bất phương trình: mx2-4(m-1)x + m-5<=0, a. Có nghiệm đúng với mọi x thuộc R, b. Vô nghiệm
11:29 am - 10/05/2020
Mai Thanh Tâm

a,  BPT có nghiệm đúng với mọi x thuộc R khi a<0 và delta < = 0

b, BPT vô nghiệm khi a>0 và delta < 0

Em tự tính nhé. 

11:42 am - 10/05/2020
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Truc Tran:
Tìm các giá trị của m để phương trình : x^2 + 2(m+1)x +9m-5=0 có hai nghiệm âm
11:24 am - 10/05/2020
Mai Thanh Tâm

Pt có hai nghiệm khi delta' > =0

< = >(m+1)^2-(9m-5) > =0

< => m^2-7m+6 > =0

< => m> = 6 hoặc m < = 1

Hai nghiệm âm khi: x1.x2>0 và x1+x2<0

< = > 9m-5 > 0 và -2(m+1) < 0

< = > m> =5/9 và m>-1

Kết hợp với đ.kiện = > m> = 6

11:50 am - 10/05/2020
Truc Tran
tại sao m>= 6 vậy ạ
17:18 pm - 10/05/2020
Mai Thanh Tâm

Hai nghiệm âm khi m>5/9, m>-1 còn đk là m>=6 kết hợp ba cái này lại lấy số cao nhất suy ra m>=6

17:20 pm - 10/05/2020
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
fmthptchuyen:
áp dụng vi et câu cuối như nào ạ?
22:12 pm - 07/05/2020
Mod - Nguyễn Phương Trang
x1+x2=-b/a=-(-2m)=2m
x1.x2=c/a=m^2-1
22:18 pm - 07/05/2020
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
nguyenduyhau1003:
cho tam giác ABC có góc A=90 độ , AB = 8cm, AC =15cm , đường cao AH . CHỨNG MINH a, tính độ dài đoạn BC , AH b, gọi E,F thứ tự là hình chiếu của H trên AB, AC. CHỨNG minh tứ giác AEHF là hình chữ nhật, tính độ dài EF
09:35 am - 07/05/2020
GV Toán - Thu Trang
Em vẽ hình nhé e:
a) Áp dụng định Pitago cho tam giác ABC vuông tại A ta có:
\(\begin{array}{l}BC = \sqrt {A{B^2} + A{C^2}} \\ = \sqrt {{8^2} + {{15}^2}} = \sqrt {161} .\end{array}\)
Áp dụng hệ thức lượng cho tam giác ABC vuông ở A, có đường cao AH ta có:
\(\begin{array}{l}AH.BC = AB.AC\\ \Rightarrow AH = \frac{{AB.AC}}{{BC}}\\ \Rightarrow AH = \frac{{8.15}}{{\sqrt {161} }} = \frac{{120\sqrt {161} }}{{161}}.\end{array}\)
b) Xét tứ giác AEHF ta có:
Góc E = góc A = góc F = 90 độ
=> AEHF là hình chữ nhật (dhnb).
=> AH = EF (hai đường chéo của hình chữ nhật)
\( \Rightarrow EF = \frac{{120\sqrt {161} }}{{161}}.\)
11:56 am - 07/05/2020
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Thanh Trúc:
https://drive.google.com/file/d/1bOEcVe7oHO5VKfNgBBO-tQsk5q_EarzW/view?usp=drivesdk
21:28 pm - 03/05/2020
Thanh Trúc
Giải và biện luận bpt ,Em giải tới đó ko giải đc nữa ,mn giúp em với
21:29 pm - 03/05/2020
22:53 pm - 03/05/2020
Thanh Trúc
@Mai Thanh Tâm:https://drive.google.com/file/d/1TTWYUwuzaPBqZMiOO-NkZVGoHyIaP6YR/view?usp=drivesdkGiúp em bài này cô ơi
20:21 pm - 06/05/2020
GV Toán - Thu Trang
@Thanh Trúc: E hỏi bai bao nhiêu vậy e?
11:50 am - 07/05/2020
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Thanh Trúc:
https://drive.google.com/file/d/1m6ROL4R-Y-yl1kDSt-iIs1_m900odzR2/view?usp=drivesdk
22:45 pm - 02/05/2020
Thanh Trúc
Bài này giải tiếp ntn vậy mn
22:45 pm - 02/05/2020
22:54 pm - 02/05/2020
Thanh Trúc
Cảm ơn cô
21:27 pm - 03/05/2020
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Thanh Trúc:
https://drive.google.com/file/d/1xpI9by4KCqERpjF3YIfwXhhcnElAlNKX/view?usp=drivesdk
21:52 pm - 01/05/2020
Thanh Trúc
@Mai Thanh Tâm: sao phải xét 3 TH vậy ạ
19:50 pm - 02/05/2020
20:01 pm - 02/05/2020
Thanh Trúc
https://drive.google.com/file/d/1Q4Wzf3n_hvqYoFxXnOQdRrwUo7Ss44s-/view?usp=drivesdk
20:50 pm - 02/05/2020
Thanh Trúc
Bài này e đã làm sai chỗ nào mà nó ko có nghiệm x nào
20:52 pm - 02/05/2020
Mai Thanh Tâm

