Bài 1. Giới thiệu khóa: Lịch sử 10 nâng cao

Chú ý: Trình duyệt hiện tại của bạn chưa cài đặt flashplayer để xem video.

Vui lòng tải và cài đặt phiên bản flash mới nhất tại đây sau đó ấn Ctrl-F5 để xem video hoặc bạn nên dùng trình duyệt Chrome để xem video tốt hơn - Tải Chrome về

Đính Chính: Phút thứ

  • Giới thiệu khóa: Lịch sử 10 nâng cao

    08:37

Hỏi đáp và thảo luận

Bùi Nam Việt
Hãy phân tích tính chất của cuộc cách mạng tư sản pháp 1789?

18:07 - 07/05/2021

GV Sử - Phạm Ngát
Chào em, em tham khảo nội dung dưới đây nhé:
- Lãnh đạo: tư sản.
- Mục tiêu: Lật đổ chế độ phong kiến, thủ tiêu tàn dư phong kiến, giải quyết vấn đề ruộng đất cho nông dân, thống nhất thị trường, mở đường cho CNTB phát triển.
- Hướng phát triển: tư bản chủ nghĩa
=> Tính chất là cuộc cách mạng tư sản.

08:17 - 08/05/2021

Bùi Nam Việt
Liên hệ bản tuyên ngôn độc lập nước Mĩ (1776), Tuyên ngôn nhân quyền và dân quyền của Pháp với bản tuyên ngôn độc lập của nước Việt Nam đọc vào ngày 2-9-1945.

18:07 - 07/05/2021

GV Sử - Phạm Ngát
Chào em, hai bản Tuyên ngôn của Pháp và Mĩ đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh liên hệ và dẫn lại trong bản Tuyên ngôn Độc lập để làm cơ sở dẫn chứng. Cụ thể:
Khẳng định quyền dân tộc và quyền con người luôn gắn bó chặt chẽ với nhau
+ Tuyên ngôn độc lập đã khẳng định quyền dân tộc và quyền con người luôn gắn bó chặt chẽ với nhau bằng việc luận dẫn những lời bất hủ trong bản Tuyên ngôn Độc lập năm 1776 của nước Mỹ: “Tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng. Tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được. Trong những quyền ấy, có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc” và Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền của cách mạng Pháp năm 1791 “Người ta sinh ra tự do và bình đẳng về quyền lợi, và phải luôn luôn được tự do và bình đẳng về quyền lợi”.
+ Chủ tịch Hồ Chí Minh trích dẫn lời hai bản Tuyên ngôn nổi tiếng thế giới là có dụng ý sâu sắc. Bản Tuyên ngôn Độc lập của Mỹ ra đời sau khi nước Mỹ đấu tranh giành độc lập thành công. Bản Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền cũng ra đời trong chiến thắng của cách mạng Pháp, cuộc cách mạng của những thị dân và nông dân chống áp bức, bất công. Lời lẽ của hai bản Tuyên ngôn trên tự thân đã nêu lên những chân lí và là kết quả của những cuộc cách mạng có tính chất tiên phong của những nước có ảnh hưởng lớn trên thế giới, khiến cho không ai có thể phủ nhận tính đúng đắn của chúng.

+ Tuy nhiên, nếu như bản tuyên ngôn của nước Mỹ và nước Pháp chỉ đơn thuần đề cập đến quyền con người như một sự tất yếu của tạo hóa thì Chủ tịch Hồ Chí Minh, bằng trí tuệ mẫn tiệp, bằng sự trải nghiệm thực tế và thực tiễn cách mạng Việt Nam đã phát triển sáng tạo, đưa ra một mệnh đề không thể phủ nhận về quyền độc lập của mọi dân tộc: “Suy rộng ra câu ấy có nghĩa là: Tất cả các dân tộc trên thế giới đều sinh ra bình đẳng; dân tộc nào cũng có quyền sống, quyền sung sướng và quyền tự do”.

=> Người đã đi từ khái niệm con người sang khái niệm dân tộc một cách tổng quát và đầy thuyết phục, khẳng định quyền dân tộc và quyền con người có mối quan hệ biện chứng, tác động qua lại lẫn nhau. Dân tộc độc lập là điều kiện tiên quyết để bảo đảm thực hiện quyền con người và ngược lại thực hiện tốt quyền con người chính là phát huy những giá trị cao cả và ý nghĩa thật sự của độc lập dân tộc.
Tuyên bố nước Việt Nam “đã thành một nước tự do độc lập”

+ Trước khi đưa ra lời tuyên bố, bằng lời lẽ đanh thép, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã vạch trần bộ mặt dối trá và phản bội của thực dân Pháp “lợi dụng lá cờ tự do, bình đẳng, bác ái, đến cướp đất nước ta, áp bức đồng bào ta. Hành động của chúng trái hẳn với nhân đạo và chính nghĩa”.

