Bài 2441. Giới thiệu khóa Luyện thi cấp tốc 5++ môn Địa lí

Chú ý: Trình duyệt hiện tại của bạn chưa cài đặt flashplayer để xem video.

Vui lòng tải và cài đặt phiên bản flash mới nhất tại đây sau đó ấn Ctrl-F5 để xem video hoặc bạn nên dùng trình duyệt Chrome để xem video tốt hơn - Tải Chrome về

Đính Chính: Phút thứ

  • Giới thiệu khóa Luyện thi cấp tốc 5++ môn Địa lí

    10:18

Hỏi đáp và thảo luận

Nguyễn Chung
Cho em hỏi gói ôn thi văn sử địa để thi THPT quốc gia năm 2021 hết bao nhiêu vậy

15:12 - 04/08/2020

GV.Địa lý_Thúy Nguyễn
Khóa này kết thúc vào 1/7/2021 e nhé

08:20 - 05/08/2020

Danh sách bài giảng cùng chuyên đề

Bài 5. Tác gia Hồ Chí Minh 45:49

Đã phát hành: 25/08/2020

Bài 12. Tây Tiến - Tiết 1 01:35:05

Đã phát hành: 25/09/2020

Bài 13. Tây Tiến - Tiết 2 56:17

Ngày phát hành: 28/09/2020

Bài 14. Tây Tiến - Tiết 3 01:01:37

Ngày phát hành: 30/09/2020

Bài 16. Tác gia Tố Hữu 44:21

Ngày phát hành: 05/10/2020

Bài 17. Việt Bắc - Tiết 1 01:11:32

Ngày phát hành: 08/10/2020

Bài 18. Việt Bắc - Tiết 2 01:10:47

Ngày phát hành: 10/10/2020

Bài 19. Việt Bắc - Tiết 3 01:09:26

Ngày phát hành: 12/10/2020

Bài 20. Việt Bắc - Tiết 4 57:15

Ngày phát hành: 15/10/2020

Bài 22. Đất Nước - Tiết 1 33:04

Ngày phát hành: 25/10/2020

Bài 23. Đất Nước - Tiết 2 01:05:18

Ngày phát hành: 28/10/2020

Bài 24. Đất Nước - Tiết 3 40:18

Ngày phát hành: 30/10/2020

Bài 25. Đất Nước - Tiết 4 46:59

Ngày phát hành: 03/11/2020

Bài 26. Đất Nước - Tiết 5 39:45

Ngày phát hành: 05/11/2020

Bài 27. Đất Nước - Tiết 6 33:27

Ngày phát hành: 06/11/2020

Bài 30. Sóng - Tiết 1 43:41

Ngày phát hành: 12/11/2020

Bài 31. Sóng - Tiết 2 32:28

Ngày phát hành: 15/11/2020

Bài 32. Sóng - Tiết 3 31:39

Ngày phát hành: 18/11/2020

Bài 36. Sóng - Tiết 4 46:00

Ngày phát hành: 19/11/2020

Bài 42. Phong cách Hồ Chí Minh 56:19

Đã phát hành: 17/04/2019

Bài 43. Phong cách Hồ Chí Minh

Đã phát hành: 06/05/2018

Bài 44. Tác gia Nguyễn Tuân 35:51

Ngày phát hành: 22/11/2020

Bài 45. Phong cách Hồ Chí Minh 56:19

Đã phát hành: 16/05/2020

Bài 61. Phong cách Hồ Chí Minh

Đã phát hành: 30/04/2017

Bài 65. Truyện Kiều - Tiết 1

Đã phát hành: 21/05/2018

Bài 68. Truyện Kiều - Tiết 1 47:09

Đã phát hành: 12/05/2019

Bài 69. Truyện Kiều - Tiết 2

Đã phát hành: 28/05/2018

Bài 72. Truyện Kiều - Tiết 1 47:09

Đã phát hành: 10/06/2020

Bài 73. Truyện Kiều - Tiết 2 30:20

Đã phát hành: 18/05/2019

Bài 74. Chị em Thúy Kiều

Đã phát hành: 05/06/2018

Bài 76. Truyện Kiều - Tiết 2 30:20

Đã phát hành: 16/06/2020

Bài 77. Truyện Kiều - Tiết 1

Đã phát hành: 15/05/2017

Bài 78. Chị em Thúy Kiều 01:02:50

Đã phát hành: 23/05/2019

Bài 80. Chị em Thúy Kiều 01:02:50

Đã phát hành: 21/06/2020

Bài 81. Cảnh ngày xuân

Đã phát hành: 20/06/2018

Bài 82. Truyện Kiều - Tiết 2

Đã phát hành: 15/05/2017

Bài 84. Cảnh ngày xuân 01:07:54

Đã phát hành: 31/05/2019

Bài 85. Chị em Thúy Kiều

Đã phát hành: 17/05/2017

Bài 86. Cảnh ngày xuân 01:07:54

Đã phát hành: 29/06/2020

Bài 87. Kiều ở lầu Ngưng Bích

Đã phát hành: 25/06/2018

