Bài 1. Giới thiệu khóa học lớp 9

Chú ý: Trình duyệt hiện tại của bạn chưa cài đặt flashplayer để xem video.

Vui lòng tải và cài đặt phiên bản flash mới nhất tại đây sau đó ấn Ctrl-F5 để xem video hoặc bạn nên dùng trình duyệt Chrome để xem video tốt hơn - Tải Chrome về

Đính Chính: Phút thứ

  • giới thiệu khóa học

    06:18

Hỏi đáp và thảo luận

Ngô Nguyễn Hồng Vỹ
giúp em câu này

19:15 - 07/01/2021

Ngô Nguyễn Hồng Vỹ
Điện phân 500ml dd CuSO4 0,1 M bằng dòng điện có cường độ 1A trong thời gian 20 phút với điện cực làm bằng kim loại đồng . Ban đầu khối lượng cathode là 60g .Sau khi điện phân xong thì khối lượng cathode là 60,349g .

19:17 - 07/01/2021

Ngô Nguyễn Hồng Vỹ
1viết các nửa phản ứng xảy ra tại các điện cực và phương trình tổng quát của phản ứng cộng khi điện phân 2 tính hằng số Faraday thu được từ kết quả thí nghiệm trên . tính sai số giá trị thu được so với giá trị F = 96500 C.mol-1 .3 Xác địnhk độ lớn của điện tích nguyên tố từ kết quả thí nghiệm trên

19:20 - 07/01/2021

Ngô Nguyễn Hồng Vỹ
@Chuyên gia-Vũ Lâm Oanh:dạ em mới ghi

19:22 - 07/01/2021

Chuyên gia-Vũ Lâm Oanh

19:35 - 07/01/2021

Ngô Nguyễn Hồng Vỹ
@Chuyên gia-Vũ Lâm Oanh:em cảm ơn

19:46 - 07/01/2021

vũ thảo nguyên
giải hộ em với: cho m (g) Mg , MgO tác dụng với V lít HCl 1M thu được 2,24 lít khí H2 (ở đktc) thu được 38 g muối . Tìm m , V

13:30 - 24/12/2020

GV Hóa - Nguyễn Thị Linh
Chào em, cô đã chỉnh sửa lại đề cho hợp lí và chính xác em nhé!

Mg + 2HCl → MgCl2 + H2

0,1   0,2         0,1 ←  0,1 (mol)

MgO + 2HCl → MgCl2 + H2O

  0,3    0,6   ←  0,3           (mol)

⟹ m = mMg + mMgO = 14,4 g.

VHCl = n/CM = 0,8/1 = 0,8 lít.

13:37 - 24/12/2020

Bùi Huy Tuấn
Cho các chất sau hãy nhận biết chúng a,Na, Fe, Cu, Al b, Na, K, Fe, Al, Cu

19:45 - 26/11/2020

Chuyên gia-Vũ Lâm Oanh

a) Cho pư với nước: KL nào tan trong nước là Na

- Cho KL còn lại pư với NaOH: có kết tủa rồi tan dần là Al-

- Cho 2 KL còn lại pư với HCl: KL nào pư tạo ra khí là Fe, còn lại là Cu

b) tương tự

20:24 - 26/11/2020

Nguyễn Văn Đạt
Vì sao khi đốt Na trong khí Clo có thể xuất hiện khói nâu hoặc khói đen

19:35 - 26/11/2020

Mod Hóa - Thúy Hằng

Khi đốt Na trong khí Clo có thể xuất hiện khói nâu hoặc khói đen vì Na nóng chảy trong khí Clo 

 

19:37 - 26/11/2020

Bùi Huy Tuấn
cho các chất sau hãy nhận biết chúng a, Na, Fe,Cu, Al b, Na, K,Fe, Al, Cu

19:23 - 26/11/2020

Chuyên gia-Vũ Lâm Oanh

a) Cho 4 KL trên pư với H2O

==> tan trong nước là NaOH

-Cho NaOH đến dư==> kết tủa keo trắng rồi tan dần==> Al

-Cho HCl==> pư sinh ra khí là Fe

- Còn lại Cu

b) Tương tự nhưng nhận biết Na và K bằng pp hồ quang điện

20:13 - 26/11/2020

Nguyễn Tá Anh
Loại đá vôi chứa 80% CaCO3, 10,2% Al2O3 và 9,8% Fe2O3.Nung đá ở 1200 độ C thì phần chất rắn còn lại khối lượng bằng 78% khối lượng đá trước khi nung

