Chú ý: Trình duyệt hiện tại của bạn chưa cài đặt flashplayer để xem video.

Vui lòng tải và cài đặt phiên bản flash mới nhất tại đây sau đó ấn Ctrl-F5 để xem video hoặc bạn nên dùng trình duyệt Chrome để xem video tốt hơn - Tải Chrome về

Hỏi đáp, thảo luận
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Trần Quang Hiếu:
cô cho e hỏi amin khí tác dụng cu(oh)2 ở điều kiện nhiệt độ nào ạ
10:47 am - 12/05/2019
Mod Hóa- Đinh Duyên

Không cần điều kiện em nhé

12:33 pm - 12/05/2019
Trần Quang Hiếu
tại sao trong nhiều tài liệu em toàn thấy ghi là ko có pứ thôi ạ,có phải tài liệu sai k ạ
15:56 pm - 12/05/2019
Mod Hóa- Đinh Duyên

Amin tạo phức chất màu xanh thẫm với Cu(OH)2. Không phải không pư mà nó ít được xét trong chương trình học em nhé.

19:19 pm - 12/05/2019
Mod Toán,Hóa - Ngọc Nhi

giống như NH3 các amin cũng tạo phức chất tan có dung dịch màu xanh với Cu(OH)2

nhưng đây là kiến thức ngoài sgk em chỉ nên tham khảo thôi em nhé 

 

19:41 pm - 12/05/2019
Trần Quang Hiếu
à vâng em cảm ơn ạ
00:26 am - 14/05/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Nguyễn Xuân Bách:
Hỗn hợp X gồm 1 HDC R có công thức phân tử là CnH2n-2 và H2 có tỉ khối hơi so với H2 là 7,5.Nung nóng hỗn hợp X có bột Ni làm xúc tác đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu đc hỗn hợp Y . Dẫn Y qua dd nước Br2 thấy dd Br2 bị nhạt màu. Xác định công thức phân tử của HDC R và tính phần trăm mỗi chất trong hỗn hợp X.
20:46 pm - 05/05/2019
Nguyễn Xuân Bách:
hỗn hợp L gồm 2 este no, đơn chức , mạch hở . Biết rằng 0,74g hỗn hợp L phản ứng vừa hết với 8gam dd KOH 7%. Trong hỗn hợp rượu tạo ra thì rượu etylic chiếm 1/3 tổng số mol 2 rựou. Xác địh công thức cấu tạo và phần trăm khối lượng mỗi este trong L. Biết công thức của este no, đơn chức ,mạch hở là CnH2n+1COOCmH2m+1 ( n,m là số tự nhiên , m lớn hơn bằng 1 )
10:31 am - 01/05/2019
Nguyễn Xuân Bách
thầy cô ơi giúp e vs ???
10:34 am - 01/05/2019
GV Hóa - Hồng Hoa
mKOH = mddKOH.C%:100% = 8.7%:100% = 0,56 (g)
=> nKOH = 0,56 : 56 = 0,01 (mol)
Đặt công thức chung của 2 este no, đơn chức, mạch hở là: CnH2n+1COOCmH2m+1
CnH2n+1COOCmH2m+1 + KOH ----> CnH2n+1COOK + CmH2m+1OH
                   0,01 <---       0,01                                    ---> 0,01 (mol)
n 2 rượu = nKOH = 0,01 (mol)
=> nC2H5OH = 1/3. 0,01 = 1/300 (mol)
=> n ancol còn lại là: 2/3.0,01 = 2/300 (mol)
Phân tử khối trung bình của este là: M = 0,74: 0,01 = 74 (g/mol)
=> phải có 1 este là HCOOCH3
=> este còn lại là CxH2x+1COOC2H5 
Ta có: HCOOCH3: 2/300 (mol); CxH2x+1COOC2H5 : 1/300 (mol)
=> mhh = 2/300. 60 + 1/300. (14x+74) = 0,74
giải ra x = 2
Vậy công thức 2 este là: HCOOCH3: 2/300 (mol) và CH3CH2COOC2H5:1/300 (mol)
% HCOOCH3 = (2/300.60 : 0,74).100% = 54,054%
%CH3CH2COOC2H5 = 100% - %HCOOCH3 = 45,956%

