Chú ý: Trình duyệt hiện tại của bạn chưa cài đặt flashplayer để xem video.

Vui lòng tải và cài đặt phiên bản flash mới nhất tại đây sau đó ấn Ctrl-F5 để xem video hoặc bạn nên dùng trình duyệt Chrome để xem video tốt hơn - Tải Chrome về

Hỏi đáp, thảo luận
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Lê Gia's: em cảm ơn ak
21:44 pm - 20/09/2018
Lê Gia's: b) C cách A 2cm cách B 12cm ,c) C cách đều AB 4 cm
21:39 pm - 20/09/2018
Lê Gia's: tai A,B có hai điện tích q1=10^-8C ,q2=-10^-8C AB=10cm tìm E tại C biết a)C là trung diểm của AB ,b
21:37 pm - 20/09/2018
Hoang Xuan Phuc: thầy cho e hỏi ạ
12:31 pm - 18/09/2018
Hoang Xuan Phuc mộ hạt bụi có điện tích âm có khổi lượng m= 10^8g nàm cân bằng trong điện trường đều đều có hướng thẳng đứng xuống dười và có cường độ E= 1000 V/m. hỏi: A, tính điện tích hạt bụi. B, hạt bụi mất hết só điện tích của 5.10^5 electron, muoón hạt bụi vẫn cân bằng thì cường độ diện trường phải bằng bao nhiêu? cho m của e =9,1. 10^-31 kg
12:31 pm - 18/09/2018
Hoang Xuan Phuc e cảm ơn ạ
12:32 pm - 18/09/2018
Mod Lý - Đặng Ngọc Tân

a) Nằm cân bằng => Fđ=P <=> qE=mg => q=mg/E

b) hạt bụi mất 5.10^5 electron

 Mà 1 e=-1,6.10^-19 C

=> hạt bụi mất số điện tích là q'=5.10^5.(-1,6.10^-19)

=> Hạt bụi có điên tích còn lại là 

q"=q-q'

Làm như cũ tính ra E

16:55 pm - 18/09/2018
Mod Lý - Đoàn Minh Phương

a, F=P => E.q=mg => tính được q

b, q' = q + 5.10^5. 1,6.10^-19

E' = mg/q'

17:11 pm - 18/09/2018
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Nguyễn Diệp: : Hai quả cầu kim loại nhỏ giống nhau khối lượng m, tích điện cùng loại bằng nhau được treo bởi hai sợi dây nhẹ dài l cách điện như nhau vào cùng một điểm trong không khí thì chúng đẩy nhau khi cân bằng hai quả cầu cách nhau một đoạn r << l , gia tốc rơi tự do là g. Chạm tay vào một quả cầu. Sau một lúc hệ đạt cân bằng mới có khoảng cách r", r" tính theo r?
16:33 pm - 11/08/2018
Tran Le Quang Hung

Chờ anh một chút nhé, để anh giải đã

16:53 pm - 11/08/2018
17:02 pm - 11/08/2018
Tran Le Quang Hung

Khi chạm tay vào 1 quả cầu, coi như quả cầu đó không còn nhiễm điện

=> 2 quả cầu không đẩy nhau nữa, rơi xuống. Sau đó chúng chạm vào nhau, nhiễm điện trở lại với điện tích lúc sau q'=q/2 và đẩy nhau ra

18:12 pm - 11/08/2018
Tran Le Quang Hung

Dễ thấy r' < r <<l

Ta tính được tan α2 = Fđ'/P = [k(q/2)^2/r'^2] / mg

18:26 pm - 11/08/2018
Tran Le Quang Hung

r << l => tan α ≈ sin α = r/l => tan α1/tan α2 = r/r'

Mà lại có tan α1/tan α2 = 4r'^2 / r^2 (biến đổi từ phương trình tính tan α theo các lực)

\[\Rightarrow r'=\frac{r}{\sqrt[3]{4}}\]

22:02 pm - 11/08/2018
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Nguyễn Diệp: Hai quả cầu giống nhau khối lượng riêng là D tích điện như nhau treo ở đầu của hai sợi dây dài như nhau đặt trong dầu khối lượng riêng D0, hằng số điện môi ε = 4 thì góc lệch giữa hai dây treo là α. Khi đặt ra ngoài không khí thấy góc lệch giữa chúng vẫn bằng α. Tính tỉ số D/ D0 (m,n giải chi tiết giúp e với ạ)
13:17 pm - 11/08/2018
Mod TS247 Vũ Đình Phước

có xét khi ngoài không khí ta có fđ1/p=tan a 

khi xuống dầu có fđ2/ (p-facsimet) =tan a

nên ta có fd1 / p = fd2 / (p-fasimet)

tđ 4/(m.10)= 1/(m.10 -do.V) 

tđ 10m/(10m-do.V)=1/4

tđ 10.D.V / (10.D.V-10Do.V)=1/4

tđ 1.D/D-Do=1/4

tđ D/d0 =4/3

13:33 pm - 11/08/2018
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
LỤC LẠP: Ba điện trở giống nhau mắc [(R1//R2)ntR3] ,nếu công suất tiêu thụ R1 là 3W thì công suất toàn mạch là bao nhiêu ạ??
23:22 pm - 09/08/2018
Tran Le Quang Hung

R1//R2 => U1=U2 mà P=U^2/R => P1=P2=3w

R3 nt ( R1//R2 ) => I3 = 2*I1 = 2*I2 mà P=I^2*R => P3=4P1=12w

=> Pm=18w

 

23:24 pm - 09/08/2018
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
lê an: phần điện tích culông có bài này nhờ thầy giúp đỡ em ạ 2 quả cầu nhỏ kim loại giống nhau có cùng khối lượng m = 0,1g có cùng điện tích q = 10^-7 được treo tại cùng 1 điểm bằng 2 sợi dây mảnh có cùng chiều dài, do lực tĩnh điện 2 quả cầu tách ra xa nhau một đoạn a = 30cm. Tính góc lệch của dây treo so với phương thẳng đứng, lấy g = 10m/s2
21:12 pm - 03/08/2018
Mod TS247 Vũ Đình Phước

 lực điện tác dụng lên 2 quả cầu. ( lực này có phương nằm ngang, hướng ra ngoài), sau đó bạn có trọng lực P và lực căng T nữa. sau khi tính P và Fđ rồi thì bạn tìm tỉ số Tag ( hay Cot) để tìm ra góc 

21:18 pm - 03/08/2018
lê an cảm ơn ad nhìu
20:38 pm - 04/08/2018
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
06:41 am - 16/07/2018
Mod Lý - Đặng Ngọc Tân

Chào bạn! Bạn có thắc mắc gì à?!

07:27 am - 16/07/2018
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Toàn Trầnn: sai r . sai câu nớ r
09:23 am - 03/07/2018
Tran Le Quang Hung

Sai câu nào hả em?

15:23 pm - 03/07/2018
Toàn Trầnn câu nớ kìa ad
08:38 am - 18/07/2018
Tran Le Quang Hung

Câu đó là câu nào em phải nói anh mới biết chứ?

11:12 am - 18/07/2018
Nguyễn Dương Thầy ơi giúp em câu này với Một quả cầu nhỏ khối lượng m=0,2 g,mang điện tích q=2/căn3 nC,được treo trên một sợi dây mảnh trong điện trường đều có phương nằm ngang với E=10 mũ 6 V/m.Tìm góc lệch a của sợi day so với phương thẳng đứng? Lấy g=10 m/s
16:36 pm - 20/08/2018
17:55 pm - 20/08/2018
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!