Chú ý: Trình duyệt hiện tại của bạn chưa cài đặt flashplayer để xem video.

Vui lòng tải và cài đặt phiên bản flash mới nhất tại đây sau đó ấn Ctrl-F5 để xem video hoặc bạn nên dùng trình duyệt Chrome để xem video tốt hơn - Tải Chrome về

Hỏi đáp, thảo luận
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Trần Thị Hồng Thắm:
cho em hỏi:x/4=y/7 và x-yz=90
20:09 pm - 24/04/2020
GV Toán - Huongvm

Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau ta có:

\(\begin{array}{l}\frac{x}{4} = \frac{y}{7} = \frac{{x - y}}{{4 - 7}} = \frac{{90}}{{ - 3}} =  - 30\\ \Rightarrow x =  - 3.4 =  - 12\\\,\,\,\,\,\,y =  - 3.7 =  - 21\end{array}\)

08:14 am - 25/04/2020
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Lemonade :
Cho tam giác ABC. Ở phía ngoài tam giác ABC, vẽ các tam giác vuông tại A là ABD và ACE có AB =AD và AC = AE. Kẻ AH vuông góc với BC. Gọi I là giao điểm của HA và DE. Chứng minh rằng DI = IE.Cô giúp em ngay bây giờ được ko ấy để ngày mai ko kịp nữa. Em xin cô đấy ạ. Hạn chót của em là 11h đấy ạ
10:08 am - 05/04/2020
Lemonade
Cô giúp em vs ạ
14:58 pm - 06/04/2020
GV Toán - Huongvm

Kẻ DN vuông góc với AH tại N

Kẻ EK vuông góc với AH tại K

Khi đó:

Chứng minh được \(\Delta DAN = \Delta ABH\) (cạnh huyền – góc nhọn)

\( \Rightarrow DN = AH\) (hai cạnh tương ứng)  (1)

Tương tự chứng minh được: \(\Delta EAK = \Delta ACH\) (cạnh huyền- góc nhọn)

\( \Rightarrow KE = \,A\,H\) (hai cạnh tương ứng) (2)

Từ (1) và (2) suy ra:

\(DN = KE\)

Xét hai tam giác \(\Delta DIN\,\,\& \,\Delta EIK\) có: \(DN = KE\) (cmt)

\(\angle DIN = \angle EIK\) (đối đỉnh)

\(\angle K = \angle N = {90^0}\left( {gt} \right)\)

Do đó: \(\Delta DIN = \Delta EIK\) (cạnh góc vuông-góc nhọn)

Do đó: \(DI = IE\) (hai cạnh tương ứng).

15:10 pm - 06/04/2020
GV Toán - Huongvm
Chỗ chứng minh hai tam giác bằng nhau phần trên em cố làm xem chứng minh được ko nhé. :)
15:12 pm - 06/04/2020
Lemonade
Vâng ăn em ra rồi cảm ơn cô
15:22 pm - 06/04/2020
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Lemonade :
Cô ơi cho em hỏi ạ. Tam giác ABC ,M là trung điểm của B,C, AM là tia phân giác góc A. Chứng minh tam giác ABC cân. Mong cô giúp đỡ ạ. Em xin cảm ơn
15:35 pm - 03/04/2020
Lemonade
Cô ko thể dùng theo tính chất đường trung tuyến được ko ạ vì đây là bài cô em giao hk1 ạ
08:45 am - 04/04/2020
Lemonade
Cô ơi em xin cô đấy ạ
09:11 am - 04/04/2020
GV Toán - Huongvm


Trên tia đối của tia MA lấy điểm D sao cho MA=MD.

Xét \(\Delta AMB\& \Delta DMC\) ta có:

\(\begin{array}{l}MA = MD\left( {gt} \right)\\MB = MC\left( {gt} \right)\end{array}\)

\(\angle AMB = \angle DMC\) (đối đỉnh)

\( \Rightarrow \Delta AMB = \Delta DMC\left( {c.g.c} \right)\)

\( \Rightarrow \angle {A_1} = \angle D\) (hai góc tương ứng) và \(\angle AB = CD\))  (1)

Mà \(\angle {A_2} = \angle {A_1}\)

\( \Rightarrow \angle {A_2} = \angle D\)

Xét \(\Delta ACD\) có \(\angle {A_2} = \angle D\) do đó \(\Delta ACD\) cân tại C.