06:31 - 25/11/2020

Chuyên gia - Vũ Hương Giang

cho hh vào dd AgNO3 dư nhé

Cu+ 2AgNO3 --> Cu(NO3)2 + 2Ag

21:44 - 15/01/2021

Nguyễn Tá Anh
Sao 1/6 lại loại ạ

12:01 - 25/11/2020

GV Hóa - Nguyễn Thị Linh
Chào em
vì đề bài cho khối lượng kết tủa là 18,751 gam (0,095 mol) e nhé

13:33 - 25/11/2020

Nguyễn Tá Anh
Có TH tạo mỗi muối axit ko ạ

19:50 - 25/11/2020

Chuyên gia-Vũ Lâm Oanh

Không em nhé!

19:55 - 25/11/2020

Bùi Huy Tuấn
Cho các dung dịch sau hãy nhận biết chúng a, dung dịch NAOH, HCL, BA(OH)2 b, NAOH, HCL, H2SO4 c, NAOH, BA(OH)2, NACL, HCL, H2SO4

09:33 - 07/11/2020

GV Hóa - Nguyễn Thị Linh
Chào em

a) * Nhúng quỳ tím vào lần lượt 3 dung dịch:

- Quỳ hóa xanh: NaOH và Ba(OH)2 (I)

- Quỳ hóa đỏ: HCl.

    * Nhỏ dung dịch Na2SO4 lần lượt vào hai dung dịch của nhóm I

- Xuất hiện kết tủa trắng là Ba(OH)2 : Ba(OH)2 + H2SO4 → BaSO4+ 2H2O

- Không hiện tượng: NaOH

b) * Nhúng quỳ tím vào lần lượt 3 dung dịch:

- Quỳ hóa xanh: NaOH

- Quỳ hóa đỏ: HCl và H2SO4 (I)

    * Nhỏ dung dịch BaCl2 lần lượt vào hai dung dịch của nhóm I

- Xuất hiện kết tủa trắng là H2SO4 : BaCl2 + H2SO4 → BaSO4+ 2HCl

- Không hiện tượng: HCl.

c) * Nhúng quỳ tím vào lần lượt 5 dung dịch:

- Quỳ hóa xanh: NaOH, Ba(OH)2 (I)

- Quỳ hóa đỏ: HCl và H2SO4 (II)

- Quỳ không chuyển màu: NaCl

    * Nhỏ dung dịch BaCl2 lần lượt vào hai dung dịch của nhóm II

- Xuất hiện kết tủa trắng là H2SO4 : BaCl2 + H2SO4 → BaSO4+ 2HCl

- Không hiện tượng: HCl.

    * Nhỏ dung dịch Na2SO4 lần lượt vào hai dung dịch của nhóm I

- Xuất hiện kết tủa trắng là Ba(OH)2 : Ba(OH)2 + H2SO4 → BaSO4+ 2H2O

- Không hiện tượng: NaOH

09:38 - 07/11/2020

Phạm Tú Giang
Tại sao Đà Nẵng có nhiều biển nhưng lại ko sản xuất muối biển

17:59 - 04/11/2020

Chuyên gia-Vũ Lâm Oanh

Do địa hình và khí hậu em nhé!

19:12 - 04/11/2020

Phạm Tú Giang
@Chuyên gia-Vũ Lâm Oanh: dạ mình có thể trả lời cụ thể hơn đc k ạ

20:54 - 04/11/2020

Nguyễn Đức Trung
Hỗn hợp A gồm Mg Al Fe Zn . Cho 2 g A td với dd HCl dư giải phóng 0.1 gam khí .Cho 2 g A tác dụng với khí Clo dư thu đc 5,763g hỗn hợp muối . Phần trăm khối lượng của Fe trong A là bn ?