+ Người đã liệt kê ngắn gọn và đầy đủ những tội ác mà thực dân Pháp đã gây ra cho nước ta trong suốt hơn 80 năm đô hộ: về chính trị, “chúng tuyệt đối không cho nhân dân ta một chút tự do, dân chủ nào…”; về kinh tế, “chúng bóc lột dân ta đến xương tủy, khiến cho dân ta nghèo nàn, thiếu thốn, nước ta xơ xác, tiêu điều. chúng cướp không hầm mỏ, ruộng đất, nguyên liệu…”; đồng thời khẳng định sức mạnh đoàn kết của nhân dân cả nước đã “nổi dậy giành chính quyền, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa”. Đây là kết quả của cả một quá trình đấu tranh đầy gian khổ, khó khăn, đầy máu và nước mắt.

+ Tiếp theo đó, đại diện cho chính phủ lâm thời của nước Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tuyên bố “thoát ly hẳn quan hệ với Pháp, xoá bỏ hết những hiệp ước mà Pháp đã ký về nước Việt Nam, xoá bỏ tất cả mọi đặc quyền của Pháp trên đất nước Việt Nam” và tin tưởng đồng thời khẳng định “các nước đồng minh đã công nhận những nguyên tắc dân tộc bình đẳng ở các Hội nghị Têhêrăng và Cựu Kim Sơn, quyết không thể không công nhận quyền độc lập của dân Việt Nam.” Tác giả tự hào nêu cao truyền thống anh hùng bất khuất chống thực dân, chống phát xít dân tộc ta và khẳng định: "Dân tộc đó phải được tự do! Dân tộc đó phải được độc lập!".

+ Kết thúc bản Tuyên ngôn độc lập là một lời tuyên bố mang ý nghĩa lịch sử như một lời thề thiêng liêng, thể hiện sâu sắc khát vọng độc lập, tự do của nhân dân ta, biểu thị quyết tâm và sức mạnh Việt Nam: “Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã thành một nước tự do độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy”.

08:16 - 08/05/2021

Bùi Nam Việt
liên hệ vai trò của khoa học kỹ thuật đối với sự phát triển của việt nam hiện nay

18:06 - 07/05/2021

Nguyễn's Hương's
Thời kì chuyên chính Giacôbanh- đỉnh cao của cách mạng tư sản Pháp. Hệ quả của cách mạng công nghiệp đối với các nước tư bản chủ nghĩa

23:06 - 03/05/2021

GV Sử - Phạm Ngát
Chào em, em tham khảo nội dung dưới đây nhé:

Thời kì chuyên chính của Gia-cô-banh là đỉnh cao của cách mạng tư sản Pháp vì:

- Tháng 6-1793, Hiến pháp mới được thông qua, tuyên bố Pháp là nước cộng hòa, ban bố quyền dân chủ rộng rãi và mọi sự bất bình đẳng giai cấp bị bãi bỏ.

- Phái Giacôbanh đã quan tâm giải quyết vấn đề ruộng đất đòi hỏi cơ bản của nông dân.

- 8/1793, Quốc hội thống qua sắc lệnh “Tổng động viên toàn quốc” để huy động sức mạnh của nhân dân trong cả nước chống “thù trong giặc ngoài” ban hành luật giá tối đa với lương thực đển hạn chế nạn đầu cơ tích trữ, đồng thời ban hành mức lương tối đa của công nhân.

- Nhờ các chính sách của mình, phái Giacôbanh đã dập tắt được các cuộc nổi loạn, đuổi quân xâm lược ra khỏi biên giới. Hoàn thành các nhiệm vụ dân tộc và dân chủ. Cách mạng đạt đến đỉnh cao.

Hệ quả:

*Về kinh tế:

- Nâng cao năng suất lao động, làm ra khối lượng sản phẩm lớn cho xã hội, xã hội hóa quá trình lao động của các nước tư bản.

