Chú ý: Trình duyệt hiện tại của bạn chưa cài đặt flashplayer để xem video.

Vui lòng tải và cài đặt phiên bản flash mới nhất tại đây sau đó ấn Ctrl-F5 để xem video hoặc bạn nên dùng trình duyệt Chrome để xem video tốt hơn - Tải Chrome về

Hỏi đáp, thảo luận
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
nguyễn đức thắng:
trong quá trình giam phân cơ thể cái có kiểu gen AD/ad đã xãy ra hoán vị gen giữa các alen D và d với tần suất 18%. tính theo lí thuyết từ 1000 tb sinh trứng của cơ thể này giảm phân thì số lượng từng loại giao tử cái là . giúp em ạ
21:59 pm - 30/05/2019
GVHT môn Sinh
tần số HVG = 18%
AD/ad giảm phân cho giao tử liên kết AD=ad = (1-f)/2 = 41%; giao tử hoán vị Ad=aD = F/2 = 9% 
1000 tế bào sinh trứng tạo ra 1000 trứng.
số lượng từng loại giao tử là:
AD=ad =41% x 1000 = 410
Ad=aD = 9%x 1000 = 90 
em nhé
08:48 am - 31/05/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Tran Trung:
Học khóa này thi THPT QG 2109 dc k ạ
22:15 pm - 25/04/2019
Tran Trung
Khóa này ko có bài tập hả cô/thầy?
22:23 pm - 25/04/2019
GVHT môn Sinh
khoá này thầy sẽ bổ sung bài tập sau, nếu để ôn thi THPT QG em nên chọn khoá luyện thi THPT QG và các khoá bổ trợ em nhé
09:49 am - 26/04/2019
Bùi Tuyết Nhi
Ui dạ em thấy sinh của thầy chỉ có khoá này mà không có bài tập luôn ạ???
19:52 pm - 04/05/2019
GVHT môn Sinh
khóa này của năm 2019 thầy chưa bổ sung kịp, em chọn  khóa luyện thi sẽ có nhé, nếu năm sau em mới thi thì thầy sẽ bổ sung vào khóa nền tảng năm 2020 nhé.
21:23 pm - 04/05/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
14:35 pm - 25/04/2019
Acid Gyrl:
Vận dụng kiến thức tiến hoá để giải thích các mối quan hệ của sinh thái là sao ạ
19:54 pm - 19/02/2019
GVHT môn Sinh
mối quan hệ sinh thái gồm:
+ mối quan hệ cùng loài: Trong cuộc đấu tranh sinh tồn, cá thể nào có những đặc điểm thích nghi sẽ được CLTN giữ lại, các cá thể trong quần thể luôn phải cạnh tranh với nhau về nguồn sống.
trong điều kiện môi trường không thuận lợi, các cá thể hỗ trợ lẫn nhau chống lại để có thể tồn tại
+ Mối quan hệ khác loài: quan hệ giữa các cá thể  đảm bảo cho số lượng cá thể của mỗi quần thể được giữ ổn định.
VD MQH vật ăn thịt - con mồi: con mồi luôn tiến hoá theo hướng lẩn trốn, chống lại kẻ thù; vật săn mồi tiến hoá theo hướng làm sao để bắt được con mồi..
09:08 am - 20/02/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Acid Gyrl:
Vận dụng kiến thức tiến hoá để giải thích loài nào đó có thể trở thành loài ưu thế và loài đặc trưng là sao ạ?
18:44 pm - 18/02/2019
GVHT môn Sinh
Loài ưu thế:  loài đóng vai trò quan trọng trong quần xã do có số lượng cá thể nhiều, sinh khối lớn, hoặc do hoạt động mạnh của chúng.
Loài đặc trưng :  loài chỉ có ở một quần xã nào đó. 

để trở thành loài ưu thế thì điều kiện môi trường phải thích hợp đối với sự sinh trưởng của loài đó, loài đó có những đặc điểm thích nghi được chọn lọc tự nhiên giữ lại.
đối với loài đặc trưng thì chỉ có môi trường ở khu vực đó mới thích hợp cho sự phát triển của loài đó
08:30 am - 19/02/2019
Acid Gyrl
Cho e xin ví dụ đi ạ
19:53 pm - 19/02/2019
Nguyễn Thu Hà

-Ví dụ về loài ưu thế: quần xã rừng thông với các cây thông là loài chiếm ưu thế, các loài cây khác chỉ mọc lẻ tẻ hoặc dưới tán và chịu ảnh hưởng của cây thông. 

