Bài 8. Phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối

Chú ý: Trình duyệt hiện tại của bạn chưa cài đặt flashplayer để xem video.

Vui lòng tải và cài đặt phiên bản flash mới nhất tại đây sau đó ấn Ctrl-F5 để xem video hoặc bạn nên dùng trình duyệt Chrome để xem video tốt hơn - Tải Chrome về

Đính Chính: Phút thứ

  • 1. Phần 1

    14:09

  • 2. Phần 2

    20:06

Hỏi đáp và thảo luận

Trần Tấn Thịnh
vậy khi có |-5x| thì mình chọn 5 hay -5 trước ạ?và chọn điều kiện như thế nào

17:00 - 02/07/2020

✪ GV Toán - Bạc Hà ✪
Em hỏi bài nào vậy em nhỉ?

10:35 - 16/07/2020

Nguyễn Thùy Linh
giải pt: |2x+1|+|x+1|+|3x+1|=x

16:39 - 26/06/2020

✪ GV Toán - Bạc Hà ✪
Cô hướng dẫn em như sau:

TH1: \(x <  - 1\).

\( \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l}\left| {2x + 1} \right| =  - 2x - 1\\\left| {x + 1} \right| =  - x - 1\\\left| {3x + 1} \right| =  - 3x - 1\end{array} \right.\)

Pt trở thành:

\(\begin{array}{l} - 2x - 1 - x - 1 - 3x - 1 = x\\ \Leftrightarrow  - 6x - 3 = x\\ \Leftrightarrow 7x =  - 3\\ \Leftrightarrow x =  - \dfrac{3}{7}\,\,\left( {KTM} \right)\end{array}\)

TH2: \( - 1 \le x <  - \dfrac{1}{2}\)

\( \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l}\left| {2x + 1} \right| =  - 2x - 1\\\left| {x + 1} \right| = x + 1\\\left| {3x + 1} \right| =  - 3x - 1\end{array} \right.\)

 Pt trở thành:

\(\begin{array}{l} - 2x - 1 + x + 1 - 3x - 1 = x\\ \Leftrightarrow  - 4x - 1 = x\\ \Leftrightarrow 5x =  - 1\\ \Leftrightarrow x =  - \dfrac{1}{5}\,\,\left( {KTM} \right)\end{array}\)

TH3: \( - \dfrac{1}{2} \le x < \dfrac{{ - 1}}{3}\)

TH4: \( - \dfrac{1}{3} \le x\).

Hai trường hợp còn lại em giải tương tự nhé!

16:13 - 15/07/2020

Nguyễn Thùy Linh
giải phương trình |x+(1/1.3)|+|x+(1/3.5)|+|x+(1/5.7)|+...+|x+(1/99.101)|=51x

16:33 - 26/06/2020

✪ GV Toán - Bạc Hà ✪
Đề bài như này phải không em: \(\left| {x + \frac{1}{{1.3}}} \right| + \left| {x + \frac{1}{{3.5}}} \right| + \left| {x + \frac{1}{{5.7}}} \right| + ... + \left| {x + \frac{1}{{99.100}}} \right| = 51x\)

10:51 - 16/07/2020

Phương Lê
Với giá trị nào của thịa. x-5/x+5>0b. 2x-1/3x+1>0

19:52 - 08/06/2020

✪ GV Toán - Bạc Hà ✪
\(\begin{array}{l}
a)\,\,\frac{{x - 5}}{{x + 5}} > 0\\
TH1:\,\,\left\{ \begin{array}{l}
x - 5 > 0\\
x + 5 > 0
\end{array} \right.\\
\Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
x > 5\\
x > - 5
\end{array} \right. \Leftrightarrow x > 5\\
TH2:\,\,\left\{ \begin{array}{l}
x - 5 < 0\\
x + 5 < 0
\end{array} \right.\\
\Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
x < 5\\
x < - 5
\end{array} \right. \Leftrightarrow x < - 5\\
Vay\,\,x > 5\,\,hoac\,\,x < - 5
\end{array}\)
Ý b em làm tương tự nhé!

