Chú ý: Trình duyệt hiện tại của bạn chưa cài đặt flashplayer để xem video.

Vui lòng tải và cài đặt phiên bản flash mới nhất tại đây sau đó ấn Ctrl-F5 để xem video hoặc bạn nên dùng trình duyệt Chrome để xem video tốt hơn - Tải Chrome về

Hỏi đáp, thảo luận
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Vi Thu Huong:
Đốt cháy hoàn toàn 1 hiđrocacbon x thủ được 1,8 gam nước và 4,48 lít khí ở đktc, làm đục nước vôi tronga) xác định x là chất nào trong các chất sau .tại saoA.C2H4B.C2H2C.CH4D.C2H6b) viết công thức cấu tạo và dự đoán tính chất hoá học đặc trưng của xc) viết phương trình điều chế của x trong phòng thí nghiệm
08:08 am - 12/05/2019
GV Hóa - Hồng Hoa
a)nH2O = 1,8 : 18 = 0,1 (mol)
nCO2 = 4,48 :22,4 = 0,2 (mol)
Ta thấy nCO2 > nH2O nên hidrocacbon này không no, có ít nhất 2 nối đôi trở nên.
Vậy H-C đó phù hợp với đáp án C2H2
Vì C2H4 đốt cháy cho nH2O = nCO2
C2H2 đốt cháy cho nH2O < nCO2
CH4 và C2H6 đốt cháy cho nH2O > nCO2
b)CTCT của C2H2 là: CH≡CH
Tính chất hóa học đặc trưng là: phản ứng cộng với dd Br2, phản ứng thế với dd AgNO3/NH3
c) PTHH điều chế C2H2 trong PTN là:
CaC2 + 2H2O ---> Ca(OH)2 + C2H2
08:37 am - 13/05/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Bạch Anh Dũng:
Viết các phương trình hóa học hoàn thành các dãy biến hóa sau.C2H4>C2H5OH>CH3COOH>CH3COOC2H5>CH3CONA.
21:26 pm - 09/05/2019
Mod Hóa- Đinh Duyên

C2H4+H2O->C2H5OH

C2H5OH+O2->CH3COOH+H2O

2CH3COOH+2Na->2CH3COONa+H2

00:15 am - 10/05/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Bạch Anh Dũng:
Cho 17.6g hỗn hợp A gồm kl fe và cu cho hỗ hợp A phản ứng với 200ml dung dịch axit cl loãng thu đc 4.48l khí (đktc)Viết phương trình phản ứng hóa họcTính thành phần phần trăm theo khối lượng của mỗi kim loại trong hỗn hợpChia hỗn hợp 2 phần bằng nhau lấy phần cho vào 200ml dung dịch đồng sunfat 1.5 mol tính khối lượng cu thu được sau phản ứng.
19:47 pm - 08/05/2019
GV Hóa - Hồng Hoa
nH2(đktc) = 4,48 :22,4 = 0,2 (mol)
Khi cho hh Fe và Cu tham gia phản ứng với HCl chỉ có Fe pư, Cu không pư
PTHH: Fe + 2HCl --> FeCl2 + H2
          0,2          <---             0,2 (mol)
Theo PTHH: nFe = nH2 = 0,2 (mol)
=> mFe = 0,2.56 =11,2 (g)
=> mCu = 17,6 - 11,2 = 6,4 (g)
%Fe = (mFe/mhh).100% = (11,2/17,6).100% = 63,64%
%Cu = 100% - %Fe = 26,26%

Chia hh thành 2 phần bằng nhau nên trong 1 phần có mFe = 5,6 (g) và mCu = 6,4/2 = 3,2(g)
nFe = 5,6 :56 = 0,1 (mol)
nCuSO4 = 0,2.1,5 = 0,3 (mol)
Khi cho Fe và Cu vào dd CuSO4 chỉ có Fe tham gia phản ứng
PTHH:    Fe  + CuSO4 ---> FeSO4 + Cu (2)
ban đầu 0,1      0,3
pư         0,1 --> 0,1                 ---> 0,1
sau        0         0,2                         0,1 
nCu(2) = nFe = 0,1 (mol) => mCu(2) = 0,1.64 = 6,4 (g)
Khối lượng Cu thu được sau pư = mCu bđ + mCu(2) = 3,2 + 6,4 = 9,6 (g)
09:30 am - 09/05/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Bạch Anh Dũng:
Dẫn 11.2 lít hỗn hợp khí ch4 và c2h4 ở(đktc) qua đ chứa 32g Br phản ứng sảy ra hoàn toàn. Viết phương trình phản ứng hóa họcTính thể tích mỗi khí trong hỗn hợp đầu.( cho biết NKT: Al:27, Ag:108, H:1, C:12, Br:80
21:43 pm - 07/05/2019
Mod Hóa- Đinh Duyên