-Ví dụ về loài đặc trưng: Cây cọ là loài đặc trưng của quần xã vùng đồi Vình Phú, tràm là loài đặc trưng của quần xã rừng U Minh.

 

19:43 pm - 23/02/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Broly:
mod ơi giúp vs : Một phân tử ADN có tổng số Nu là 6000, trong phân tử ADN này có tich số A.T=2,25% . Tính số nucleotid các loại?
11:54 am - 09/02/2019
GVHT môn Sinh

Ta có %A=%T mà %A×%T= 2,25% → %A=%T= √0,0225= 0,15 → %G=%X= 35%

Số nucleotit của mỗi loại là :

A=T=900 ; G=X=2100

07:55 am - 11/02/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
nguyen do kim ngan:
Bài 2:Từ một quần thể thực vật ban đầu (P) ,sau 3 thế hệ tự thụ phấn thì thành phần KG của quần thể là 0,525 AA:0,050 Aa:0,425 aa.Cho rằng quần thể không chịu tác động của các nhân tố tiến hóa khác,tính theo lí thuyết,thành phần KG của (P) là bn?
22:45 pm - 07/02/2019
Nguyễn Thu Hà

-tỉ lệ KG Aa (P) = 0.05x2^3= 0.4

-tỉ lệ KG AA (P) = 0,525 - (0.4- 0.05)/2 =0.35

-tỉ lệ KG aa (P) = 0.425 - (0.4-0.05)/2 = 0.25

08:26 am - 08/02/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
nguyen do kim ngan:
Bài 1:Ở một loài thực vật,KG AA quy định hoa màu đỏ ,KG Aa quy định hoa màu hồng và aa quy định hoa màu trắng.Một quần thể có cấu trúc di truyền 0,2 AA:0,8 Aa ;cho tự thụ phấn qua 3 thế hệ thì tỉ lệ KH của F3 là bn?
22:22 pm - 07/02/2019
Nguyễn Thu Hà

-Ta có cấu truc di truyền là: 0,2AA:0.8Aa

-Sau khi tự thụ phấn qua 3 thế hệ thì tỉ lệ KG Aa= 0,8/2^3=0.1

=> tỉ lệ KG AA=0.9

=> tỉ lệ kiểu hình F3 là: 0,9 hoa đỏ:0,1 hoa hồng

08:19 am - 08/02/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
nguyen do kim ngan:
Bài 2:Một quần thể thực vật tự thụ phấn có tỉ lệ KGP là 0,45 AA: 0,30 Aa: 0,25 aa. Cho biết các cá thể có KG aa không có khả năng sinh sản.Tính theo lý thuyết, tỉ lệ các KG thu được F1 là bn?
21:40 pm - 02/02/2019
GVHT môn Sinh

Phương pháp:

Quần thể tự thụ phấn có cấu trúc di truyền: xAA:yAa:zaa  sau  n thế hệ tự thụ phấn có  cấu trúc di truyền

\(x+\frac{y(1-1/{{2}^{n}})}{2}AA:\frac{y}{{{2}^{n}}}Aa:z+\frac{y(1-1/{{2}^{n}})}{2}aa\)

Cách giải:

Do kiểu gen aa không có khả năng sinh sản nên cấu trúc di truyền của quần thể là: 0,45AA:0,3Aa ↔ 0,6AA:0,4Aa

Tự thụ qua 1 thế hệ ta có:

\(0,6+\frac{0,4(1-1/2)}{2}AA:\frac{0,4}{2}Aa:0+\frac{0,4(1-1/2)}{2}aa\)↔ 0.7AA: 0,2Aa:0,1aa

10:11 am - 05/02/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
nguyen do kim ngan:
Bài 1:Ở một loài thực vật lưỡng bội sinh sản bằng tự thụ phấn,gen A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với a quy định hoa trắng.Thế hệ xuất phát của một quần thể có 100% cây hoa đỏ.Ở thế hệ F3 tỉ lệ KH là 13 cây hoa đỏ:7 cây hoa trắng.Ở thế hệ xuất phát,trong số các cây hoa đỏ thì cây thuần chủng chiếm tỉ lệ bn?
21:35 pm - 02/02/2019
GVHT môn Sinh

