Chú ý: Trình duyệt hiện tại của bạn chưa cài đặt flashplayer để xem video.

Vui lòng tải và cài đặt phiên bản flash mới nhất tại đây sau đó ấn Ctrl-F5 để xem video hoặc bạn nên dùng trình duyệt Chrome để xem video tốt hơn - Tải Chrome về

Hỏi đáp, thảo luận
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
15:37 pm - 04/08/2018
Tuyết Mai: cô ơi hôm bữa e gặp người nước ngoài họ hỏi e nhưng e ko trả lời đc
08:16 am - 17/07/2018
GV Anh - Linh Sương Em luyện nghe và nói tiếng Anh nhiều hơn nhé!
08:23 am - 17/07/2018
Tuyết Mai dạ cảm ơn cô
08:24 am - 17/07/2018
Bùi Tuyết Bùi Cô ơi ám ảnh, kinh dị thì tiếng anh là j ạ
22:37 pm - 26/07/2018
GV Anh - Minh Hòa Em có thể sử dụng "phobia, horror" nhé!
00:09 am - 27/07/2018
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Tuyết Mai: co ơi '' tôi đang cho cá ăn'' tiếng anh nghĩa là j ạ
15:28 pm - 09/07/2018
GV Anh - Minh Hòa Em có thể viết là "I am feeding the fish." nhé
16:32 pm - 09/07/2018
Tuyết Mai thanks cô
08:03 am - 10/07/2018
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
dương minh hằng: same là gì cô nhả
17:30 pm - 07/07/2018
Holmes Conan: 4/He often (say)....Ok when he (talk)...with the quests 5/Someone (cut)....down all the trees in the garden 6/I think he (leave)...as soon as he (know)....the news 7/ I (lose)...my key.(Can)...you help me look for it? 8/He (come)...and (see)....you soon 9/I want (buy)...some stamps.E cảm ơn cô nhiều ạ
15:55 pm - 03/06/2018
GV Anh - Linh Sương 4/He often says Ok when he talks with the quests. 
5/Someone  is cutting down all the trees in the garden.
6/I think he will leave as soon as he knows the news. 
7/ I have lost my key.Can you help me look for it?
8/He will come and see you soon.
9/I want to buy some stamps.
11:03 am - 06/06/2018
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Holmes Conan: Cô giúp e ạ: 1/Someone (steal)....my handbag on the bus 2/Last month I (be)......in the hospital for ten days 3/The dog(wag).....his tail whenever he (see)....
15:49 pm - 03/06/2018
GV Anh - Linh Sương 1/Someone has stolen my handbag on the bus.
2/Last month I was in the hospital for ten days.
3/The dog ... his tail whenever he sees.
Câu 3 động từ "wag" không có bạn nhé! Bạn chia thì hiện tại đơn chủ ngữ số ít nhé. 
11:06 am - 06/06/2018
Thiên Linh Hồ từ illogicality là gì vậy cô
09:34 am - 31/07/2018
GV Anh - Minh Hòa illogicality là: tính không lôgíc, tính phi lý
/i'lɔdʤi'kæliti/ (illogicalness) /i'lɔdʤikəlnis/
10:35 am - 31/07/2018
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Holmes Conan: Cô giúp e ạ:
15:46 pm - 03/06/2018