Bài 90. Cảnh ngày xuân

Đã phát hành: 21/05/2017

Bài 95. Kiều ở lầu Ngưng Bích

Đã phát hành: 26/05/2017

Bài 117. Đồng chí - Tiết 1

Đã phát hành: 10/07/2018

Bài 118. Đồng chí - Tiết 1

Đã phát hành: 10/06/2017

Bài 125. Đồng chí - Tiết 1 35:04

Đã phát hành: 30/06/2019

Bài 126. Đồng chí - Tiết 2

Đã phát hành: 15/07/2018

Bài 127. Đồng chí - Tiết 2

Đã phát hành: 11/06/2017

Bài 131. Đồng chí - Tiết 1 35:04

Đã phát hành: 29/07/2020

Bài 135. Đồng chí - Tiết 2 45:10

Đã phát hành: 06/07/2019

Bài 139. Đồng chí - Tiết 2 45:10

Đã phát hành: 04/08/2020

Bài 151. Cực trị hàm số

Đã phát hành: 11/01/2017

Bài 152. Cực trị hàm số

Đã phát hành: 27/02/2016

Bài 154. Tây Tiến - Tiết 1 51:30

Đã phát hành: 15/06/2020

Bài 155. Sự tương giao hàm bậc 3

Đã phát hành: 12/01/2017

Bài 156. Sự tương giao hàm bậc 3

Đã phát hành: 02/03/2016

Bài 161. Sự tương giao hàm bậc 4

Đã phát hành: 13/01/2017

Bài 162. Sự tương giao hàm bậc 4

Đã phát hành: 06/03/2016

Bài 164. Tây Tiến - Tiết 2 46:40

Đã phát hành: 21/06/2019

Bài 165. Sự tương giao hàm thương

Đã phát hành: 14/01/2017

Bài 166. Sự tương giao hàm thương

Đã phát hành: 10/03/2016

Bài 172. Tiếp tuyến

Đã phát hành: 15/01/2017

Bài 173. Tiếp tuyến

Đã phát hành: 15/03/2016

Bài 175. Tây Tiến - Tiết 3 33:13

Đã phát hành: 28/06/2020

Bài 178. Vợ nhặt - Tiết 1 34:16

Ngày phát hành: 25/12/2020

Bài 183. Tây Tiến - Tiết 4 42:50

Đã phát hành: 30/06/2019

Bài 184. Bếp lửa - Tiết 1

Đã phát hành: 11/08/2018

Bài 185. Giới thiệu khóa học

Đã phát hành: 13/07/2017

Bài 186. Bếp lửa - Tiết 1

Đã phát hành: 12/07/2017

Bài 189. Vợ nhặt - Tiết 2 36:10

Ngày phát hành: 26/12/2020

Bài 193. Việt Bắc - Tiết 1 27:13

Đã phát hành: 05/07/2019

Bài 194. Bếp lửa - Tiết 1 31:52

Đã phát hành: 05/08/2019

Bài 195. Bếp lửa - Tiết 2

Đã phát hành: 15/08/2018

Bài 198. Bếp lửa - Tiết 2

Đã phát hành: 16/07/2017

Bài 201. Vợ nhặt - Tiết 3 23:38

Ngày phát hành: 27/12/2020

Bài 202. Bếp lửa - Tiết 1 31:52

Đã phát hành: 03/09/2020

Bài 207. Bếp lửa - Tiết 2 01:10:45

Đã phát hành: 12/08/2019

Bài 211. Vợ nhặt - Tiết 4

Ngày phát hành: 28/12/2020

Bài 212. Bếp lửa - Tiết 2 01:10:45

Đã phát hành: 10/09/2020

Bài 215. Đoạn mạch nối tiếp

Đã phát hành: 10/08/2017

Bài 218. Việt Bắc - Tiết 3 44:07

Đã phát hành: 15/07/2020

Bài 219. Đoạn mạch song song

Đã phát hành: 15/08/2017

Bài 222. Vợ nhặt - Tiết 5

Ngày phát hành: 29/12/2020

Bài 228. Việt Bắc - Tiết 4 32:41

Đã phát hành: 20/07/2020

Bài 245. Ánh trăng - Tiết 1

Đã phát hành: 30/08/2018

Bài 247. Ánh trăng - Tiết 1

Đã phát hành: 31/07/2017

Bài 251. Đất Nước - Tiết 1 58:46

Đã phát hành: 30/07/2020

Bài 253. Rừng xà nu - Tiết 1

Ngày phát hành: 02/01/2021

Bài 256. Ánh trăng - Tiết 1 47:06

Đã phát hành: 29/08/2019

Bài 257. Ánh trăng - Tiết 2

Đã phát hành: 03/09/2018

Bài 259. Ánh trăng - Tiết 2

Đã phát hành: 04/08/2017

Bài 262. Ánh trăng - Tiết 1 47:06

Ngày phát hành: 27/09/2020

Bài 263. Đất Nước - Tiết 2 52:39

Đã phát hành: 05/08/2019

Bài 267. Rừng xà nu - Tiết 2