Phương pháp:

Quần thể tự thụ phấn có cấu trúc di truyền: xAA:yAa:zaa  sau  n thế hệ tự thụ phấn có  cấu trúc di truyền

\(x + \frac{{y(1 - 1/{2^n})}}{2}AA:\frac{y}{{{2^n}}}Aa:z + \frac{{y(1 - 1/{2^n})}}{2}aa\)

Cách giải:

Ta gọi cấu trúc di truyền ở P: xAA:yAa

Sau 3 thế hệ tự thụ phấn tỷ lệ hoa trắng là:\(\frac{{y(1 - 1/{2^3})}}{2}aa = \frac{7}{{20}} \to y = 0,8 \to x = 0,2\)

Vậy trong số các cây hoa đỏ thì cây thuần chủng ở P chiếm 20%

18:53 pm - 06/02/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
nguyen do kim ngan:
Ở một loài thực vật,gen A quy định hoa đỏ,a quy định hoa trắng.Ở thế hệ xuất phát có 80 % hoa đỏ dị hợp,sau 5 thế hệ tự thụ phấn thì tỉ lệ KH hoa đỏ 61,25% và hoa trắng 38,75 % .Tính theo lý thuyết,quần thể thực vật trên ở thế hệ xuất phát có tỉ lệ cây hoa đỏ thuần chủng là bn?
20:59 pm - 01/02/2019
GVHT môn Sinh

Phương pháp:

Quần thể tự thụ phấn có cấu trúc di truyền: xAA:yAa:zaa  sau  n thế hệ tự thụ phấn có  cấu trúc di truyền

\(x + \frac{{y(1 - 1/{2^n})}}{2}AA:\frac{y}{{{2^n}}}Aa:z + \frac{{y(1 - 1/{2^n})}}{2}aa\)

Cách giải:

Tỷ lệ hoa đỏ ở F5 là: \(x + \frac{{y(1 - 1/{2^n})}}{2}AA + \frac{y}{{{2^n}}}Aa = x + \frac{{0,8(1 - 1/{2^5})}}{2}AA + \frac{{0,8}}{{{2^5}}}Aa = 0,6125 \to x = 0,2\)

Vậy tỷ lệ hoa đỏ đồng hợp là 20%

21:48 pm - 01/02/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
nguyen do kim ngan:
Ở một loài thực vật,ở thế hệ xuất phát có 20% cây thuần chủng hoa đỏ,80% cây dị hợp hoa đỏ.Biết gen A quy định hoa đỏ ,a quy định hoa vàng.Sau 5 thế hệ tự thụ phấn thì theo lý thuyết,tỉ lệ KH hoa đỏ và hoa vàng lần lượt là bn?
20:46 pm - 31/01/2019
GVHT môn Sinh

Phương pháp:

Quần thể tự thụ phấn có cấu trúc di truyền: xAA:yAa:zaa  sau  n thế hệ tự thụ phấn có  cấu trúc di truyền

\(x + \frac{{y(1 - 1/{2^n})}}{2}AA:\frac{y}{{{2^n}}}Aa:z + \frac{{y(1 - 1/{2^n})}}{2}aa\)

Cách giải:

Sau 5 thế hệ tỷ lệ hoa trắng là: \(\frac{{0,8 \times \left( {1 - 1/{2^5}} \right)}}{2} = 0,3875\) → tỷ lệ hoa đỏ: 1 – 0,3875 = 0,6125

08:19 am - 01/02/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Quyền Nguyễn:
thầy ơi bộ 3 mở đầu AUG với nhân sơ là metiolin còn nhân thực là foocmyl metiolin chứ ạ
19:44 pm - 21/01/2019
GVHT môn Sinh
Met ở SV nhân thực, fMet ở SV nhân sơ em nhé
e xem lại trong SGK nhé
21:42 pm - 21/01/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
nguyen do kim ngan:
Một loài thực vật có bộ NST 2n=6.Cặp NST thứ nhất chứa cặp gen Aa,cặp NST thứ hai chứa cặp gen Bb,cặp NST thứ ba chứa cặp gen Dd.Do đột biến,trong loài đã xuất hiện 3 dạng thể dị bội(2n-1) tương ứng với 3 cặp NST trên.Theo lý thuyết,các thể dị bội(2n-1) này có tối đa bn loại KG về các gen đang xét?
19:54 pm - 12/01/2019
GVHT môn Sinh