11:15 - 09/06/2020

BILL GATES
cho M= 1/2 - 1/x- 1/x+y -1/x+y+z với x,y,z nguyên dương. Tìm x,y,z

13:38 - 08/06/2020

✪ GV Toán - Bạc Hà ✪
Em xem lại đề bài xem đầy đủ chưa nhé!

11:15 - 09/06/2020

Lê Như Ngọc
Cho a,b không âm và a^2+b^2=a+b. Tính giá trị lớn nhất của S=a/(b+1)+b/(a+1).

22:09 - 07/06/2020

✪ GV Toán - Bạc Hà ✪
Em xem lại đề bài xem biểu thức S đúng chưa nhé!

11:19 - 09/06/2020

nguyenthuquyen2006
cho a ,b,c là số dương thỏa mãn điều kiện:x+y+z<=6 CMR: 1/x+1/y+1/z>=3/2

21:42 - 06/06/2020

nguyenthuquyen2006
em hỏi câu này ạ

08:40 - 07/06/2020

Lê Như Ngọc
Giải phương trình:[x]+[x+2]=2

20:33 - 04/06/2020

Lê Như Ngọc
Dấu [] là dấu giá trị tuyệt đối ạ. Cô giải giúp em với ạ. Em cảm ơn cô.

20:35 - 04/06/2020

✪ GV Toán - Bạc Hà ✪
Cô hướng dẫn em như sau:

\(\begin{array}{l}
\left| x \right| + \left| {x + 2} \right| = 2\\
TH1:\,\,x < - 2 \Leftrightarrow x + 2 < 0\\
\Rightarrow \left\{ \begin{array}{l}
\left| x \right| = - x\\
\left| {x + 2} \right| = - x - 2
\end{array} \right.\\
PT:\,\, - x - x - 2 = 2\\
\Leftrightarrow - 2x = 4 \Leftrightarrow x = - 2\,\,\left( {ktm} \right)\\
TH2:\,\, - 2 \le x < 0\\
\Rightarrow \left\{ \begin{array}{l}
\left| x \right| = - x\\
\left| {x + 2} \right| = x + 2
\end{array} \right.\\
PT:\,\, - x + x + 2 = 2\\
\Leftrightarrow 0x = 0\,\,\left( {luon\,\,dung} \right)\\
TH3:\,\,x \ge 0\\
\Rightarrow \left\{ \begin{array}{l}
\left| x \right| = x\\
\left| {x + 2} \right| = x + 2
\end{array} \right.\\
PT:\,\,x + x + 2 = 2\\
\Leftrightarrow 2x = 0 \Leftrightarrow x = 0\,\,\left( {tm} \right)\\
Vay\,\, - 2 \le x \le 0.
\end{array}\)

09:15 - 06/06/2020

phamtueminh
1 xe máy và 1 ô tô đi từ A đến B . Xe máy đi vs vận tốc 30km/h , ô tô đi vs vận tốc 40km/h . Sau khi đi 1/2 quãng đường AB , ô tô tăng vận tốc lên 5km/h , do đó đến B sớm hơn 1 giờ 10 phút . Tính quãng đường AB

21:31 - 31/05/2020

✪ GV Toán - Bạc Hà ✪
Cô hướng dẫn em như sau:
Gọi quãng đường AB dài x (km) (ĐK: x>0).
Thời gian xe máy đi hết quãng đường AB là \(\frac{x}{{30}}\,\,\left( h \right)\).
Thời gian ô tô đi nửa đầu quãng đường AB là: \(\frac{x}{2}:40 = \frac{x}{{80\,}}\,\,\left( h \right)\).
Nửa quãng đường còn lại vận tốc của ô tô là 45km/h nên thời gian đi nửa quãng đường còn lại của ô tô là:
\(\frac{x}{2}:45 = \frac{x}{{90}}\,\,\left( h \right)\).
Thời gian ô tô đi hết quãng đường AB là \(\frac{x}{{80}} + \frac{x}{{90}} = \frac{{9x + 8x}}{{720}} = \frac{{17x}}{{720}}\,\,\left( h \right)\).
Vì ô tô đến B sớm hơn xe máy 1h10p = \(\frac{7}{6}h\) nên ta có phương trình:
\(\begin{array}{l}\frac{x}{{30}} - \frac{7}{6} = \frac{{17x}}{{720}}\\ \Leftrightarrow \frac{{24x}}{{720}} - \frac{{7.120}}{{720}} = \frac{{17x}}{{720}}\\ \Leftrightarrow 24x - 840 = 17x\\ \Leftrightarrow 7x = 840\\ \Leftrightarrow x = 120\,\,\left( {tm} \right)\end{array}\)
Vậy quãng đường AB dài 120km.

