Chú ý: Trình duyệt hiện tại của bạn chưa cài đặt flashplayer để xem video.

Vui lòng tải và cài đặt phiên bản flash mới nhất tại đây sau đó ấn Ctrl-F5 để xem video hoặc bạn nên dùng trình duyệt Chrome để xem video tốt hơn - Tải Chrome về

Hỏi đáp, thảo luận
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Mai Lê Ngọc Mỹ:
giúp e bài 4 nhé
09:32 am - 07/04/2020
GV Toán - Huongvm


Áp dụng định lý pytago trong tam giác vuông HAC

Ta có: \(A{C^2} = A{H^2} + H{C^2} = {12^2} + {20^2} = 544\)

\( \Rightarrow AC = \sqrt {544} \) (cm)

Mà BC=HB+HC=9+20=29 (cm)

Áp dụng định lý pytago cho tam giác \(HAB\) ta có:

\(\begin{array}{l}A{B^2} = A{H^2} + H{B^2} = {12^2} + {9^2} = {15^2}\\ \Rightarrow AB = 15\left( {cm} \right)\end{array}\)

Áp dụng định lý pytago cho tam giác ABC ta có:

\(\begin{array}{l}A{B^2} = B{C^2} - A{C^2}\\A{B^2} = {29^2} - 544 = 297\\ \Rightarrow AB = \sqrt {297}  = \sqrt {33.9}  = 3\sqrt {33} \left( {cm} \right)\end{array}\)

Ta có: \(A{B^2} + A{C^2} = 297 + 544 = 841\)

\(B{C^2} = {29^2} = 841\)

Vậy \(B{C^2} = A{B^2} + A{C^2}\)

Do đó: \(\Delta ABC\) vuông tại A.

08:37 am - 08/04/2020
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
trần gia đạt:
thầy giảng hay quá
18:25 pm - 06/04/2020
GV Toán - Huongvm
Cảm ơn em, chúc em luôn học tập tốt nhé
09:27 am - 08/04/2020
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Phạm Văn Quý:
nghỉ dịch sôcôla (corona) xem bài giảng của thầy
10:43 am - 04/04/2020
Phạm Văn Quý:
thầy giảng dễ hiểu quá
10:41 am - 04/04/2020
GV Toán - Huongvm
Cảm ơn em nhé, chúc em luôn học tập tốt nha
11:06 am - 04/04/2020
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Nguyễn Ngọc Khánh:
làm thế nào để biết 1 điểm có đi qua đồ thị hàm số ạ
22:10 pm - 29/03/2020
GV Toán - Huongvm
Em lấy tọa độ của điểm đó thay vào hàm số nhé, nếu thỏa mãn thì điểm đó thuộc đồ thị hàm số, còn nếu không thỏa mãn thì điểm đó không thuộc nha.
08:06 am - 30/03/2020
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Nguyễn Ngọc Khánh:
cảm ơn thầ rất nhiều
22:08 pm - 29/03/2020
Nguyễn Ngọc Khánh:
nhờ có vd của thầy e hiểu hơn nhiều rồi ạ:))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
21:54 pm - 29/03/2020
GV Toán - Huongvm
Cảm ơn em nhé, chúc em luôn học tập tốt nha.
08:08 am - 30/03/2020
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Ichigo Sakura:
Cảm ơn thầy nhờ thầy e hiểu hơn r ạ ^^
13:39 pm - 26/03/2020
GV Toán - Huongvm
Cảm ơn em nhé, chúc em luôn học tập tốt nha,
23:16 pm - 26/03/2020
Nguyễn Ngọc Khánh
@GV Toán - Huongvm:cô tên thật là j vậy ạ
22:23 pm - 29/03/2020
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Mai Lê Ngọc Mỹ:
giúp e câu 1
11:03 am - 19/03/2020
GV Toán - Huongvm
Câu 1 phần thống kê. Em xem lại sách giáo khoa lý thuyết phần này nhé
11:07 am - 19/03/2020
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Mai Lê Ngọc Mỹ:
https://lazi.vn/uploads/edu/exercise/1555309023_3.jpg
11:03 am - 19/03/2020
GV Toán - Huongvm
Câu 1 đề này chỉ là thống kê , lập bảng tần số, em tự làm được mà
11:06 am - 19/03/2020
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Mai Lê Ngọc Mỹ:
hay wa thầy ơiiiii
10:43 am - 19/03/2020
GV Toán - Huongvm
Cảm ơn em, chúc em luôn học tập tốt nhé.
11:01 am - 19/03/2020
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Nguyễn Thanh Bảo Xuyên:
Em làm trên vioedu.com á có bài khó ớ cô mà em vẫn làm đc là sao cô?
10:37 am - 21/02/2020
GV Toán - Huongvm
Điều đó có nghĩa là bài đó chưa khó đối với em :))
10:59 am - 21/02/2020
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Nguyễn Thanh Bảo Xuyên:
Bài 6/28/sgk toán 7/2 của bài 2: GIÁ TRỊ CỦA 1 BIỂU THỨC ĐẠI SỐ làm sao cô?
10:34 am - 21/02/2020
GV Toán - Huongvm
Với bài này em thay các giá trị x, y, z tương ứng vào các biểu thức tương ứng với các chữ, mình sẽ tính được các giá trị tương ứng với các ô trong bảng chữ cái tên nhà toán học bên dưới em nhé.
11:09 am - 21/02/2020
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Nguyễn Thanh Bảo Xuyên:
TUYỆT VỜI QUÁ THẦY ƠIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!:))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
10:31 am - 21/02/2020
GV Toán - Huongvm
Cảm ơn em nhé, chúc em luôn học tập tốt nha
11:04 am - 21/02/2020
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Nguyễn Ngân:
tim x va y bt 4x=3y va 5y-2x=-28
21:35 pm - 20/02/2020
GV Toán - Huongvm
Em ghi lại chính xác và đầy đủ giúp cô nhé
09:18 am - 27/02/2020
GV Toán - Huongvm


