Chú ý: Trình duyệt hiện tại của bạn chưa cài đặt flashplayer để xem video.

Vui lòng tải và cài đặt phiên bản flash mới nhất tại đây sau đó ấn Ctrl-F5 để xem video hoặc bạn nên dùng trình duyệt Chrome để xem video tốt hơn - Tải Chrome về

Hỏi đáp, thảo luận
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Phuong Nguyen:
bài đoạn thẵng cô ạ
20:47 pm - 25/03/2020
GV Toán - Huongvm
Đoạn thẳng AB = 8cm 
Đoạn thẳng AB giảm đi 4 lần thì em lấy 8 chia cho 4 
thì sẽ ra độ dài đoạn thẳng AB sau khi đã giảm đi 4 lần em nhé. 
vậy 
8:4=2(cm)

------ 
Ghi nhớ: Muốn giảm một số đi nhiều lần ta chia số đó cho số lần. 
(em ghi nhớ điều này nhé)
09:46 am - 26/03/2020
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Ngọc khánh:
210×30= bao nhiêu ạ ?
20:04 pm - 16/02/2020
GV Toán - Huongvm
210x30=6300
em có thể nhẩm 21x3=63 , rồi sau đó thêm 2 số 0 vào kết quả nhé. 

10:04 am - 17/02/2020
Phuong Nguyen
vâng ạ em cảm ơn cô ạ
20:41 pm - 25/03/2020
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Ngọc khánh:
210×30=?
20:02 pm - 16/02/2020
GV Toán - Huongvm
210×30=6300
10:39 am - 17/02/2020
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
àkppp:
bài này như thế nào e đang cần R.Ấ.T gấp
07:49 am - 10/02/2020
GV Toán - Huongvm
Em có thể viết được các số sau
280; 208; 820; 802
11:37 am - 11/02/2020
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
àkppp:
Từ ba số 0 ; 2 ; 8 ta lập được số có ba chữ số
07:49 am - 10/02/2020
GV Toán - Huongvm
Em liệt kê các số có ba chữ số được lập từ số đó như: 280, 208; 820 và 802 
Trường hợp số 0 đứng đầu bị loại vì số đó không phải số có 3 chữ số em nhé.
08:33 am - 10/02/2020
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
àkppp:
Trong 1 phép cộng có tổng bằng số hạng thứ nhất. Hỏi số hạng thứ hai của phép cộng đó bằng bao nhiêu?Vậy số hạng thứ hai của phép cộng đó là:
18:31 pm - 06/02/2020
GV Toán - Huongvm
Trong  một phép cộng có tổng bằng số hạng thứ nhất. 
Có nghĩa là số hạng thứ nhất + số hạng thứ hai = số hạng thứ nhất
Như vậy số hạng thứ hai phải bằng 0 
(vì một số bất kì cộng với số 0 đều bằng chính nó)
08:18 am - 07/02/2020
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!