- Thay đổi bộ mặt các nước tư bản, nhiều trung tâm công nghiệp mới và thành thị đông dân ra đời.

- Thúc đẩy sự chuyển biến của các ngành kinh tế khác, đặc biệt là nông nghiệp và giao thông vận tải.

+ Nông nghiệp: Chuyển sang phương thức chuyên canh hoặc thâm canh. Quá trình cơ giới hóa nông nghiệp đã góp phần giải phóng nông dân, bổ sung lực lượng lao động cho thành phố.

*Về xã hội:

- Hình thành 2 giai cấp mới là: tư sản công nghiệp và vô sản công nghiệp.

+ Tư sản công nghiệp: nắm tư liệu sản xuất và quyền thống trị.

+ Vô sản công nghiệp làm thuê, đời sống cơ cực dẫn đến đấu tranh giữa vô sản với tư sản không ngừng tăng lên.

08:09 - 04/05/2021

Nguyễn Nhi
So sánh giống và khác giữa chủ nghĩa đế quốc và chủ nghĩa tư bản

23:08 - 18/04/2021

GV Sử - Phạm Ngát
Chào em, chủ nghĩa tư bản phát triển lên giai đoạn cao thì gọi là chủ nghĩa đế quốc em nhé!

08:28 - 19/04/2021

Tuyền Ngọc
Kinh tế nông nghiệp nước ta thời Lý, Trần, Lê Sơ

17:13 - 28/03/2021

Mod Sử - Hán Vũ
Chào em, em cần hòi gì về kinh tế nông nghiệp nước ta thời Lý, Trần, Lê Sơ nhỉ

19:49 - 28/03/2021

Tuyền Ngọc
Dạ, đúng rồi ạ

20:57 - 28/03/2021

GV Sử - Phạm Ngát
Chào em, em tham khảo nội dung dưới đây nhé:

1. Sự chuyển biến của nền nông nghiệp

- Ruộng đất thuộc quyền sở hữu của nhà vua, nông dân được giao ruộng đất cày cấy và phải nộp thuế cho nhà vua.

- Nhà Lý dùng đất công làm nơi thờ phụng, xây đền chùa hoặc phong cấp cho con cháu và người có công.

- Nhà Lý thực hiện nhiều chính sách phát triển nông nghiệp.

+ Các vua Lý thường về các địa phương cày tịch điền.

+ Khuyến khích khai khẩn đất hoang.

+ Chú trọng thủy lợi.

+ Ban hành lệnh cấm giết hại trâu bò, bảo vệ sức kéo nông nghiệp.

=> Nông nghiệp phát triển, mùa màng bội thu.

2. Nông nghiệp thời Trần

- Nông nghiệp được phục hồi và phát triển nhanh chóng nhờ chính sách khuyến khích sản xuất, mở rộng diện tích trồng trọt của nhà Trần.

- Khuyến khích phát triển nông nghiệp: chiêu dân, khai hoang.

- Ruộng đất: gồm 2 loại ruộng công ở các làng xã và ruộng tư là các điền trang, thái ấp.

3. Nông nghiệp thời Lê sơ
Nông nghiệp được phục hồi và phát triển nhanh chóng nhờ nhà nước quan tâm và có những biện pháp tích cực để khuyến khích nông nghiệp phát triển: thực hiện phép quân điền, cấm giết trâu, bò, khai phá vùng đất ven biển...

08:07 - 29/03/2021

Tuyền Ngọc
Tìm hiểu về tín ngưỡng

17:12 - 28/03/2021

Mod Sử - Hán Vũ
Chào em, em có thể nói rõ câu hòi được không

19:48 - 28/03/2021

Tuyền Ngọc
Dạ, cụ thể như tín ngưỡng Việt Nam bao gồm những hoạt động nào? Những đặc trưng về nét đẹp,... chẳng hạn vậy

20:57 - 28/03/2021

GV Sử - Phạm Ngát
Chào em, em tham khảo nội dung dưới đây nhé:
Các tín ngưỡng truyền thống tốt đẹp được phát huy là:  thờ cúng tổ tiên; thờ những người có công với làng, với nước, đặc biệt là những vị anh hùng.
- Hoạt động tín ngưỡng là hoạt động thể hiện sự tôn thờ tổ tiên; tưởng niệm và tôn vinh những người có công với nước, với cộng đồng; thờ cúng thần, thánh, biểu tượng có tính truyền thống và các hoạt động tín ngưỡng dân gian khác tiêu biểu cho những giá trị tốt đẹp về lịch sử, văn hóa, đạo đức xã hội.

