Chú ý: Trình duyệt hiện tại của bạn chưa cài đặt flashplayer để xem video.

Vui lòng tải và cài đặt phiên bản flash mới nhất tại đây sau đó ấn Ctrl-F5 để xem video hoặc bạn nên dùng trình duyệt Chrome để xem video tốt hơn - Tải Chrome về

Đính Chính: Phút thứ

Hỏi đáp, thảo luận
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Russia Dũng:
Tại sao trận đánh Stalingrat của Liên Xô lại tạo nên bước ngoạt lớn đến thế ạ?
22:15 pm - 12/02/2020
GV Sử - Phạm Ngát
Chào em, với câu hỏi của em, em tham khảo nội dung dưới đây nhé:
- Đức có kế hoạch đánh chớp nhoáng, Đức đã chiếm gần như toàn bộ châu Âu (trừ Anh và các nước trung lập). Sau đó, Đức tấn công và dần tiến vào lãnh thổ Liên Xô. Bên cạnh đó, ở châu Á - Thái Bình Dương, Bắc Phi cũng hình thành các mặt trận , chiến sự lan rộng toàn thế giới.
- Việc chiếm được thành phố này có tầm quan trọng rất lớn đối với Hitler và cả Mussolini vì hai lý do chính. Thứ nhất, đây là một thành phố công nghiệp lớn nằm trên sông Volga - con đường giao thông vận tải mang tầm quan trọng chiến lược nối liền Biển Caspi và miền Bắc nước Nga. Vì vậy việc để mất Stalingrad vào tay phát xít Đức sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng vận chuyển hàng hóa đến phía Bắc của đất nước. Thứ hai, việc đánh chiếm Stalingrad sẽ củng cố sườn phía Đông của quân Đức vốn đang tiến nhanh về vựa dầu tại vùng Kavkaz với mục tiêu cắt đứt nguồn cung ứng dầu hỏa cho Hồng quân Xô Viết.Thêm nữa, thành phố này mang tên của lãnh tụ I. V. Stalin, việc đánh chiếm thành phố này cũng sẽ là một thắng lợi quan trọng về mặt tinh thần và tư tưởng.
- Hồng quân Xô Viết nhận ra rằng họ đang chịu một sức ép nghiêm trọng về thời gian và nhân lực, vật lực, vì vậy tất cả những ai có thể cầm súng chiến đấu đều được điều về bảo vệ Stalingrad.Vào thời kỳ này của chiến tranh, khả năng tác chiến cơ động cao của Hồng quân vẫn còn kém hơn so với phát xít Đức, tuy nhiên việc chiến đấu trong thành phố đã giúp giảm thiểu những thiệt thòi của Hồng quân vì nơi đây là địa bàn của việc giao tranh bằng vũ khí cầm tay của bộ binh chiếm ưu thế chứ không phải là nơi dành cho việc giao chiến giữa các lực lượng tăng thiết giáp.
- Do trận phản công ở Xtalingrat thắng lợi mà cuộc chiến có bước ngoặt lớn, Mặt trận Đồng minh chống phát xít đã liên tiếp phản công và giành thắng lợi.
08:27 am - 13/02/2020
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Phạm Oanh:
Chúng ta cần phải làm gì để bảo vệ nền hòa bình cho nhân loại..?
20:15 pm - 14/12/2019
GV Sử - Phạm Ngát
Chào em, đây là một vấn đề liên hệ thực tế khá thú vị. tùy vào lứa tuổi, điều kiện sống,.. mà mỗi người có thể đưa ra những đóng góp khác nhau để bảo vệ nền hòa bình cho nhân loại. Cô gợi ý như sau:
1. Học tập chăm chỉ để góp phần xây dựng quê hương, đất nước giàu đẹp.
2. Cố gắng xây dựng khối đoàn kết trong nhà trường, gia đình và xã hội.
3. Tăng cường giáo dục nội dung về yêu chuộng hòa bình trong nhà trường.
4. Đấu tranh chống lại các biểu hiện đi ngược lại mong muốn hòa bình của nhân loại.
5. Tăng cường hợp tác giữa các quốc gia trong việc giải quyết các vấn đề khu vực và toàn cầu. 
6. Tuân thủ đầy đủ luật pháp quốc tế, giải quyết các tranh chấp bằng phương pháp hòa bình, không sử dụng vũ lực, không can thiệp vào công việc nội bộ của các nước.,...
08:46 am - 16/12/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Thảo Phương:
vì sao để thoát khỏi cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới (1929-1933) các nước tư bản lại chọn những con đường khác nhau
06:23 am - 08/12/2019
GV Sử - Phạm Ngát
Chào em, vì tùy thuộc vào tình hình trong nước và phương hướng lãnh đạo đất nước của người đứng đầu. Ví dụ: Hít le lựa chọn phát xít hóa chính quyền và theo đuổi chiến tranh còn Ru-dơ-ven lựa chọn thực hiện Chính sách mới để cải tổ đất nước.
09:00 am - 09/12/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Thảo Phương:
nêu và phân ý nghĩa lịch sử của cách mạng tháng 10 nga
06:21 am - 08/12/2019
GV Sử - Phạm Ngát
Chào em, với câu hỏi của em, em tham khảo nội dung dưới đây nhé:
Đối với nước Nga:
+Cách mạng tháng 10/1917 là cuộc cách mạng vô sản có nghĩa trọng đại. Thắng lợi của cách mạng tháng Mười Nga đã xóa bỏ các giai cấp bóc lột, tư sản, địa chủ và chế độ người bóc lột người, đưa giai cấp vô sản bị áp bức, bóc lột nặng nề thành giai cấp đứng đầu và làm chủ xã hội.
+ Giải phóng nhân dân lao động, đưa người lao động từ thân phận nô lệ trở thành chủ nhân của đất nước.
- Đối với thế giới:
+ Sự ra đời nhà nước xã hội chủ nghĩa - nhà nước chuyên chính vô sản đầu tiên trong lịch sử loài người và làm cho chủ nghĩa xã hội từ lý luận trở thành hiện thực trong đời sống chính trị thế giới. Cách mạng tháng Mười Nga đã mở ra một bước ngoặt căn bản trong lịch sử loài người, từ thế giới tư bản chủ nghĩa sang thế giới xã hội chủ nghĩa, mở ra một thời đại mới - thời đại quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội trên phạm vi toàn thế giới.
+ Cách mạng tháng Mười Nga cổ vũ, lôi cuốn mạnh mẽ phong trào cách mạng giải phóng dân tộc của những nước thuộc địa ở châu Á, châu Phi, châu Mỹ Latin. Cách mạng tháng Mười Nga có ý nghĩa lịch sử và tính chất quốc tế vô cùng sâu rộng.
+ Cách mạng tháng Mười cho thấy: Trong thời đại ngày nay, sự kết hợp tất yếu và tự nhiên giữa cuộc đấu tranh vì dân chủ và cuộc đấu tranh vì chủ nghĩa xã hội, giữa dân chủ và chủ nghĩa xã hội chẳng những là mục tiêu mà còn là động lực mạnh mẽ thúc đẩy tiến bộ xã hội, đưa xã hội loài người vươn tới tự do, công bằng, bình đẳng và văn minh.
- Đối với Việt Nam: 
+ Chỉ ra con đường giải phóng cho dân tộc Việt Nam là con đường cách mạng vô sản.
+ Là điều kiện khách quan thuận lợi và là bài học để Việt Nam học tập trong quá trình đấu tranh cách mạng.
09:03 am - 09/12/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Thảo Phương:
so sánh nguyên nhân bùng nổ cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất và cuộc chiến tranh thế giới thứ hai
08:43 am - 07/12/2019
GV Sử - Phạm Ngát
Chào em, với câu hỏi của em, em tham khảo nội dung dưới đây nhé:
*Giống nhau: Cùng xuất phát từ nguyên nhân sâu xa là mâu thuẫn về sự phát triển không đều, về vấn đề thị trường và thuộc địa.
*Khác nhau: CTTG thứ hai bùng nổ do tác động của cuộc khủng hoảng kinh tế 1929 - 1933.
10:28 am - 07/12/2019
Thảo Phương
em cảm ơn
06:23 am - 08/12/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Thảo Phương:
vì sao cuộc cách mạng anh mang tính chất là cuộc cách mạng bảo thủ không triệt để
20:44 pm - 06/12/2019
GV Sử - Phạm Ngát
Chào em , với câu hỏi của em, em tham khảo nội dung dưới đây nhé:
Vì sau cách mạng, chế độ Cộng hòa được thành lập ở Anh do Crôm-oen đứng đầu nhưng chế độ này nhanh chóng bị thay thế bằng chế độ độc tài quân sự (1653) và đến năm 1688, chế độ quân chủ lập hiến được thiết lập. => cách mạng tư sản không triệt để.
08:03 am - 07/12/2019
Thảo Phương
@GV Sử - Phạm Ngát:em cảm ơn
08:30 am - 07/12/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Thảo Phương:
tình hình kinh tế các nước đông nam á từ cuối thế kỉ 19 - đầu thế kỉ 20
20:46 pm - 03/11/2019
GV Sử - Thu Hiền
Chào em, với câu hỏi của em, em tham khảo câu trả lời dưới đây nhé:

- Cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX, hầu hết các nước Đông Nam Á, trừ Xiêm (Thái Lan), đều trở thành thuộc địa hay nửa thuộc địa của các nước thực dân phương Tây.

- Sau khi thôn tính các nước Đông Nam Á, các nước thực dân phương Tây đều thi hành những chính sách cai trị hà khắc: vơ vét, đàn áp, chia để trị. Tùy vào tình hình cụ thể mỗi nước thực dân có chính sách cai trị, bóc lột khác nhau, song nhìn chung là vơ vét tài nguyên đưa về chính quốc, không mở mang công nghiệp ở thuộc địa, tăng các loại thuế, mở đồn điền,... Do đó, nền kinh tế của các nước Đông Nam Á cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX về cơ bản kém phát triển. Chỉ có nước Xiêm có nền kinh tế phát triển hơn vì đã tiến hành cải cách toàn diện.

 

10:09 am - 04/11/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Thảo Phương:
chứng minh cách mạng tư sản pháp là cách mạng triệt để nhất
20:34 pm - 03/11/2019
GV Sử - Thu Hiền
Chào em, với câu hỏi của em, em tham khảo câu trả lời dưới đây nhé:
Cách mạng tư sản Pháp là cuộc cách mạng triệt để vì: 
- Hoàn thành đầy đủ nhất những nhiệm vụ dân tộc, dân chủ của một cuộc cách mạng tư sản.
 + Lật đổ chế độ phong kiến thối nát ở Pháp, đưa giai cấp tư sản lên nắm quyền, xây dựng một chế độ xã hội mới với cơ cấu tổ chức mới và các quyền tự do dân chủ.
 + Đập tan quan hệ sản xuất phong kiến lạc hậu, giải phóng nông dân khỏi những áp bức phong kiến, giải quyết triệt để vấn đề ruộng đất cho nông dân, mở đường cho nền kinh tế tư bản chủ nghĩa phát triển.
- Tư tưởng dân chủ của cách mạng tư sản Pháp còn ảnh hưởng đến phong trào cách mạng của các nước châu Âu và thế giới.
06:21 am - 04/11/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!