Xét \(\Delta OAM\,\& \Delta OBM\) có:

\(\begin{array}{l}OM\,chung\,,\\\angle A = \angle B = {90^0}\left( {gt} \right)\\\angle AOM = \angle BOM\,\left( {tc\,tia\,phan\,giac} \right)\end{array}\)

\( \Rightarrow \Delta OAM = \Delta OBM\) (cạnh huyền – góc nhọn)

\( \Rightarrow OA = OB\) (hai cạnh tương ứng)

 Vì

\(\begin{array}{l}OA = OB\,\left( {cmt} \right)\\\angle AOB = {60^0}\end{array}\)

\( \Rightarrow \Delta AOB\) là tam giác đều.

b) Vì tam giác OAB cân tại O, nên đường phân giác góc O đồng thời là đường trung trực của đoạn thẳng AB.  Và M nằm trên đường phân giác góc O nên OM chính là đường trung trực của đoạn thẳng AB.

 

14:52 pm - 27/02/2020
GV Toán - Huongvm


a) Xét tam giác ABC ta có:

\(\begin{array}{l}A{B^2} + A{C^2} = {6^2} + {8^2} = 100\\B{C^2} = {10^2} = 100\\ \Rightarrow B{C^2} = A{B^2} + A{C^2}\end{array}\)

Vậy tam giác ABC vuông tại A.

b) Xét \(\Delta BDA\,\& \Delta BDE\) có:

\(\begin{array}{l}\angle {B_1} = \angle {B_2}\\AD\,chung\\\angle A = \angle E = {90^0}\end{array}\)

\( \Rightarrow \Delta BDA = \Delta BDE\) (cạnh huyền-góc nhọn).