10:57 - 28/10/2020

GV Hóa - Nguyễn Thị Linh
Em có thể viết tất cả các phương trình ra, gọi ẩn lần lượt 4 kim loại thì cuối cùng cũng sẽ rút ra được phương trình như của cô em nhé

11:49 - 29/10/2020

Nguyễn Đức Trung
Em vẫn chưa hiểu cho lắm.Cô có thể diễn giải ra rõ hơn nx đc ko ạ

13:06 - 29/10/2020

GV Hóa - Nguyễn Thị Linh

Gọi số mol Mg, Al, Fe và Zn lần lượt là x, y, z và t (mol)

* KL + HCl → H2

Bảo toàn nguyên tố H ⟹ nHCl = 2nH2 = 0,1 mol.

BTKL ⟹ mmuối = 2 + 0,1.36,5 – 0,1 = 5,55 g.

Muối gồm MgCl2; AlCl3; FeCl2; ZnCl2.

⟹ 95x + 133,5y + 127z + 136t = 5,55 (1)

* KL + Cl2

Muối gồm MgCl2; AlCl3; FeCl3; ZnCl2.

⟹ mmuối = 95x + 133,5y + 162,5z + 136t = 5,763 (2)

Lấy (2) – (1) ⟹ z = 0,006 mol.

⟹ nFe = 0,006 mol

⟹ %mFe

13:47 - 29/10/2020

Nguyễn Đức Trung
Tại sao lại trừ 0,1 ạ

18:02 - 29/10/2020

GV Hóa - Nguyễn Thị Linh
Bảo toàn khối lượng em nhé

mKL + mHCl = mmuối + mH2

⟹ mmuối = mKL + mHCl – mH2

08:04 - 30/10/2020

Thiện Nhân
Hào tan V ml đ CuSO4 0,5M với 200ml đ NaOH a M. PƯ kết thúc thu đc chất rắn màu xanh, đem chất rắn sấy khô và đun nóng cân đc 12g bột chất rắn màu đen.

18:58 - 26/10/2020

Thiện Nhân
a. Viết PTHH

18:58 - 26/10/2020

Thiện Nhân
b. Tính V, a ?

18:58 - 26/10/2020

Chuyên gia-Vũ Lâm Oanh

CuSO4+ 2NaOH ---> Cu(OH)2 +  Na2SO4

Cu(OH)2---> CuO + H2O

Chất rắn màu đen là CuO -->nCuO=0.15 mol

==>nCuSO4=0.15 mol

V=VCuSO4=nCuSO4/C(CuSO4)=0.15/0.5=0.3 L

nNaOH=2nCuSO4=0.3 mol

a=Cm(NaOH)=0.3/0.2=1.5M

 

19:08 - 26/10/2020

Nguyễn Đỗ Trung Kiên
cho em hỏi mất gốc lớp 8 có học đc lớp 9 ko ạ

19:14 - 18/10/2020

Chuyên gia - Hồng Nhung

có học được em nhé...em chỉ cần chăm chỉ làm bài tập, đồng thời học lại lí thuyết của lớp 8 để nắm được những kiến thức cơ bản nhé

19:19 - 18/10/2020

Trần Thái Tuấn
thầy ơi cho em hỏi với ạ : những phần kiến thức hóa học nào được áp dụng cho thi tuyển sinh vào 10 ạ

21:31 - 17/10/2020

Chuyên gia - Nguyễn Thị Lan Anh

vậy c nghĩ em nên đợi xem quyết định của tỉnh về form đề. hoặc nếu tỉnh không giới hạn thì em cứ học đến đâu nắm vững kiến thức đến đó nhé.

08:59 - 18/10/2020

Mod_Ngọc Thơ

Còn tùy vào bạn ở đâu, form đề là thi trắc nghiệm hay tự luận nhé^^

22:37 - 17/10/2020

Trần Thái Tuấn
@Mod_Ngọc Thơ: mình ở Hải Phòng và form đề là thi trắc nghiệm

08:39 - 18/10/2020

Chuyên gia - Nguyễn Thị Lan Anh

tùy từng tỉnh em nhé. Em ở tỉnh nào nên tham khảo các đề của các năm đã thi. Dựa vào đó mình học chắc kiến thức là được rồi em.