08:04 - 29/03/2021

Nguyễn Nhi
cho e hỏi thời nhà nguyễn thì chữ viết nào dùng phổ biến ạ

09:23 - 27/03/2021

GV Sử - Phạm Ngát
Chào em, dưới triều Nguyễn giai đoạn thế kỷ 19, chữ Hán vẫn là văn tự chính thức sử dụng trong các hoạt động hành chính, giáo dục, khoa cử.

09:35 - 27/03/2021

Nguyễn Nhi
@GV Sử - Phạm Ngát:thế thời nhà nguyễn thì chữ nôm phát triển pk cô

09:54 - 31/03/2021

Nguyễn Nhi
@GV Sử - Phạm Ngát:

09:54 - 31/03/2021

GV Sử - Phạm Ngát
Chào em, chữ Nôm vẫn được sử dụng nhưng không quá phổ biến do chữ Nôm khó hơn chữ Hán (vì sáng tạo trên cơ sở chữ Hán) và nhất là khi nhà Nguyễn lại sử dụng chữ Hán trong các hoạt động hành chính, giáo dục, khoa cử.

09:55 - 31/03/2021

hoàng thị thuỳ dương
cô ơi cho em hỏi câu này vs ạ "chứng minh từ năm 1858-1884 triều đình nhà nguyễn đã bỏ qua nhiều cơ hội đánh thắng thực dân pháp và ik từ nhượng bộ đến đầu hàng" .em cảm ơn ạ

21:49 - 09/02/2021

GV Sử - Phạm Ngát
Chào em, năm 1858, Pháp xâm lược nước ta. Tuy nhiên, phải mất 5 tháng mà chỉ chiếm được bán đảo Sơn Trà - có thể nói là thất bại bước đầu vì Pháp không thực hiện được kế hoạch đánh nhanh thắng nhanh như mong muốn.
Sau thất bại bước đầu đó, Pháp chuyển hướng tấn công Gia Định. Nhưng kết quả là phải chuyển sang chính phục từng gói nhỏ. Nếu triều đình quyết tâm đánh đến cùng thì quân Pháp đã thừa => sai lầm của triều đình là thủ hiểm, không kiên quyết đánh Pháp.
Hay như 2 lần chống Pháp khí chúng đánh Bắc Kì, ta giành thắng lợi vâng dội ở Cầu Giấy thì triều đình lại thoả hiệp, kí các hiệp bất bình đẳng từng bước đầu hàng Pháp
Như vậy, triều đình đã bỏ lỡ nhiều cơ hội đánh Pháp và đánh thắng hoàn toàn.

17:26 - 11/02/2021

Lê Văn Khôi
Ad giúp em làm bài này với. Em cảm ơn ad ạ :. Các nhà vua Lý cho dựng lầu chuông 2 bên thềm điện Long trì để làm gì ?

09:30 - 02/02/2021

Lê Văn Khôi
A. Người dân ai có điều oan uổng đều có thể đánh chuông mời vừa ra xét. B. Triệu tập quý tộc, quan lại trong triều đình lúc cần thiết. C. Báo động cho triều đình khi có giặc ngoại xâm. D. Báo động vua đi di hành.

09:32 - 02/02/2021

GV Sử - Phạm Ngát
Chào em, vua đặt lầu chuông là để người dân có oan uổng thì đến đánh chuông và vua sẽ xét xử nên chọn phương án A em nhé!

09:33 - 02/02/2021

Nguyên Vương
Đánh giá mối liên hệ giữa lịch sử, truyền thống văn hóa đối với sự phát triển hiện nay của các quốc gia Đông Nam Á

12:42 - 23/12/2020

GV Sử - Phạm Ngát
Chào em, câu hỏi này ở phạm vi rộng nên cô chưa hỗ trợ được nhé!