\( \Rightarrow AC = CD\) (tc tam giác cân)    (2)

Từ (1) và (2) suy ra: \(AB = AC\)

\(\Delta ABC\) có \(AB = AC\) do đó \(\Delta ABC\) cân tại A.

11:00 am - 04/04/2020
GV Toán - Huongvm
Cô trả lời em rồi đó nha
11:01 am - 04/04/2020
Lemonade
Dạ em cảm ơn. Rất dễ hiểu ạ
13:44 pm - 04/04/2020
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Hồng Ánh:
Tính nhanh : (1/2018)^2019 × 2018 ^ 2019
16:22 pm - 01/04/2020
GV Toán - Huongvm

\({\left( {\frac{1}{{2018}}} \right)^{2019}} \times {2018^{2019}} = \frac{1}{{{{2018}^{2019}}}}{.2018^{2019}} = 1\)

16:38 pm - 01/04/2020
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Hồng Ánh:
cho các số a , b , c thỏa mãn 3/a+b = 2 /b+c = 1 / c+b( giả thiết các tỉ số đều có nghĩa ) . tính giá trị biểu thức P = 3a + 3b + 2019c / a + b - 2020c
09:46 am - 22/03/2020
GV Toán - Huongvm

Cho các số \(a,b,c\) thỏa mãn \(\frac{3}{{a + b}} = \frac{2}{{b + c}} = \frac{1}{{c + a}}\) (giả thiết các tỉ số đã cho đều có nghĩa)

Tính giá trị của biểu thức \(P = \frac{{3a + 3b + 2019c}}{{a + b - 2020c}}\)

Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau ta có:

\(\frac{3}{{a + b}} = \frac{2}{{b + c}} = \frac{1}{{c + a}} = \frac{{1 + 2 + 3}}{{a + b + b + c + c + a}} = \frac{6}{{2\left( {a + b + c} \right)}} = \frac{3}{{a + b + c}}\)

\( \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l}\frac{3}{{a + b}} = \frac{3}{{a + b + c}}\\\frac{2}{{b + c}} = \frac{3}{{a + b + c}}\\\frac{1}{{c + a}} = \frac{3}{{a + b + c}}\end{array} \right.\)

\(\begin{array}{l} \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l}3a + 3b + 3c = 3a + 3b\\2a + 2b + 2c = 3b + 3c\\a + b + c = 3a + 3c\end{array} \right.\\ \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l}3c = 0\\2a = b + c\\b = 2a + 2c\end{array} \right. \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l}c = 0\\2a = b\\b = 2a\end{array} \right.\end{array}\)

Thay vào A ta có:

\(A = \frac{{a + 2a + 0}}{{a + 2a - 0}} = \frac{{3a}}{{3a}} = 1\)

Vậy \(A = 1\)

09:45 am - 24/03/2020
Hồng Ánh
em cảm ơn
16:29 pm - 24/03/2020
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Jisoo Kim:
Cho tâm giác ABC có góc B=góc C =50° . kẻ phân giác BD của góc B (D thuộc AC) và phân giác CE của góc C (E thuộc AB) . Gọi I là giao điểm của BD và CE a. Tính góc BDA b. CM tam giác EBC = tam giác DCB c. CM AE=AD d.CM tia IA là tia phân giác của góc EID
21:08 pm - 08/12/2019
GV Toán - Huongvm


a) Xét tam giác ABC.