15:22 - 03/06/2020

Tuấn.Anh Nguyễn
Cho -3a>2a . Chứng tỏ a âm

21:26 - 28/05/2020

✪ GV Toán - Bạc Hà ✪
\(\begin{array}{l}
- 3a > 2a\\
\Leftrightarrow 0 > 2a + 3a\\
\Leftrightarrow 0 > 5a\\
\Leftrightarrow 0 > a\,\,hay\,\,a < 0
\end{array}\)

23:36 - 28/05/2020

Trần Hồ Minh Hà Trang
Giari phương trình : a)9x^2-25=0 b)x^2-6x+8=0 c)4x.(x+1)=8.(x+1) d)x^3-7x-6=0 e)x^3+x^2+x+1=0

09:56 - 20/04/2020

✪ GV Toán - Bạc Hà ✪
\(\begin{array}{l}
a)\,\,9{x^2} - 25 = 0\\
\Leftrightarrow {\left( {3x} \right)^2} - {5^2} = 0\\
\Leftrightarrow \left( {3x - 5} \right)\left( {3x + 5} \right) = 0\\
\Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}
3x - 5 = 0\\
3x + 5 = 0
\end{array} \right. \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}
x = \frac{5}{3}\\
x = - \frac{5}{3}
\end{array} \right.\\
b)\,\,{x^2} - 6x + 8 = 0\\
\Leftrightarrow {x^2} - 6x + 9 - 1 = 0\\
\Leftrightarrow {\left( {x - 3} \right)^2} - {1^2} = 0\\
\Leftrightarrow \left( {x - 3 - 1} \right)\left( {x - 3 + 1} \right) = 0\\
\Leftrightarrow \left( {x - 4} \right)\left( {x - 2} \right) = 0\\
\Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}
x - 4 = 0\\
x - 2 = 0
\end{array} \right. \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}
x = 4\\
x = 2
\end{array} \right.\\
c)\,\,4x\left( {x + 1} \right) = 8\left( {x + 1} \right)\\
\Leftrightarrow 4x\left( {x + 1} \right) - 8\left( {x + 1} \right) = 0\\
\Leftrightarrow 4\left( {x + 1} \right)\left( {x - 2} \right) = 0\\
\Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}
x + 1 = 0\\
x - 2 = 0
\end{array} \right. \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}
x = - 1\\
x = 2
\end{array} \right.\\
d)\,\,{x^3} - 7x - 6 = 0\\
\Leftrightarrow {x^3} + 1 - 7x - 7 = 0\\
\Leftrightarrow \left( {x + 1} \right)\left( {{x^2} - x + 1} \right) - 7\left( {x + 1} \right) = 0\\
\Leftrightarrow \left( {x + 1} \right)\left( {{x^2} - x + 1 - 7} \right) = 0\\
\Leftrightarrow \left( {x + 1} \right)\left( {{x^2} - x - 6} \right) = 0\\
\Leftrightarrow \left( {x + 1} \right)\left( {{x^2} - 3x + 2x - 6} \right) = 0\\
\Leftrightarrow \left( {x + 1} \right)\left[ {x\left( {x - 3} \right) + 2\left( {x - 3} \right)} \right] = 0\\
\Leftrightarrow \left( {x + 1} \right)\left( {x - 3} \right)\left( {x + 2} \right) = 0\\
\Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}
x + 1 = 0\\
x - 3 = 0\\
x + 2 = 0
\end{array} \right. \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}
x = - 1\\
x = 3\\
x = - 2
\end{array} \right.\\
e)\,\,{x^3} + {x^2} + x + 1 = 0\\
\Leftrightarrow {x^2}\left( {x + 1} \right) + \left( {x + 1} \right) = 0\\
\Leftrightarrow \left( {x + 1} \right)\left( {{x^2} + 1} \right) = 0\\
\Leftrightarrow x + 1 = 0\,\,\left( {Do\,\,{x^2} + 1 \ge 1 > 0} \right)\\
\Leftrightarrow x = - 1
\end{array}\)

