Chú ý: Trình duyệt hiện tại của bạn chưa cài đặt flashplayer để xem video.

Vui lòng tải và cài đặt phiên bản flash mới nhất tại đây sau đó ấn Ctrl-F5 để xem video hoặc bạn nên dùng trình duyệt Chrome để xem video tốt hơn - Tải Chrome về

Hỏi đáp, thảo luận
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Phạm Thị Bảo Ngọc:
cho A=x^2+1/x+x^3-1/x^2-x+x^4-x^3+x-1/x-x^3 . tìm x đề B=6/A là số nguyên
20:56 pm - 16/02/2020
GVHT Toán - Bạc Hà
\(\begin{array}{l}
A = \frac{{{x^2} + 1}}{x} + \frac{{{x^3} - 1}}{{{x^2} - x}} + \frac{{{x^4} - {x^3} + x - 1}}{{x - {x^3}}}\\
A = \frac{{{x^2} + 1}}{x} + \frac{{\left( {x - 1} \right)\left( {{x^2} + x + 1} \right)}}{{x\left( {x - 1} \right)}} + \frac{{{x^3}\left( {x - 1} \right) + \left( {x - 1} \right)}}{{x\left( {1 - {x^2}} \right)}}\\
A = \frac{{{x^2} + 1}}{x} + \frac{{{x^2} + x + 1}}{x} - \frac{{\left( {x - 1} \right)\left( {{x^3} + 1} \right)}}{{x\left( {{x^2} - 1} \right)}}\\
A = \frac{{{x^2} + 1}}{x} + \frac{{{x^2} + x + 1}}{x} - \frac{{\left( {x - 1} \right)\left( {x + 1} \right)\left( {{x^2} + x + 1} \right)}}{{x\left( {{x^2} - 1} \right)}}\\
A = \frac{{{x^2} + 1}}{x} + \frac{{{x^2} + x + 1}}{x} - \frac{{{x^2} + x + 1}}{x}\\
A = \frac{{{x^2} + 1}}{x}\\
B = \frac{6}{A} = \frac{{6x}}{{{x^2} + 1}} \in Z
\end{array}\)
Em xem có điều kiện x nguyên ko nhé!
09:18 am - 17/02/2020
09:44 am - 17/02/2020
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Phạm Thị Bảo Ngọc:
Tìm các số tự nhiên x,y,z(x>y>z) sao cho: xyz-xy-yz-zx+x+y+z=2020
21:11 pm - 03/01/2020
GVHT Toán - Bạc Hà
Em tham gia nhóm https://www.facebook.com/groups/2006.Tuyensinh247/ trao đổi cùng các bạn hoặc đặt câu hỏi tại Hoidap247.com để nhận được câu trả lời nhanh nhất nhé!
12:01 pm - 07/01/2020
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
21:11 pm - 03/01/2020
Phạm Thị Bảo Ngọc:
tìm nghiệm của phương trình x^2-2xy+3y-5x+7=0
09:49 am - 29/12/2019
GVHT Toán - Bạc Hà
Em xem đề bài đầy đủ chưa em nhé!