08:48 - 18/10/2020

Trần Thái Tuấn
@Chuyên gia - Nguyễn Thị Lan Anh: Em ở Hải Phòng nhưng Hải Phòng chưa có năm nào thi hóa nên em đang cần bộ tài liệu để ôn

08:49 - 18/10/2020

Nguyễn Văn Đạt
Giúp em với:Hòa tan 7,74 g hh Al và Mg =trong 500 ml dd chứa HCl 1M và H2SO4 0,38M(Loãng).Thu đc đ A và 8,736 l khí H2.Tính KL muối trong dd A

09:17 - 11/10/2020

Chuyên gia - Nguyễn Thị Hương Giang

nH2 = 8,736/22,4= 0,39

nH+ trong dd acid là: 0,5+0,38*2*0,5=0,88

=> H+ trong dd acid dư

Al + 3H+ => Al3+ + 1,5H2

a                                 1,5a

Mg + 2H+ => Mg2+ + H2

b                                     b

có : 27a + 24b= 7,74

      1,5a+ b= 0,39

=> a= 0,18 ; b=0,12

ddA gồm 0,18 Al3+, 0,12 Mg2+, 0,19 SO42-, 0,5Cl-, 0,1H+

không tính được chính xác khối lượng muối trong dd. 

09:42 - 11/10/2020

Nguyễn Huyen Anh
giải giúp em 2 bài này ạ: 1, em hãy viết pthh và tính số gam koh cần để trung hòa 100 ml h2so4 1m

17:43 - 09/10/2020

Chuyên gia - Nguyễn Thị Lan Anh

vậy quỳ tím hóa đỏ nhé em.

PTHH: SO2 + H2O -> H2SO3 phản ứng 2 chiều nhé.

18:16 - 09/10/2020

Nguyễn Huyen Anh
2, nêu hiện tượng và viết phương trình hóa học khi cho mẩu giấy quỳ tím vào lọ đựng khí lưu huỳnh đioxit

17:44 - 09/10/2020

Chuyên gia - Nguyễn Thị Lan Anh

Chào em. em tham khảo nhé.          

          2KOH + H2SO4 --> K2SO4 + H2O

bđầu                     0,1

Pư:      0,2      <-   0,1

Sau      0,2           0

mKOH = 0,2.56 = 11,2 g.

17:47 - 09/10/2020

Chuyên gia - Nguyễn Thị Lan Anh

2,quỳ tím khô hay ướt em?

17:48 - 09/10/2020

Nguyễn Huyen Anh
@Chuyên gia - Nguyễn Thị Lan Anh: quỳ tím khô ạ

17:57 - 09/10/2020

Nguyen Lam Dinh Dinh
Em bị mất gốc giờ e muốn nẵm được kiến thức có cách nào không ạ ?

00:23 - 08/10/2020

GV Hóa - Nguyễn Thị Linh
Chào em.
Em cứ nắm chắc kiến thức cơ bản rồi luyện tập thật nhiều là sẽ ổn em nhé!
Chúc em học tập tốt. Cố gắng!

08:11 - 08/10/2020

Kim Chi
Thầy ơi cho em hỏi là có phương trình phản ứng nào từ CaCO3 thành Ca(OH)2 không???

04:54 - 30/09/2020

Mod - Ngọc Bích
Không nha bạn ! Chỉ có đi từ Ca(OH)2 Tạo thành CaCO3 Thôi nha bạn !

05:25 - 30/09/2020

Trần Thái Tuấn
Không dùng thêm hóa chất hãy phân biệt các dung dịch đựng trong các lọ mất nhãn sau: HCl, NaCl, MgCl2, Ba(OH)2, Ba(HCO3)2

14:12 - 24/09/2020

Chuyên gia - Nguyễn Thị Hương Giang

chào em

 

HCl

NaCl

MgCl2

Ba(OH)2

Ba(HCO3)2

HCl

 

 

 

 

Khí bay lên

NaCl

 

 

 

 

 

MgCl2

 

 

 

Tủa trắng

 

Ba(OH)2

 

 

Tủa trắng

 

Tủa trắng

Ba(HCO3)2

Khí bay lên

 

 

Tủa trắng

 

đánh dấu các mẫu thử. sau cho các mẫu thử phản ứng với nhau

- mẫu chỉ có khí bay lên là HCl

- mẫu vừa có khí bay lên và tủa là Ba(HCO3)2

- mẫu có 2 tủa trắng là Ba(OH)2

- mẫu có 1 tủa trắng là MgCl2

- mẫu không có hiện tượng gì là NaCl

15:13 - 24/09/2020

Trần Thái Tuấn
thầy ơi thầy giúp em với ạ : Có hỗn hợp gồm 3 muối NaCl, MgCl2, AlCl3. Bằng PPHH nào có thể tách từng chất ra khỏi hỗn hợp