Ngày phát hành: 03/01/2021

Bài 268. Ánh trăng - Tiết 2 51:50

Đã phát hành: 03/09/2019

Bài 271. Ánh trăng - Tiết 2 51:50

Ngày phát hành: 02/10/2020

Bài 273. Làng - Tiết 1

Đã phát hành: 09/09/2018

Bài 274. Công suất điện

Đã phát hành: 16/09/2017

Bài 275. Làng - Tiết 1

Đã phát hành: 10/08/2017

Bài 278. Rừng xà nu - Tiết 3

Ngày phát hành: 04/01/2021

Bài 284. Sóng - Tiết 1 35:30

Đã phát hành: 15/08/2020

Bài 285. Làng - Tiết 1 36:39

Đã phát hành: 09/09/2019

Bài 286. Làng - Tiết 2

Đã phát hành: 14/09/2018

Bài 288. Làng - Tiết 2

Đã phát hành: 15/08/2017

Bài 289. Tích phân hàm đa thức

Đã phát hành: 26/02/2017

Bài 290. Tích phân hàm đa thức

Đã phát hành: 28/03/2016

Bài 292. Làng - Tiết 1 36:39

Ngày phát hành: 08/10/2020

Bài 296. Tích phân từng phần

Đã phát hành: 27/02/2017

Bài 297. Tích phân từng phần

Đã phát hành: 29/03/2016

Bài 298. Sóng - Tiết 2 01:12:24

Đã phát hành: 20/08/2019

Bài 301. Làng - Tiết 2 36:32

Đã phát hành: 14/09/2019

Bài 302. Lặng lẽ Sa Pa - Tiết 1

Đã phát hành: 19/09/2018

Bài 303. Định luật Jun – lenxơ

Đã phát hành: 26/09/2017

Bài 304. Định luật Cu- lông

Đã phát hành: 05/05/2017

Bài 305. Lặng lẽ Sa Pa - Tiết 1

Đã phát hành: 20/08/2017

Bài 306. Tích phân hàm căn

Đã phát hành: 28/02/2017

Bài 307. Tích phân hàm căn

Đã phát hành: 30/03/2016

Bài 309. Làng - Tiết 2 36:32

Ngày phát hành: 13/10/2020

Bài 313. Điện trường

Đã phát hành: 10/05/2017

Bài 314. Tích phân hàm hữu tỷ

Đã phát hành: 02/03/2017

Bài 315. Tích phân hàm hữu tỷ

Đã phát hành: 01/04/2016

Bài 316. Sóng - Tiết 3 01:36:20

Đã phát hành: 25/08/2020

Bài 318. Lặng lẽ Sa Pa - Tiết 2

Đã phát hành: 24/09/2018

Bài 319. Lặng lẽ Sa Pa - Tiết 2

Đã phát hành: 25/08/2017

Bài 323. Phong cách nghệ thuật

Ngày phát hành: 07/01/2021

Bài 325. Công của lực điện

Đã phát hành: 12/05/2017

Bài 328. Tích phân hàm mũ logarit

Đã phát hành: 04/03/2017

Bài 329. Tích phân hàm mũ logarit

Đã phát hành: 03/04/2016

Bài 338. Tích phân hàm lượng giác

Đã phát hành: 03/03/2017

Bài 339. Tích phân hàm lượng giác

Đã phát hành: 02/04/2016

Bài 346. Chuyển động thẳng đều

Đã phát hành: 05/05/2017

Bài 347. Tụ điện

Đã phát hành: 25/05/2017

Bài 356. Giới thiệu khóa học

Đã phát hành: 13/07/2017

Bài 365. Nam châm vĩnh cửu

Đã phát hành: 11/10/2017

Bài 366. Chuyển động cơ học

Đã phát hành: 13/07/2017

Bài 380. Vận tốc

Đã phát hành: 05/08/2017

Bài 403. Chiếc lược ngà - Tiết 1

Đã phát hành: 05/10/2018

Bài 406. Chuyển động tròn đều

Đã phát hành: 25/05/2017

Bài 408. Chiếc lược ngà - Tiết 1

Đã phát hành: 05/09/2017

Bài 409. Đột biến gen

Đã phát hành: 15/02/2018

Bài 417. Sự rơi tự do

Đã phát hành: 01/06/2017

Bài 424. Chiếc lược ngà - Tiết 2

Đã phát hành: 09/10/2018

Bài 427. Dòng điện không đổi

Đã phát hành: 20/06/2017

Bài 428. Chiếc lược ngà - Tiết 2

Đã phát hành: 09/09/2017

Bài 436. Tây Tiến - Tiết 1 44:37

Đã phát hành: 28/03/2020

Bài 438. Ứng dụng của nam châm

Đã phát hành: 20/10/2017

Bài 439. Biểu diễn lực

Đã phát hành: 20/08/2017