\( \Rightarrow BA = BE\) (hai cạnh tương ứng)

\( \Rightarrow DA = DE\) (hai cạnh tương ứng).

b) Xét \(\Delta BEF\,\& \Delta BAC\) có:

\(\begin{array}{l}\angle B\,chung\\\angle E = \angle A = {90^0}\\BE = AB\left( {gt} \right)\end{array}\)

\( \Rightarrow \Delta BEF = \Delta BAC\) (cạnh góc vuông-góc nhọn)

\( \Rightarrow EF = AC\)

Mà \(DE = DA\)

\( \Rightarrow DC = DF\)

Xét tam giác \(\Delta DFC\) có: \(DC = DF\) (cmt)

Vậy \(\Delta DFC\) cân tại D.

\(\Delta BFC\) là tam giác cân tại B

\(BD\) là tia phân giác góc B

\( \Rightarrow BD\) là đường trung trực của FC.

 

 

 

 

 

17:53 pm - 27/02/2020
GV Toán - Huongvm


a) Áp dụng định lý py-ta-go cho tam giác vuông ABC ta có:

\(\begin{array}{l}B{C^2} = A{C^2} + A{B^2}\\\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\, = {12^2} + {9^2}\\\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\, = \,{15^2}\end{array}\)

\( \Rightarrow BC = 15\left( {cm} \right)\)

b) Xét \(\Delta CAD\) và \(\Delta CAB\)ta có:

\(\begin{array}{l}AD = AB\left( {gt} \right)\\AC\,\,chung\\\angle CAD = \angle CAB = {90^0}\end{array}\)

\( \Rightarrow \Delta CAD = \Delta CAB\left( {c.g.c} \right)\)

\( \Rightarrow CA = CB\) (hai cạnh tương ứng)

Do đó: \(\Delta CBD\) cân tại C.

c) Vì \(\Delta CAD = \Delta CAB\) (cmt)

nên \(\angle KCA = \angle HCA\) (hai góc tương ứng)

Xét \(\Delta KCA\,\& \,\Delta HCA\) có:

\(\begin{array}{l}CA\,\,chung\\\angle K = \angle H = {90^0}\\\angle KCA = \angle HCA\left( {cmt} \right)\end{array}\)

\( \Rightarrow \Delta KCA = \Delta HCA\) (cạnh huyền-góc nhọn)

Do đó: \(AK = AH\) (hai cạnh tương ứng)

d) Chứng minh HK//BD

Ta có: \(\Delta KCA = \Delta HCA\,\,\left( {cmt} \right)\)

\( \Rightarrow CK = CH\) (hai cạnh tương ứng)

\( \Rightarrow \Delta CKH\) cân tại C.

Mà \(\Delta CDB\) cân tại C.

\( \Rightarrow \angle CKH = \angle CDB\)

Mà hai góc này đồng vị

Do đó: \(KH//BD\).

11:28 am - 25/03/2020
GV Toán - Huongvm
Bài này đề bài không đầy đủ, em xem lại giúp cô nhé
11:33 am - 25/03/2020
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Nguyễn Ngân:
co oi giup em vs
21:33 pm - 20/02/2020
Nguyễn Minh Tiến:
bì này làm sao thầy (x+1/2)-(X-3/5)=x+1/2
08:58 am - 17/02/2020
GV Toán - Huongvm

\(\begin{array}{l}\left( {x + \frac{1}{2}} \right) - \left( {x - \frac{3}{5}} \right) = x + \frac{1}{2}\\ \Leftrightarrow \left( {x + \frac{1}{2}} \right) - \left( {x + \frac{1}{2}} \right) - x + \frac{{ - 3}}{5} = 0\\\,\, \Leftrightarrow  - x + \frac{{ - 3}}{5} = 0\\ \Leftrightarrow x = \frac{{ - 3}}{5}\end{array}\)