CH4 không tác dụng với dd Br2

PT: C2H4+Br2->C2H4Br2

Theo PT, nC2H4=nBr2=32/160=0,2 mol

=> VC2H4=0,2×22,4=4,48 lít

=> VCH4=11,2-4,48=6,72 lít

21:53 pm - 07/05/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Bạch Anh Dũng:
Cho em hỏi. Cho 21.6g hỗ hợp kL và Al và Ag phản ứng HT với 500ml dung dịch h2so4 loãng thu được 13.44 lít(đktc) viết phương trình phản ứng hóa học tính thành phần phần trăm mỗi kim loại trong hỗn hợp
21:24 pm - 07/05/2019
Mod Hóa- Đinh Duyên
Ag không tác dụng với H2SO4 loãng (Do đứng sau H trong dãy hoạt động hóa học của KL)
2Al+3H2SO4->Al2(SO4)3+3H2
Theo PT,
nAl=2/3×nH2=2/3×13,44/22,4=0,4 mol
=> mAl=0,4×27=10,8g
=> %mAl=(mAl/mhh)×100%
=(10,8/21,6)×100%=50%
=> %mAg=100%-50%=50%
21:31 pm - 07/05/2019
Bạch Anh Dũng
Em cảm ơn ạ
21:44 pm - 07/05/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Quoc Binh:
rượu t/d ôxi len men thanh gi ạ
15:57 pm - 05/05/2019
Mod Hóa- Đinh Duyên

C2H5OH+O2->CH3COOH+H2O ( lên men giấm )

16:31 pm - 05/05/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Duy Mạnh:
Hợp chất hữu cơZ gồm các nguyên tố C,H,O có CTPT trùng với CTĐG. Cho 2.85g Z thủy phân hoàn toàn có mặt của axit sunfuric làm xúc tác thu được 2 hợp chấy hữu cơ P và Q. Đốt. Cháy hoàn toàn P thu được 3.96g CO2 và 1,62g H2O. Đốt cháy hết Q thu được 1.32g CO2 và 0.81g H2O. Tổng khối lượng oxi cần dùng cho 2 phản ứng đốt cháy P,Q đúng bằng khối lượng oxi thu được khi nhiệt phân hoàn toàn 42.66g KMnO4. Biết PTK của P = 90dvC, và Z tác dụng với Na giải phóng khí H2. Tìm CTCT của P,Q,Z
16:11 pm - 14/04/2019
êfefffffffffffff:
em chuẩn bị ông thi cấp 3 thì cần phải ôn những kiến thức nào ạ
21:01 pm - 13/04/2019
Mod Toán, Hóa_Tiến Dũng

em đang ở tỉnh nào em nhỉ

 

08:42 am - 14/04/2019
Mod Toán, Hóa_Tiến Dũng

Dựa vào tiêu chí thi tuyển của địa phương thì em sẽ học môn đó em nhé. VD: Anh ở hải phòng thì anh sẽ học đều tất cả các môn do còn môn thi thứ 4 được sở bốc trước kì thi 2 tháng. Em hãy cố gắng học trước tại các khóa học trên tuyensinh247.com để đạt được nhiều lợi thế : môn Toán, Ngữ Văn em nhé, xây dựng cho mình thật tốt kiến thức căn bản, sau đó em sẽ được giáo viên tại lớp chỉ bảo thì em cứ tư tin em nhé. Chúc em học tập hiệu quả với tuyensinh247.com