Dựa vào định lý tổng ba góc của một tam giác ta có:

\(\begin{array}{l}\angle A = {180^0} - \left( {\angle B + \angle C} \right)\\\angle A = {180^0} - {100^0} = {80^0}\end{array}\)

Xét tam giác DBC có:

\(\begin{array}{l}\angle {D_2} = {180^0} - \left( {\angle DBC + \angle DCB} \right)\\ = {180^0} - \left( {\frac{{{{50}^0}}}{2} + {{50}^0}} \right)\\ = {180^0} - {75^0}\\ = {105^0}\end{array}\)

 \(\begin{array}{l}\angle {D_2} + \angle {D_1} = {180^0}\\ \Rightarrow \angle {D_1} = {180^0} - {105^0} = {75^0}\\hay\,\,\angle BDA = {75^0}\end{array}\)

b) Tam giác EBC = Tam giác DCB

 

Xét \(\Delta EBC\) và \(\Delta DCB\) ta có:

\(\begin{array}{l}BC\,\,chung\\\angle DBC = \angle ECB = \frac{{{{50}^0}}}{2} = {25^0}\end{array}\)

\(\angle EBC = \angle DCB = {50^0}\)

\( \Rightarrow \Delta EBC = \Delta DCB\left( {g.c.g} \right)\)

c) CM: AE=AD

vì \(\Delta EBC = \Delta DCB\left( {cmt} \right)\) nên \(EB = DC\) (hai cạnh tương ứng)

mà \(AB = AC\)

Do đó: \(AE = AD\)

d) Xét \(\Delta ABI\,\,\& \Delta ACI\) ta có:

\(\begin{array}{l}AB = AC\left( {gt} \right)\\\angle ABD = \angle ACE = \frac{{{{50}^0}}}{2} = {25^0}\end{array}\)

\(BD = EC\,\,\left( {do\,\,\Delta EBC = \Delta DCB\,)cmt} \right)\)

\( \Rightarrow \Delta ABI\,\, = \Delta ACI\,\,\,\left( {c.g.c} \right)\)

\( \Rightarrow \angle BAI = \angle CAI\) (hai góc tương ứng)

\( \Rightarrow AI\) là tia phân giác góc A.

 

10:28 am - 28/12/2019
10:34 am - 28/12/2019
Ha Do
Cho em hỏi : Cho tam giác ABC có góc A nhọn .Phía ngoài của tam giác ABC về tâm giác BAC vuông cân tại A, tam giác CAE vuông cân tại A.CM:a,DC=BE;DC vuông góc với BE. b,BD×BD+ CE× CE= BC× BC+DE×DEC,đường thẳng qua A vuông góc với DE cắt BC tại K.CM: K là trung điểm của BC
19:27 pm - 30/12/2019
GV Toán - Huongvm
Em xem lại dòng này giúp cô nhé 
"

b,BD×BD+ CE× CE= BC× BC+DE×DEC,đường thẳng qua A vuông góc với DE cắt BC tại K." 

09:27 am - 02/01/2020
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Nguyễnn's Hoàngg's:
a)tính số đo góc BAC b) gọi ã là tia phân giác của góc ngoài ở đỉnh A. Hãy chứng tỏ rằng Ax//BC
14:59 pm - 04/12/2019
GV Toán - Huongvm
Tam giác ABC  cân rồi, và có hai góc ở đáy bằng nhau cùng bằng 40 độ, khi đó dựa vào định lý tổng ba góc của một tam giác để tìm số đo góc còn lại. 
Đáp số: a) số đo góc BAC= 100 độ. 
b) chứng minh song song trong trường hợp này em chỉ ra hai góc so le trong bằng nhau là được nhé.
09:11 am - 07/12/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Nguyễnn's Hoàngg's:
thầy cho e hỏi ạ: Cho tam giác ABC có góc b= góc c=40 độ
14:57 pm - 04/12/2019
GV Toán - Huongvm
Đề bài em ghi ở một bình luận thôi em
08:28 am - 06/12/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
chu ngoc anh:
cho đoạn thẳng ab,o là trung điểm của ab.trên cùng 1 nửa mặt phẳng bờ ab vẽ các tia ax và by vuông góc vs ab.gọi c là điểm thuộc ax.đường vuông góc vs oc tại o cắt tia by ở d c/m cd=ac+bd
19:57 pm - 25/11/2019
GV Toán - Huongvm
Em suy nghĩ tự làm trước nha, vẽ hình và chứng minh những ý đơn giản trước.
14:00 pm - 26/11/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
chu ngoc anh:
trên cạnh bc của tam giác abc,lấy các điểm e và f sao cho be=cf.qua e và f vẽ các đường thẳng song song với ba,chúng cắt cạnh ac theo thứ tự ở g và h. c/m eg+fh=ab
19:57 pm - 25/11/2019
GV Toán - Huongvm