09:12 am - 18/02/2020
Lí Dịch
@GV Toán - Huongvm: Ôi, em xin lỗi cô nhiều a, em hơi chủ quan ạ....Mong cô thông cảm cho sự thiếu hiểu biết của em
20:08 pm - 18/02/2020
Lí Dịch
@GV Toán - Huongvm: Sau này e sẽ cẩn thận kĩ hơn về độ chính xác và xem lại cách học của em ạ
20:10 pm - 18/02/2020
GV Toán - Huongvm
uhm không sao em nhé, chúc em luôn học tập tốt nha.
23:34 pm - 18/02/2020
Lí Dịch
@GV Toán - Huongvm: Dạ vâng, em cảm ơn cô nhiều ạ.
09:23 am - 19/02/2020
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Nguyễn Nhật Dương:
cho đồ thị hàm số y=-2x-1 vẽ đồ tị hàm số
17:48 pm - 02/02/2020
GV Toán - Huongvm
Gợi ý: 

\(y =  - 2x - 1\)

Nếu \(x = 0 \Rightarrow y =  - 1 \Rightarrow A\left( {0; - 1} \right)\)

Nếu \(y = 0 \Leftrightarrow  - 2x - 1 = 0 \Rightarrow x = \frac{{ - 1}}{2} \Rightarrow B\left( {\frac{{ - 1}}{2};0} \right)\)

Đồng thị của hàm số chính là đường thẳng đi qua hai điểm A và B

09:35 am - 03/02/2020
Nguyễn Nhật Dương
cô ơi tại sao lại phải lấy 2 điểm ạ
20:59 pm - 03/02/2020
GV Toán - Huongvm
Vì qua hai điểm bất kì ta luôn xác định được một đường thẳng đi qua hai điểm đó.
08:11 am - 04/02/2020
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Đỗ Thu Phương:
Thầy giảng hay lắm ạ
20:41 pm - 03/01/2020
GV Toán - Huongvm
Cảm ơn em chúc em luôn học tập tốt nhé.
08:25 am - 06/01/2020
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
chu ngoc anh:
cho tam giác abc vuông tại a(ab< ac) đường cao ah m là trung điểm của BC.trên tia đối của MA lấy điểm d sao choMD=Ma a)c/m Dc vuông góc AD b)tam MAC cân c)trên nửa mặt phẳng bờ BC không chứa điểm A vẽ tia Mx vuông góc Bc,lấy N thuộc tia mx sao cho MN=Ma.c/m AN là tia phân giác của góc HAM và BAC d) trên tia đối của tia CD lấy E sao cho CE=CA.qua E kẻ đường thẳng song song với AC cắt tia đối của tia AH tại F.c/m AF=MN
16:10 pm - 29/12/2019
GV Toán - Huongvm


a) c/m DC vuông góc AC

Xét \(\Delta MCD\) và \(\Delta MBA\) có:

\(\begin{array}{l}MC = MB\left( {gt} \right)\\MD = MA\left( {gt} \right)\end{array}\)

\(\angle CMD = \angle BMA\) (hai góc đối đỉnh)

\( \Rightarrow \Delta MCD = \Delta MBA\left( {c.g.c} \right)\)

Do đó: \(\angle MCD = \angle MBA\) (hai góc tương ứng)

Mà hai góc này so le trong

\( \Rightarrow CD//AB\)

\(\begin{array}{l}AB \bot AC\\ \Rightarrow CD \bot AC\end{array}\)

b) tam MAC cân

Tam giác ABC vuông tại A, trung tuyến AM

\( \Rightarrow AM = \frac{{BC}}{2} = BM\)

Tam giác MAC có: AM=BM do đó nó cân tại M.

c) trên nửa mặt phẳng bờ BC không chứa điểm A vẽ tia Mx vuông góc Bc,lấy N thuộc tia mx sao cho MN=Ma.c/m AN là tia phân giác của góc HAM và BAC

Ta có:

\(MN \bot CB\,\left( {gt} \right)\)

\(AH \bot BC\left( {gt} \right)\)

\( \Rightarrow MN//AH\)

\( \Rightarrow \angle MNH = \angle NAH\) (so le trong)

Mà \(\Delta MAN\) cân tại M  (do AM=MN (giả thiết)).