1 gen có 2 alen sẽ có số kiểu gen tối đa là 3

Thể một có 2 loại kiểu gen

Thể dị bội(2n-1) này có tối đa \(C_3^1 \times 2 \times {3^2} = 54\) KG

10:11 am - 13/01/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
nguyen do kim ngan:
Trong quá trình phát triển phôi sớm ở ruồi giấm đực có bộ NST được kí hiệu AaBbDdXY,ở lần phân bào thứ 6 người ta thấy ở một số tế bào cặp Dd không phân li.Cho rằng phôi đó phát triển thành thể đột biến thì nó có bn dòng tế bào khác nhau về số lượng NST? Hãy viết kí hiệu bộ NST của các dòng tế bào đó.
23:22 pm - 08/01/2019
GVHT môn Sinh

Phôi này sẽ có 2 dòng tế bào gồm một dòng bình thường 2n và một dòng đột biến 2n+2

10:45 am - 09/01/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
nguyen do kim ngan:
Trong một thí nghiệm người ta xử lý 1000 tế bào sinh tinh của một động vật,qua theo dõi thấy có 2 % số tế bào sinh tinh giảm phân không bình thường ở lần giảm phân 1 hoặc giảm phân 2 (chỉ xảy ra ở một trong hai tinh bào cấp 2).Do vậy làm xuất hiện một số tinh trùng (n+1) và (n-1).Các tinh trùng được tạo ra từ tất cả các tế bào sinh tinh trên đều tham gia thụ tinh tạo hợp tử trong đó có 98,5 % hợp tử bình thường.Hãy xác định số tế bào sinh tinh xảy ra đột biến ở lần giảm phân 1,ở lần giảm phân 2.Biết rằng quá trình giảm phân của các tế bào sinh trứng diễn ra bình thường.
00:09 am - 03/01/2019
GVHT môn Sinh

Giả sử giao tử ở giới đực có tỷ lệ x giao tử đột biến:y giao tử bình thường

Giao tử cái luôn bình thường

→ tỷ lệ giao tử đực bình thường là 98,5%, giao tử đột biến là 1,5%

Các tế bào sinh tinh nếu có rối loạn ở GP I thì luôn cho giao tử n+1 và n-1, nếu rối loạn ở GP II (ở 1 trong 2 tinh bào cấp 2) thì cho 1/2 giao tử bình thường: 1/2 giao tử đột biến (1/4 n+1:1/4 n-1)

Gọi số tế bào giảm phân rối loạn ở GP I là x; rối loạn ở GP II là y, ta có hệ phương trình: x\(\left\{ \begin{array}{l}x + y = 2\\x + 0,5y = 1,5\end{array} \right. \to x = y = 1\) vậy có 1% số tế bào rối loạn ở GP I, 1% tế bào rối loạn ở GP II .

09:22 am - 03/01/2019
nguyen do kim ngan
Em cảm ơn ạ
00:01 am - 09/01/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
nguyen do kim ngan:
Một loài thực vật có bộ NST lưỡng bội 2n=20.Cho hai cây thuộc loài này giao phấn với nhau tạo ra các hợp tử.Gỉa sử từ một hợp tử trong số đó (hợp tử H) nguyên phân liên tiếp 4 lần,ở kì giữa của lần nguyên phân thứ tư,người ta đếm được trong tất cả các tế bào con có tổng cộng 336 crômatit.Cho biết quá trình nguyên phân không xảy ra đột biến.Hãy giải thích cơ chế hình hợp tử H.
21:17 pm - 24/12/2018
GVHT môn Sinh

Đề xét thời điểm ở kỳ giữa của lần nguyên phân thứ 4 → hợp tử đã nguyên phân được 3 lần

1 tế bào nguyên phân 4 lần tạo 23 =8 tế bào con

Số cromatit trong mỗi tế bào là: 336 :8 = 42 → số NST kép trong tế bào là 21 = 2n +1