@Thanh Trúc: không sai nhé.  

22:49 pm - 02/05/2020
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Nguyễn Thị Khánh Linh:
giúp em với ạ: tập nghiệm của bpt (x2 + 3x +1)(x2 +3x-3) ≥ 5.
09:47 am - 01/05/2020
09:59 am - 01/05/2020
Nguyễn Thị Khánh Linh
@Mod_HT Huyền: em cảm ơn ạ <3
15:14 pm - 01/05/2020
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Trần Ngọc Sang:
cho em hỏi cách làm mấy bài tìm m để f(x) luôn luôn dương hoặc luôn âm hoặc vô nghiệm với ạ
10:31 am - 30/04/2020
GV Toán - Thu Trang
f(x) mà e muốn hỏi là hàm bậc nhất hay bậc 2 vậy e? E nói rõ rồi cô chỉ e từng trường hợp nhé.
17:24 pm - 04/05/2020
Trần Ngọc Sang
bậc 2 cô ạ
21:50 pm - 07/05/2020
Trần Ngọc Sang
nếu được thì bậc 1 cx đc ạ
21:50 pm - 07/05/2020
22:12 pm - 07/05/2020
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Nguyen Trung Kien Gaming:
tìm điểm cực tiểu của hàm số y=-x^3+3x+4
20:41 pm - 28/04/2020
Trọng Hoàng

Ta có : \( y' =  - 3{x^2} + 3\)

\( y' = 0 \Leftrightarrow x =  \pm 1\)

 Mặt khác \(y'' =  - 6x\) nên \( y''( - 1) = 6 > 0 \) và \( y''( 1) = -6 < 0 \)

=> hàm số đạt cực tiểu tại x=-1 

21:26 pm - 28/04/2020
Nguyen Trung Kien Gaming
em cảm ơn thầy ạ
16:50 pm - 29/04/2020
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Nguyen Trung Kien Gaming:
thầy ơi giúp em bài này với ạ
20:40 pm - 28/04/2020
Lê Quang Tùng:
Cho em hỏi: x^2-(2m+5)x+m^2+5m a Tìm m để bpt f(x)<=0 có nghiệm trên[3,7] b Tìm m để bpt f(x)<0 đúng với mọi x thuộc [-2,2]
20:07 pm - 23/04/2020
GV Toán - Thu Trang
E đã làm được bài tập này chưa e ơi/
15:28 pm - 25/04/2020
Lê Quang Tùng
@GV Toán - Thu Trang: em chưa ạ
18:39 pm - 27/04/2020
21:25 pm - 27/04/2020
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
nguyễn thị kim ngân:
giải bpt :x^2 -mx-m>0 giúp e vs ạ
10:21 am - 13/04/2020
Mai Thanh Tâm

f(x)>0 với mọi x khi a>0 và delta<0. Bạn tự tính tiếp nhé.