13:56 - 23/12/2020

Nguyên Vương
Chứng minh lãnh địa phong kiến là đơn vị kinh tế , chính trị cơ bản trong xã hội phong kiến phân quyền Tây Âu

12:42 - 23/12/2020

GV Sử - Phạm Ngát
Chào em, em tham khảo nội dung dưới đây nhé:
- Về chính trị: đứng đầu lãnh địa là lãnh chúa, nắm toàn quyền quản lí, điều hành giống như 1 ông vua trong lãnh địa của mình. Lãnh chúa có quân đội, tòa án, pháp luật riêng, ... Thậm chí một số lãnh chúa lớn còn buộc nhà vua ban cho mình quyền "miễn trừ" không can thiệp vào lãnh địa của lãnh chúa.
- Về kinh tế: lãnh địa là đơn vị kinh tế độc lập, hầu hết tự cấp tự túc các sản phẩm, chỉ trao đổi hoặc mua muối và sắt trong trường hợp không tự sản xuất được.
=> Lãnh địa là đơn vị chính trị, kinh tế độc lập.

13:47 - 23/12/2020

Lai Nguyen
cho em hỏi: ảnh hưởng của văn hóa Ấn Độ đối với văn hóa Campuchia và ảnh hưởng của văn hóa Ấn Độ đối với văn hóa Lào??

23:49 - 22/12/2020

Mod Sử - Bảo Việt

Chào em, em tham khảo nhé:

* Ảnh hưởng với Campuchia

- Kiến trúc: Angkor Wat

- Tôn giáo: Phật giáo

- Lễ hội: Tết Chon Chnam Thmay

* Ảnh hưởng với Lào

- Chữ viết: Người Lào sáng tạo ra chữ viết riêng của mình trên cơ sở chữ viết của Cam-pu-chia và Mi-an-ma.

 

- Đời sống văn hóa: Người Lào thích ca nhạc và ưa múa hát, sống hồn nhiên nên các điệu múa của họ cởi mở, vui tươi. Người Lào có rất nhiều lễ hội.

- Kiến trúc: xây dựng một số công trình kiến trúc Phật giáo điển hình là tháp Thạt Luổng ở Viêng Chăn.

 

08:17 - 23/12/2020

Trần Lâm An Nguyên
qua chương trình lịch sử thế giới trung đại cổ đại em ấn tượng với vấn đề nào( cho em xin vài gợi ý với ạ)

20:49 - 18/12/2020

Mod Sử - Hán Vũ
Chào em, em nên chọn bài nào em thích và hiểu ví dụ như Tây Âu thời phong kiến hoặc Các quốc gia Đông Nam Á thời phong kiến chằng hạn

21:18 - 18/12/2020

Trần Lâm An Nguyên
bài các quốc gia cổ đại phương tây ạ

21:41 - 18/12/2020

Mod Sử - Hán Vũ
@Trần Lâm An Nguyên: bài nào cũng được miễn là bài em thích và em nắm được kiến thức mà

21:51 - 18/12/2020

Nguyên Vương
Ad giúp e với ak . "Liên hệ chính sách đối ngoại nhà Đường với chính sách đối ngoại của Trung Quốc hiện nay đối với Việt Nam."

18:58 - 10/11/2020

GV Sử - Phạm Ngát
Chào em, chính sách là bành trướng xâm lược. Liên hệ thực tế hiện nay thì Trung Quốc đang có tham vọng đối với quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa vố thuộc chủ quyền của Việt Nam.

08:10 - 11/11/2020

Lai Nguyen
Đánh giá về văn hóa Trung Quốc thời phong kiến và nêu tác động của văn hóa Trung Quốc đến Việt Nam như thế nào?? giúp em với ạ

17:30 - 08/11/2020

GV Sử - Phạm Ngát
Chào em, văn hóa Trung Quốc thời phong kiến đã đạt được những thành tựu rực rỡ và có ảnh hưởng đến nhiều quốc gia châu Á, Đông Nam Á.
1. Về những thành tựu:

a. Tư tưởng, tôn giáo 

- Nho giáo: Khổng Tử khởi xướng trở thành cơ sở lý luận và tư tưởng của chế độ phong kiến Trung Quốc, về sau, Nho giáo trở nên bảo thủ, lỗi thời, kìm hãm sự phát triển của xã hội

- Phật giáo: Du nhập từ Ấn Độ, cũng thịnh hành, nhất là thời Đường.

b. Sử học

Đạt nhiều thành tựu rất to lớn.

- Thời Tây Hán: Có sử kí Tư Mã Thiên, một tác phẩm nổi tiếng thế giới.

- Thời Đường: Có cơ quan biên soạn lịch sử nhà nước gọi là Sử quán với nhiều tác phẩm giá trị.

c. Văn học

- Thơ phát triển mạnh nhất dưới thời Đường. Các nhà thơ nổi tiếng như Lý Bạch, Đỗ Phủ, Bạch Cư Dị.