→thể ba

Cơ chế hình thành: sự kết hợp giữa giao tử n và n +1

P: 2n =10 × 2n = 10

G: n                 n+1

F1:        2n +1

09:23 am - 25/12/2018
nguyen do kim ngan
Em cảm ơn ạ
00:01 am - 09/01/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
nguyen do kim ngan:
Một cá thể ở một loài động vật có bộ NST là 2n=12.Khi quan sát quá trình giảm phân của 2000 tế bào sinh tinh,nguời ta thấy 20 tế bào có cặp NST số 1 không phân li trong giảm phân 1,các sự kiện khác trong giảm phân diễn ra bình thường;các tế bào còn lại giảm phân bình thường.Theo lí thuyết,trong tổng số giao tử được tạo thành từ quá trình trên thì số giao tử có 5 NST chiếm tỉ lệ bn?
20:13 pm - 23/12/2018
GVHT môn Sinh

Số tế bào có cặp NST số 2 không phân ly chiếm tỷ lệ: 20:2000 = 1%

Các tế bào có cặp NST số 2 không phân ly tạo 1/2 (n -1) : 1/2 (n+1)

Vậy số giao tử có 5 NST là 0,5%

08:48 am - 24/12/2018
nguyen do kim ngan
Em cảm ơn ạ
00:01 am - 09/01/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
nguyen do kim ngan:
Ở phép lai ♂AaBb x ♀ AaBb.Trong quá trình giảm phân ở cơ thể đực,có 1 % tế bào không phân li trong giảm phân 1 ở cặp NST mang gen Bb,giảm phân 2 bình thường,các cặp NST khác giảm phân bình thường.Ở cơ thể cái,cặp NST mang cặp gen Aa ở 1 % số tế bào không phân li trong giảm phân 1,giảm phân 2 bình thường,các cặp NST khác giảm phân bình thường.Ở đời con,loại hợp tử đột biến lệch bội đơn chiếm tỉ lệ bn?
21:27 pm - 21/12/2018
GVHT môn Sinh

Xét cặp Aa

- Giới cái: 1 số tế bào giảm phân không bình thường tạo giao tử Aa, O, A,a

- giới đực tạo giao tử bình thường: A,a

→ số hợp tử đột biến thể một : 2 (A,a)  chiếm 0, 5%, số hợp tử bình thường: 3 chiếm 99%

Xét cặp Bb:

- Giới cái:  giảm phân bình thường tạo 100% giao tử bình thường : B,b

- giới đực: 1 số tế bào giảm phân không bình thường tạo giao tử Bb, O, B,b

→ số hợp tử đột biến thể một: 2 (B, b)  chiếm 0,5%; số hợp tử bình thường: 3 chiếm 99%

Tỷ lệ kiểu gen thể một là 2×0,05×0,99 = 0,0495

11:40 am - 22/12/2018
nguyen do kim ngan
Em cảm ơn ạ
23:59 pm - 08/01/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
nguyen do kim ngan:
Giup em câu này với ạ;Cho biết trong quá trình giảm phân của cơ thể đực có một số tế bào có cặp NST mang cặp gen Bb không phân li trong giảm phân 1,giảm phân 2 diễn ra bình thường,các tế bào khác giảm phaan bình thường,cơ thể cái giảm phân bình thường.Ở đời con của phép lai ♂AaBbCd /cdeemm x ♀ AaBbCd /cdEeMM sẽ có tối đa bn loại kiểu gen đột biến về số lượng NST?
23:50 pm - 19/12/2018
GVHT môn Sinh

P: \(AaBb\frac{{Cd}}{{c{\rm{d}}}}eemm \times AaBb\frac{{Cd}}{{c{\rm{d}}}}EeMM\)

Xét phép lai các cặp gen

-          Aa × Aa → 3 loại kiểu gen

-          Bb × Bb

+ giới đực có 1 số tế bào bị rối loạn tạo giao tử Bb, O, B,b

+ giới cái tạo giao tử B, b

Số kiểu gen đột biến là 4, bình thường là 3

-          Cd/cd × Cd/ cd → 3 kiểu gen bình thường

-          ee × Ee → 2 kiểu gen bình thường

-          mm × MM → 1 kiểu gen bình thường

Vậy số kiểu gen đột biến là 3×4×3×2×1 = 72

10:02 am - 20/12/2018
nguyen do kim ngan
Em cảm ơn ạ
23:59 pm - 08/01/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
nguyen do kim ngan:
Giúp em câu này với ạ:Ở phép lai ♂AaBbDdx ♀ AaBbdd.Trong quá trình giảm phân của cơ thể đực,ở cặp nhiễm sắc thể chứa cặp gen Aa có 0,06% số tế bào không phân li trong giảm phân 1,giảm phân 2 diễn ra bình thường,các cặp nhiễm sắc thể khác phân li bình thường.Trong quá trình giảm phân của cơ thể cái,ở cặp NST mang cặp gen Bb có 0,02% số tế bào không phân li trong giảm phân 1,giảm phân 2 diễn ra bình thường ,các cặp NST khác phân li bình thường .Theo lý thuyết,ở F1 có số loại kiểu gen đột biến thể ba là bn?
14:31 pm - 18/12/2018
GVHT môn Sinh