13:06 - 24/09/2020

Chuyên gia - Nguyễn Thị Hương Giang

Chào em

Em có thể tham khảo cách sau:

cho NH3 dư vào hỗn hợp:

AlCl3 + NH3 + H2O => Al(OH)3 + NH4Cl

MgCl2 + NH3 + H2O => Mg(OH)2 + NH4Cl

trong dd còn NaCl và NH4Cl. Cô cạn dd được NaCl và NH4Cl. Nung hỗn hợp thì NH4Cl bị phân hủy thành NH3 và HCl. Chất rắn chỉ còn NaCl.

- Tách Mg(OH)2, Al(OH)3

cho NaOH dư vào hỗn hợp thì tách được Mg(OH)2 không tan 

Mg(OH)2 sau khi tách cho tác dụng với HCl rồi cô cạn dung dịch sẽ thu được MgCl2

Trong dung dịch còn NaOH và NaAlO2. Sục CO2 đến dư thu được Al(OH)3 kết tủa. sau đó cho tác dụng với HCl dư. Rồi cô cạn dung dịch thu được AlCl3

NaAlO2 + CO2 +H2O => Al(OH)3 + NaHCO3

 

 

15:54 - 24/09/2020

Trần Thái Tuấn
Thầy ơi em hỏi với ạ : Nếu muốn làm mod ở hoidap247.com thì phải làm thế nào ạ

21:51 - 22/09/2020

GV Hóa - Lưu Huệ Thương
Chào em,
Em inbox trực tiếp cho Hoidap247.com để biết chi tiết nha: https://www.facebook.com/hoidap247online

09:20 - 23/09/2020

Lục Tuyết Y
Cho các chất sau Fe2O3, SiO2, Al2O3. lần lượt tác dụng với:-Dung dịch chất tan A. -Dung dịch chất tan B. Thì được kết quả như nhau là sau phản ứng , còn lại 1 chất rắn không tan. Vậy đó là chất gì

21:40 - 17/09/2020

Mod Hoá - Đoàn Đức Hiếu

Vì SiO2 không phản ứng với dung dịch nào ở điều kiện nhiệt độ phòng em nhé

22:27 - 17/09/2020

Mod Hoá - Đoàn Đức Hiếu

Chất không tan là SiO2

21:45 - 17/09/2020

Lục Tuyết Y
là vì sao vậy ạ

22:26 - 17/09/2020

Lục Tuyết Y
P2O gọi là gì

21:42 - 10/09/2020

Mod_Ngọc Thơ

Nếu như theo lý thuyết thì gọi là điphotpho oxit nhé

22:20 - 10/09/2020

Mod_Ngọc Thơ

P2O5 chứ em?

21:42 - 10/09/2020

Lục Tuyết Y
đề bài là P2O ạ

22:08 - 10/09/2020

Thanh Diệu
Cô ơi làm sao để nhớ hết hóa trị ạ

15:34 - 29/07/2020

Mod_Nhật Loan

Trên mạng có ''Bài ca hoá trị'', em có thể tham khảo nhé!

16:27 - 29/07/2020

Trần Giang
Cho em hỏi cách đọc tên axit với ạ. em cảm ơn

20:12 - 28/07/2020

Mod_Nhật Loan

a. Axit không có oxi 

       Tên axit : Axit + tên phi kim + hiđric.

VD : - HCl : Axit clohiđric.

         - H2S : Axit sunfuhiđric.

b. Axit có oxi:

* Axit có nhiều nguyên tử oxi:

      Tên axit Axit + tên phi kim + ic.

VD : - HNO3 : Axit nitric.

         - H2SO4 : Axit sunfuric.

* Axit có ít nguyên tử oxi 

      Tên axit  Axit + tên phi kim + ơ.

VD : - H2SO3 : Axit sunfurơ.

