Chú ý: Trình duyệt hiện tại của bạn chưa cài đặt flashplayer để xem video.

Vui lòng tải và cài đặt phiên bản flash mới nhất tại đây sau đó ấn Ctrl-F5 để xem video hoặc bạn nên dùng trình duyệt Chrome để xem video tốt hơn - Tải Chrome về

Hỏi đáp, thảo luận
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Van Ly:
cho em hỏi R'OCOR mình viết ngược lại ROCOR' kô ạ?
22:47 pm - 06/06/2020
Van Ly
* được kô ạ
22:47 pm - 06/06/2020
GV Hóa - Lưu Huệ Thương
Không được em ạ, vì 2 nguyên tử O không giống nhau:

Ta chỉ có thể viết: R'OCOR = R'OOCR = RCOOR'
10:43 am - 08/06/2020
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Mái Trẻ:
Đốt cháy hoàn toàn 5,6 g hợp chất hữu cơ A người ta thu được 17,6g CO2 và 7,2 ml nước ở thể lỏng (DH2O = 1 g/ml). Mặt khác 5,6l hỗn hợp X gồm khí A và CO2 có khối lượng 8,6 g, nhưng 5,6l hỗn hợp Y của A với CH4 có tỷ khối so với H2 bằng 10(các thể tích khí đo ở đktc).a) Xác định công thức hóa học của Ab) Xác định thành phần %V và thành phần %m của các hỗn hợp X, Y
18:53 pm - 19/05/2020
GV Hóa - Lưu Huệ Thương

a)

nCO2 = 17,6/44 = 0,4 mol → nC = 0,4 mol (bảo toàn C)

nH2O = 7,2/18 = 0,4 mol → nH = 0,8 mol (bảo toàn H)

Ta thấy: mC + mH = mhchc → hchc chỉ chứa 2 nguyên tố C, H → A là hiđrocacbon

Mà nCO2 = nH2O → A là anken

*0,25 mol X (gồm A và CO2) nặng 8,6g → MX = 8,6/0,25 = 34,4

Vì MCO2 > 34,4 ⟹ MA < 34,4 (1)

*0,25 mol Y (gồm A và CH4) có tỉ khối so với H2 là 10 ⟹ MY = 2.10 = 20

Vì MCH4 < 20 ⟹ MA > 20 (2)

Từ (1) và (2) ⟹ 20 < MA < 34,4 ⟹ A là C2H4

b) Sử dụng pp đường chéo:

*Xét hỗn hợp X chứa: C2H4 (a mol) và CO2 (b mol)

Ta có hệ pt: \(\left\{ \begin{array}{l}{n_X} = a + b = 0,25\\{m_X} = 28{\rm{a}} + 44b = 8,6\end{array} \right. \to \left\{ \begin{array}{l}a = 0,15\\b = 0,1\end{array} \right.\)

- Thành phần về thể tích: %VC2H4 = (0,15/0,25).100% = 60%; %VCO2 = 100% - 60% = 40%

- Thành phần về khối lượng: %mC2H4 = (0,15.28/8,6).100% = 48,8%; %mCO2 = 100% - 48,8% = 51,2%

*Xét hỗn hợp Y chứa: C2H4 (c mol) và CH4 (d mol)

Ta có hệ pt: \(\left\{ \begin{array}{l}{n_Y} = c + d = 0,25\\{m_Y} = 28c + 16d = 0,25 \times 20 = 5\end{array} \right. \to \left\{ \begin{array}{l}c = \frac{1}{{12}}\\d = \frac{1}{6}\end{array} \right.\)

- Thành phần về thể tích: %VC2H4 = (1/12 : 0,25).100% = 33,3%; %VCO2 = 100% - 33,3% = 66,7%

- Thành phần về khối lượng: %mC2H4 = (1/12.28 : 5).100% = 46,7%; %mCO2 = 100% - 46,7% = 53,3%

14:14 pm - 20/05/2020
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Kim Xuân:
Ai có khóa luyện đề của thầy Tùng k ạ? Trao đổi với mình, mình có trọn khóa thptqg môn toán thầy Chí ạ
23:04 pm - 01/05/2020
Đặng Tường
Mình cũng k có khóa thày tùng hic
06:23 am - 06/05/2020
Lê Viêt Tuân
Mình có
23:49 pm - 18/05/2020
Lê Viêt Tuân
Bạn trao đổi khóa luyện thi tot nghiep voi minh ko
23:50 pm - 18/05/2020
NguyenTanChuan
@Lê Viêt Tuân:trao đổi không bạn ơi
03:57 am - 04/06/2020
Kim Xuân
@Lê Viêt Tuân:Mình có. cho mình xin fb ạ
16:14 pm - 19/06/2020
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!