                                             ^^

08:42 am - 14/04/2019
21:13 pm - 14/04/2019
07:42 am - 15/04/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Mai'ss Hana'ss:
Cho 18(g) axit axetic tác dụng hết vs Na. a, Vh2(dkt). b, mmuối
06:31 am - 01/04/2019
06:41 am - 01/04/2019
06:52 am - 01/04/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Mai'ss Hana'ss:
Đốt cháy 9,2(g) rượu etylic .a, Vco2(dktc). b, mh20 sinh ra
06:30 am - 01/04/2019
Mod Hóa- Đinh Duyên
C2H6O+3O2->2CO2+3H2O
a/ nC2H6O=9,2/46=0,2 mol
Theo PT, nCO2=2nC2H6O=0,4
=> VCO2=0,4×22,4=8,96(l)
b/ nH2O=3nC2H6O=0,6
=> mH2O=0,6×18=10,8g
06:39 am - 01/04/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Mai'ss Hana'ss:
Dẫn 0,896(l) hỗn hợp metan, axetilen qua dd brom dư sau phản ứng thấy 0,336(l) khí bay ra khỏi bình. a, V%từng khí (dktc). b, %m. c, m brom dư
18:10 pm - 30/03/2019
Vũ Thế Hưng:
Dẫn 11,2 lít hỗn hợp Metan và etilen ở đktc vào dd brom thấy sau phản ứng mất màu tối đa 200ml dd brom1M.a. Viết PTHHb. Tính thành phần % các khí trong hỗn hợp ? c. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp trên thu được bao nhiêu gam H2O ?
21:40 pm - 04/03/2019
Mod Hóa- Đinh Duyên

a/n hh=11,2/22,4=0,5(mol)

C2H4 tác dụng với Br2 theo tỉ lệ 1:1 (mất màu)

PTHH: CH2=CH2+Br2->BrCH2-CH2Br

=> nC2H4=nBr2=0,2×1=0,2(mol)

=>nCH4=n hh-nC2H4=0,5-0,2=0,3(mol)

b/ %nC2H4=(nC2H4/n hh)×100%=(0,2/0,5)×100%=40%

=>%nCH4=100%-40%=60%

c/ Khi đốt cháy:

CH4->2H2O; C2H4->2H2O

=>nH2O=2nCH4+2nC2H4=2×0,3+2×0,2=1(mol)

=>mH2O=1×18=18(g)

 

21:47 pm - 04/03/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Vũ Thế Hưng:
Có một hỗn hợp gồm khí metan và khí axetilen. Nêu phương pháp hóa học để thu được khí metan tinh khiết.
21:37 pm - 04/03/2019
Mod Hóa- Đinh Duyên

Dẫn hỗn hợp khí qua dd nước Brom dư, axetilen bị giữ lại, khí thoát ra là metan tinh khiết

C2H2+2Br2->C2H2Br4

00:32 am - 05/03/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
19:14 pm - 11/02/2019
Phan Thị Thu Trang:
a)Hãy xác định công thức của 1 kim loại oxit sắt biết rằng khi cho 32 gam oxti sắt này tác dụng hoàn toàn vs khí cacbon oxti thì thu được 22,4gam chất rắn. Biết khối lượng mol phân tử của oxti sắt là 160gam/mol
19:14 pm - 11/02/2019
GV Hóa - Hồng Hoa

Đặt công thức của oxit là FexOy

FexOy+ yCO \(\buildrel {{t^0}} \over\longrightarrow \)  xFe + yCO2

Khối lượng chất rắn giảm là khối lượng của oxi trong oxit pư

=> mO = 32 – 22,4 = 9,6 (g) => nO = 9,6 : 16 = 0,6 (mol)

mFe = 22,4 : 56 = 0,4 (mol)

Ta có: x : y = nFe : nO

                   = 0,4 : 0,6

                   = 2 : 3

=> công thức đơn giản nhất là Fe2O3

Vì phân tử khối của oxit = 160 (gam/mol)