Từ A kẻ đường thẳng song song với BC cắt EG tại M

Xét tam giác AMG và tam giác CFH

Ta có:

AM=BE=FC

Góc MAG= góc FCH (so le trong)

Góc AMG= góc FCH (cùng bằng góc GEC)

Do đó hai tam giác bằng nhau theo trường hợp cạnh góc cạnh.

Suy ra:

MG = FH

Mà AB= EG+MG

Suy ra AB= EG+ HF (điều phải chứng minh).

 

 

11:22 am - 26/11/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
chu ngoc anh:
cho tam giác abc có góc a=90 độ,ab=ac.qua a vẽ đường thẳng d sao cho b và c nằm cùng phía đối vs đường thẳng d.kẻ bh và ck vuông góc với d.c/m )ah = ck b) hk=bh+ck
19:57 pm - 25/11/2019
GV Toán - Huongvm
Bài này cô chứng minh bên trên rồi em nhé
10:51 am - 26/11/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
chu ngoc anh:
cho 2 đoạn thẳng ab và cd cắt nhau tại o của mỗi đoạn thẳng. lấy các điểm e trên đoạn thẳng ad , f trên đoạn thẳng bc sao cho ae=bf.c/m ba điểm e,o,f thẳng hàng
12:49 pm - 22/11/2019
14:31 pm - 22/11/2019
chu ngoc anh
@Huongvm:giải thế nào ạ
20:54 pm - 22/11/2019
GV Toán - Huongvm


Vì AB và CD cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường nên AD//BC

Do đó: \(\angle BAE = \angle FBA\,\,\left( {so\,le\,trong} \right)\)

Xét tam giác \(\Delta FBO\,\& \Delta EAO\) có:

\(\begin{array}{l}AO = BO\,\left( {gt} \right)\\\angle A = \angle B\,\,\left( {cmt} \right)\\AE = BF\left( {gt} \right)\end{array}\)

\( \Rightarrow \Delta BAE = \Delta FBA\left( {c.g.c} \right)\)

\(\begin{array}{l} \Rightarrow \,OF = OE\,\,\,\left( {canh\,tuong\,ung} \right)\\va\,\,\,\angle AOE = \angle BOF\,\,\left( {goc\,tuong\,\,ung} \right)\end{array}\)

\( \Rightarrow E\,,\,O,\,F\,thang\,hang\)

 

08:43 am - 23/11/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
chu ngoc anh:
tam giác ABC có AC>AB, tia phân giác của góc A cắt BC ở D. trên AC lấy điểm E sao cho AE=AB. c/m AD vuông góc với BE
13:06 pm - 21/11/2019
GV Toán - Huongvm

Giải:


Gọi I là giao điểm của AD và BE

Xét \(\Delta ABI\,\& \,\Delta AEI\)ta có:

\(\begin{array}{l}AB = AE\left( {gt} \right)\\\angle BAI = \angle EAI\,\,\left( {do\,AD\,la\,\,tia\,phan\,giac\,goc\,A} \right)\\AI\,\,\,chung\end{array}\)

\( \Rightarrow \Delta ABI = \Delta AEI\left( {c.g.c} \right)\)

\( \Rightarrow BI = IE\)

Hay I là trung điểm của BE

Mà tam giác ABC cân tại A (do AB=AE)

Vậy \(AI \bot BE\)tại I.