12:03 pm - 02/05/2019
Nguyễn Xuân Bách
e cám ơn cô!
20:46 pm - 05/05/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Dinh Trần:
điện phân 400ml dd CuSO4 0,2M với cường độ I=10A .Sau thời gian thấy có 224ml khí duy nhất thoát ra ở catot .biết các điện cực trơ và hiệu suất điện phân là 100% .Khối lượng catot tăng lên là ???
21:11 pm - 11/02/2019
GV Hóa - Hồng Hoa
Em ơi thu được 224 ml khí duy nhất ở catot hay anot vậy em? Đề bài sai thì phải, thu được ở anot mới đúng chứ nhỉ?
09:38 am - 12/02/2019
Dinh Trần
đề bài ghi là catot ạ
21:17 pm - 13/02/2019
GV Hóa - Lưu Huệ Thương
Vậy đề bài này bị sai rồi em ạ
13:36 pm - 15/02/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
ngột lương hợp thai:
Cho 200 tấn Fe vào ngâm trong 1 ao nước ngoài trời. Sau bao nhiêu năm thì Fe bị ô xi hóa hêt biết cứ trung bình 1 năm thì Fe bị hao mòn 0,1 gram
08:58 am - 03/02/2019
GV Hóa - Lưu Huệ Thương
Số năm Fe bị hao mòn hết là: 200/10^6 : 0,1 = 2.10^9 năm
09:43 am - 11/02/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
ngột lương hợp thai:
Cho 5.6 gram Fe vào 100 mml dd Hcl và H2SO4 tính khối lượng muối thu được. Biết thu đc 2.24 lít khí(dktc)
08:50 am - 03/02/2019
GV Hóa - Lưu Huệ Thương
Em kiểm tra kĩ lại đề bài giúp cô xem có thiếu dữ kiện gì ko nhé!
09:40 am - 11/02/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
ngột lương hợp thai:
Fe có tác dụng đc với Fe304 không nhỉ?
08:47 am - 03/02/2019
Mod Hóa- Đinh Duyên

Không em nhé

09:43 am - 03/02/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
ngột lương hợp thai:
Chất hóa học trị ung thư là gì nhỉ?
08:46 am - 03/02/2019
GV Hóa - Lưu Huệ Thương
Tùy vào ung thư vùng nào mà họ sử dụng các chất hóa học khác nhau em nhé!
09:39 am - 11/02/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
ngột lương hợp thai:
Công thức hóa học của xà phòng là gi nhi?
14:50 pm - 01/02/2019
GV Hóa - Lưu Huệ Thương
Xà phòng là muối natri hoặc kali của axit béo em nhé!
14:59 pm - 01/02/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
ngột lương hợp thai:
Chất hóa học gì có trong rươu nhỉ?
14:49 pm - 01/02/2019
GV Hóa - Lưu Huệ Thương
Trong rượu uống có chứa C2H5OH nhé!
14:58 pm - 01/02/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
ngột lương hợp thai:
Công thức hóa học của thuốc trừ sâu là gì nhỉ?
14:49 pm - 01/02/2019
GV Hóa - Lưu Huệ Thương
Thuốc trừ sâu có nhiều loại em nhé! Trong chương trình học của các em có đề cập đến thuốc trừ sâu 666 có công thức hóa học là C6H6Cl6
14:57 pm - 01/02/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Vän Khánh:
phần cacbonhidrat năm nay có giảm tải k ạ ?
16:23 pm - 12/01/2019
Hải Dươngg

Vẫn trong chương trình học mà bạn!

19:13 pm - 12/01/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Nguyễn Ngọc Trang:
có giảm tải phần este k ạ?
02:34 am - 04/01/2019
Mod Hóa- Đinh Duyên

Không nha e. Phần này rất quan trọng đấy

08:13 am - 04/01/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Phạm Đình Mạnh:
Ad ơi phenol có nhóm phenyl là gốc hút e=> làm giảm mật độ e ở lk O-H lên làm cho phenol có tính axits yếu đugs ko ạ
20:31 pm - 08/12/2018
GV Hóa - Lưu Huệ Thương
Nhóm phenyl hút e nên làm giảm điện tích âm trên nguyên tử O => liên kết O-H bị phân cực hơn => tính axit
09:28 am - 10/12/2018
Phạm Đình Mạnh
E cảm ơn cô
22:44 pm - 12/12/2018
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Phạm Đình Mạnh:
Ad có thể giải thích rõ sao trên vòng benzen có nhóm đẩy e nó ưu tiên thế vào vị trí octo và para còn nhóm hút e lại ưu tiên vào meta ko ạ
20:29 pm - 08/12/2018
GV Hóa - Lưu Huệ Thương