=> (Fe2O3)n = 160

=> 160n = 160

=> n = 1

Vậy công thức phân tử của oxit sắt là Fe2O3

08:39 am - 12/02/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Trần Hữu:
Đề xuất 2 cách phân loại các loại nhiên liệu sau : than, củi, dầu hỏa, khí gas, khí thiên nhiên, khí biogas, xăng, cồn,...
21:51 pm - 10/01/2019
GV Hóa - Hồng Hoa
Cách 1: phân loại bằng mắt thường dựa vào trạng thái của các nhiên liệu
+ Nhiên liệu rắn: than, củi
+ Nhiên liệu lỏng: dầu hỏa, xăng, cồn
+ Nhiên liệu khí: khí ga, khí thiên nhiên, khí biogas
Cách 2: hòa tan các nhiên liệu này vào nước
+ rắn không tan là: than, củi
+ tan tạo thành dung dịch đồng nhất là: cồn
+ không tan dung dịch phân lớp là: dầu hỏa
+ không có hiện tượng gì là: khí ga, khí thiên nhiên, khí biogas
08:42 am - 11/01/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Ngọc Vi:
Từ tính chất của nhôm hãy suy ra những ứng dunh
20:45 pm - 25/12/2018
GV Hóa - Hồng Hoa
nhôm là kim loại nhẹ (d=2,7 gam/cm3) và bền đối với nước, không khí nên được dùng làm vật liệu chế tạo máy bay, ô tô, tên lửa, tàu vũ trụ.
Nhôm có màu trắng bạc đẹp được dùng làm khung cửa và trang trí nội thất
Nhôm có tính dẫn điện, dẫn nhiệt tốt được dùng làm dây cáp dẫn điện thay thế cho đồng là kim loại đắt tiền. Nhôm được dùng để chế tạo các thiết bị trao đổi nhiệt, các dụng cụ đun nấu trong gia đình.
09:43 am - 26/12/2018
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Ngọc Vi:
Hợp chất hữu cơ là gì? Hợp chất hữu cơ có mấy loại mỗ loại lấy 2 VD
20:43 pm - 25/12/2018
GV Hóa - Hồng Hoa
hợp chất hữu cơ là hợp chất của cacbon (trừ CO, CO2, H2CO3, các muối cacbua kim loại...)
Hợp chất hữu cơ phân thành 2 loại
+ Hidrocacbon: phân tử chỉ chứa 2 nguyên tố C và H ví dụ: CH4, C2H4, C6H6
+ Dẫn xuất của hidrocacbon: ngoài nguyên tố C và H thì còn có 1 số nguyên tố khác như O, N, Cl... vd: C2H6O; C2H5Cl...
09:34 am - 26/12/2018
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Thom Truong:
Cho 5g hỗn hợp hai muối CaCO3 Caso4 tác dung vùa đủ với 200ml dd HCL sinh ra 448 ml khí A a viết pthh tinh khối luong kẽm tham gia pứ
19:17 pm - 24/12/2018
Mod Hóa- Đinh Duyên

Kẽm ở đâu vậy e

20:01 pm - 24/12/2018
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Thom Truong:
Cho em hỏi
19:13 pm - 24/12/2018
19:53 pm - 24/12/2018
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Lan Anh:
nhận biết các chất bằng PTHH
17:31 pm - 21/12/2018
Lan Anh
3.cò 4 bìng riêng biệt chứa các chất khí sau: oxi ,hirdo ,nitơ , cacbonic
17:42 pm - 21/12/2018
Lan Anh
4. chỉ dùng thê qùy tím p biệt từng dd :HCl ,Na2CO3 ,AgNO3 ,BaCl2
17:51 pm - 21/12/2018
Lan Anh
chỉ viết PTHH thôi ạ
18:59 pm - 21/12/2018
Lan Anh
giup mdi
18:59 pm - 21/12/2018
Hello hello

Em dùng quỳ tím hóa đỏ là HCl

Cho BaCl2 vào AgNO3 thì AgCL kết tủa

Còn lại là Na2CO3

PThh

BaCL2+ 2AgNO3---->2AgCL+ Ba(NO3)2

20:14 pm - 21/12/2018
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Ngu Long Tranh Ba:
cho 5.8 ml dd hcl 0.3M tac dung voi dd Nacl 0.6M cho quy tim vao hien tuong xay ra (pthh neu co) giup e moi
19:32 pm - 20/12/2018
Ngu Long Tranh Ba
giup e nha
19:33 pm - 20/12/2018
Mod Hóa- Đinh Duyên