14:05 - 23/04/2020

Minh Hà
Cho biểu thức: a) Rút gọn Q.b) Tính giá trị của Q biết: c) Tìm giá trị nguyên của x để Q có giá trị nguyên

20:00 - 15/04/2020

✪ GV Toán - Bạc Hà ✪
Em ghi biểu thức Q ra em nhé!

14:06 - 23/04/2020

Trịnh Toàn Cao Thiêm
cho tam giác ABC có B=2C, AB=4cm,AC=8cm.Tính độ dài BC?

09:41 - 13/04/2020

✪ GV Toán - Bạc Hà ✪
Em tham gia nhóm https://www.facebook.com/groups/2006.Tuyensinh247/ trao đổi cùng các bạn hoặc đặt câu hỏi tại Hoidap247.com để nhận được câu trả lời nhanh nhất nhé!

09:43 - 13/04/2020

Trịnh Toàn Cao Thiêm
thầy cô ơi cho em hỏi

09:40 - 13/04/2020

KO TÊN
bài này làm như thế lào vậy cô

09:42 - 03/04/2020

KO TÊN
((5.0987654321.10)-(10.5.1234567890)).100 có chia hết cho 10 ko .

09:45 - 03/04/2020

✪ GV Toán - Bạc Hà ✪
@KO TÊN: Có em nhé, vì 5.0987654321.10 chia hết cho 10, (10.5.1234567890)).100 chia hết cho 10, nên hiệu của chúng sẽ chia hết cho 10.

15:54 - 07/04/2020

HIDDEN MAN
cho em hỏi Một phương trình bậc nhất 1 ẩn có bao nhiêu nghiệm

15:18 - 29/03/2020

✪ GV Toán - Bạc Hà ✪
Có nhiều nhất 1 nghiệm em nhé!

09:43 - 31/03/2020

Linh Hà
cô ơi giúp em giải bài này với ạ: tìm GTNN ( GTLN) của các biểu thức : a,5x2-2x+1 b,-3x2+x-2 c,2x-x2 d,3x2+x+7 e,-x2-7x+1

13:50 - 08/03/2020

✪ GV Toán - Bạc Hà ✪
\(\begin{array}{l}
a)\,\,5{x^2} - 2x + 1\\
= 5\left( {{x^2} - \frac{2}{5}x} \right) + 1\\
= 5\left( {{x^2} - 2.x.\frac{1}{5} + \frac{1}{{{5^2}}}} \right) - 5.\frac{1}{{{5^2}}} + 1\\
= 5{\left( {x - \frac{1}{5}} \right)^2} - \frac{1}{5} + 1\\
= 5{\left( {x - \frac{1}{5}} \right)^2} + \frac{4}{5} \ge \frac{4}{5}\\
\Rightarrow \min = \frac{4}{5} \Leftrightarrow x = \frac{1}{5}
\end{array}\)
Các ý còn lại em làm tương tự!

10:51 - 12/03/2020

Linh Hà
Dạ e cảm ơn ạ

10:13 - 22/03/2020

Phạm Thị Bảo Ngọc
cô ơi giúp e ạ cm bđt 1/x+ 1/y + 1/z lớn hơn hoạc bằng 9/x+y+z theo lớp 8 với ạ

15:06 - 03/03/2020

Phạm Thị Bảo Ngọc
cô em bảo theo các đẳng thức cauchy-schwarz hay schwarz phải cm trước ạ

15:08 - 03/03/2020

✪ GV Toán - Bạc Hà ✪
@Phạm Thị Bảo Ngọc: Là không được áp dụng BĐT Cô-si hay sao em nhỉ?