Bài 441. Điện năng

Đã phát hành: 25/06/2017

Bài 444. Phương trình mặt phẳng

Đã phát hành: 09/03/2017

Bài 445. Phương trình mặt phẳng

Đã phát hành: 08/04/2016

Bài 450. Tây Tiến - Tiết 1 44:37

Đã phát hành: 28/03/2019

Bài 452. Từ vựng_Reading 1A

Đã phát hành: 22/09/2017

Bài 453. Lực điện từ

Đã phát hành: 23/10/2017

Bài 456. Con cò - Tiết 1

Đã phát hành: 11/09/2017

Bài 457. Định luật Cu- lông

Đã phát hành: 12/07/2016

Bài 464. Tây Tiến - Tiết 2 45:56

Đã phát hành: 03/04/2020

Bài 473. Điện trường

Đã phát hành: 20/07/2016

Bài 484. Tây Tiến - Tiết 2 45:56

Đã phát hành: 02/04/2019

Bài 486. Từ vựng_Reading 1B

Đã phát hành: 26/09/2017

Bài 488. Lực ma sát

Đã phát hành: 30/08/2017

Bài 489. Con cò - Tiết 2

Đã phát hành: 17/09/2017

Bài 490. Chuyển động thẳng đều

Đã phát hành: 05/07/2016

Bài 499. Việt Bắc - Tiết 1 40:42

Đã phát hành: 08/04/2020

Bài 502. Đề kiểm tra 1 tiết

Đã phát hành: 25/06/2017

Bài 507. Phương trình mặt cầu

Đã phát hành: 09/03/2017

Bài 509. Phương trình mặt cầu

Đã phát hành: 08/04/2016

Bài 513. Vợ chồng A Phủ - Tiết 1

Ngày phát hành: 01/10/2020

Bài 515. Việt Bắc - Tiết 1 40:42

Đã phát hành: 05/04/2019

Bài 517. Từ vựng_Reading 2A

Đã phát hành: 30/09/2017

Bài 521. Mùa xuân nho nhỏ - Tiết 1

Đã phát hành: 21/09/2017

Bài 522. Tụ điện

Đã phát hành: 10/08/2016

Bài 524. Truyện Kiều - Tiết 1

Đã phát hành: 29/03/2016

Bài 526. Truyện Kiều - Tiết 1

Đã phát hành: 15/09/2015

Bài 531. Việt Bắc - Tiết 2 38:31

Đã phát hành: 12/04/2020

Bài 533. Cố hương_Tiết 1

Đã phát hành: 11/10/2018

Bài 534. Ba định luật Niu - tơn

Đã phát hành: 13/10/2017

Bài 539. Di truyền tương tác gen

Đã phát hành: 03/03/2018

Bài 540. Truyện Kiều - Tiết 2

Đã phát hành: 11/04/2016

Bài 541. Bài toán tính tổng

Đã phát hành: 11/03/2017

Bài 542. Truyện Kiều - Tiết 2

Đã phát hành: 28/09/2015

Bài 543. Bài toán tính tổng

Đã phát hành: 10/04/2016

Bài 548. Vợ chồng A Phủ - Tiết 2

Ngày phát hành: 03/10/2020

Bài 550. Việt Bắc - Tiết 2 38:31

Đã phát hành: 08/04/2019

Bài 552. Từ vựng_Reading 2B

Đã phát hành: 04/10/2017

Bài 554. Mùa xuân nho nhỏ - Tiết 2

Đã phát hành: 27/09/2017

Bài 558. Chuyển động tròn đều

Đã phát hành: 25/07/2016

Bài 560. Chị em Thúy Kiều

Đã phát hành: 17/04/2016

Bài 561. Bài toán đếm

Đã phát hành: 11/03/2017

Bài 562. Chị em Thúy Kiều

Đã phát hành: 01/10/2015

Bài 564. Bài toán đếm

Đã phát hành: 10/04/2016

Bài 566. Giao thoa sóng cơ học (P1)

Đã phát hành: 08/03/2016

Bài 570. Việt Bắc - Tiết 3 45:23

Đã phát hành: 17/04/2020

Bài 572. Cố hương_Tiết 1 38:59

Đã phát hành: 12/10/2019

Bài 575. Cố hương_Tiết 2

Đã phát hành: 11/10/2018

Bài 578. Áp suất

Đã phát hành: 10/09/2017

Bài 579. Các lực cơ học

Đã phát hành: 10/07/2017

Bài 581. Sự rơi tự do

Đã phát hành: 01/08/2016

Bài 584. Cảnh ngày xuân

Đã phát hành: 21/04/2016

Bài 585. Bài toán xác suất

Đã phát hành: 11/03/2017

Bài 586. Cảnh ngày xuân

Đã phát hành: 04/10/2015

Bài 588. Bài toán xác suất

Đã phát hành: 10/04/2016

Bài 589. Giao thoa sóng cơ học (P2)