Xét cặp Aa

- Giới đực: 1 số tế bào giảm phân không bình thường tạo giao tử Aa, O, A,a

- giới cái tạo giao tử bình thường: A,a

→ số hợp tử đột biến thể ba : 2 (AAa, Aaa) , số hợp tử bình thường: 3

Xét cặp Bb:

- Giới đực:  giảm phân bình thường tạo 100% giao tử bình thường : B,b

- giới cái : 1 số tế bào giảm phân không bình thường tạo giao tử Bb, O, B,b

→ số hợp tử đột biến thể ba : 2 (BBb, Bbb)  số hợp tử bình thường: 3

Xét cặp Dd:

Dd × dd → Dd:dd

Số kiểu gen thể ba là: C21 × 2×3×2 = 24

15:54 pm - 18/12/2018
nguyen do kim ngan
Em cảm ơn ạ
23:59 pm - 08/01/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
nguyen do kim ngan:
Giup em câu này với ạ:Cho biết trong qua trình giảm phân của cơ thể đực có một số tế bào có cặp NST mang cặp gen Dd không phân li trong giảm phân 1,giảm phân 2 diễn ra bình thường,các tế bào khác giảm phân bình thường,cơ thể cái giảm phân bình thường.Ở đời con của phép lai ♂AaBbDd x♀ AaBbDd sẽ có tối đa bn loại kiểu gen đột biến thể ba?
10:50 am - 09/12/2018
GVHT môn Sinh

Cặp gen Aa,Bb phân ly bình thường nên đời con có 3 kiểu gen về mỗi cặp gen

Cặp gen Dd , 1 số tế bào có rối loạn tạo ra giao tử Dd, O

Khi kết hợp với giao tử bình thường tạo hợp tử DDd, Ddd, D,d

Vậy số kiểu gen thể ba là 3×3×2 =18

16:50 pm - 09/12/2018
nguyen do kim ngan
Em cảm ơn ạ
00:01 am - 09/01/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
nguyen do kim ngan:
Giup em câu này với ạ:Ở một loài động vật giao phối,xét phép lai ♂AaBbDD x♀ AaBbdd.Gỉa sử trong quá trình giảm phân của cơ thể đực,ở một số tế bào,cặp NST mang cặp gen Aa không phân li trong giảm phân 1,các sự kiện khác diễn ra bình thường;cơ thể cái giảm phân bình thường.Theo lí thuyết,sự kết hợp ngẫu nhiên giữa các loại giao tử đực và cái trong thụ tinh có thể tạo ra tối đa bn loại hợp tử lưỡng bội và bn loại hợp tử lệch bội?
20:49 pm - 06/12/2018
GVHT môn Sinh

Xét các cặp gen:

-          Cặp gen Aa

Giới đực có 1 số tế bào giảm phân bị rối loạn tạo ra giao tử: A,a,Aa,O

Giới cái giảm phân bình thường tạo ra A,a

Số loại hợp tử bình thường là 3: AA,Aa,aa

Số loại hợp tử lệch bội là: 4: AAa, Aaa, A,a

-          Cặp Bb: Bb × Bb → 1BB:Bb:bb (3loại)

-          Cặp Dd: DD × dd →Dd (1 loại)