Em ơi, 2 cái đấy không phản ứng với nhau nha. E xem lại đề có thể là NaOH chứ ko phải là NaCl 

21:22 pm - 20/12/2018
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Lan Anh:
1 hỗn hợp gồm bột 2 kim loại sau:Fe và Cu .Bằng phương pháp hóa học hãy tách riêng mỗi kim loại ra khỏi hỗn hợp .PTHH sảy ra (nếu có)
19:17 pm - 19/12/2018
Lan Anh
ngiup em di
20:12 pm - 19/12/2018
Mod Hóa- Đinh Duyên

Cho hh vào dd HCl, chỉ Fe pư( do đứng trước H) => tách được Cu

Fe+2HCl->FeCl2+H2

Phần dd thu được cho tác dụng với NaOH thu được kết tủa màu trắng xanh

FeCl2+2NaOH->Fe(OH)2+2NaCl

Tách kết tủa đem nung đến khối lượng không đổi thu được FeO

Fe(OH)2->FeO+H2O ( đk nhiệt độ)

Cho luồng khí H2 vào FeO nung nóng thu được kim loại sắt

FeO+H2-> Fe+H2O( đk nhiệt độ)

20:16 pm - 19/12/2018
Lan Anh
cam on chi
20:59 pm - 19/12/2018
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Lan Anh:
PTHH của dãy chuyển hóa sau NaCl --->NaOH-->Fe(OH)2-->Fe2O3-->Fe
19:04 pm - 19/12/2018
Mod Hóa- Đinh Duyên

2NaCl+2H2O->Cl2+H2+2NaOH( điện phân dung dịch có màng ngăn)

2NaOH+FeCl2->Fe(OH)2+2NaCl

2Fe(OH)3->Fe2O3+3H2O( nhiệt phân)

Fe2O3+2Al-> Al2O3+2Fe( nhiệt nhôm)

19:49 pm - 19/12/2018
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Nguyễn Thanh Xuân:
Câu 1: Khử 1 quặng hematit chứa 80% Fe2O3 thu được 1,68 tấn sắt khối lượng quặng sắt cần lấy là bao nhiêu? Câu 2: hoà tan 9g hợp kim nhôm-magiê vào dd h2so4 dư thu được 10.08 lít khí h2(đktc). Thành phần phần trăm khối lượng của Al và Mg là bao nhiêu? Câu 3 Cho 200ml dd KOH 1M tác dụng với 200ml dd H2SO4 1M sau phản ứng cho thêm 1 mảnh Mg dư vào sản phẩm thấy thoát ra 1 khí h2 có thể tích là bao nhiêu
15:33 pm - 10/12/2018
GV Hóa - Hồng Hoa

Câu 1:

                     Fe2O3   → 2Fe

Theo sơ đồ:  160     → 112   (tấn)

Theo đề bài:  x = ?   ← 1,68   (tấn)

=> x = 1,68×160 : 112 = 2,4 (tấn)

Vì quặng hemantit chỉ chứa 80% Fe­2O3

=> mquặng = mFe2O3 ×100% : 80% = 2,4×100% : 80% = 3 (tấn)

Câu 2:

\({n_{{H_2}(dktc)}} = {{10,08} \over {22,4}} = 0,45\,(mol)\)

Gọi x, y lần lượt là số mol của Al, Mg có trong hỗn hợp:

2Al + 3H2SO4 → Al2(SO4)3 + 3H2

x                      →                     1,5x   (mol)

Mg + H2SO4 → MgSO4 + H2

y                    →                  y   (mol)

Ta có hệ phương trình: 

\(\left\{ \matrix{
\sum {{n_{{H_2}}} = 1,5x + y = 0,45} \hfill \cr
\sum {{m_{hh}} = 27x + 24y = 9} \hfill \cr} \right. \Rightarrow \left\{ \matrix{
x = 0,2 \hfill \cr
y = 0,15 \hfill \cr} \right.\)

mAl = 0,2× 27 = 5,4 (g)

%Al = (mAl: mhh).100% = (5,4 : 9).100% = 60%

=> %Mg = 100% - %Al = 40%

Câu 3:

nKOH = 0,2.1 = 0,2 (mol)

nH2SO4 = 0,2.1 = 0,2 (mol)