09:48 am - 30/12/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Nguyễn Hồng:
Giúp em với ,em đang cần gấp
20:16 pm - 19/12/2019
Nguyễn Hồng:
Giúp em với :Cho C =((x+2phần x^2+2x+1)- (x-2phần x^2-1)):(2x^2+x phần x^3+x^2-x-1))a, Rút gọn C và tìm điều kiện xác định b, Tính giá trị của C tại x=-3;x=1phần 4;x=-1phần 2C, Tìm giá trị của x biết C=3và C=2phần 3
20:02 pm - 19/12/2019
GVHT Toán - Bạc Hà
\(\begin{array}{l}
a)\,\,C = \left( {\frac{{x + 2}}{{{x^2} + 2x + 1}} - \frac{{x - 2}}{{{x^2} - 1}}} \right):\left( {\frac{{2{x^2} + x}}{{{x^3} + {x^2} - x - 1}}} \right)\,\\
\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\left( {x \ne \pm 1;\,\,x \ne 0;\,\,x \ne - \frac{1}{2}} \right)\\
C = \left( {\frac{{x + 2}}{{{{\left( {x + 1} \right)}^2}}} - \frac{{x - 2}}{{\left( {x - 1} \right)\left( {x + 1} \right)}}} \right):\left( {\frac{{2{x^2} + x}}{{{x^2}\left( {x + 1} \right) - \left( {x + 1} \right)}}} \right)\\
C = \frac{{\left( {x + 2} \right)\left( {x - 1} \right) - \left( {x - 2} \right)\left( {x + 1} \right)}}{{{{\left( {x + 1} \right)}^2}\left( {x - 1} \right)}}:\left( {\frac{{x\left( {2x + 1} \right)}}{{\left( {x + 1} \right)\left( {{x^2} - 1} \right)}}} \right)\\
C = \frac{{{x^2} + x - 2 - {x^2} + x + 2}}{{{{\left( {x + 1} \right)}^2}\left( {x - 1} \right)}}.\frac{{\left( {x + 1} \right)\left( {x - 1} \right)\left( {x + 1} \right)}}{{x\left( {2x + 1} \right)}}\\
C = \frac{{2x}}{{x\left( {2x + 1} \right)}}\\
C = \frac{2}{{2x + 1}}\\
b)\,\,x = - 3\,\,\left( {tm} \right) \Rightarrow C = \frac{2}{{2.\left( { - 3} \right) + 1}} = - \frac{2}{5}\\
\,\,\,\,\,x = \frac{1}{4}\,\,\left( {tm} \right) \Rightarrow C = \frac{2}{{2.\frac{1}{4} + 1}} = \frac{4}{3}\\
\,\,\,\,\,x = - \frac{1}{2}\,\,\left( {ktm} \right)\\
c)\,\,C = 3 \Leftrightarrow \frac{2}{{2x + 1}} = 3\\
\Leftrightarrow 2x + 1 = \frac{2}{3}\\
\Leftrightarrow 2x = \frac{{ - 1}}{3} \Leftrightarrow x = - \frac{1}{6}\\
\,\,\,\,C = \frac{2}{3} \Leftrightarrow \frac{2}{{2x + 1}} = \frac{2}{3}\\
\Leftrightarrow 2x + 1 = 3 \Leftrightarrow 2x = 2\\
\Leftrightarrow x = 1
\end{array}\)
11:27 am - 21/12/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Thảo Phương:
chứng minh rằng:
21:25 pm - 17/12/2019
GVHT Toán - Bạc Hà
Em ghi cụ thể đề bài nhé!
09:39 am - 18/12/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Phạm Thị Bảo Ngọc:
giúp e ạ cho các số thực x,y thỏa mãn x^2+y^2=5 . tìm gtln,gtnn p=3X^2-4XY
15:04 pm - 13/12/2019
GVHT Toán - Bạc Hà
\(\begin{array}{l}
{x^2} + {y^2} = 5\\
P = 3{x^2} - 4xy\\
P + 5 = 4{x^2} - 4xy + {y^2}\\
P + 5 = {\left( {2x - y} \right)^2} \ge 0\\
\Leftrightarrow P \ge - 5\\
\Leftrightarrow {P_{\min }} = - 5 \Leftrightarrow 2x = y\\
\Leftrightarrow {x^2} + 4{x^2} = 5\\
\Leftrightarrow 5{x^2} = 5\\
\Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}
x = 1 \Rightarrow y = 2\\
x = - 1 \Rightarrow y = - 2
\end{array} \right.\\
Vay\,\,\min P = - 5\\
\Leftrightarrow \left( {x;y} \right) \in \left\{ {\left( {1;2} \right);\left( { - 1; - 2} \right)} \right\}
\end{array}\)
16:42 pm - 13/12/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!