Chú ý: Trình duyệt hiện tại của bạn chưa cài đặt flashplayer để xem video.

Vui lòng tải và cài đặt phiên bản flash mới nhất tại đây sau đó ấn Ctrl-F5 để xem video hoặc bạn nên dùng trình duyệt Chrome để xem video tốt hơn - Tải Chrome về

Hỏi đáp, thảo luận
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
võ văn mạnh:
giải giúp e với : x^2017 -2017X+2016/(X-1)^2
20:09 pm - 27/04/2020
võ văn mạnh
tìm lim khi x tiến tới 1
20:10 pm - 27/04/2020
Mod_Nguyen Lan Anh
áp dụng A^n-1= (A-1)(A^(n-1)+...+1) ; giải ta chú ý đến tử nhóm x^2017 với -x ; -2016x với 2016 nhóm lại ta ra được nhân tử x-1 sau khi nhóm lại sẽ ra (x-1)(x^2016+x^2015+...+x +1 -2016) tiếp tục áp dụng 1 lần nữa là hết x-1
21:16 pm - 27/04/2020
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
võ văn mạnh:
phân biệt giúp e giới hạn vô cực với hữu hạn ạ khi nào mình nhìn dô bài đó ra kết quả vô cực khi nào nó ra số ạ
23:05 pm - 09/04/2020
Mai Thanh Tâm

Giới hạn hữu hạn là bạn tính được kết quả cụ thể của nó, giới hạn vô hạn là lim tiến đến +- vc. Bạn phải tính ra mới bik khi nào là cái nào. Nhưng thông thường khi ra biểu thức dạng a.n^q với (a,q là một số thực) thì lim sẽ là vô cực.

23:25 pm - 09/04/2020
Mod_Nguyen Lan Anh
nó chỉ tiến được đến vô cực nếu nó tiến về vô cực đó là điểm dễ thấy nhất ; từ đó chỉ cần xét th này là ta phân biệt được
21:18 pm - 27/04/2020
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Quỳnh Anh:
Ad giúp e câu này với ạ: Cmr pt: 4x^4 +2x^2 - x - 3 = 0 có ít nhất hai nghiệm thuộc khoảng (-1;1)
10:27 am - 27/03/2020
GV Toán - Bạc Hà
\[\begin{array}{l}
f\left( x \right) = 4{x^4} + 2{x^2} - x - 3\\
Hàm\,\,số\,\,liên\,\,tục\,\,trên\,\,R.\\
\left\{ \begin{array}{l}
f\left( { - 1} \right) = 4\\
f\left( 0 \right) = - 3
\end{array} \right. \Rightarrow f\left( { - 1} \right).f\left( 0 \right) < 0\\
\Rightarrow Pt\,\,có\,\,ít\,\,nhất\,\,1\,\,nghiệm\,\, \in \left( { - 1;0} \right)\\
\left\{ \begin{array}{l}
f\left( 0 \right) = - 3\\
f\left( 1 \right) = 2
\end{array} \right. \Rightarrow f\left( 0 \right).f\left( 1 \right) < 0\\
\Rightarrow Pt\,\,có\,\,ít\,\,nhất\,\,1\,\,nghiệm\,\, \in \left( {0;1} \right)\\
Vậy\,\,pt\,\,có\,\,ít\,\,nhat\,\,2\,\,nghiệm\,\, \in \left( { - 1;1} \right)
\end{array}\]
10:18 am - 28/03/2020
Quỳnh Anh
Em cảm ơn ạ
15:05 pm - 29/03/2020
Nguyễn Thị Minh
@GV Toán - Bạc Hà:cho em hỏi tại sao khi f(0).f(-1)<0 thì PT có ít nhất 1 nghiệm thuộc(-1;0) ạ?
07:46 am - 15/04/2020
Mod - Nguyễn Tiến Dũng

@Nguyễn Thị Minh :Bạn học thuộc định lí 3 trong sách giáo khoa bài hàm số liên tục nhé!