10:30 am - 13/04/2020
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Tiên tiên:
giải bpt : (x^4-17x^2+60)/x(x^2-8x+5) > 0 giúp em vs ạ
15:50 pm - 12/04/2020
Tiên tiên
mẫu là x(x^2-8x+5) ạ
16:27 pm - 12/04/2020
18:05 pm - 12/04/2020
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Tiêu Vân Giang:
Cho em hỏi bài này làm như nào ạ. Tìm m để bpt mx^2 - x - 1 > 0 có nghiệm
11:30 am - 11/04/2020
11:53 am - 11/04/2020
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Tiên tiên:
giải btp (4x^2-1)(-8x^2+x-3)(2x+9) <0và (4x^2+3x-1)/x^2+5x+7
15:30 pm - 08/04/2020
15:59 pm - 08/04/2020
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Tiên tiên:
cho fx = (-x^2 +4(m+1) +1 -4m^2)/-4x^2+5x-2 tìm m để fx>0 với mọi x. cô giải chi tiết giúp e với ạ
22:45 pm - 07/04/2020
Tiên tiên
bài đó giải sao ạ. e ko ra đc kq
11:04 am - 08/04/2020
Hồ Thị Thủy
@Tiên tiên: Đề bài có yêu cầu f(x) bé hơn 0 với mọi x không em ơi? nãy chị viết bị mất chữ
11:07 am - 08/04/2020
Tiên tiên
à có ạ
12:59 pm - 08/04/2020
Tiên tiên
c giải giúp em với ạ
12:59 pm - 08/04/2020
Mod Toán Phương Linh

Bạn xem xem nếu sai ở đâu thì bảo mình để mình sửa nhé92481675_206191537338102_396479172806967