10:25 am - 22/11/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Nguyễn Xuân Trợ:
công nhận đề này dẽ đến nỡi em làm cỡ 15 phút là xong đúng 100%
18:24 pm - 13/11/2019
GV Toán - Huongvm
Vậy à, Chúc em luôn giữ vững phong độ học tập tốt nhé :)
09:21 am - 14/11/2019
Jisoo Kim
Cho tam giác ABC có cạnh AB = AC . M là trung điểm của BC a . Chứng minh tam giác ABM= tam giác ACM b . Trên tia đối của tia MA lấy điểm D sao cho MD = MA c. Chứng minh AB// CD d. Trên nửa mặt phẳng bờ là AC ko chứa điểm B . Vẽ tia Ax // BC lấy điểm I thuộc Ax sao cho AI = BC . Chưng minh 3 điểm D, C , I thẳng hàng.
18:09 pm - 14/11/2019
GV Toán - Huongvm
Các câu dễ, a,b em có tự làm được không em?
09:16 am - 15/11/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
chu ngoc anh:
|x+1/3|+|x+1/1/3|=4/1/2x. cô giúp e vs ạ
20:53 pm - 12/11/2019
Nhung Nguyen Thi My:
Thầy ơi sao em tính máy tính bài 1 tự luận nó lại ra -8 vậy thầy
15:38 pm - 06/11/2019
BaoSon Dao
tính giá trị nhỏ nhất a, A= |x-1| +|x-2| +|x-3| b, B= 9x^2+ 6x -100
20:12 pm - 12/11/2019
BaoSon Dao
còn 1 câu nữa ạ C= |x-1|+ |x-3|+|x-5|+|x-7|
20:14 pm - 12/11/2019
GV Toán - Huongvm
ok em nhé,

\(\begin{array}{l}A = \left| {x - 1} \right| + \left| {x - 2} \right| + \left| {x - 3} \right|\\A = \left( {\left| {x - 1} \right| + \left| {x - 3} \right|} \right) + \left| {x - 2} \right|\\A = \left( {\left| {x - 1} \right| + \left| {3 - x} \right|} \right) + \left| {x - 2} \right|\\A \ge \left( {x - 1 + 3 - x} \right) + \left| {x - 2} \right|\\A \ge \,\,\,\,\,\,2\,\,\, + \left| {x - 2} \right|\end{array}\)

\(A = 2 \Leftrightarrow x - 2 = 0 \Leftrightarrow x = 2\)

Vậy giá trị nhỏ nhất của A bằng 2 khi x=2.

09:17 am - 13/11/2019
GV Toán - Huongvm

\[\begin{array}{l}C = \left| {x - 1} \right| + {\rm{ }}\left| {x - 3} \right| + \left| {x - 5} \right| + \left| {x - 7} \right|\\C = \left( {\left| {x - 1} \right| + \left| {x - 7} \right|} \right) + \left( {\left| {x - 3} \right| + \left| {x - 5} \right|} \right)\\C \ge \,\,\left( {x - 1 + 7 - x} \right) + \left( {x - 3 + 5 - x} \right)\\C \ge \,\,\,\,\,\,\,\,8 + \,\,\,\,8\\C \ge \,\,\,16\end{array}\]

\(C = 16\) khi \(1 \le x \le 7\) và \(3 \le x \le 5\)

Vậy C nhỏ nhất bằng 16 khi và chỉ khi \(3 \le x \le 5\).

09:24 am - 13/11/2019
GV Toán - Huongvm

\(\begin{array}{l}B = 9{x^2} + 6x - 100\\B = {\left( {3x} \right)^2} + 2.3x.1 + 1 - 1 - 100\\B = {\left( {3x + 1} \right)^2} - 101\\B \ge  - 101\end{array}\)

B đạt giá trị nhỏ nhất là \( - 101\) khi và chỉ khi \(3x + 1 = 0 \Leftrightarrow x = \frac{{ - 1}}{3}\)

