Chú ý: Trình duyệt hiện tại của bạn chưa cài đặt flashplayer để xem video.

Vui lòng tải và cài đặt phiên bản flash mới nhất tại đây sau đó ấn Ctrl-F5 để xem video hoặc bạn nên dùng trình duyệt Chrome để xem video tốt hơn - Tải Chrome về

Hỏi đáp, thảo luận
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Thẩm Lưu Bạch:
Điều gì dẫn đến đột biến dịch khung (nó có liên quan đến các yếu tố nào) ? Đột biến sai nghĩa là gì ? Đột biến vô nghĩa là gì ? Đột biến câm là gì ? Đột biến đồng nghĩa là gì ?
15:24 pm - 13/08/2019
GVHT môn Sinh

Đột biến lệch khung đọc (Frameshift mutation )

Loại đột biến này xảy ra khi thêm hay mất base DNA làm thay đổi khung đọc của gen. Một khung đọc bao gồm nhiều nhóm 3 base mà mỗi nhóm mã hóa một amino acid. Đột biến lệch khung đọc làm lệch nhóm các base và thay đổi mã của amino acid. Kết quả là protein thường không có chức năng. Đột biến chèn, thêm hay mất đều có thể là đột biến lệch khung đọc.

Đột biến sai nghĩa (Missense mutation)

Loại đột biến này thay đổi một cặp base DNA trong gen dẫn đến kết quả thế một amino acid này bằng amino acid khác trong protein tạo nên từ gen đó.

Đột biến vô nghĩa (Nonsense mutation)

Đột biến vô nghĩa cũng thay đổi một cặp base DNA.Thay vì thế một amino acid này bằng amino acid khác, sự biến đổi trình tự DNA một cách hấp tấp báo hiệu tế bào ngưng tổng hợp protein. Đột biến này dẫn tới hình thành protein chức năng không hoàn chỉnh hoặc không có chức năng.
Đột biến câm là đột biến gen làm thay đổi côđôn nhưng không thay đổi axit amin do côđôn đó mã hoá
đột biến đồng nghĩa tương tự đột biến câm

15:28 pm - 13/08/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Karasuma Renya:
thầy dảng dễ hiểu quá à =.=
21:54 pm - 07/08/2019
GVHT môn Sinh
Cảm ơn em, chúc em học tốt cùng tuyensinh247.com
08:30 am - 08/08/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!