16:21 pm - 08/04/2020
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Nguyễn Đăng Khánh:
cho e hỏi ạ : nếu ta muốn tìm giá trị hay là điều kiện của tham số để bpt có nghiệm trong 1 khoảng, đoạn thifta nên làm những bước như thế nào ạ
08:56 am - 07/04/2020
Hồ Thị Thủy
Em hỏi chung chung quá, Cái này còn tùy thuộc vào bpt là bpt bậc nhất, bậc 2, bậc 3,....
10:38 am - 07/04/2020
Tuyensinh247
@Hồ Thị Thủy:https://scontent-xsp1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.15752-9/92394329_2524402841117060_7948842128149315584_n.jpg?_nc_cat=108&_nc_sid=b96e70&_nc_ohc=YRiO7Pd0DuwAX9xXq5y&_nc_ht=scontent-xsp1-1.xx&oh=b2ce9b888d7c45ca504e051aa274dab1&oe=5EB31194
21:54 pm - 07/04/2020
Tuyensinh247
mod vào link này đi ạ em gửi ảnh và có khoanh chỗ chú ý
21:55 pm - 07/04/2020
Hồ Thị Thủy
@Tuyensinh247: Chị nhìn thấy ảnh của em rồi nhé, nhưng mà em có cùng thắc mắc câu hỏi với bạn Nguyễn Đăng Khánh hay sao nhỉ?
00:12 am - 08/04/2020
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Tuyensinh247:
cho em hỏi là tìm m để bất phương trình có tập S và tìm m để bất phương trình có x thuộc S có khác nhau không ạ ( 1 no thỏa mãn đc chưa hay là phải tất cả các nghiệm phải thỏa mãn )
19:42 pm - 05/04/2020
Tuyensinh247
http://scontent-xsp1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.15752-9/92394329_2524402841117060_7948842128149315584_n.jpg?_nc_cat=108&_nc_sid=b96e70&_nc_ohc=YRiO7Pd0DuwAX9xXq5y&_nc_ht=scontent-xsp1-1.xx&oh=b2ce9b888d7c45ca504e051aa274dab1&oe=5EB31194
19:57 pm - 08/04/2020
Tuyensinh247
http://scontent-xsp1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.15752-9/92394329_2524402841117060_7948842128149315584_n.jpg?_nc_cat=108&_nc_sid=b96e70&_nc_ohc=YRiO7Pd0DuwAX9xXq5y&_nc_ht=scontent-xsp1-1.xx&oh=b2ce9b888d7c45ca504e051aa274dab1&oe=5EB31194
19:57 pm - 08/04/2020
Tuyensinh247
http://scontent-xsp1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.15752-9/92394329_2524402841117060_7948842128149315584_n.jpg?_nc_cat=108&_nc_sid=b96e70&_nc_ohc=YRiO7Pd0DuwAX9xXq5y&_nc_ht=scontent-xsp1-1.xx&oh=b2ce9b888d7c45ca504e051aa274dab1&oe=5EB31194
19:57 pm - 08/04/2020
Tuyensinh247
http://scontent-xsp1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.15752-9/92394329_2524402841117060_7948842128149315584_n.jpg?_nc_cat=108&_nc_sid=b96e70&_nc_ohc=YRiO7Pd0DuwAX9xXq5y&_nc_ht=scontent-xsp1-1.xx&oh=b2ce9b888d7c45ca504e051aa274dab1&oe=5EB31194
19:57 pm - 08/04/2020
GV Toán - Thu Trang
@Tuyensinh247: Cô hướng dẫn e pp làm bài như sau nhé:
Bài 4:
Với dạng toán này e biến đổi về dạng bp bậc nhất 1 ẩn: ax >= b hoặc ax = 0 hoặc a = b như sau:
+) a >= 0 => x >= b/a.
Khi đó e vẽ trục số rồi cho tập nghiệm bài cho với tập nghiệm e thu được để => m.
Ví dụ tập nghiệm S = [c; d]
=> bpt có nghiệm thuộc S => b/a bpt có nghiệm thuộc S => c = b hoặc ax = 0 hoặc a = b như sau:
+) a >= 0 => x >= b/a.
Khi đó e vẽ trục số rồi cho tập nghiệm bài cho với tập nghiệm e thu được để => m.
Ví dụ tập nghiệm S = [c; d]
=> bpt có nghiệm với mọi x thuộc S => b/a bpt có nghiệm với mọi x thuộc S => d
10:28 am - 09/04/2020
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Nguyễn Đăng Khánh:
tìm tất cả các giá trị thực của m để bpt mx^2+2(m+1)x+m-2>0 có nghiệm thầy cô giúp e với ạ
10:21 am - 04/04/2020
Mod_HT Huyền

Để phương trình có nghiệm với mọi x Hay chỉ là có nghiệm hả em

11:07 am - 04/04/2020
Nguyễn Đăng Khánh
có nghiệm thôi ạ
15:34 pm - 04/04/2020
17:22 pm - 04/04/2020
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Lê Diệu Ngân:
2.tam thức f(x)=(m-4)x^2+(2m-8)x+m-5 không dương với mọi x khi nào? 3.tam thức f(x)=mx^2-mx+m+3 âm với mọi x khi 4.tam thức f(x)=(m+2)x^2+2(m+2)x+m+3 không âm với mọi x khi 5.Bất phương trình (3m+1)^2-(3m+1)x+m=4>=0 có nghiệm đúng với mọi x khi và chỉ khi 6. tìm tất các giá trị thực của tham số m để bất phương trình (2m^2-3m-2)x^2+2(m-2)x-1<=0 có tập nghiệm là R
10:37 am - 29/03/2020
11:23 am - 29/03/2020
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!