Đã phát hành: 09/03/2016

Bài 591. Cố hương - Tiết 1 38:59

Ngày phát hành: 10/11/2020

Bài 592. Vợ chồng A Phủ - Tiết 3

Ngày phát hành: 05/10/2020

Bài 594. Việt Bắc - Tiết 3 45:23

Đã phát hành: 10/04/2019

Bài 597. Từ vựng_Reading 3A

Đã phát hành: 08/10/2017

Bài 599. Áp suất chất lỏng

Đã phát hành: 15/09/2017

Bài 600. Viếng lăng Bác - Tiết 1

Đã phát hành: 03/10/2017

Bài 604. Kiều ở lầu Ngưng Bích

Đã phát hành: 26/04/2016

Bài 605. Tọa độ điểm

Đã phát hành: 16/03/2017

Bài 606. Kiều ở lầu Ngưng Bích

Đã phát hành: 08/10/2015

Bài 607. Tọa độ điểm

Đã phát hành: 15/04/2016

Bài 613. Đất Nước - Tiết 1 45:36

Đã phát hành: 22/04/2020

Bài 615. Đất Nước - Tiết 1 45:36

Đã phát hành: 15/04/2019

Bài 616. Cố hương_Tiết 2 21:14

Đã phát hành: 14/10/2019

Bài 627. Dòng điện không đổi

Đã phát hành: 20/08/2016

Bài 633. Liên kết hóa học

Đã phát hành: 09/01/2016

Bài 635. Đột biến gen

Đã phát hành: 15/03/2015

Bài 639. Cố hương - Tiết 2 21:14

Ngày phát hành: 12/11/2020

Bài 640. Vợ nhặt - Tiết 1

Ngày phát hành: 08/10/2020

Bài 644. Con cò - Tiết 1

Đã phát hành: 14/10/2018

Bài 645. Từ vựng_Reading 3B

Đã phát hành: 12/10/2017

Bài 646. Áp suất khí quyển

Đã phát hành: 25/09/2017

Bài 648. Viếng lăng Bác - Tiết 2

Đã phát hành: 08/10/2017

Bài 649. Tổng ôn dãy điện hóa

Đã phát hành: 06/02/2018

Bài 650. Tổng ôn phi kim

Đã phát hành: 08/02/2018

Bài 653. Lai hóa obitan

Đã phát hành: 07/02/2017

Bài 657. Lai hóa obitan

Đã phát hành: 12/01/2016

Bài 663. Đất Nước - Tiết 2 44:29

Đã phát hành: 27/04/2020

Bài 665. Đất Nước - Tiết 2 44:29

Đã phát hành: 19/04/2019

Bài 669. Tổng ôn dãy điện hóa

Đã phát hành: 11/01/2019

Bài 670. Bài tập về áp suất

Đã phát hành: 30/09/2017

Bài 672. Dòng điện trong kim loại

Đã phát hành: 10/08/2017

Bài 673. Điện năng

Đã phát hành: 25/08/2016

Bài 675. Liên kết hóa học

Đã phát hành: 09/02/2017

Bài 676. Đồng chí - Tiết 1

Đã phát hành: 11/05/2016

Bài 678. Đồng chí - Tiết 1

Đã phát hành: 22/10/2015

Bài 684. Bị động P1 20:13

Đã phát hành: 21/09/2020

Bài 686. Bàn về đọc sách 55:39

Ngày phát hành: 18/11/2020

Bài 687. Vợ nhặt - Tiết 2

Ngày phát hành: 10/10/2020

Bài 689. Bàn về đọc sách 55:39

Đã phát hành: 20/10/2019

Bài 692. Con cò - Tiết 2

Đã phát hành: 17/10/2018

Bài 693. Từ vựng_Reading 4A

Đã phát hành: 16/10/2017

Bài 694. Dòng điện xoay chiều

Đã phát hành: 07/01/2017

Bài 696. Sang thu - Tiết 1

Đã phát hành: 15/10/2017

Bài 701. Đề kiểm tra 1 tiết

Đã phát hành: 20/08/2016

Bài 702. Đồng chí - Tiết 2

Đã phát hành: 16/05/2016

Bài 703. Bài toán tứ giác

Đã phát hành: 16/03/2017

Bài 704. Đồng chí - Tiết 2

Đã phát hành: 26/10/2015

Bài 705. Định luật Cu- lông

Đã phát hành: 01/09/2015

Bài 707. Bài toán tứ giác

Đã phát hành: 15/04/2016

Bài 711. Bị động P2 13:22

Đã phát hành: 23/09/2020

Bài 714. Sóng - Tiết 1 29:37

Đã phát hành: 02/05/2020

Bài 716. Sóng - Tiết 1 29:37

Đã phát hành: 23/04/2019

Bài 722. Máy phát điện xoay chiều

Đã phát hành: 09/11/2017

Bài 723. Lực đẩy Acsimet

Đã phát hành: 05/10/2017

Bài 729. Đột biến gen

Đã phát hành: 15/03/2017

Bài 736. Giao thoa ánh sáng (phần 1)

Đã phát hành: 19/03/2016

Bài 741. Vợ nhặt - Tiết 3

Ngày phát hành: 12/10/2020

Bài 750. Mùa xuân nho nhỏ - Tiết 1

Đã phát hành: 21/10/2018

Bài 752. Từ vựng_Reading 4B

Đã phát hành: 20/10/2017

Bài 754. Sự nổi

Đã phát hành: 10/10/2017

Bài 755. Sang thu - Tiết 2

Đã phát hành: 21/10/2017

Bài 757. Di truyền học quần thể

Đã phát hành: 15/03/2018

Bài 765. Điện trường

Đã phát hành: 16/09/2015

Bài 769. Giao thoa ánh sáng (phần 2)