15:05 - 05/03/2020

Phạm Thị Bảo Ngọc
cô ơi giúp e ạ Cho tam giác ABC vuông cân tại A. Gọi M là một điểm nằm giữa A và B. Trên tia đối của tia AC lấy điểm I sao cho AI = AM. a) Chứng minh rằng : CM BI.b) Trên BC lấy điểm P sao cho BP = 2CP. Trên nửa mặt phẳng bờ là đường thẳng BC có chứa điểm A, vẽ tia Px sao cho góc xPB bằng 600 . Tia Px cắt tia CA tại D. Tính số đo góc CBD . cô giúp e câu b thôi ạ

21:18 - 02/03/2020

Phạm Thị Bảo Ngọc
Gọi E là điểm đối xứng với B qua PD EP = PB = 2PC (0,25điểm) BPE cân tại P nên đường trung trực PD cũng là phân giác BPD = DPE = 60, EPC = 60 (0,25điểm)- Chứng minh được vuông tại C (0,25điểm) - Chứng minh được CD là phân giác của PCE (0,25điểm) - Chứng minh được ED là phân giác ngoài tại đỉnh E của PCE (0,25điểm)- Chứng minh được yEP = 150 => DEP = 75 (0,25điểm)- Chứng minh được PBD = 75 hay CBD = 75cô cho em hỏi đoạn cm ED là phân giác ngoài tại đỉnh D của tam giác PCE cm thế nào ạ em còn vướng mỗi đoạn đấy

21:20 - 02/03/2020

Huỳnh Tuyền
Giúp em mấy BT vs ạBài 1: a/CMR 5^2005+5^2003 chia hết cho 13. b/a^2+b^2+1> hoặc= ab+a+bCjo a+b+c=0 chứng minh a^3+b^3+c^3=3abcBài 2 xác định a để đa thức x^3+x^2+a-x chia hết cho (x+1)^2

20:41 - 26/02/2020

✪ GV Toán - Bạc Hà ✪
Em tham gia nhóm https://www.facebook.com/groups/2006.Tuyensinh247/ trao đổi cùng các bạn hoặc đặt câu hỏi tại Hoidap247.com để nhận được câu trả lời nhanh nhất nhé!

15:24 - 05/03/2020

Phạm Thị Bảo Ngọc
cho A=x^2+1/x+x^3-1/x^2-x+x^4-x^3+x-1/x-x^3 . tìm x đề B=6/A là số nguyên

20:56 - 16/02/2020

✪ GV Toán - Bạc Hà ✪
\(\begin{array}{l}
A = \frac{{{x^2} + 1}}{x} + \frac{{{x^3} - 1}}{{{x^2} - x}} + \frac{{{x^4} - {x^3} + x - 1}}{{x - {x^3}}}\\
A = \frac{{{x^2} + 1}}{x} + \frac{{\left( {x - 1} \right)\left( {{x^2} + x + 1} \right)}}{{x\left( {x - 1} \right)}} + \frac{{{x^3}\left( {x - 1} \right) + \left( {x - 1} \right)}}{{x\left( {1 - {x^2}} \right)}}\\
A = \frac{{{x^2} + 1}}{x} + \frac{{{x^2} + x + 1}}{x} - \frac{{\left( {x - 1} \right)\left( {{x^3} + 1} \right)}}{{x\left( {{x^2} - 1} \right)}}\\
A = \frac{{{x^2} + 1}}{x} + \frac{{{x^2} + x + 1}}{x} - \frac{{\left( {x - 1} \right)\left( {x + 1} \right)\left( {{x^2} + x + 1} \right)}}{{x\left( {{x^2} - 1} \right)}}\\
A = \frac{{{x^2} + 1}}{x} + \frac{{{x^2} + x + 1}}{x} - \frac{{{x^2} + x + 1}}{x}\\
A = \frac{{{x^2} + 1}}{x}\\
B = \frac{6}{A} = \frac{{6x}}{{{x^2} + 1}} \in Z
\end{array}\)
Em xem có điều kiện x nguyên ko nhé!