09:29 am - 13/11/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Lưu Hà Giang:
Chứng minh căn bậc 2 của 2 là số vô tỉ
14:32 pm - 05/11/2019
GV Toán - Huongvm
Chứng minh phản chứng
Giả sử căn 2 là số hữu tỉ , em đặt nó bằng một số m/n (tối giản) 
sau đó bình phương lên....
chứng minh điều giả sử là sai
Suy ra nó phải là số vô tỉ.
08:38 am - 06/11/2019
Lưu Hà Giang
@Huongvm:vâng ạ e cảm ơn ạ
20:42 pm - 08/11/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
chu ngoc anh:
cho tỉ lệ thức a/b=c/d. c/m a^3+3b^3/c^3+3d^3=(3a+2b)^3/(3c+2d)^3.
20:35 pm - 03/11/2019
GV Toán - Huongvm

Áp dụng tính chất của tỉ lệ thức ta có:

\(\frac{a}{b} = \frac{c}{d} \Rightarrow \frac{a}{c} = \frac{b}{d}\)

Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau ta có:

 \(\begin{array}{l}\frac{a}{c} = \frac{b}{d} = \frac{{2a}}{{2c}} = \frac{{3b}}{{3d}} = \frac{{2a + 3b}}{{2c + 3d}}\\ \Rightarrow {\left( {\frac{a}{c}} \right)^3} = {\left( {\frac{b}{d}} \right)^3} = {\left( {\frac{{2a + 3b}}{{2c + 3d}}} \right)^3} = \frac{{2{a^3} + 3{b^3}}}{{2{c^3} + 3{d^3}}}\end{array}\)

08:58 am - 04/11/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Quỳnh Koy:
|2/3-x|=1/3
15:34 pm - 02/11/2019
GV Toán - Huongvm
Bài này cũng giải hai trường hợp: 
TH1: 2/3-x=1/3
TH2: 2/3-x=-1/3
08:53 am - 05/11/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Quỳnh Koy:
|x+2|=3
15:34 pm - 02/11/2019
GV Toán - Huongvm
em giải 1 trường hợp: 
TH1: x+2=3
TH2: x+2=-3
08:52 am - 05/11/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Tí Nữa Nói:
thầy ơi còn câu cuối
20:26 pm - 27/10/2019
GV Toán - Huongvm
Câu cuối nào vậy em?
08:09 am - 28/10/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Nguyê Phạm phúc:
Giả giúp em bài này ------- tìm x,y,z biết 2x=3y=6z và x+y+z=1830
20:52 pm - 25/10/2019
GV Toán - Huongvm

\(\begin{array}{l}2x = 3y = 6z\\ \Rightarrow \frac{x}{{\frac{1}{2}}} = \frac{y}{{\frac{1}{3}}} = \frac{z}{{\frac{1}{6}}}\\ma\,\,\,x + y + z = 1830\end{array}\)

Ap dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau ta có :

\(\begin{array}{l} \Rightarrow \frac{x}{{\frac{1}{2}}} = \frac{y}{{\frac{1}{3}}} = \frac{z}{{\frac{1}{6}}} = \frac{{x + y + z}}{{\frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{6}}} = \frac{{1830}}{1} = 1830\\ \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l}x = \frac{1}{2}.1830 = 915\\x = \frac{1}{3}.1830 = 610\\x = \frac{1}{6}.1830 = 305\end{array} \right.\end{array}\)

08:46 am - 26/10/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Lí Dịch:
Cô ơi, cho em bảnh công thức đổi từ STPVHTH ra PS đc ko ạ
17:41 pm - 25/10/2019
08:54 am - 26/10/2019
08:56 am - 26/10/2019
Lí Dịch
Em cảm ơn cô ạ <3
17:15 pm - 26/10/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Jisoo Kim:
Thầy ơi . Tính diện tích thửa ruộng HCN biết chu vi bằng 72m và tỉ số giữa 2 cạnh là 4/5
12:02 pm - 16/10/2019
Đinh Hải Đăng
cho em hoi tai sao phai tinh nua chu vi a
20:29 pm - 21/10/2019
Đinh Hải Đăng
co phai la (a+b):2 nen chu vi cx phai chia 2 dung ko a
20:30 pm - 21/10/2019
GV Toán - Huongvm
Tính nửa chu vi thì lát nữa em biến đổi không phải nhân thêm hệ số vào nữa.
09:01 am - 22/10/2019
Đinh Hải Đăng
Em hiểu rồi ạ
21:50 pm - 22/10/2019
GV Toán - Huongvm
Ok em nhé, chúc em luôn học tập tốt nha!
08:22 am - 23/10/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Nhóc'ss Ngốc'ss:
Cho biết hai đại lượng x và y tỉ lệ thuận vs nhau và khi và khi x=6 thì y=4 a) Tìm hệ số tỉ lệ k của y vs x b)Hãy biểu diễn y theo x c) Tính giá trị của y khi x=9;x=15 Giúp em vs ạ. Em cảm ơn thầy
15:19 pm - 12/10/2019
GV Toán - Huongvm