Đã phát hành: 19/03/2016

Bài 770. Thuốc - Tiết 1

Ngày phát hành: 20/01/2021

Bài 771. Danh từ và Lượng từ 31:19

Ngày phát hành: 27/09/2020

Bài 781. Sóng - Tiết 2 41:22

Đã phát hành: 07/05/2020

Bài 782. Sóng - Tiết 2 41:22

Đã phát hành: 05/05/2019

Bài 793. Các lực cơ học

Đã phát hành: 31/08/2016

Bài 807. Vợ nhặt - Tiết 4

Ngày phát hành: 15/10/2020

Bài 814. Mùa xuân nho nhỏ - Tiết 2

Đã phát hành: 27/10/2018

Bài 817. Từ vựng_Reading 5A

Đã phát hành: 24/10/2017

Bài 818. Đề kiểm tra học kỳ 1

Đã phát hành: 25/08/2017

Bài 819. Nói với con - Tiết 1

Đã phát hành: 26/10/2017

Bài 827. Tụ điện

Đã phát hành: 03/10/2015

Bài 833. Giao thoa ánh sáng trắng

Đã phát hành: 21/03/2016

Bài 834. Thuốc - Tiết 2

Ngày phát hành: 21/01/2021

Bài 835. Mạo từ 15:05

Ngày phát hành: 01/10/2020

Bài 836. Các thời ĐT (Phần 2) 22:42

Ngày phát hành: 27/09/2020

Bài 855. Máy biến thế

Đã phát hành: 17/11/2017

Bài 856. Công cơ học

Đã phát hành: 20/10/2017

Bài 862. Bếp lửa - Tiết 1

Đã phát hành: 12/06/2016

Bài 864. Bếp lửa - Tiết 1

Đã phát hành: 09/11/2015

Bài 872. Con cò - Tiết 1 42:07

Ngày phát hành: 29/11/2020

Bài 873. Rừng xà nu - Tiết 1

Ngày phát hành: 18/10/2020

Bài 878. Viếng lăng Bác - Tiết 1

Đã phát hành: 02/11/2018

Bài 879. Từ vựng_Reading 5B

Đã phát hành: 28/10/2017

Bài 881. Định luật về công

Đã phát hành: 25/10/2017

Bài 883. Nói với con - Tiết 2

Đã phát hành: 31/10/2017

Bài 885. Dòng điện trong kim loại

Đã phát hành: 20/09/2016

Bài 889. Bếp lửa - Tiết 2

Đã phát hành: 16/06/2016

Bài 891. Bếp lửa - Tiết 2

Đã phát hành: 11/11/2015

Bài 896. Di truyền tương tác gen

Đã phát hành: 01/04/2016

Bài 900. Câu hỏi đuôi

Ngày phát hành: 01/10/2020

Bài 907. Đột biến gen 32:46

Đã phát hành: 30/04/2020

Bài 912. Đột biến gen 32:46

Đã phát hành: 01/04/2019

Bài 915. Đột biến gen

Đã phát hành: 17/06/2018

Bài 918. Di truyền người

Đã phát hành: 18/03/2018

Bài 924. Dòng điện không đổi

Đã phát hành: 20/10/2015

Bài 930. Mệnh đề quan hệ 18:39

Ngày phát hành: 07/10/2020

Bài 934. Con cò - Tiết 2 01:00:46

Ngày phát hành: 04/12/2020

Bài 937. Rừng xà nu - Tiết 2

Ngày phát hành: 20/10/2020

Bài 942. Viếng lăng Bác - Tiết 2

Đã phát hành: 07/11/2018

Bài 944. Từ vựng_Reading 6A

Đã phát hành: 01/11/2017

Bài 950. Bến quê - Tiết 1

Đã phát hành: 05/11/2017

Bài 962. Điện năng

Đã phát hành: 25/10/2015

Bài 993. Thấu kính hội tụ

Đã phát hành: 25/11/2017

Bài 999. Ánh trăng - Tiết 1

Đã phát hành: 01/07/2016

Bài 1001. Ánh trăng - Tiết 1

Đã phát hành: 18/11/2015

Bài 1009. Động từ khuyết thiếu

Ngày phát hành: 11/10/2020

Bài 1014. Rừng xà nu - Tiết 3

Ngày phát hành: 23/10/2020

Bài 1022. Sang thu - Tiết 1

Đã phát hành: 14/11/2018

Bài 1026. Từ vựng_Reading 6B

Đã phát hành: 05/11/2017

Bài 1027. Kiểm tra học kỳ I

Đã phát hành: 10/11/2017

Bài 1028. Đề kiểm tra học kỳ 1

Đã phát hành: 01/09/2017

Bài 1029. Bến quê - Tiết 2

Đã phát hành: 10/11/2017

Bài 1034. Di truyền tương tác gen

Đã phát hành: 02/04/2017

Bài 1035. Ánh trăng - Tiết 2

Đã phát hành: 05/07/2016

Bài 1038. Ánh trăng - Tiết 2

Đã phát hành: 21/11/2015

Bài 1045. Giá trị văn học

Ngày phát hành: 24/01/2021

Bài 1071. Lực lorenxơ

Đã phát hành: 15/09/2017

Bài 1073. Ôn tập sinh thái học

Đã phát hành: 21/03/2018

Bài 1078. Đề kiểm tra học kỳ 1

Đã phát hành: 10/10/2016

Bài 1081. Làng - Tiết 1

Đã phát hành: 11/07/2016

Bài 1083. Sự rơi tự do

Đã phát hành: 16/09/2015

Bài 1084. Làng - Tiết 1

Đã phát hành: 23/11/2015

Bài 1089. Quang phổ Hydro

Đã phát hành: 26/03/2016

Bài 1093. Rừng xà nu - Tiết 4

Ngày phát hành: 25/10/2020

Bài 1099. Tây Tiến - Tiết 1

Đã phát hành: 05/04/2019

Bài 1105. Sang thu - Tiết 2

Đã phát hành: 20/11/2018

Bài 1110. Từ vựng_Reading 7A

Đã phát hành: 09/11/2017