08:25 am - 15/04/2020
Mod_Nguyen Lan Anh
@Nguyễn Thị Minh :Đây là lý thuyết nhé em nếu chưa học tới thì đọc sách giáo khoa trước
21:19 pm - 27/04/2020
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Andy Trần:
Bài này: lim[(³√n+1) - n] giải như thế nào vậy ạ?
20:20 pm - 25/03/2020
Mod_Nguyen Lan Anh
liên hợp ta có (n+1-n^3)/(căn ^2 +căn.n +n^2) giờ chia cả từ và mẫu cho n^2 kết quả ra âm vô cùng
21:21 pm - 27/04/2020
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Andy Trần:
Giúp em bài này với ạ: lim(3√(n+1) - n)Em cám ơn ạ
19:33 pm - 25/03/2020
Andy Trần
Lim căn bậc 3 của n+1, trừ đi n ạ
19:35 pm - 25/03/2020
19:55 pm - 25/03/2020
Andy Trần
Nếu là lim của nguyên cả dãy đó thì giải như nào vậy chị?
20:07 pm - 25/03/2020
GV Toán - Bạc Hà
@Andy Trần: \(\begin{array}{l}
\lim \left( {\sqrt[3]{{n + 1}} - n} \right)\\
= \lim n\left( {\sqrt[3]{{\frac{{n + 1}}{{{n^3}}}}} - 1} \right)\\
= \lim n\left( {\sqrt[3]{{\frac{1}{{{n^2}}} + \frac{1}{{{n^3}}}}} - 1} \right)\\
= - \infty
\end{array}\)
10:20 am - 28/03/2020
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
imngocanh:
giúp em với ạ : 1. lim(1+2+3+...+n)/(n^2-3)2. lim (1+3+5+...+(2n+1))/3n^2+43. lim (3+3^2+3^3+...+3^n)/(1+5^2+5^3+...+5^5)
19:38 pm - 15/02/2020
Mod_Nguyen Lan Anh

Câu a,b ở tử em áp dụng tổng S của cấp số cộng. Còn câu c ở cả tử và mẫu áp dụng tổng S quy tắc nhân nhé 

19:54 pm - 15/02/2020
imngocanh
cô giải chi tiết giúp em được không ạ
17:57 pm - 16/02/2020
19:58 pm - 16/02/2020
20:18 pm - 16/02/2020
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Trần Thị thuỳ linh:
Giúp em với ạ Lim ( n^3/n^2 - 1 ) - ( 3n^2/3n +1)Em cảm ơn ạ
21:42 pm - 11/02/2020
Mod - Nguyễn Tiến Dũng

\(lim(\frac{n^{3}}{n^{2}-1}-\frac{3n^{2}}{3n+1})\\=lim[\frac{n^{3}(3n+1)-3n^{2}(n^{2}-1)}{(n^{2}-1)(3n+1)}]\\=lim[\frac{3n^{4}+n^{3}-(3n^{4}-3n^{2})}{(n^{2}-1)(3n+1)}]\\=lim[\frac{3n^{4}+n^{3}-3n^{4}+3n^{2}}{3n^{3}+n^{2}-3n-1}]\\=lim[\frac{3n^{4}+n^{3}-3n^{4}+3n^{2}}{3n^{3}+n^{2}-3n-1}]\\=lim[\frac{n^{3}+3n^{2}}{3n^{3}+n^{2}-3n-1}]\\=\frac{1}{3}\)

21:56 pm - 11/02/2020
Trần Thị thuỳ linh
@Mod Toán, Hóa_Tiến Dũng: cho em hỏi Căn bậc 2 của n^6 rút n ra ngoài sẽ còn n^4 phải k ạ
22:29 pm - 11/02/2020
Mod_HT Huyền