Số loại hợp tử lưỡng bội là 3×3×1=9

Số loại hợp tử lệch bội là: 3×4×1=12

11:26 am - 07/12/2018
nguyen do kim ngan
Em cảm ơn ạ
00:01 am - 09/01/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
nguyen do kim ngan:
Giup em câu này với ạ:Cho biết trong quá trình giảm phân của cơ thể đực có một số tế bào có cặp NST mang cặp gen Dd không phân li trong GP1,GP2 diễn ra bình thường,các tế bào khác giảm phân bình thường,cơ thể cái giảm phân bình thường.Ở đời con của phép lai ♂AaBbDd x ♂AaBbDd,sẽ có tối đa bao nhiêu loại kiểu gen đột biến về số lượng NST?
22:06 pm - 05/12/2018
GVHT môn Sinh
xét cặp Dd
ở giới đực: 1 số tế bào bị rối loạn nên cho các loại gt đột biến sau: Dd, O
khi kết hợp với gtu bình thường D, d tạo ra 4 loại hợp tử đột biến về số lượng NST: DDd, Ddd, D, d
các cặp NST mang 2 cặp gen còn lại phân ly bình thường cho đời sau có tối đa 3 kiểu gen (AA;Aa; aa) tương tự với Bb
số kiểu gen đột biến là: 4×3×3=36
22:22 pm - 05/12/2018
nguyen do kim ngan
Em cảm ơn ạ
00:01 am - 09/01/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
nguyen do kim ngan:
giúp em câu này với ạ:P:♀AaBbdd x ♂AaBbDd (biết rằng mỗi gen quy định một tính trạng,trooij hoàn toàn).a)Theo lý thuyết,tỉ lệ kiểu hình mang 2 tính trạng trội ở F1 là bn?b)Theo lý thuyết,tỉ lệ con dị hợp 2 cặp gen là bn? c)Nếu ở GP1 của bố có một số tế bào có cặp NST chứa cặp gen Aa không phân li, GP2 bình thường,các cặp NST khác giảm phân bình thường;mẹ giảm phân bình thường.-Theo lí thuyết,ở F1 có bn loại KG? -Theo lí thuyết,ở F1 có bn loại kiểu gen thể ba( 2n+1)?
23:59 pm - 19/11/2018
GVHT môn Sinh

a. Tỷ lệ kiểu hình trội về 2 tính trạng là

\(C_2^1 \times \frac{1}{4} \times \frac{3}{4} \times \frac{1}{2}Dd + \frac{3}{4} \times \frac{3}{4} \times \frac{1}{2}dd = \frac{{15}}{{32}}\)

1/4 là tỷ lệ aa, bb; 3/4 là B- ; A-

b. tỷ lệ dị hợp 2 cặp gen là :

\(C_2^1 \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{2}Dd + \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{2}dd = \frac{3}{8}\)

1/2 là tỷ lệ đồng hợp và dị hợp

c.

Xét cặp NST mang cặp gen Aa

- giới đực: 1 số tế bào không phân ly ở GP I → giao tử: Aa,A,a,O

- giới cái: giảm phân bình thường cho 2 loại giao tử: A,a

3 kiểu gen hợp tử bình thương ; 4 kiểu gen hợp tử đột biến

1. số kiểu gen ở F1 là: 7×3×2=42

2. số kiểu gen thể ba là : 1(Aa)×3×2=6

09:17 am - 21/11/2018
nguyen do kim ngan
Em cảm ơn ạ
18:12 pm - 21/11/2018
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
nguyen do kim ngan:
Giup em câu này với ạ:Cho P thuần chủng cây cao,hoa đỏ lai vơi cây thấp,hoa trắng thu đươc F1 100% hoa đỏ.Sau đó cho F1 lai với cây X thu được F2.Trong các cây F2,cây thấp,hoa trắng chiếm 25%.Biện luận và viết sơ đồ lai.
11:02 am - 14/11/2018
GVHT môn Sinh

F1 100% hoa đỏ, thân cao → 2tính trạng này là trội hoàn toàn

Có 2 trường hợp có thể xảy ra

TH1: GEN ĐA HIỆU

A: Thân cao, hoa đỏ; a – thân thấp hoa trắng

P: AA × aa → F1: Aa

Lai với cây X tạo 25% cây thân thấp, hoa trắng → cây X là Aa

Aa × Aa → 3A-:1aa

TH2: 1 gen quy định 1 tính trạng

Quy ước:  A- thân cao; a –thân thấp; B- hoa đỏ ; b- hoa trắng

+ các gen PLĐL

Cây F1 dị hợp về 2 cặp gen, đời con có 25% cây thân thấp, hoa trắng (aabb) → cây X là: aabb

P: AABB × aabb →F1: AaBb  × (X) aabb → 1AaBb:1aaBb:1Aabb:1aabb

+ các gen liên kết hoàn toàn

\(\frac{{AB}}{{AB}} \times \frac{{ab}}{{ab}} \to \frac{{AB}}{{ab}} \times \frac{{AB}}{{ab}} \to 1\frac{{AB}}{{AB}}:2\frac{{AB}}{{ab}}:1\frac{{ab}}{{ab}}\)