Do đó: \(\angle NAH = \angle MNA\)  (tính chất tam giác cân)  (1)

Suy ra: \(\angle MAN = \angle MNA\,\,\,\left( 2 \right)\)

Từ (1) và (2) suy ra: \(\angle NAH = \angle MAH\)

\( \Rightarrow AN\) là tia phân giác góc \(\angle MAH\)

d) trên tia đối của tia CD lấy E sao cho CE=CA.qua E kẻ đường thẳng song song với AC cắt tia đối của tia AH tại F.chứng/minh: AF=MN.   (xem lại đề bài ý d)

10:37 am - 02/01/2020
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Lê Thị Thanh Thúy:
dạy hiểu lắm thầy ạ
20:18 pm - 22/12/2019
GV Toán - Huongvm
Cảm ơn em, chúc em luôn học tập tốt nhé
08:26 am - 24/12/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Đặng Thị Kim Chi:
thầy giảng hay quá...
21:17 pm - 20/12/2019
GV Toán - Huongvm
Cảm ơn em nhé, chúc em luôn học tập tốt
10:47 am - 21/12/2019
Đặng Thị Kim Chi
@GV Toán - Huongvm:dạ ,em cảm ơn thầy
15:29 pm - 22/12/2019
Linh Luna
thầy dạy rất hay , các video sau thầy có thể dạy kỹ hơn 1 chút có được ko
19:50 pm - 23/12/2019
GV Toán - Huongvm
Chỗ nào không rõ, em tua lại video xem nhé, rồi có gì không hiểu em có thể hỏi thêm, cô sẽ giúp em nha. Chúc em luôn học tập tổt
08:22 am - 24/12/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
19:03 pm - 20/12/2019
GV Toán - Huongvm
Cảm ơn em nhé, chúc em luôn học tập tốt nhé
10:59 am - 21/12/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Lô Vỉ Hi Hi:
Cho hàm số y=f(x)=2x-3a)tính f(-2), f(-3)b)biểu diễn các điểm có tọa độ (x;f(x))
09:10 am - 20/12/2019
GV Toán - Huongvm

Giải:

\(y = f\left( x \right) = 2x - 3\)

a)

\(\begin{array}{l}f\left( { - 2} \right) = 2.\left( { - 2} \right) - 3 =  - 7\\f\left( { - 3} \right) = 2.\left( { - 3} \right) - 3 =  - 9\end{array}\)

b) Điểm A(-2;-7)

Điểm B (-3;-9)

08:43 am - 21/12/2019
GV Toán - Huongvm
tập hợp các điểm có tọa độ (x;f(x)) chính là đường thẳng y=2x-3
08:45 am - 21/12/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
N.Q.Huy:
thầy giúp em vs....y=f(x)=ax mũ 2 -bx+c...f(0)=2;f(2)=3;f(3)=4
21:54 pm - 19/12/2019
N.Q.Huy
biết a=-2
21:54 pm - 19/12/2019
GV Toán - Huongvm

\(\begin{array}{l}y = f\left( x \right) = \,a\,{x^2} - bx + c\\f\left( 0 \right) = 2 \Rightarrow c = 2\\f\left( 2 \right) = 3 \Rightarrow a{.2^2} - 2b + 2 = 3 \Leftrightarrow 4a - 2b = 1\\f\left( 3 \right) = 4 \Rightarrow a{.3^2} - 3b + 2 = 4 \Leftrightarrow 9a - 3b = 2\end{array}\)

\( \Rightarrow a = \frac{1}{2};b = \frac{1}{2}\)

Do đó : \(y = f\left( x \right) = \frac{1}{2}.{x^2} - \frac{1}{2}x + 2\)