Bài 1111. Thấu kính phân kì

Đã phát hành: 30/11/2017

Bài 1113. Ôn tập từ trường

Đã phát hành: 20/09/2017

Bài 1118. Làng - Tiết 2

Đã phát hành: 16/07/2016

Bài 1119. Hệ Phương trình cơ bản

Đã phát hành: 16/03/2017

Bài 1120. Làng - Tiết 2

Đã phát hành: 26/11/2015

Bài 1122. Chuyển động tròn đều

Đã phát hành: 23/09/2015

Bài 1124. Hệ Phương trình cơ bản

Đã phát hành: 17/04/2016

Bài 1127. Ông già và biển cả

Ngày phát hành: 25/01/2021

Bài 1128. Cấu trúc bị động

Ngày phát hành: 13/10/2020

Bài 1145. Tây Tiến - Tiết 2

Đã phát hành: 08/04/2019

Bài 1160. Công suất

Đã phát hành: 15/11/2017

Bài 1171. Đề kiểm tra học kỳ 1

Đã phát hành: 19/10/2016

Bài 1174. Lặng lẽ Sa Pa - Tiết 1

Đã phát hành: 21/07/2016

Bài 1176. Lặng lẽ Sa Pa - Tiết 1

Đã phát hành: 28/11/2015

Bài 1177. Dòng điện trong kim loại

Đã phát hành: 10/11/2015

Bài 1195. Việt Bắc - Tiết 1

Đã phát hành: 10/04/2019

Bài 1202. Nói với con - Tiết 1

Đã phát hành: 25/11/2018

Bài 1208. Từ vựng_Reading 7B

Đã phát hành: 15/11/2017

Bài 1209. Cơ năng

Đã phát hành: 20/11/2017

Bài 1210. Công và công suất

Đã phát hành: 18/09/2017

Bài 1222. Lặng lẽ Sa Pa - Tiết 2

Đã phát hành: 26/07/2016

Bài 1224. Lặng lẽ Sa Pa - Tiết 2

Đã phát hành: 01/12/2015

Bài 1249. Việt Bắc - Tiết 2

Đã phát hành: 15/04/2019

Bài 1267. Ôn tập kiểm tra 1 tiết

Đã phát hành: 04/12/2017

Bài 1269. Cơ năng

Đã phát hành: 20/09/2017

Bài 1275. Lực lorenxơ

Đã phát hành: 20/10/2016

Bài 1276. Tổng ôn phi kim

Đã phát hành: 17/03/2017

Bài 1283. Đề kiểm tra 1 tiết

Đã phát hành: 05/10/2015

Bài 1288. Các loại câu điều kiện

Ngày phát hành: 23/10/2020

Bài 1295. Việt Bắc - Tiết 3

Đã phát hành: 18/04/2019

Bài 1300. Giới thiệu khoá học

Đã phát hành: 15/01/2019

Bài 1302. Nói với con - Tiết 2

Đã phát hành: 30/11/2018

Bài 1303. Di truyền tương tác gen

Đã phát hành: 04/07/2018

Bài 1306. Từ vựng_Reading 8A

Đã phát hành: 18/11/2017

Bài 1316. Ôn tập từ trường

Đã phát hành: 25/10/2016

Bài 1329. Các loại câu điều kiện

Ngày phát hành: 21/10/2020

Bài 1341. Vợ nhặt - Tiết 1 48:32

Đã phát hành: 13/06/2020

Bài 1344. Đất Nước - Tiết 1

Đã phát hành: 20/04/2019

Bài 1346. Vợ nhặt - Tiết 1 48:32

Đã phát hành: 25/05/2019

Bài 1349. Tình huống số 1 11:10

Đã phát hành: 24/11/2019

Bài 1354. Tình huống số 1

Đã phát hành: 25/10/2018

Bài 1371. Cơ năng

Đã phát hành: 21/12/2016

Bài 1374. Con cò - Tiết 1

Đã phát hành: 12/08/2016

Bài 1378. Con cò - Tiết 1

Đã phát hành: 10/12/2015

Bài 1380. Đề kiểm tra học kỳ 1

Đã phát hành: 05/12/2015

Bài 1381. Các lực cơ học

Đã phát hành: 25/10/2015

Bài 1383. Di truyền học quần thể

Đã phát hành: 28/04/2016

Bài 1384. Tổng ôn sóng cơ học

Đã phát hành: 12/03/2016

Bài 1385. Biến thể câu điều kiện

Ngày phát hành: 27/10/2020

Bài 1387. Sang thu - Tiết 1 36:12

Ngày phát hành: 24/12/2020

Bài 1393. Đất Nước - Tiết 2

Đã phát hành: 25/04/2019

Bài 1397. Tình huống số 2 10:52

Đã phát hành: 26/11/2019

Bài 1399. Tình huống số 2

Đã phát hành: 27/10/2018

Bài 1403. Bến quê - Tiết 1

Đã phát hành: 05/12/2018

Bài 1408. Từ vựng_Reading 8B

Đã phát hành: 21/11/2017

Bài 1411. Công và công suất

Đã phát hành: 10/09/2017

Bài 1412. Hiện tượng tự cảm

Đã phát hành: 15/10/2017

Bài 1421. Công và công suất

Đã phát hành: 05/11/2016

Bài 1424. Con cò - Tiết 2

Đã phát hành: 18/08/2016

Bài 1428. Con cò - Tiết 2

Đã phát hành: 14/12/2015

Bài 1435. Mạo từ (a/an/the) 17:33

Đã phát hành: 23/08/2020

Bài 1436. Các loại câu gián tiếp

Ngày phát hành: 25/10/2020

Bài 1449. Vợ nhặt - Tiết 2 39:23

Đã phát hành: 17/06/2020

Bài 1454. Sóng - Tiết 1

Đã phát hành: 30/04/2019

Bài 1456. Vợ nhặt - Tiết 2 39:23

Đã phát hành: 29/05/2019

Bài 1459. Tình huống số 3 10:22

Đã phát hành: 28/11/2019

Bài 1465. Tình huống số 3

Đã phát hành: 29/10/2018