09:18 - 17/02/2020

Phạm Thị Bảo Ngọc
x>0

09:44 - 17/02/2020

Phạm Thị Bảo Ngọc
Tìm các số tự nhiên x,y,z(x>y>z) sao cho: xyz-xy-yz-zx+x+y+z=2020

21:11 - 03/01/2020

✪ GV Toán - Bạc Hà ✪
Em tham gia nhóm https://www.facebook.com/groups/2006.Tuyensinh247/ trao đổi cùng các bạn hoặc đặt câu hỏi tại Hoidap247.com để nhận được câu trả lời nhanh nhất nhé!

12:01 - 07/01/2020

Phạm Thị Bảo Ngọc
tìm nghiệm của phương trình x^2-2xy+3y-5x+7=0

09:49 - 29/12/2019

✪ GV Toán - Bạc Hà ✪
Em xem đề bài đầy đủ chưa em nhé!

09:48 - 30/12/2019

Nguyễn Hồng
Giúp em với ,em đang cần gấp

20:16 - 19/12/2019

Nguyễn Hồng
Giúp em với :Cho C =((x+2phần x^2+2x+1)- (x-2phần x^2-1)):(2x^2+x phần x^3+x^2-x-1))a, Rút gọn C và tìm điều kiện xác định b, Tính giá trị của C tại x=-3;x=1phần 4;x=-1phần 2C, Tìm giá trị của x biết C=3và C=2phần 3

20:02 - 19/12/2019

✪ GV Toán - Bạc Hà ✪
\(\begin{array}{l}
a)\,\,C = \left( {\frac{{x + 2}}{{{x^2} + 2x + 1}} - \frac{{x - 2}}{{{x^2} - 1}}} \right):\left( {\frac{{2{x^2} + x}}{{{x^3} + {x^2} - x - 1}}} \right)\,\\
\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\left( {x \ne \pm 1;\,\,x \ne 0;\,\,x \ne - \frac{1}{2}} \right)\\
C = \left( {\frac{{x + 2}}{{{{\left( {x + 1} \right)}^2}}} - \frac{{x - 2}}{{\left( {x - 1} \right)\left( {x + 1} \right)}}} \right):\left( {\frac{{2{x^2} + x}}{{{x^2}\left( {x + 1} \right) - \left( {x + 1} \right)}}} \right)\\
C = \frac{{\left( {x + 2} \right)\left( {x - 1} \right) - \left( {x - 2} \right)\left( {x + 1} \right)}}{{{{\left( {x + 1} \right)}^2}\left( {x - 1} \right)}}:\left( {\frac{{x\left( {2x + 1} \right)}}{{\left( {x + 1} \right)\left( {{x^2} - 1} \right)}}} \right)\\
C = \frac{{{x^2} + x - 2 - {x^2} + x + 2}}{{{{\left( {x + 1} \right)}^2}\left( {x - 1} \right)}}.\frac{{\left( {x + 1} \right)\left( {x - 1} \right)\left( {x + 1} \right)}}{{x\left( {2x + 1} \right)}}\\
C = \frac{{2x}}{{x\left( {2x + 1} \right)}}\\
C = \frac{2}{{2x + 1}}\\
b)\,\,x = - 3\,\,\left( {tm} \right) \Rightarrow C = \frac{2}{{2.\left( { - 3} \right) + 1}} = - \frac{2}{5}\\
\,\,\,\,\,x = \frac{1}{4}\,\,\left( {tm} \right) \Rightarrow C = \frac{2}{{2.\frac{1}{4} + 1}} = \frac{4}{3}\\
\,\,\,\,\,x = - \frac{1}{2}\,\,\left( {ktm} \right)\\
c)\,\,C = 3 \Leftrightarrow \frac{2}{{2x + 1}} = 3\\
\Leftrightarrow 2x + 1 = \frac{2}{3}\\
\Leftrightarrow 2x = \frac{{ - 1}}{3} \Leftrightarrow x = - \frac{1}{6}\\
\,\,\,\,C = \frac{2}{3} \Leftrightarrow \frac{2}{{2x + 1}} = \frac{2}{3}\\
\Leftrightarrow 2x + 1 = 3 \Leftrightarrow 2x = 2\\
\Leftrightarrow x = 1
\end{array}\)

11:27 - 21/12/2019

Thảo Phương
chứng minh rằng:

21:25 - 17/12/2019

✪ GV Toán - Bạc Hà ✪
Em ghi cụ thể đề bài nhé!