PTHH:  2KOH + H2SO4 → K2SO4 + H2O

Ban đầu 0,2          0,2                                     (mol)

Pư          0,2          0,1                                     (mol)

Sau pư    0            0,1                                      (mol)

Vậy sau pư: nH2SO4 dư = 0,1 (mol)

Mg + H2SO4 → MgSO4 + H2

0,1←0,1       →                  0,1 (mol)

=> VH2(ĐKTC) thoát ra = nH2×22,4 = 0,1×22,4= 2,24 (l)

09:23 am - 11/12/2018
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Park Hae Soo:
e sắp thi hsg thầy cô có thể cho e một số đề thi để e lm thử đc ko ạ
16:44 pm - 15/11/2018
GV Hóa - Hồng Hoa
Em đăng kí mua khóa 100 đề thi vào các trường chuyên trên cả nước để luyện tập nhé!
Link khóa học: https://tuyensinh247.com/100-de-thi-vao-lop-10-chuyen-hoa-co-loi-giai-chi-tiet-k637.html
17:08 pm - 15/11/2018
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Nguyễn Thị Hoa Sen:
Tại sao cải tạo đất chưa bằng cách bốn vôi bột?
20:25 pm - 29/10/2018
Hải Dươngg

Việc sử dụng vôi sẽ cung cấp Ca để giải độc cho cây trồng do Ca tác dụng gia cố vách tế bào cây lúa, tăng khả năng chống chịu với điều kiện bất lợi của nắng nóng, mặn và phèn và trực tiếp làm tăng độ pH đất, nước. 

20:27 pm - 29/10/2018
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Trần Thị Yến Nhi:
cho em hỏi có khóa học nào cho người mất gốc không ạ. Năm lớp 8, ỏe trên lớp em không chịu ọc nên giờ hóa em chả biết gì cả. Mong thầy cô giúp em với
17:20 pm - 28/10/2018
GV Hóa - Hồng Hoa
em đk mua cả khóa học lớp 8 và lớp 9 để học song song luôn em nhé, kiến thức hóa THCS cần chăm chỉ chút là học lại rất dễ, em cố gắng nhé!
10:27 am - 29/10/2018
Ħøå Rơį Çửä PĥậŤ
giá bao nhiu cả 2 khóa ặ
18:20 pm - 04/11/2018
GV Hóa - Hồng Hoa
giá mối khóa học là 499k
tổng 2 khóa học có giá 998k em nhé!
09:57 am - 05/11/2018
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
08:50 am - 28/10/2018
Ánh Hoàng:
Cho 200ml cucl2 có nồng độ mol 2M tác dụng với 200ml dd NAOH có nồng độ là 2M . Nung CUOH2 thủ được chất rắn . Tính m của chất rắn . Tính mol/l của các chất trong dd NACL . Làm sao tính ạ
20:57 pm - 24/10/2018
GV Hóa - Hồng Hoa

nCuCl2 = 0,2.2 = 0,4 (mol)

NaOH = 0,2.2 = 0,4 (mol)

PTHH:         2NaOH + CuCl2 → Cu(OH)2↓ + 2NaCl

Theo PT       2                1

Theo đề bài  0,4           0,4

Ta thấy  \(\frac{{0,4}}{2} < \frac{{0,4}}{1}\)       . Vậy NaOH phản ứng hết, CuCl2 dư. Mọi tính toán theo số mol của NaOH

nNaCl = nNaOH = 0,4 (mol)

Tổng thể tích sau = 200 + 200 = 400 ml = 0,4 (l)

CM NaCl = nNaCl : VNaCl = 0,4 : 0,4 = 1 (M)

nCuCl2 PƯ = ½ nNaOH = ½. 0,4 = 0,2 (mol)

nCuCl2 DƯ = 0,4 – 0,2 = 0,2 (mol) => CM CuCl2 = 0,2 : 0,4 = 0,5 (M)

nCu(OH)2 = ½ nNaOH = ½. 0,4 = 0,2 (mol)

Cu(OH)2  \(\xrightarrow{{{t^0}}}\) CuO + H2O

0,2                  → 0,2                 (mol)

mRắn = mCuO = 0,2.80 = 16 (g)

 

08:33 am - 25/10/2018
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!