11:18 am - 14/11/2018
nguyen do kim ngan
Em cảm ơn ạ
00:01 am - 09/01/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
nguyen do kim ngan:
Giup em câu này với ạ:cho cây thân cao,hoa đỏ lai với cây thân thấp,hoa trắng.F1 thu được 100 % thân cao,hoa đỏ.Sau đó cho F1 lai với cây cao đỏ,F2 thu được tỉ lệ KH 3 cao đỏ:1 thấp đỏ.Biện luận và viết sơ đồ lai.
21:55 pm - 12/11/2018
GVHT môn Sinh

Cây F1: 100% cao đỏ → P thuần chủng

Quy ước gen A – cao; a-  thấp; B- đỏ; b- trắng

P: AABB × aabb → F1:  AaBb

F2 phân ly 3 cao đỏ:1 thấp đỏ → cây đem lai với F1 là AaBB

F1: AaBb × AaBB → (3A-:1aa)B-

09:12 am - 13/11/2018
nguyen do kim ngan
Em cảm ơn ạ
00:01 am - 09/01/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
nguyen do kim ngan:
Giup em câu này với ạ: Ở phép lai ♂AaBbDdEe x♀AabbddEe.Trong quá trình giảm phân của cơ thể đực,cặp NST mang cặp gen Aa ở 10% số tế bào không phân li trong giảm phân 1,giảm phân 2 diễn ra bình thường,các cặp NST khác phân li bình thường.Trong quá trình giảm phân của cơ thể cái,cặp NST mang cặp gen Ee ở 2% số tế baofkhoong phân li trong giảm phân 1,giảm phân 2 diễn ra bình thường,các cặp NST khác phân li bình thường.Lấy ngẫu nhiên 1 cá thể ở đời con,xác suất để thu được cá thể đột biến là bn?
11:10 am - 09/11/2018
GVHT môn Sinh
Xét giới đực: tỷ lệ giao tử đột biến là 10% giao tử bình thường là 90%
Xét giới cái: tỷ lệ giao tử đột biến là 2% giao tử bình thường là 98%
Tỷ lệ hợp tử đột biến là 1 – 0,9×0,98 = 0,118 = 11,8%
13:39 pm - 09/11/2018
nguyen do kim ngan
Em cảm ơn ạ
00:01 am - 09/01/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
nguyen do kim ngan:
Giup em câu này với ạ:Một cá thể ở một loài động vật có bộ NST 2n=20.Khi quan sát quá trình giảm phân của 2000 tế bào sinh tinh người ta thấy 80 tế bào có cặp NST số 8 không phân li trong giảm phân 1,các sự kiện khác trong giảm phân diễn ra bình thường;các tế bào còn lại giảm phân bình thường.Loại giao tử có 9 NST chiếm tỉ lệ bn?
21:14 pm - 08/11/2018
GVHT môn Sinh

Tế bào có cặp NST số 8 không phân ly tạo ra 50% giao tử n+1 =11 và 50% giao tử n-1 =9

Tỷ lệ giao tử mang 9 NST là \(\frac{{80 \times 4 \times 50\% }}{{2000 \times 4}} = 2\% \)

22:38 pm - 08/11/2018
nguyen do kim ngan
Em cảm ơn ạ
23:59 pm - 08/01/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
nguyen do kim ngan:
Giup em câu này với ạ: Nếu các Nuclêôtit được xếp ngẫu nhiên trên một phân tử ADN có 10 mũ 7 cặp Nuclêôtit ,có tỉ lệ A+T/G+X=1/3.Số lần trình tự 5`-GGXA-3` được trông đợi xuất hiện là bn?
21:54 pm - 06/11/2018
GVHT môn Sinh

Ta có A+T/G+X=1/3 → A/G=1/3 → A=T=12,5% ; G=X=37,5%

Xác suất xuất hiện trình tự 5’GGXA3’ = (0,375)3×0,125

Số lần trình tự 5’GGXA3’ được trông đợi là 2×107 ×(0,375)3×0,125 ≈ 131836

08:35 am - 07/11/2018
nguyen do kim ngan
Dạ em cảm ơn ạ.
11:09 am - 07/11/2018
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!