- Tiểu thuyết chương hồi phát triển dưới thời Minh – Thanh như Tây Du Kí, Thủy Hử, Hồng Lâu Mộng, Tam Quốc Diễn Nghĩa. 

d. Khoa học – kỹ thuật

- Đạt được nhiều thành tựu trên các lĩnh vực toán học, thiên văn, y dược,….

- Có 4 phát minh quan trọng là: Giấy, kỹ thuật in, la bàn, thuốc súng.

e. Kiến trúc

Phát triển với nhiều công trình lớn chủ yếu về trường thành, cung điện và tượng Phật. 

2. Văn hóa Trung Quốc ảnh hưởng đến Việt Nam trên nhiều phương diện như:
- Tư tưởng, tôn giáo: Đạo Phật, Nho giáo, Đạo Lão.
- Kiên trúc: đền, chùa, tháp.
- Văn học: thơ Đường, tiểu thuyết chương hồi,...

08:26 - 09/11/2020

Lai Nguyen
@GV Sử - Phạm Ngát:e cảm ơn ạ

23:44 - 22/12/2020

Nguyên Vương
Ad giúp em bài này ạ.Câu 1: Tại sao nói thời nhà Đường chế độ phong kiến Trung Quốc phát triển toàn diện? Liên hệ chính sách đối ngoại nhà Đường với chính sách đối ngoại của Trung Quốc hiện nay đối với Việt Nam.Câu 2: Trình bày những thành tựu của văn hóa Trung Quốc thời phong kiến.Hãy đánh giá một thành tựu của văn hóa Trung Quốc mà em cho là có đóng góp tích cực cho sự phát triển của văn minh nhân loại.Câu 3: Trình bày những thành tựu văn hóa của các quốc gia cổ đại phương Đông. Hãy đánh giá một thành tựu văn hóa mà em cho là có đóng góp tích cực cho sự phát triển của văn minh nhân loại.Câu 4: Thế nào là thị quốc Địa Trung Hải? Thể chế dân chủ cổ đại được biểu hiện như thế nào?

12:49 - 07/11/2020

Nguyên Vương
Ad giúp em làm bài này ạ: Nhận xét và cảm nhận về sức ảnh hưởng của văn hóa Ấn Độ ra bên ngoài.

12:32 - 06/11/2020

GV Sử - Phạm Ngát
Chào em, em tham khảo nội dung dưới đây nhé:
- Từ thế kỉ IV đến thế kỉ VII - thời kì vương triều Gúp-ta là thời kì đánh dấu sự định hình và phát triển của văn hóa truyền thống Ấn Độ.
- Từ thế kỉ VII đến thế kỉ XII, văn hóa truyền thống Ấn Độ phát triển trên toàn lãnh thổ Ấn Độ và có ảnh hưởng ra bên ngoài.
- Người Ấn Độ đã mang văn hóa Ấn Độ truyền bá ra bên ngoài và Đông Nam Á chính là nơi chịu ảnh hưởng rõ rệt nhất từ nền văn hóa Ấn Độ.

13:42 - 06/11/2020

Lê Văn Khôi
Ad giúp em làm bài này với. Em cảm ơn ad ạ :. Xã hội dưới thời phong kiến nhà Đường - Tống ở Trung Quốc có các tầng lớp được xếp theo thứ tự từ cao xuống thấp là:

19:37 - 02/11/2020

Mod Sử - Hoàng Anh

Chào em!

Đáp án B em nhé.

19:40 - 02/11/2020

Lê Văn Khôi
A. Hoàng đế và nhân dân. B. Hoàng đế, quan lại, nông dân tự canh, nông dân lĩnh canh và nô lệ. C. Hoàng đế, quý tộc, quan lại, nông dân, nô lệ. D. Hoàng đế, quan lại, nô lệ.

19:39 - 02/11/2020

Đăng Nhập

  • Lưu ý: Tên tài khoản hay tên đăng nhập là một

  • | Quên mật khẩu ?
  • Lưu ý: - Nếu bạn không thể đăng nhập thông tin qua tài khoản Facebook hoặc Google hãy liên hệ Hotline 024.7300.7989 để giúp bạn chuyển sang tài khoản trên trang.

  • Chưa có tài khoản Tuyensinh247.com? Đăng ký ngay !

Lý do báo cáo vi phạm?Gửi yêu cầu Hủy