Chú ý: Trình duyệt hiện tại của bạn chưa cài đặt flashplayer để xem video.

Vui lòng tải và cài đặt phiên bản flash mới nhất tại đây sau đó ấn Ctrl-F5 để xem video hoặc bạn nên dùng trình duyệt Chrome để xem video tốt hơn - Tải Chrome về

Hỏi đáp, thảo luận
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Trịnh Quốc Khánh:
Hòa tan 6,67 g oleum vào nước thành 200 ml dung dịch H2SO4 , 10 ml dung dịch này trung hòa vừa hết 16ml NaOH 0,5 M. Xác dịnh công thức của oleum
10:09 am - 15/07/2019
21:06 pm - 30/06/2019
GV Hóa - Hồng Hoa
cám ơn em! Chúc em học tập tốt và luôn ủng hộ Tuyensinh247.com nhé!
08:22 am - 01/07/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Nguyễn Thành Đạt:
hòa tan 10 g đường vào 120ml nước thu được dd có khối lượng riêng d=1,04g/ml tính C% của dd thu được
12:18 pm - 15/06/2019
GV Hóa - Hồng Hoa
khối lượng dung dịch thu được sau phản ứng là:
mdd sau= V.d = 120.1,04 = 124,8 (g)
Nồng độ phần trăm của dd đường thu được là
C% = (m đường : m dd sau).100% = (10 : 124,8).100% = 8,013%
08:35 am - 17/06/2019
Nguyễn Thành Đạt
em cảm ơn ạ
10:16 am - 17/06/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Nguyễn Thành Đạt:
thầy ơi giải hộ em bài này với ạ
12:17 pm - 15/06/2019
GV Hóa - Hồng Hoa
cô đã giải bên dưới r nhé
08:42 am - 17/06/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Hương Nguyễn:
giải hộ e bài này vs ạ : cho 7,2g Mg tác dụng hoàn toàn vs dd Axit sunfuric 200g . a] tìm C % của Axit sunfuric b]tìm C % của dd sau PƯ c]dùng lượng hidro thu đc ở PƯ trên tác dụng hoàn toàn vs 1 oxit đồng chưa biết công thức , hãy xác định oxit đó biết rằng lượng oxit đã PƯ là 24g
23:16 pm - 02/05/2019
08:02 am - 03/05/2019
Hương Nguyễn
Thank you
22:27 pm - 06/05/2019
Lê Cảnh Nhật MInh
thầy ơi cho e hỏi cách cân bằng mấy phương trình này với ạ :1) FeCO3+HNO3→Fe(NO3)3+NO2+CO2+H2O2) MnO2+HCl→MnCl2+Cl2+H2O3) Fe+HNO3→Fe(NO3)3+N2+H2O4) Al+H2SO4→Al2(SO4)3+SO2+H2O5) K2S+KMnO4+H2SO4→S+MnO4+K2SO4+H2O6) Mg+HNO3→Mg(NO3)2+NH4NO3+H2O7) Cl2+NaOH→NaCl+NaClO+H2O8) CuS2+HNO3→Cu(NO3)2+H2SO4+N2O+H2O9) K2Cr2O7+KI+H2SO4→Cr2(SO4)3+I2+K2SO4+H2O10) K2Cr2O7+KNO2+H2SO4→Cr2(SO4)3+KNO3+K2SO4+H2O
11:24 am - 31/05/2019
GV Hóa - Hồng Hoa
để cân bằng các phương trình hóa học này em phải học phương pháp cân bằng oxh hóa - khử 
Em có thể tham khảo phương pháp cân bằng oxi hóa khử tại link sau: https://www.youtube.com/watch?v=q29XXJ25QDg
11:59 am - 31/05/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!