Khi thế ta thế các phần tử eletrophin (tác nhân thế mang điện dương)

- Nếu R là gốc đẩy e: mật độ điện tích âm ở các vị trí o-, p- tăng lên => tác nhân thế electronphin dễ thế vào vị trí o-, p-

- Nếu R là gốc hút e: mật độ điện tích âm ở vị trí m- tăng lên => tác nhân thế electrophin dễ thế vào vị trí m-

09:40 am - 10/12/2018
Phạm Đình Mạnh
Tác nhân electrophin là gì vậy cô
23:08 pm - 12/12/2018
GV Hóa - Lưu Huệ Thương
Em chỉ cần hiểu là tác nhân này mang điện (+) nên sẽ dễ kết hợp với vị trí có điện tích (-) tức là vị trí có mật độ e cao
09:38 am - 13/12/2018
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Nguyễn Phúc Đạt:
sao lại làC6H5ONa mà em xe trên mạng có cái C6H4(OK)2
19:09 pm - 29/09/2018
GV Hóa - Lưu Huệ Thương
C6H4(OK)2 được sinh ra khi cho hợp chất phenol có chứa 2 nhóm -OH tác dụng với KOH em nhé!
C6H4(OH)2 + KOH -> C6H4(OK)2 + 2H2O
17:58 pm - 01/10/2018
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Nguyen Vu:
lac qua e xem ko duoc, vai giay la dung
21:20 pm - 17/09/2018
GV Hóa - Lưu Huệ Thương
Chào em, em gọi điện cho tổng đài 1800.6947 (miễn phí) để được hỗ trợ thêm về kĩ thuật em nhé!
08:37 am - 18/09/2018
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Hoàng Hà:
cho em hỏi liên kết hidro là như thế nào ạ
19:13 pm - 16/09/2018
GV Hóa - Hồng Hoa

Đây em nhé:
Liên kết Hydro là 1 liên kết rất yếu được hình thành bởi lực hút tĩnh điện giữa Hydro (đã liên kết trong 1 phân tử) với 1 nguyên tử có độ âm điện mạnh có kích thước bé (N,O, F...) ở 1 phân tử khác hoặc trong cùng 1 phân tử

Liên kết Hydro được biểu diễn bằng ba chấm (...). Liên kết Hydro có thể hình thành giữa các phân tử hoặc trong cùng nội bộ 1 phân tử.

09:26 am - 17/09/2018
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Heo mik:
cho e hỏi số nhóm chức là gì z?
00:06 am - 11/09/2018
GV Hóa - Lưu Huệ Thương
Nhóm chức là một nhóm nguyên tử thể hiện tính chất hóa học đặc trưng của chất đó. 
VD:
CH3-OH thì nhóm -OH được gọi là nhóm chức
CH3-COO-CH3 thì COO được gọi là nhóm chức
CH3-O-CH3 thì -O- được gọi là nhóm chức
Số lượng nhóm chức chính là số nhóm chức của chất đó
08:35 am - 11/09/2018
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Vương Thiên Quân:
cho em xin công thức tính liên kết Pi với ạ
19:31 pm - 06/09/2018
Đốm

C(x)H(y)N(z)Cl(t).

số pi+vòng = (2x+2-y+z-t)/2.

(không ảnh hưởng bởi số nguyên tử oxi).

20:18 pm - 06/09/2018
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Nguyễn Hoàng Xuân Vi:
Làm sao để biết este nào khi thủy phân tạo ra sản phẩm tham gia tráng gương vậy ạ ?
19:14 pm - 06/09/2018
Đốm

RCOOR' 

Nếu R là HCO- thì có tráng gương hiển nhiên rồi

Nếu R' có dạng -CH=C... sau thủy phân ra OH-CH=C..( OH gắn C không no) --(chuyển thành)--> CHO-C.. -> tráng gương.

20:31 pm - 06/09/2018
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Nguyễn Ngọc Dung:
công thức k cân bằng là gì ạ
17:38 pm - 05/09/2018
Mod Thu Do

Công thức ko cân bằng là sao bạn ??? Mình chưa hiểu lắm !!