08:25 am - 20/12/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Hong Lam:
em không hiểu bài 41
17:03 pm - 16/12/2019
GV Toán - Huongvm
Bài 41 là em kiểm tra các điểm đó có thuộc đồ thị hàm số hay không. 
Em thay tọa độ các điểm đã cho vào y=-3x nếu thỏa mãn thì điểm đó là thuộc, còn không thỏa mãn thì điểm đó không thuộc đồ thị hàm số.
17:23 pm - 16/12/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
09:59 am - 15/12/2019
GV Toán - Huongvm
Em không hiểu chỗ nào vậy em?
10:22 am - 16/12/2019
Phạm Hà Ánh Ngọc
ở trên ạ
20:33 pm - 22/12/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Phạm Linh Chi:
thầy ơi thầy giúp em bài này với ạ. bài 1: bốn số a,b,c,d thỏa mãn điều kiện: b^2=ac; c^2=bd. Chứng minh a^3+b^3+c^3/b^3+c^3+d^3=a/d
10:56 am - 14/12/2019
GV Toán - Huongvm

Chứng minh:

\({b^2} = ac;\,\,{c^2} = bd\)

Chứng minh: \(\frac{{{a^3} + {b^3} + {c^3}}}{{{b^3} + {c^3} + {d^3}}} = \frac{a}{d}\)

Ta có:

\(\begin{array}{l}{b^2} = ac;\,\,\\{c^2} = bd;\\ \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l}\frac{b}{c} = \frac{a}{b} \Rightarrow \frac{a}{b} = \frac{b}{c}\,\,\,\left( 1 \right)\\\frac{c}{b} = \frac{d}{c} \Rightarrow \frac{b}{c} = \frac{c}{d}\,\,\,\,\left( 2 \right)\end{array} \right.\\Tu\,\left( 1 \right)\,\,va\,\,\left( 2 \right):\,\,\\ \Rightarrow \frac{a}{b} = \frac{b}{c} = \frac{c}{d}\\ \Rightarrow {\left( {\frac{a}{b}} \right)^3} = {\left( {\frac{b}{c}} \right)^3} = {\left( {\frac{c}{d}} \right)^3} = \frac{{{a^3} + {b^3} + {c^3}}}{{{b^3} + {c^3} + {d^3}}}\,\,\,\,\left( 3 \right)\end{array}\)

\(\begin{array}{l}{b^2} = ac;\,\,{c^2} = bd\\ \Rightarrow \frac{{{b^2}}}{{{c^2}}} = \frac{{ac}}{{bd}}\\ \Rightarrow a.{c^3} = {b^3}.d\\ \Rightarrow \frac{{{b^3}}}{{{c^3}}} = \frac{a}{d}\,\,\,\,\,\left( 4 \right)\end{array}\)

Từ (3) và (4) suy ra:

\(\frac{{{a^3} + {b^3} + {c^3}}}{{{b^3} + {c^3} + {d^3}}} = \frac{a}{d}\)

09:25 am - 16/12/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Nguyễn Tú Thắm:
Cho các điểm A(1;2) ,B(-1;-2) ,C(2;3) , D(1/2;1).Chứng tỏ rằng trong 4 điểm trên có đúng 3 điểm thẳng hàng, nhanh lên thầy ạ mai em kiểm tra rồi.
20:33 pm - 13/12/2019
GV Toán - Huongvm
Vì A, B, D cùng thuộc đường thẳng y=2x em nhé
17:30 pm - 16/12/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Nguyễn Tú Thắm:
Cô giúp em bài này với ạ:cho các điểm A(1;2), B(-1;-2), C(2;3), D(1/2;1), nhanh lên cô ạ em đang cần gấp.
19:51 pm - 13/12/2019
GV Toán - Huongvm
Em chứng minh được 3 điểm A, B, D cùng thuộc đường thẳng y= 2x
do đó 3 điểm A, B, D thẳng hàng
17:28 pm - 16/12/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!