a) Tìm hệ số tỉ lệ k của y vs x.

vì x và y là hai đại lượng tỉ lệ thuận nên \(y = kx \Rightarrow k = \frac{y}{x} = \frac{4}{6} = \frac{2}{3}\)

b) Hãy biểu diễn y theo x

Vậy \(y = \frac{2}{3}x\)

c) Tính giá trị của y khi x=9;x=15 Giúp em vs ạ. Em cảm ơn thầy.

\(\begin{array}{l}x = 9 \Rightarrow y = \frac{2}{3}.9 = 6\\x = 15 \Rightarrow y = \frac{2}{3}.15 = 10\end{array}\)

11:32 am - 15/10/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Nhóc'ss Ngốc'ss:
Thầy ơi cho em hỏi vs ạ
15:15 pm - 12/10/2019
Đinh Hải Đăng:
buon qua toan cua em chi dc 4,5 hinh thoi a
21:13 pm - 10/10/2019
GV Toán - Huongvm
Điểm giữa kì mà chưa được như mong muốn thì em cần ôn tập nhiều hơn nữa nhé, để thi cuối kì sẽ được kết quả cao hơn.
08:16 am - 11/10/2019
09:26 am - 11/10/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Lí Dịch:
Giá trị tuyệt đối của x =1/2 thì x sẽ bằng bao nhiêu ạ???
08:46 am - 22/09/2019
GV Toán - Huongvm
Trị tuyệt đối của x=1/2 thì vẫn bằng 1/2 em nhé. Trị tuyệt đối là giá trị luôn dương.
08:43 am - 23/09/2019
Lí Dịch
Em tưởng có 2 TH ạ????
17:35 pm - 24/09/2019
GV Toán - Huongvm
x của em đang là 1/2 lớn hơn 0 rồi nên |x|=|1/2|=1/2 em nhé.
08:29 am - 25/09/2019
GV Toán - Huongvm
Đề bài của em là tìm x đúng không? 

\(\begin{array}{l}\left| x \right| = \frac{1}{2}\\ \Rightarrow x = \frac{{ - 1}}{2}\,\,\,\,\,\,hoac\,\,\,\,x = \frac{1}{2}\end{array}\)
vậy thì em làm như này nhé!

08:30 am - 25/09/2019
Lí Dịch
À vâng đúng r ạ
17:23 pm - 26/09/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Phạm Thị Bảo Ngọc:
hìhì e hỏi toán 8 ạ hơi nhầm chỗ một chút Gọi O là giao điểm các đường chéo của ht cân ABCD có AB//CD , AB>CD . I,J,K lần lượt là trung điểm của OD,OA,BC. CM Tam giác IJK là tam giác đều biết góc AOB = 60 độ
15:48 pm - 19/08/2019
GV Toán - Huongvm
Toán 8 sao em lại xem được bài giảng toán 7 nhỉ? Em đang học khóa lớp mấy vậy em?

16:21 pm - 19/08/2019
Phạm Thị Bảo Ngọc
dạ e nhầm ạ
21:10 pm - 19/08/2019
Phạm Thị Bảo Ngọc
e bấm nhầm vào lp 7 nhưng e hỏi lp 8 ạ
21:10 pm - 19/08/2019
GV Toán - Huongvm
Em hỏi bài lớp 8 ở lớp 8 nhé!
09:52 am - 20/08/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
15:45 pm - 19/08/2019