Bài 1476. Mắt

Đã phát hành: 10/12/2017

Bài 1478. Các máy cơ đơn giản

Đã phát hành: 20/09/2017

Bài 1486. Các máy cơ đơn giản

Đã phát hành: 15/11/2016

Bài 1502. Gián tiếp P1

Ngày phát hành: 31/10/2020

Bài 1504. Sang thu - Tiết 2 44:48

Ngày phát hành: 28/12/2020

Bài 1513. Sóng - Tiết 2

Đã phát hành: 05/05/2019

Bài 1517. Tình huống số 4 10:21

Đã phát hành: 30/11/2019

Bài 1519. Tình huống số 4

Đã phát hành: 31/10/2018

Bài 1520. Đất Nước

Đã phát hành: 12/05/2018

Bài 1523. Bến quê - Tiết 2

Đã phát hành: 10/12/2018

Bài 1528. Từ vựng_Reading 9A

Đã phát hành: 05/12/2017

Bài 1530. Nhiệt năng

Đã phát hành: 10/12/2017

Bài 1547. Lực lorenxơ

Đã phát hành: 22/12/2015

Bài 1552. Gián tiếp P2

Ngày phát hành: 02/11/2020

Bài 1554. Câu phức và câu ghép

Ngày phát hành: 01/11/2020

Bài 1568. Vợ nhặt - Tiết 3 34:52

Đã phát hành: 23/06/2020

Bài 1571. Vợ nhặt - Tiết 3 34:52

Đã phát hành: 31/05/2019

Bài 1575. Tình huống số 5 10:20

Đã phát hành: 03/12/2019

Bài 1580. Tình huống số 5

Đã phát hành: 03/11/2018

Bài 1581. Vợ chồng A Phủ - Đề 1

Đã phát hành: 13/05/2018

Bài 1589. Sự truyền nhiệt

Đã phát hành: 10/10/2017

Bài 1599. Sự truyền nhiệt

Đã phát hành: 25/11/2016

Bài 1600. Hiện tượng tự cảm

Đã phát hành: 15/11/2016

Bài 1601. Di truyền học quần thể

Đã phát hành: 26/04/2017

Bài 1604. Viếng lăng Bác - Tiết 1

Đã phát hành: 03/09/2016

Bài 1608. Viếng lăng Bác - Tiết 1

Đã phát hành: 23/12/2015

Bài 1610. Ôn tập từ trường

Đã phát hành: 25/12/2015

Bài 1612. Tổng ôn phi kim

Đã phát hành: 14/06/2016

Bài 1614. Tổng ôn sóng ánh sáng

Đã phát hành: 05/04/2016

Bài 1617. Nói với con - Tiết 1 53:55

Ngày phát hành: 01/01/2021

Bài 1622. Tây Tiến 33:47

Đã phát hành: 01/04/2020

Bài 1629. Tây Tiến 33:47

Đã phát hành: 01/04/2019

Bài 1631. Tây Tiến

Đã phát hành: 18/06/2018

Bài 1632. Vợ chồng A Phủ - Đề 2

Đã phát hành: 14/05/2018

Bài 1638. Từ vựng_Reading 9B

Đã phát hành: 29/11/2017

Bài 1639. Kính lúp

Đã phát hành: 15/12/2017

Bài 1653. Viếng lăng Bác - Tiết 2

Đã phát hành: 08/09/2016

Bài 1658. Viếng lăng Bác - Tiết 2

Đã phát hành: 26/12/2015

Bài 1662. Di truyền người

Đã phát hành: 08/05/2016

Bài 1667. Mệnh đề quan hệ

Ngày phát hành: 06/11/2020

Bài 1670. Công và công suất 36:44

Đã phát hành: 10/07/2020

Bài 1681. Rừng xà nu - Tiết 1 44:59

Đã phát hành: 28/06/2020

Bài 1682. Việt Bắc 42:51

Đã phát hành: 05/04/2020

Bài 1692. Việt Bắc 42:51

Đã phát hành: 05/04/2019

Bài 1693. Tình huống số 6 08:11

Đã phát hành: 05/12/2019

Bài 1699. Tình huống số 6

Đã phát hành: 05/11/2018

Bài 1700. Việt Bắc

Đã phát hành: 22/06/2018

Bài 1701. Tây Tiến

Đã phát hành: 15/05/2018

Bài 1705. Cảm ứng ở thực vật

Đã phát hành: 04/11/2018

Bài 1716. Tiếng nói của văn nghệ

Đã phát hành: 20/01/2018

Bài 1723. Sang thu - Tiết 1

Đã phát hành: 15/09/2016

Bài 1730. Sang thu - Tiết 1

Đã phát hành: 29/12/2015

Bài 1737. Nói với con - Tiết 2 46:32

Ngày phát hành: 05/01/2021

Bài 1743. Đất Nước 37:10

Đã phát hành: 10/04/2020

Bài 1745. Công và công suất 36:44

Đã phát hành: 23/06/2019

Bài 1750. Đất Nước 37:10

Đã phát hành: 10/04/2019

Bài 1751. Tình huống số 7 08:01

Đã phát hành: 07/12/2019

Bài 1754. Tình huống số 7

Đã phát hành: 07/11/2018

Bài 1755. Đất Nước

Đã phát hành: 28/06/2018

Bài 1756. Việt Bắc

Đã phát hành: 16/05/2018

Bài 1757. Công và công suất

Đã phát hành: 25/08/2018

Bài 1764. Từ vựng_Reading 10A

Đã phát hành: 03/12/2017

Bài 1767. Động cơ nhiệt

Đã phát hành: 10/11/2017

Bài 1771. Cảm ứng ở thực vật

Đã phát hành: 18/04/2018

Bài 1775. Động cơ nhiệt

Đã phát hành: 18/11/2016

Bài 1779. Sang thu - Tiết 2

Đã phát hành: 21/09/2016

Bài 1784. Sang thu - Tiết 2

Đã phát hành: 03/01/2016

Bài 1787. Đề kiểm tra học kỳ 1

Đã phát hành: 05/12/2015