17:51 pm - 05/09/2018
Nguyễn Ngọc Dung
ý em là công thức k cân bằng thuận nghich ạ
18:17 pm - 05/09/2018
GV Hóa - Lưu Huệ Thương

\(\begin{gathered}
{\text{aA}} + bB \rightleftarrows cC + {\text{dD}}\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,{{\text{K}}_{\text{C}}} \hfill \\
{K_C} = \frac{{{{{\text{[}}A]}^a}{{[B{\text{]}}}^b}}}{{{{{\text{[}}C{\text{]}}}^c}{{{\text{[}}D{\text{]}}}^d}}} \hfill \\
\end{gathered} \)

08:17 am - 06/09/2018
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Phương Phương:
pu khử, cháy, gốc HC có quan trọng ko ạ? etyl axetat có td với BA(OH)2 đun nóng ko ạ
13:03 pm - 02/09/2018
Đốm

pu khử, cháy, gốc HC có quan trọng ko ạ?

Cái nào cũng quan trọng hết í. bộ vô định bạn ưi.

etyl axetat có td với BA(OH)2 = thủy phân este môi trường kiểm nha bạn

15:19 pm - 03/09/2018
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Thành Lợi:
pt VD của mục 4 ở 4:05 video 2 sao bên phải thiếu 1 H vậy?
10:31 am - 26/08/2018
GV Hóa - Lưu Huệ Thương
Vì 1Cl vào thế cho 1H đó em. PTHH đầy đủ là:
\(C{H_3} - C{\text{OO}} - {\text{C}}{{\text{H}}_{\text{3}}}{\text{ + C}}{{\text{l}}_{\text{2}}}\xrightarrow{{askt}}C{H_2}Cl - C{\text{OO}} - {\text{C}}{{\text{H}}_{\text{3}}} + HCl\)
09:00 am - 27/08/2018
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Phan Văn Diệu:
The media could not be loaded, either because the server or network failed or because the format is not supported
22:08 pm - 15/08/2018
Phan Văn Diệu
nghĩa là sao ạ thầy
22:08 pm - 15/08/2018
Phan Văn Diệu
của e nó cứ chạy k xem đc video ạ
22:09 pm - 15/08/2018
Mod Thu Do

Bạn thử tải lại web xem sao nhé !

23:20 pm - 15/08/2018
10:50 am - 20/08/2018
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
trần thảo tiên:
20.33 là este thành muối và xeton hay sao ạ? thầy ghi nhầm hay e mất gốc?
11:07 am - 13/08/2018
Đốm
PT trên ra anđe đúng rồi nha. Còn PT dưới lúc đầu thầy ghi nhầm thành Anđe nhưng thầy đã sửa thành Xeton rồi !
11:52 am - 13/08/2018
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Văn Hậu:
phút 18 sao biết là cacbon bậc 1 ạ ... ad thông cảm emmaats gốc
11:17 am - 04/08/2018
Mod Thu Do

Bậc của cacbon là trong mạch cacbon nó chỉ có 1 liên kết gắn với các bon đó nha bạn !

11:28 am - 04/08/2018
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Văn Hậu:
nếu 1 C gắn với 2 nhóm OH thì sẽ không bền và bị tách ra phải không ad
10:58 am - 04/08/2018
Mod Thu Do
Đúng vậy nha bạn , như thầy nói đó ,hai gốc OH không thể gắn với 1 C được nha bạn !
11:25 am - 04/08/2018
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Văn Hậu:
phút 16.00 cho em hỏi khi nào thì biết clo bị thủy phân tạo thành OH ạ dựa vào đâu ạ
10:48 am - 04/08/2018
Mod Thu Do
Vì khi thủy phân Cl sẽ cùng với Na để tạo ra muối NaCl nha bạn !
11:23 am - 04/08/2018
Văn Hậu
ý em là làm sao biết được khi nào Cl bị thủy phân ấy ạ
13:38 pm - 04/08/2018
GV Hóa - Hồng Hoa
em ghi nhớ tính chất hóa học của dẫn xuất halogen:
dẫn xuất halogen: + NaOH ( xt nước) -> halogen bị thay bằng OH
dẫn xuất halogen + Naoh ( xt rượu) -> halogen tách ra tạo anken
17:35 pm - 04/08/2018
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Lữ Thị Kim Luyến:
Ở phút 10.49, đáng lẽ là R-COOR' + NaOH -> RCOONa + R'OH chứ, thầy bị nhầm rồi
09:45 am - 29/07/2018
Hải Dươngg

E thông cảm sửa lại hộ thầy nhé!

09:48 am - 29/07/2018
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!