Đúng rồi em nhé trong căn sẽ còn n^4

23:43 pm - 11/02/2020
Trần Thị thuỳ linh
@Mod_Hoàng Thu Huyền: em cảm ơn ạ
06:21 am - 12/02/2020
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
imngocanh:
giúp e bài này với ạ : lim(4^n+ (-2)^n) = ?
13:31 pm - 09/02/2020
Mod - Nguyễn Tiến Dũng

\(lim[4^n+ (-2)^n]\\=lim{{4^{n}[(\frac{4}{4})^{n}+(\frac{-2}{4})^{n}]}}\\=lim4^{n}=+\infty \)

13:39 pm - 09/02/2020
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Đoàn Phương Thảo:
Căn bậc 3 của n^3 6n - căn bậc 2 của n^2-4n
22:40 pm - 05/02/2020
Đoàn Phương Thảo
dòng cuối tại sao lại ra 2 vậy ạ
20:24 pm - 06/02/2020
Mod - Nguyễn Tiến Dũng
@Đoàn Phương Thảo:Chúc bạn học tập hiệu qủa với tuyensinh247.com nhé
\(lim[\frac{6}{n(\sqrt[3]{1+\frac{12}{n^{2}}+\frac{36}{n^{4}}}+\sqrt[3]{1+\frac{6}{n^{2}}}+1)}+\frac{4}{\sqrt{1-\frac{4}{n}}+1}]\\=lim\frac{6}{n(\sqrt[3]{1+\frac{12}{n^{2}}+\frac{36}{n^{4}}}+\sqrt[3]{1+\frac{6}{n^{2}}}+1)}+lim\frac{4}{\sqrt{1-\frac{4}{n}}+1}\\=0+lim\frac{4}{\sqrt{1-\frac{4}{n}}+1}\\=\frac{4}{2}=2\)
20:28 pm - 06/02/2020
Đoàn Phương Thảo
sao vế đầu lại ra 0 ạ. e chwua hiểu lắm ạ
11:24 am - 07/02/2020
Mod - Nguyễn Tiến Dũng

@Đoàn Phương Thảo:Do bậc tử nhỏ hơn bậc mẫu nên chắc chắn lim SH đầu bằng 0

12:53 pm - 07/02/2020
Mod_Nguyen Lan Anh
@Đoàn Phương Thảo:ở dưới mẫu là ra vô cùng nên L/vo ra 0
21:22 pm - 27/04/2020
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Đoàn Phương Thảo:
Căn bậc 3 của n
22:39 pm - 05/02/2020
Mod_Nguyen Lan Anh

Là vô cùng em nhé

23:09 pm - 05/02/2020
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Đoàn Phương Thảo:
Tìm giới hạn lim
22:38 pm - 05/02/2020
Mod_HT Huyền

giới hạn lim bài nào bạn nhỉ?

13:23 pm - 06/02/2020
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
imngocanh:
ở dạng 2 bài 2 câu d, làm sao biết đó là dạng vô định mình phải nhân liên hợp, làm sao biết mình có thể làm bình thường ạ ?
21:24 pm - 23/01/2020
Mod - Nguyễn Phương Trang
câu d này có dạng vô cùng -vô cùng. Bạn để ý nếu n^2 đưa ra ngoài căn thì sẽ có hệ số là 1, hệ số này giống hệ số của n bên ngoài căn. Nếu bạn đặt n ra ngoài làm nhân tử chung thì bên trong sẽ còn 1-1=0, tức là giới hạn này có dạng là n.0, mà ta đâu có quy tắc này đâu, cho nên phải liên hợp. Mình sẽ trình bày cách này ra cho bạn dễ hiểu:
=lim n.căn(1-1/n) -n=lim n[căn(1-1/n) -1] và tất nhiên đến đây không tính được nữa.
Nói tổng quát như thế này, nếu bạn gặp dạng vô cùng -vô cùng mà chứa căn ý( sở dĩ mình thêm từ "chứa căn" là vì có nhiều biểu thức ta cần tính lim cũng có dạng vô cùng -vô cùng nhưng cách làm lại khác, ví dụ:n^2 -n cũng là dạng vô cùng -vô cùng nhưng cách giải lại là chia cho n^2), bạn chú ý tới hệ số của những phần tử mà bạn định đặt làm nhân tử chung, nếu giống thì bạn liên hợp, còn nếu khác thì bạn làm bình thường, tức là chia cho số mũ cao nhất.
21:47 pm - 23/01/2020
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Phùng Minh:
ở vd7, lý thuyết phần 3, nếu làm như phần đầu thầy nói là chia cho bậc cao nhất thì ra lim(1+0-0)=1, tại sao v ạ
11:06 am - 04/01/2020
Mod_HT Huyền