09:39 - 18/12/2019

Phạm Thị Bảo Ngọc
giúp e ạ cho các số thực x,y thỏa mãn x^2+y^2=5 . tìm gtln,gtnn p=3X^2-4XY

15:04 - 13/12/2019

✪ GV Toán - Bạc Hà ✪
\(\begin{array}{l}
{x^2} + {y^2} = 5\\
P = 3{x^2} - 4xy\\
P + 5 = 4{x^2} - 4xy + {y^2}\\
P + 5 = {\left( {2x - y} \right)^2} \ge 0\\
\Leftrightarrow P \ge - 5\\
\Leftrightarrow {P_{\min }} = - 5 \Leftrightarrow 2x = y\\
\Leftrightarrow {x^2} + 4{x^2} = 5\\
\Leftrightarrow 5{x^2} = 5\\
\Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}
x = 1 \Rightarrow y = 2\\
x = - 1 \Rightarrow y = - 2
\end{array} \right.\\
Vay\,\,\min P = - 5\\
\Leftrightarrow \left( {x;y} \right) \in \left\{ {\left( {1;2} \right);\left( { - 1; - 2} \right)} \right\}
\end{array}\)

16:42 - 13/12/2019

lê văn thành
mua của lớp 8 bây giờ hết bao nhiêu ạh

21:04 - 01/03/2020

✪ GV Toán - Bạc Hà ✪
@lê văn thành: Các khóa học đều có giá ở bên cạnh đó em nhé!

15:17 - 05/03/2020

Pham Trung Hieu
giúp em với Phân tích đa thức thành nhân tử M=x^9-X^7+x^6-x^5-x^4+x^3-x^2+1

21:18 - 13/05/2020

✪ GV Toán - Bạc Hà ✪

\(\begin{array}{l}
M = {x^9} - {x^7} + {x^6} - {x^5} - {x^4} + {x^3} - {x^2} + 1\\
M = \left( {{x^9} - {x^7}} \right) + \left( {{x^6} - {x^5}} \right) - \left( {{x^4} - {x^3}} \right) - \left( {{x^2} - 1} \right)\\
M = {x^7}\left( {{x^2} - 1} \right) + {x^7}\left( {x - 1} \right) - {x^3}\left( {x - 1} \right) - \left( {{x^2} - 1} \right)\\
M = \left( {{x^7} - 1} \right)\left( {{x^2} - 1} \right) + {x^3}\left( {x - 1} \right)\left( {{x^4} - 1} \right)\\
M = \left( {x - 1} \right)\left( {{x^6} + {x^5} + {x^4} + {x^3} + {x^2} + x + 1} \right)\left( {x - 1} \right)\left( {x + 1} \right)\\
\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\, + {x^3}\left( {x - 1} \right)\left( {x - 1} \right)\left( {{x^3} + {x^2} + x + 1} \right)\\
M = {\left( {x - 1} \right)^2}\left[ {\left( {{x^6} + {x^5} + {x^4} + {x^3} + {x^2} + x + 1} \right)\left( {x + 1} \right) + {x^3}\left( {{x^3} + {x^2} + x + 1} \right)} \right]\\
M = {\left( {x - 1} \right)^2}\left( {{x^7} + 2{x^6} + 2{x^5} + 2{x^4} + 2{x^3} + 2{x^2} + 2x + 1 + {x^6} + {x^5} + {x^4} + {x^3}} \right)\\
M = {\left( {x - 1} \right)^2}\left( {{x^7} + 3{x^6} + 3{x^5} + 3{x^4} + 3{x^3} + 2{x^2} + 2x + 1} \right)
\end{array}\)

16:53 - 18/05/2020

Danh sách bài giảng cùng chuyên đề

Đăng Nhập

  • Lưu ý: Tên tài khoản hay tên đăng nhập là một

  • | Quên mật khẩu ?
  • Lưu ý: Nếu bạn không thể đăng nhập thông qua tài khoản Facebook hãy liên hệ Hotline 024.7300.7989 để giúp bạn chuyển sang tài khoản trên trang.

  • Chưa có tài khoản Tuyensinh247.com? Đăng ký ngay !