21:08 - 28/07/2020

Phạm Trần Nhật Thanh
cách nhận biết phi kim kim loại làm sao thầy

08:44 - 15/07/2020

Mod Hóa - Thúy Hằng

Và luyện tập nhiều là em sẽ quen thôi

10:35 - 23/07/2020

Mod Hóa - Thúy Hằng

Ngoài ra em có thể xem thêm trong sgk và bảng tuần hoàn nó có màu sắc phân biệt đó nhé

10:35 - 23/07/2020

Mod_Nhật Loan

Em xem trong bảng tuần hoàn nhé! Sau này làm nhiều bài tập sẽ nhớ thôi.

Các kim loại thường gặp: Fe, Ba,Na, Ca, Cu, Al, Zn, Mg,...

Các phi kim thường gặp: S, O, N, P, C,....

09:10 - 15/07/2020

Phạm Trần Nhật Thanh
có cách dễ nhớ giúp ko cô

08:59 - 23/07/2020

Mod_Nhật Loan
@Phạm Trần Nhật Thanh:Em xem trong bảng tuần hoàn để biết nhóm nào là kim loại, nhóm nào là phi kim nhé! Các nhóm trong bảng TUẦN HOÀN HÓA HỌC

- Nhóm IA:Li - Na - K - Rb - Cs - Fr: Lâu nay không rảnh coi phim.

- Nhóm II: Be-Mg-Ca-Sr-Ba-Ra: Bé Mang Cây Súng Bắn Ruồi

- Nhóm IIA:Be Mg Ca Sr Ba Ra: Banh Miệng, Cá, Sấu, Bẻ, Răng.

- Nhóm IIIA :B Al Ga In Ti: Bán Áo Gấm Ở Tháilan.

- Nhóm IVA:C Si Ge Sn Pb: Chó Sực Gà Sáu Phát.

- Nhóm VA :N P As Sb Bi: Nhớ Pồ Ắt Sầu Bi.

-Nhóm VIA: O S Se Te Po: Ông, Say, Sỉn, Té, Pò.

- Nhóm VIIA : F Cl Br I At: Fải, Chi, Bé, Iu, Anh.

- Nhóm VIIIA :He Ne Ar Kr Xe Rn: Hằng, Nga, Ăn, Khúc, Xương, Rỗng.

09:06 - 23/07/2020

Phạm Nguyễn Phúc Khang
Cho sắt (III) oxit vào nước sẽ tạo thành sau phản ứng

19:40 - 08/07/2020

Phạm Nguyễn Phúc Khang
Tức là sau phản ứng sẽ tạo thành chất gì

19:41 - 08/07/2020

Mod Hóa - Thanh Trúc

@Phạm Nguyễn Phúc Khang: Fe2O3 không tác dụng với nước nhé bạn.

19:47 - 08/07/2020

Đào Như Ngọc
em thấy thầy chất hay giải phường trình bằng máy tính vậy giải kiểu gì vậy ạ em

13:48 - 05/06/2020

Đào Như Ngọc
vẫn chưa bt giải bằng máy tính ạ có quy tắc giải ko ạ

13:48 - 05/06/2020

Nguyễn Tiến Dũng
@Đào Như Ngọc:Bạn nhập phương trình muốn giải (1 ẩn x). Bấm Shift + calc, nhấn bằng, rồi ra kết quả nhé!

13:50 - 05/06/2020

Đào Như Ngọc
xác định CTHH của một hc sau , một oxit trong phân tử có 5 nguyên tử biết PTK của hc là 160 đvC

19:02 - 02/06/2020

Mod Hóa - Thúy Hằng

Đề thiếu không bạn nhỉ?

19:59 - 02/06/2020

Đào Như Ngọc
em đi thi thấy đề như thế cũng thấy thiếu nhưng ko biết có phải là do đề thiếu hay ko ạ

20:32 - 02/06/2020

Mod Hóa - Thúy Hằng

@Đào Như Ngọc: có thể đề thiếu rồi á bạn

20:39 - 02/06/2020

Đăng Nhập

  • Lưu ý: Tên tài khoản hay tên đăng nhập là một

  • | Quên mật khẩu ?
  • Lưu ý: Nếu bạn không thể đăng nhập thông qua tài khoản Facebook hãy liên hệ Hotline 024.7300.7989 để giúp bạn chuyển sang tài khoản trên trang.

  • Chưa có tài khoản Tuyensinh247.com? Đăng ký ngay !