Vì lim 1/n =0 nha bạn. Vì khi mẫu tiến tới +00 thì phân thức sẽ tiến về 0

 

11:27 am - 04/01/2020
Hoa Thần Vũ
@Mod_Hoàng Thu Huyền:có thể nói rõ hơn ở vd7 giúp em đc ko
21:28 pm - 16/01/2020
GV Toán - Bạc Hà
@Hoa Thần Vũ: Em chưa hiểu chỗ nào em nhỉ?
10:32 am - 17/01/2020
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Nguyễn Thị Thu Thảo:
giúp e bài này với ạ lim căn(n+1)/căn(n)+1
23:23 pm - 30/12/2019
GV Toán - Thu Trang
\[\begin{array}{l}
\lim \frac{{\sqrt {n + 1} }}{{\sqrt n + 1}}\\
= \lim \frac{{\sqrt {1 + \frac{1}{n}} }}{{1 + \frac{1}{{\sqrt n }}}} = 1.
\end{array}\]
14:45 pm - 31/12/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
nguyenvanduc20071993:
k thuộc z+ là ji ạ
21:43 pm - 29/12/2019
Mod Toán Phương Linh

Z+ là tập hợp các số nguyên dương bạn nhé

09:25 am - 30/12/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Hoàng Anh:
ở vd7 tại sao không tách luôn từ đầu lim(n^2+3n-1)=lim(n^2)+lim(3n)-1 ạ
18:37 pm - 20/12/2019
GV Toán - Thu Trang
E xem lại cách tính chất của giới hẹn nhé e.
14:47 pm - 31/12/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Mai Lê:
tính lim(1+a+...+a^n)/(1+b+...+b^n)
16:43 pm - 19/11/2019
GV Toán - Bạc Hà
Có điều kiện gì của và b không em?
15:27 pm - 22/11/2019
Mod - Nguyễn Phương Trang
Đk là |a|<1,|b|<1 nhỉ?!
=lim [ (1-a^n)/(1-a): (1-b^n)/(1-b)]=(1-b)/(1-a)
22:36 pm - 23/01/2020
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Mai Lê:
cho em hỏi bài này được ko ạ:
16:42 pm - 19/11/2019
Phương Thanh Lê:
Giúp em với ạ hàm số A= lim((2n+1)/( n-2)) có giới hạn bằng 2 hay 7 ạ, sao em chứng minh ra 2 mà thử n=1 ra lim =7. Thật sự khó hiểu
20:32 pm - 09/11/2019
GV Toán - Bạc Hà
lim khi x tiến ra vô cùng thì bằng 2 em nhé, còn khi x tiến đến 1 thì bằng 7, đương nhiên khi x tiến ra vô cùng giới hạn mới bằng 2, mà em thay x=1 thì ra khác là đúng rồi!
15:31 pm - 22/11/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Hoa Thần Vũ:
Cho em hỏi chương cấp số cộng, cấp số nhân có liên quan đến chương này ko ạ
19:15 pm - 20/10/2019
20:21 pm - 20/10/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!